Prof. Ilan Pappe: Israel Is Weaponising Anti-Semitism In Order To Stifle Debate About Palestine – YouTube

Hier een interview van Russia Today (RT) met de Joodse historicus Ilan Pappé, bekend van onder meer “De Etnische Zuivering van Palestina” (Uitgeverij Omniboek – Kampen) tweede druk: januari 2009.

Historicus Ilan Pappé over de Ontkenning van de Nakba (“Grote Catastrofe”). 

Tijdens dit interview zegt Pappé dat er met de Nakba-Dag de verdrijving van talloze Palestijnen door Zionistische Joden wordt herdacht, en dit “…was een misdaad tegen de menselijkheid die zelfs vandaag de dag nog steeds ontkend en niet erkend wordt. In dat jaar verdreven Israëlische troepen er de helft van de Palestijnse bevolking, vernietigden de helft van de Palestijnse dorpen en de meeste Palestijnse steden. Men probeerde ook de Palestijnen uit de Palestijnse geschiedenis weg te vagen. En dit is eigenlijk de echte bron van het voortdurende conflict, niet alleen tussen Israëli’s en Palestijnen, maar in vele adere delen van het Midden-Oosten. Dus is de Nakba-Dag er om ons aan te herinneren dat er zeventig jaar geleden een enorm vormende gebeurtenis heeft plaatsgehad” 

Tweede Gevolg van de Nakba-Dag: ook Vandaag de Dag is de Overname van Palestijns Land via het Zionistische Projet niet Gestopt. 

Ilan Pappé vertelt dan dat de overname van Palestijns land door Joodse zionisten tot op de dag van vandaag doorgaat:

“Het tweede dat de Nakba-Dag doet, is dat die ons vertelt dat de etnische zuivering van Palestina (d.w.z. het zionistische project van het overnemen van andermans land en het wegwerken van de mensen die er wonen), in 1948 niet is gestopt; dit is vanaf 1948 tot aan vandaag met verschillende middelen aan de gang geweest. Het is dus een herdenking van het verleden, maar het is ook een oproep om alert te zijn op wat er vandaag de dag gebeurt, gemotiveerd door dezelfde ideologie en hetzelfde beleid waarvan de Palestijnen al meer dan zeventig jaar het slachtoffer zijn.” 

Israël in de Tweede Kamer Heftig Bekritiseerd. 

Op 20 mei 2021 kwam de site cip.nl met een artikel waarin er de heftige kritiek op Israël betreffende het Israëlisch-Palestijnse conflict werd besproken (in die tijd was Israël weer eens bezig met militaire acties tegen de Palestijnen):

“Ook in de Tweede Kamer wordt er volop gesproken over het conflict dat op dit moment in Israël gaande is. Daarbij komen soms opvallende dingen langs. Zo pleitte Sylvana Simons van Bij1 voor een volledige economische boycot van Israël en maakte SP-Kamerlid Jasper van Dijk een vergelijking met de strijd tussen Robocop en Pietje Bell.” Bron: cip.nl/85516-jasper-van-dijk-vergelijkt-israel-met-pietje-bell-segers-geraakt

SP-Kamerlid Jasper van Dijk versus Gert-Jan Segers (ChristenUnie). 

Wat het artikel betreft, willen we hier de nadruk op leggen op wat Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid voor de SP) over dit conflict zei:

“Ook de bijdrage van SP-Kamerlid Jasper van Dijk was op zijn zachts gezegd opvallend te noemen. Hij maakte daarin namelijk een opvallende vergelijking. Hoewel hij stelde dat je altijd op moet passen met het maken van vergelijkingen, deed hij dat vervolgens toch: “Je zou Israël kunnen vergelijken met Robocop en de Palestijnen met Pietje Bell. Pietje Bell loopt wel te klieren af en toe maar hij ligt wel bloedend op de grond op dit moment.” 

