Mirjam Bikker: “Als gerechtigheid er niet toe doet, zijn Koninkrijken niet anders dan Roversbenden”. – YouTube

Een van degenen die zich over het hooghouden van de Nederlandse “rechtstaat” tijdens deze sessie over de begroting van Justitie en Veiligheid uitsprak was Mirjam Bikkers van de ChristenUnie (CU). Hier volgt wat commentaar op enkele van haar uitspraken: 

Dat de kerkvader Augustinus dit zo gezegd zal hebben, zal zo wel zijn; de Romeinen formuleerden dit echter anders: 

“Remota justitia quid sunt regna nisi magna lactrosina.” Ofwel: “Indien het recht buiten werking wordt gesteld, wat zijn overheden dan nog anders dan roversbenden in het groot?” 

En wat het streven naar recht door de (Nederlandse) overheid betreft, zegt ze: 

“En voorzitter, zo is het heel goed te begrijpen dat er vandaag dertig sprekers zijn. Want iederéén natuurlijk wil dat dat recht stáát. En dat staat niet vanzelf.” 

Al die dertig sprekers (inclusief Mirjam Bikkers (CU), streven dit recht naar haar woorden te oordelen, ook na. Maar afgaande op de slogan zoals de Romeinen die gebruikten, blijkt dat dat recht door onze overheid hier door die coronamaatregelen in de vorm van de Tijdelijke wet maatregelen (TWM) die nu weer voor de vierde maal verlengd was), juist al enige tijd buiten werking is gesteld. 

“En ook al staat onze rechtstaat niet eens in de Grondwet genoemd, toch is het ons fundament.” 

Wat juridisch gezien zou kunnen betekenen dat we eigenlijk nooit een echte “rechtstaat” zouden hebben gehad, misschien? Waarna Bikker over de rellen in Rotterdam, over onder meer agenten die zwaar bedreigd worden” begint; en daar spreekt ze er haar “afschuw” over uit. Waarmee ze haar medeleven uitspreekt “naar al die mensen in uniform die telkens opnieuw weer door die storm heengaan: Dank jullie wel!” 

Wat de drugscriminaliteit, de Toeslagenaffaire, het gokken, etc. waar Bikkers het ook over heeft betreft, heeft ze natuurlijk groot gelijk. Maar: geen woord van haar over die onderdrukkende coronamaatregelen die tot deze rellen hebben geleid (ook al zijn die rellen niet goed te keuren), geen woord van haar over die “mensen in uniform” die, uitgerust met helm, schild en wapenstok die als waren ze opgetrokken tegen een terroristische roversbende, vreedzame betogers tijdens anti-coronademonstraties in elkaar mepten! 

“…maar laat ik dit zeggen: in een tijd dat juist onder druk staat, hoe wij ons vrije, eigenlijk ons vrijuit spreken als Kamerleden en tegelijkertijd de democratie hoog houden, vind ik het heel jammer dat een aantal collega’s die grote woorden gebruiken er niet is en tegelijkertijd hecht ik er zeer aan dat ik bijvoorbeeld met dhr. Markusover van gedachten wissel; maar dat we alsjeblieft stoppen met het ondermijnen van onze democratie, want dat is het hoogste goed, daarop is onze rechtstaat gebouwd en juist daarom vindt ik deze begroting essentieel; dank u wel.” 

Mocht Bikkers er met die collega’s “die grote woorden gebruiken” Forum voor Democratie hebben bedoeld, het was onder meer Gideon van Meijeren die er “met grote woorden” die vele, walgelijke leugens van Rutte, De Jonge en Grapperhaus aan de kaak heeft gesteld; zij zijn het die de (niet in de Grondwet verankerde) “rechtstaat” met die krankzinnige coronamaatregelen hebben ondermijnd! En er voor het Nederlandse volk als geheel intussen voor een hoop ellende hebben gezorgd! Het zou dan voor Bikkers dan ook beter zijn geweest dat ze samen met de rest van die dertig ondermijners van de “rechtstaat” waarvan ze huichelachtig beweren die hoog te houden, zelf weggebleven zou zijn. 

Motie van FVD door Segers (CU) & een Meederheid van Partijen Verworpen. 

FVD had in het recente verleden een motie tégen uitsluiting van de niet-gevaccineerden ingediend. Die werd door Segers (CU) samen met een meerderheid van partijen verworpen. Toch slaagden de CU samen met leden van andere partijen erin tegen de gelijkstelling tussen uitsluiting van de niet-gevaccineerden en de uitsluiting van onze Joodse medemensen tijdens WW II van vóór (en dus niet tijdens) de holocaust door Thierry Baudet te protesteren. Dit op aandringen van Joodse organisaties zoals o.m. het CIDI. Die brachten die gelijkstelling in verband met de holocaust.

Joodse Organisaties: Wél Protest Tegen de Vergelijkingstheorie van Thierry Baudet: Geen Vergelijking “Vaccinatiedrang” Hugo de Jonge met het “Experimenteel Coronavaccin” met de Gruwelijke Medische Vaccinatie-Experimenten door Josef Mengele in Auschwitz. 

Wat nu die “vaccinatiedrang” door Hugo de Jonge (nu intussen vervangen door Ernst Kuipers) met een experimenteel coornavaccin op de bevolking waartegen FVD zich – terecht tegen uitgesproken had – betreft, is het niet duidelijk of diezelfde Joodse organisaties er ook niet de gruwelijke medische vaccinatie-experimenten van Josef “Engel des Doods” Mengele op onder anderen onschuldige Joodse tweelingetjes in Auschwitz bij in gedachten zouden kunnen hebben gehad; naast niet-Joden zullen er hier toch ook wel Joodse mensen zijn die zich intussen hebben laten vaccineren. En wel met een experimenteel coronavaccin wat bij sommige mensen al heel wat ernstige bijwerkingen veroorzaakt heeft. Net zoals die zich hadden uitgesproken tegen de gelijkstelling tussen uitsluiting van degenen die niet gevaccineerd waren met de uitsluiting van onze Joodse medemensen in de tijd van vóór de holocaust door Baudet, zou het toch in de lijn der verwachtingen moeten hebben gelegen dat die Joodse organisates zich  ook hier tegen uitgesproken zouden hebben; wat dit laatste nu betreft, we hebben hen er tot op heden niet over gehoord….Zouden die zich echter net zoals die zich tegen Baudet hebben gedaan, ook hiertegen uitgesproken hebben, dan zou onze “coronaminister” het (waarschijnlijk met een beschaamd en vuurrood gezicht) niet hebben geweten waar die het zoeken moest…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star