Yuri Bevemov over Demoralisatie. Sven Hulleman. Hypnose. Robin de Ruiter. Hypnose & Suggestie. NLP-Expert Igor van Kaam & de Persconferenties. Dr. Peter McCullough over Mass Formation Psychosis.

Yuri Bevemov (1939-1939) was een KGB-informant en een expert op het gebied van desinformatie. Later liep hij om zijn anti-communistische houding over naar Canada. Hij zei ooit eens het volgende:

“Een persoon die gedemoraliseerd is, is niet in staat de juiste informatie te beoordelen; de feiten vertellen hem niets. Zelfs al zou ik hem met informatie met authentieke bewijzen, documenten en beelden overgieten, hij zou die weigeren te geloven. Dat is de tragedie van de situatie van demoralisatie. Als eens het moraal van mensen vernederd is, wordt educatie indoctrinatie, entertainment wordt hypnotisme, worden criminelen leiders en worden leugens waarheid.” 

(Sven Hulleman):

“Dus als wij deze feiten aan een samenleving zouden voorleggen die al gedemoraliseerd is door pijn, verdriet en angst, door de kwalijke propaganda van de media ten aanzien van die angst omdat die angst ook nog eens goed verkoopt, vraag dat maar eens aan die journalistieke experts die zeggen, “Angst verkoopt zo lekker, goed nieuws is slecht nieuws voor de portemonnee van de media”, dan begrijpt u waarom een samenleving gehypnotiseerd is en gedemoraliseerd; en dat de feiten zoals die door Dr. Beekmans en door andere wetenschappers worden voorgelegd, geen enkel gehoor meer vinden bij de gedemoraliseerde mensen. Gedemoraliseerde mensen die hun leiders tot criminelen hebben zien verworden (en dat is nogal wat om te stellen)! Maar goed, het is niet voor niets dat in Polen momenteel gewerkt wordt aan iets wat hier in Nederland grote ophef veroorzaakte, namelijk een tribunaal, voor degenen die met commerciële belangen, met demoraliserende belangen maar misschien wel met occulte belangen bezig zijn om die vaccins er door te drukken.” Bron: youtube.com/watch?v=FM5lrBy5Bug&t=754s (“Het serologisch vraagstuk | #3.63” (vanaf 12:35)

Hypnose.

Hypnose is: “De inductie van een bewustzijnstaat waarin een persoon de kracht van vrijwillige actie verliest en zeer ontvankelijk is voor suggestie of richting. Het gebruik ervan in therapie, meestal om herinneringen op te halen, of een gedragsverandering door suggestie mogelijk te maken, is nieuw leven ingeblazen maar is nog steeds controversieel.”

Robin de Ruiter. 

De bekende complotonderzoeker Robin de Ruiter heeft enkele opzienbarende boeken over ware complotten op zijn naam heeft staan waaronder onder meer “George W. Bush en de mythe van al-Qaeda. De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001” (Nederlandse uitgave vertaald vanuit het Duits bij Mayra Publications) 2005) In een van zijn nieuwste boeken die met de huidige coronacrisis te maken hebben, schrijft hij dat er in de media heel wat tegenstrijdige berichtgeving te vinden is. En dit gaat zo: het was wél Osama Bun Laden – het was niet Osama Bin Laden, er is tegelijkertijd wél en ook weer géén grieppandemie, er is wél en ook weer geén klimaatverandering dan wel opwarming. De Ruiter maakt dan duidelijk dat dit bij mensen tot desoriëntatie leidt. Aangezien dit dan bij mensen ook nog eens tot irritatie leidt omdat er geen duidelijke informatie over te vinden is (als men hier niet bewust naar zoekt althans) , slaat de onverschilligheid bij mensen toe. Bron: “CORONACRISIS. Het einde van ons zelfbeschikkingsrecht is nabij” (Mayra Publications) 2020, bladzijden 106-107) Men gooit hier als te ware de armen wanhopig bij in de lucht en nadat men eenmaal georiënteerd is, wordt men niet alleen onverschillig maar raakt men ook nog eens volkomen gedemoraliseerd. Wanneer mensen eenmaal zover gekomen zijn, zal het dan ook wel te begrijpen zijn dat die zich ook gemakkelijk laten manipuleren. 