Maar:

“Wellicht had Van Dijk beter kunnen luisteren naar zijn eigen waarschuwing, want het kwam hem direct op flinke kritiek te staan. “Meer dan 4000 raketten afvuren op Israël is volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk “klieren van Pietje Bell”, reageert SGP-raadslid Tom de Nooijer. “Te ziek voor woorden. Té ziek.” Ook Esther Voet, hoofdredacteur van het Israëlitisch Nieuwsblad, reageerde op de uitspraken van Van Dijk. Ze deelde een filmpje van een raket die woensdagavond werd afgeschoten vanuit Gaza en vrijwel direct weer neerstortte: “Kijk, Jasper van Dijk, Pietje Bell haalde vanavond weer wat kattenkwaad uit en dat grapje kwam neer op de eigen Gazaanse bevolking. Maar niet getreurd, eventuele doden komen op het conto van Robocop.” 

Esther Voet & Haar Retweet van Skankhunt42 over “5 Kemnerken van een Complottheorie.” 

Nu waren we er wat die direct neergestortte raket betreft, even op Twitter gaan kijken. Tijdens het zoeken naar het fragment van wat Esther Voet er zou hebben geplaats, kwamen we ook een tweet van “Skankhunt42” tegen; dat was door haar geretweet. Eerst het bijschrift bij deze tweet:

“Geinig! Heel toevallig pakte ik een KIJK magazine (dedember 2018, dus ruim van VOOR de coronapandemie en complotwappies) en daarin stond een artikel over complotdenkers. Heb er even een kadertje uit gekopieerd. Best herkenbaar toch?

Waarna we er het volgende lezen:

“5 Kenmerken van een Complottheorie.”

“Is iemand écht op het spoor of is er sprake van overmatige fantasie? Vijf tekenen dat je met een complottheorie te maken hebt (gebaseerd op een checklist van Michael Shermer van de Amerikaanse Sceptics Society:

1 Verbanden die er niet zijn. Als ‘bewijs’ worden verbanden gelegd tussen zaken waartussen niet per se een oorzakelijk verband bestaat. Je zou net zo eeenvoudig allerlei andere oorzaken kunnen verzinnen.” 2 Bovennatuurlijke krachten. Het complot zit extreem ingewikkeld in elkaar. Enorme aantallen mensen houden iets geheim. Er moeten welhaast bovennatuurlijke krachten in het spel zijn om dat voor elkaar te krijgen. 3 Wereldoverheersing. Valt het woord “werelddominantie”? Of omvat het verhaal een ambitieus plan om controle te krijgen over een complete staat, economie of politiek systeem? Neem het dan maar met een paar korrels zout. 4 Speculatie. Feiten en wilde speculaties worden in het betoog door elkaar heen gebruikt, zonder enige poging ze van elkaar te onderscheiden. 5 Wantrouwen. De verteller wantrouwt overheden en organisaties enorm. Complotdenkers weigeren automatisch de officiële lezing te geloven, en vaak ook iedere andere verklaring die niet aansluit bij hun theorie.” Bron: twitter.com/Esther_Voet

Onze Verkaring Bij de Punten.

Punt 1: Er is wél oorzakelijk verband tussen die raketaanvallen door Hamas en de oorsprong van het Israëlisch-Palestijnse conflict: de systematische verdrijving van duizenden Palestijnen door Bolsjewistische Joden onder leiding van David Ben Gurion, die ooit eens “I am in favor of Bolshevism” uitriep. Dit verband wordt echter maar voor het gemak weggelaten. Het is dan ook beter om er een “oorzakelijk verband” met die raketaanvallen te leggen; alsof (Hamas en) de Palestijnen voor de oorsprong van dit conflict zouden zijn! Zo krijgt de dader (Israël) hier natuurlijk er de wind in de zeilen mee; en het slachtoffer (de Palestijnen) krijgen er nog eens een trap mee na. Punt 2: Dat een complot “extreem ingewikkeld in elkaar” kan zitten, is wel duidelijk: de gevestigde mainstream media heeft tot nu to namelijk nooit de moeite genomen om te zien, hoe een complot zo “extreem ingewikkeld in elkaar” kan zitten. Laat staan dat die hier ook enige redelijke uiteg over hebben gegeven! En in plaats dat die “welhaast bovennatuurlijke krachten” de verdrijving van de Palestijnen geheim hebben gehouden, hebben ze die eerder ontkend. Zou er ook maar iemand zijn – wie dan ook – die de holocaust zou ontkennen, dan weten we onmiddelijk wat hem of haar te wachten zou staan: er wordt dan een rechtszaak tegen hem of haar aangespannen: dit is het enige argument waar de politiek en met name hier het CIDI dan kunnen komen! Punt 3: Over de controle “over een complete staat, economie of politiek systeem.” Wel, wat het economische Palestijnse systeem betreft, Ilan Pappé heeft al meer dan afdoende aangetoond dat dit eerst door Bolsjewistische Joden te gronde werd gericht en daarna door Israël overgenomen werd om er een “Joodse economie” van te maken; en nee mevrouw: dit nemen we niet met maar een paar korrels zout! Punt 5: Over het wantrouwen van overheden en organisaties.” De reden dat “complotdenkers” niet in de officiële versie van (in dit geval corona) geloven, is omdat ze nu inmiddels maar al te goed weten, hoe vaak we al niet door zowel Rutte als De Jonge (die beiden toch deel van de overheid uitmaken), voorgelogen zijn! En ja mevrouw: die vele leugens zijn nu die van Rutte en De Jonge, die niet aansluiten “bij hun theorie”! 

SP-Kamerlid Jasper van Dijk Krabbelt Wat Terug: “Ongelukkige Vergelijking.” Maar…Krabbelt Toch Ook Weer Niet Helemáál Terug. 

Na zoveel kritiek te hebben gekregen, besloot dhr. Jasper van Dijk toch maar wat terug te krabbelen:

“Later gaf het SP-Kamerlid op Twitter toe dat dit geen gelukkige vergelijking was: “Antisemitisme en Hamas raketten zijn verwerpelijk, vanzelf”, schreef hij op het medium. Maar waarom geen woord van de regering over buitensporig geweld, beschietingen op Palestijnse burgerdoelen? Het is zo eenzijdig. De vergelijking met Pietje Bell en Hamas heb ik overigens niet gemaakt, wel met Palestijnen, maar gezien alle tweets was die vergelijking niet gelukkig. Het moet gaan over de zaak: stop het geweld, van beide kanten.” Ook daar reageerde Gert-Jan Segers weer op: “Beter dit”, was zijn korte commentaar.” (nadruk toegevoegd)

Wat Segers hier nu eigenlijk met zijn “beter dit” mee schijnt te bedoelen, is dat als zouden Israël en Hamas elkaars gelijken zijn. Maar ze zijn niet aan elkaar gelijk; eigenlijk zou iedereen met een beetje gezond verstand weten dat Israël de meest moderne strijdmacht van het Midden-Oosten heeft. En Hamas en de Palestijnen dan? Ook al zouden die raketten van Hamas geavanceerd zijn (wat we trouwens sterk betwijfelen!), dan isn het noodzakelijk om rekening te houden met het volgende: Hams en de Palestijnen hebben geen eigen luchtmacht; Israël heeft die echter wél. Hamas en de Palestijnen hebben geen eigen zeemacht; Israël heeft die echter wél. Hamas en de Palestijnen hebben geen goed georganiseerd en gedisciplineerd leger; Israël heeft dit echter wel! 

Dirk van Genderen over “Profeet, spreek…ook over de toekomst!”

In verband hiermee is het goed om weer eens aandacht te besteden aan Dirk van Genderen; gisteren had hij (zoals hij dit al elke week doet, weer een artikel gepubliceerd: “Profeet, spreek….ook over de toekomst!” Hij heeft het over doninees en voorgangers die profetisch kunnen spreken en moedigt hen aan dit ook te doen. En:

“Die helder en scherp de eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en die durven aan te snijden. Die verder kijken dan het heden en wijzen op de toekomst. Op het dreigende oordeel voor hen die niet in de Heere Jezus willen geloven, maar ook op de heerlijke toekomst die wacht voor al de Zijnen en ook voor Israël.” dirkvangenderen.nl/2022/04/22/profeet-spreek-ook-over-de-toekomst/

De Oude Profeten & Israël. 