Hypnose & Suggestie. 

Het is een feit dat hypnose/hypnotisme onafscheidelijk verbonden is met suggestie. Hier is een van de definities:

“SUGGESTIEF.

suggestief – bijvoeglijk naamwoord. uitspraak: sug-ges-tief 

1. wat bedoeld is om een bepaald idee op te roepen ◊ deze krantenkop is nogal suggestief.

Bijvoeglijk naamwoord: sug-ges-tief …is suggestiever dan…de/het suggestieve… iets suggestiefs

Tegenstellingen objectief” Bron: ensie.nl/synoniemen/suggestief

Hypnose & Suggestie Wat Verder Uitgediept..

Dan komen we weer bij het fenomeen “hypnose” of “hypnotisme.” Voor een gedemoraliseerd mens wordt zoals Yuri Bevemov het uitdrukte, “entertainment wordt hypnotisme.” En om er nog even het eerste deel van hypnose bij te halen: “De inductie van een bewustzijnstaat waarin een persoon de kracht van vrijwillige actie verliest en zeer ontvankelijk is voor suggestie of richting.” Dan lezen we ook bij de ensie-encyclopedie dat “objectief” juist het tegenovergestelde van “suggestief” is. En dit maakt het duidelijk: nadat iemand in een staat van hypnose is gebracht, wordt hem (of haar) iets verteld wat niet objectief maar suggestief is, wat ook weer betekent dat wát de hypnotiseur hem vertelt, ook weer niet waar hoeft te zijn. Zo iemand is echter wel goed te beïnvloeden en te manipuleren. Zo iemand is dan ook een door een ander gewenste richting te sturen.

De NLP-Deskundige Igor van Kaam & de Persconferenties. 

Over de persconferenties met premier Mark Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge (en heel soms ook met Dr. Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT) die we tot nu toe hebben gehad, zijn we inmiddels welbekend. Nu is er een NLP-deskundige Igor van Kaam geheten, die aan die persconferenties aandacht had besteed. Hier volgt er het krantenbericht over:

“NLP-expert Igor van Kaam

Coronapersconferenties bevatten hypnosetechnieken. 

“De coronapersconferenties worden door zo’n drie miljoen Nederlanders bekeken, maar wat de kijkers vaak niet doorhebben, is dat deze persmomenten vol zitten met hypnosetechnieken om de kijker te manipuleren. 

Neuro Linguistisch Programeren (NLP) is een methode voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Het wordt gedefinieerd als “de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen.” De naam vat deze drie onderdelen van deze theorie al samen. ‘Neuro’ staat voor het zenuwstelsel dat via de zintuigen ervaringen verwerkt. ‘Linguistisch’ gaat over hoe wij ervaringen betekenis geven. Het ‘Programmeren’ beschrijft het beïnvloeden van gedrag, door gebruik te maken van de eerder genoemde termen. De term is bedacht door John Grinder en Richard Bandler die in de jaren zeventig ontdekten hoe krachtig bepaalde woorden en communicatiestijlen iemands gedrag en vooral iemands emoties kunnen beïnvloeden. Igor van Kaam, NLP-trainer en schrijver, analyseert sinds november de persconferenties met Rutte en De Jonge en stelt dat “de kijker constant wordt gehypnotiseerd.” De video’s die hij daarover heeft gemaakt, zijn al door tienduizenden bekeken. “Normaal gesproken worden NLP-technieken gebruikt om ongewenst gedrag te veranderen, zoals bij een coach of een trainer. Nu wordt er misbruik van gemaakt door de overheid om mensen te manipuleren.” 

Van Kaam: “De meest gebruikte technieken die de tekstschrijvers van de persconferenties gebruiken, zijn oorzaak-gevolg redeneringen, loze stellingen, metaforen, quotes en gedachtenlezen.” Als voorbeeld van dat laatste, noemt hij vooral de uitspraken van De Jonge. “Deze zegt regelmatig ‘u hoort mij al denken’, of ‘ik kan mij voorstellen.’ Door te doen alsof je de gedachten van de kijker kan lezen, wordt daar een verbinding mee gecreëerd. Deze denkt dan, ‘zie je wel, hij begrijpt mij.’ Wat daarna wordt verteld, gaat erin als zoete koek. Ook ritme – zoals ‘testen, testen, testen’- en metaforen worden veel gebruikt. ‘De metaforen gebruiken ze vooral om van het coronavirus iets levends te maken. Ze zeiden afgelopen dinsdag bijvoorbeeld ook dat ‘omikron zich niet tegen laat houden’ of ‘corona nog onder ons is.’ Terwijl iedereen weet dat een virus geen eigen leven leidt! Het komt niet ineens te voorschijn in een bepaald seizoen of na 17:00 uur als de horeca te lang open blijft.’ Van Kaam erkent dat het woord ‘hypnose’ een zwaar woord is, maar eigenlijk betekent hypnotiseren volgens hem ‘het wegnemen van weerstand.’ ‘In ons dagelijks leven worden we constant gehypnotiseerd, bijvoorbeeld om iets wel of niet te doen of te kopen, door middel van reclames of slogans in verkiezingstijd. Tijdens de persconferenties worden de kijkers ook naar bepaald gedrag gestuurd, in dit geval het navolgen van de maatregelen en het nemen van een vaccinatie.’

Van Kaam maakte ook een aparte video over Ab Osterhaus, die op dat moment al veertig keer te gast was geweest bij tv-programma Op1. Osterhaus is volgens hem een ster in omdenken, wat ook een manipulatietechniek is, afkomstig uit NLP. ‘Tijdens het gesprek over de invoering van een 2G-systeem, heeft hij het niet over het verbieden van de toegang van niet-gevaccineerden, maar over het belonen van de mensen die wél een prik hebben gehaald. Daardoor klinkt het een stuk minder erg dat er ruim een miljoen mensen worden buitengesloten van de samenleving.’ Ondanks deze voorbeelden, is de belangrijkste info volgens Van Kaam wat er niet gezegd wordt. Zo mist volgens hem constant de info over het aantal mensen dat van corona is genezen, of een profiel van de gemiddelde patiënt in het ziekenhuis. ‘Bijna alle coronapatiënten op de IC hebben onderliggend lijden. Dat wordt niet verteld, waardoor het lijkt dat iedereen zomaar in het ziekenhuis kan belanden.’ Van Kaam mist ‘een stip op de horizon’ in het narratief van de overheid en de media. ‘Onder welke omstandigheden stoppen de maatregelen weer? Welke cijfers zijn het ijkpunt? Dat is informatie die juist gerust stelt, maar die ontbreekt volledig.’ Ook is er in de laatste maanden met geen woord gerept over de massale bezuinigingen op de zorg, die ervoor hebben gezorgd dat er van de capaciteit van tien jaar geleden nog maar één derde over is. ‘Hun eigen rol wordt in deze crisis niet beschreven. Net zoals het belang van een goede gezondheid, het opbouwen van je weerstand en sporten. De kijker wordt gehypnotiseerd, met maar één doel: het nemen van een vaccinatie.’ Bron: twitter.com/ShelsBack5/status/1474757209527619596

“We Kunnen Beter het Zekere voor het Onzekere Nemen.”