Aan het begin van zijn artikel schrijft Van Genderen er onder mee dit:

“Wie de profeten in de Bijbel een beetje kent, weet dat ze niet aarzelden de zonden en de schijnvroomheid van het volk te ontmaskeren. Soms met gevaar voor hun eigen leven. Omdat ze door God waren geroepen tot profeet konden, ja, mochten niet zwijgen en moesten ze Gods boodschsap verkondigen aan het volk. Of ze het horen wilden of niet.” 

En:

“Waar zijn de profeten die eenzijdigheden durven aan te wijzen, wanneer het leven van een christen wordt voorgesteld als een leven van enkel voorspoed, blijdschap en vreugde? Je komt tot Jezus ‘neemt Hem aan’ en de rest volgt vanzelf. Halleluja! Zo’n boodschp staat haaks op de Bijbelse boodschap. Christen zijn betekent ook kruisdragen. Zou een volgeling van de Heere Jezus meer zijn dan Zijn Meester? En dat kruis – moeilijkheden, beproevingen in ons leven, tegenslagen – kan Hij gebruiken om ons leven met Hem te verdiepen. Onze ogen moeten worden geopend voor deze waarheid!” 

Onze Reactie. 

Wat Dirk van genderen hier zegt is volkomen waar. Er is echter één probleem: wat “de eenzijdigheden” waarvan hij vindt dat die aangewezen moeten worden betreft, die komen we er weer tegen bij hem zelf. En de eenzijdigheid waar het hier om gaat, is dat Israël altijd weer onschuldig is en dat het Hamas en de Palestjnen zijn, die altijd weer de dader zijn! En dit nu is een eenzijdigheid die eens goed moet worden aangewezen. Om die reden hebben we er ook onze volgende reactie in de commentaarsectie onder het artikel van Van Genderen geplaatst:

“Het dient echter wel opgemerkt te worden dat de oude profeten het oude Israël regelmatig haar eigen zonden in de Naam des HEEREN voor ogen hielden. Zij namen op hun wijze het kruis op zich, en…het kostte hen hun leven. Ook de Heere Jezus stelde de zonden van de Farizeeën en de Joden van Zijn tijd aan de kaak. Ook Hij nam het kruis op Zich, en…het kostte ook Hem Zijn leven (waarbij aangetekend moet worden dat dit in Gods plan voor de mensheid opgenomen was zodat Jezus voor de zonden van de mensen zou sterven). Vervolgens kwamen ook de apostelen aan de beurt; ook zij hielden Israël haar zonden voor ogen, en…het kostte ook hen het leven. Zij allen hadden het kruis op zich genomen en er met hun leven voor betaald. 

Maar zien wij ook vandaag profeten, voorgangers en predikers die Israël haar zonden (vooral waar het de erbarmelijke omstandigheden van de Palestjnen door het wrede beeid van Israël aangaat) voor ogen willen houden? Nee, want dan horen we ze niet. En áls we ze horen dan is het dat Israël altijd weer onschuldig is en het de Palestijnen (Hamas) zijn, die allen de daders zijn. Van hen valt er dan ook geen kritiek op Israël te verwachten. Dus hebben we standvastig geweigerd om in deze ons kruis op ons te nemen. En lopen we in tegenstelling met de oude profeten, Jezus & de apostelen geen risico. 

Misschien dat God daarom maar de Joodse historicus Ilan Pappé genomen had die met zijn boek “De Etnische Zuivering van Palestina” de zonden van Israël aan de kaak heeft gesteld. Of de Joodse chemicus en Holocaust overlevende, Israel Shahak (inmiddels overleden) die in hoofdstuk 5 van zijn boek “Jewish History, Jewish Religion; The Weigt of three thousand years” de racistische aard van Israël aan de kaak had gesteld (“The Law Against Non-Jews”). Het zou voor ons allen eens goed zijn, om hier eens ernstig over na te denken….” 

We weten niet of dit er morgen nog zal staan; hij heeft er eerder al een reactie van ons verwijderd. Het is echter te hopen dat hij er met deze reactie eens iets mee gaat doen. Het zijn namelijk de “zonden” en de “schijnvroomheid” van Israël die eens flink aan de kaak zouden moeten worden gesteld. Tot nu toe heeft Van Genderen dit niet gedaan. Eenzijdigheid troef dus….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star