Nu is het in het algemeen zo dat de mens waneer hij niet over doorslaggevende informatie beschikt eenmaal ten prooi gevallen aan tegenstrijdige berichtgeving over bijvoorbeeld de klimaatverandering, hij hier zeer onzeker bij wordt en ook blijft. Zolang er dus ook geen doorslaggevende (betrouwbare) informatie over of die klimaatopwarming nu een feit dan wel een fabel is (tenzij hij er zoals Robin al aangaf, hier bewust op zoek naar gaat want die is er wel degelijk) blijft men hier in onzekerheid bij verkeren. De gedachte die hier bij opkomt, is dan deze: “We weten niet of er nu wél of geen klimaatopwarming is, maar we kunnen beter het zekere voor het onzekere bij nemen.” En ook dit is ergens te begrijpen; zou zo iemand zich met de gedachte troosten dat het met die klimaatverandering allemaal wel meevalt en er dus maar weinig te vrezen is, dan zou mocht er dan later het nieuws met reëele gegevens over een klimaatramp worden verkondigd, hard bij hem binnenkomen. En die klap kan dan zwaar voor hem zijn; misschien wel traumatisch. Om die reden dient dit dus te allen tijde voorkomen te worden en daarom neemt de mens zoals gezegd, het zekere voor het onzekere.

Dr. Peter McCullough: Mass Formation Psychosis. 

Dan gaan we hiermee naar Dr. Peter MucCullough die recent iets zei over wat hij “mass formation psychosis” noemde; het gaat hier dus over de huidige coronacrisis en over wat hij in dit verband groepsdenken noemt; tijdens een interview met de eigenaar van een nieuwsstation zei hij hier het volgende over:

“Wat uw luisteraars moeten weten is dat wanneer er zich een groepsdenken is die zich heeft ontwikkeld en die zo sterk is dat dit tot iets gruwelijks voort. En de voorbeelden hierbij zijn massale zelfmoorden die er in religieuze sekten voorkomen. Een voorbeeld is nazi-Duitsland waar mensen er gaskamers binnenliepen en er vergast werden. Dergelijke gruwelijke dingen dus. En er zijn vier elementen waarin dit belangrijk is. The eerste moer er een periode van langdurige isolatie zijn (lockdowns). Ten tweede moet er een terugtrekking” (ofwel “onthouding”) “zijn van van bepaalde dingen, weggenomen van mensen die hier eerder van hadden genoten. Dit is inmiddels gebeurd. Nummer drie: er moet een constante en onophoudelijke zwevende angst zijn; noem dit maar de nieuwscyclus: alle sterfgevallen, ziekenhuisopnames, meer variante mutante virusstammen, zowat van alles. Mensen zouden er steeds weer bevreesd door worden. En als laatse nummer vier: het belangrijkste punt: dit wil zeggen dat er een entiteit met gezag moet zijn die een enkele oplossing te bieden heeft. En in dit geval is het duidelijk: wereldwijd is de oplossing vaccinatie; iedereen moet het vaccin nemen! En dit is niet slechts een Amerikaans programma, het is ook niet slechts een Europees programma; dit is namelijk overal zo! En weet je wat: het maakt niet uit wat het voor vaccin zal zijn: Coronavax (China), Novavax, het zou ook dat van Pfizer of Moderna kunnen zijn. Het is alleen maar: Neem een vaccin, wát voor vaccin dan ook! Wat massapsychosis dus doet, is: komen met nummer vier, de oplossing. En er is geen limiet aan de absurditeit van de oplossing.” Bron: https://www.youtube.com/watch?v=wZ7xKo5218c (“Kim Iversen: What is MASS FORMATION PSYCHOSIS? Is The Public Being Gaslit?” (vanaf 1:24)

We hebben dit wat bewerkt om het een en ander duidelijk te maken; het origineel wat Dr, McCullough te zeggen had, kan natuurlijk worden beluisterd in de video. Het gaat daar dan voral over de toenemende intolerantie tegenover de niet-gevaccineerden. 

Wat Dr. MucCullough hier eigenlijk dus zegt, is dat er eerst een vorm van groepsdenken moet worden gecreëerd om de neuzen van de mensen allemaal in één richting te krijgen. En dit heeft zich geuit in de inmiddels bekende slogan: “Samen tegen Corona.” Hierbij moest er onder de volken tevens een “zwevende angst” worden geschapen door er met “sterfgevallen, ziekenhuisopnames” en de verschillende coronavarianten te komen en er voornamelijk – zo niet alleen – daar de nadruk op te leggen; de varianten waar we nu al bekend mee zijn, zijn natuurlijk de “Britse variant”, “Deltavariant”, “Omicronvariant” en de laatste nieuwkomer in dit rijtje, “Flurona.” En de enige oplossing voor al deze problemen is er dan slechts ook maar één: vaccinatie! En nu wordt iedereen ter wereld ertoe gebracht het vaccin te nemen. Verder, zo maakte Dr. MucCullough duidelijk, is het vaccinatieprogramma niet beperkt tot Amerika of Europa: het is in plaats daarvan een globaal vaccinatieprogramma! En ongeacht wat voor vaccin je ook neemt, van Pfizer, Moderna, of van wat voor merk dan ook, de enige oplossing is en blijft vaccinatie. Het is dan ook niet zo vreemd dat Dr. MucCullough ervan zegt dat “Er is geen limiet aan de absurditeit van de oplossing” van is. Andere methoden en middelen om corona en de verschillende varianten ervan mee tegen te gaan zoals Ivectermine, chloroquine, een versterkt immuunsysteem door bijvoorbeeld vitamine C, een gezonde voedingsstijl, etc. zijn hierbij vakkundig weggelaten; de enige, betrouwbare en juiste oplossing is vaccinatie! 

Vaccinaties Werken Niet. Dan Maar Boosteren, Boosteren & Nog eens Boosteren. 

Hadden de overheden en medische reguliere istellingen er aanvankelijk succes mee het grootste deel van de wereldbevolking er via hypnostechnieken en het zaaien van angst in één richting mee te krijgen, bleek dit echter toch niet van langen duur te zijn. Want nu blijkt ook dat die vaccinaties niets tegen die varianten hebben uitgewerkt; zouden die eerst wel geschikt zijn om er het “gewone coronavirus” mee te bestrijden, op die varianten hebben die geen enkel effect: oplossing: boosteren, boosteren en nog eens boosteren. En let wel: die boosters bevatten dezelfde ingrediënten als waarvan die “gewonde coronavaccins” zijn gemaakt! Zie in dit verband youtube.com/watch?v=kZrxSNlaZl8 (“Van Dissel vertelt binnen 1 1/2 minuut dat vaccin niet helpt bij Omicron maar booster met hetzelfde wel”) Inderdaad: “Er is geen limiet aan de absurditeit van de oplossing”!

Groepsdenken Valt Uiteen. 

Dan nog dit: ook het “groepsdenken” waarbij de overgrote meederheid van de bevolking aanvankelijk één en dezélfde gedachte over corona als een “dodelijk virus” hadden, is nu bezig uiteen te vallen; hoewel er nu nog velen de visie van de overheid op nahouden, zijn er nu nog veel meer intussen uit hun hypnose wakker geworden. Dit heeft zich geuit in de massademonstraties in onder meer Londen, Berlijn, München (en recent met waarschijnlijk tot nu toe de grootste ooit) de Vrijheidsdemonstratie op het museumplein en omstreken in Amsetrdam (2 januari 2022 jongstleden). Op één van de video’s die ervan gemaakt zijn, is er even een kort fragment van een van de vele agenten te zien; hoewel ook hij zich (anvankelijk) rustig hield, was er in zijn ogen de onzekerheid en de angst te bespeuren! De druk die er vanuit de geweldige mensenmassa op hem uitging, moet voor hem dan ook overweldigend zijn geweest. En dit is nu het juiste groepsdenken wat we nodig hebben: groepsdenken waarmee flinke druk op de overheid mee wordt uitgeoefend! En hoe meer dit zal gebeuren, hoe beter het ook zal zijn; er dient nu eens eens en voor altijd een einde te worden gemaakt aan de overheidstirannie waarmee we nu al vele maanden worden geterroriseerd!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star