Gideon van Meijeren: ‘Vergeleken met het geweld uit GroenLinks-hoek is dit een opstootje’ v Klaver – YouTube

En recent was het weer zover: enkel boeren hadden zich tijdens een boerenprotest misdragen door onder meer minister Christiënne van der Wal thuis op te zoeken en met een grote hamer tegen politiebusjes aan te slaan. Die waren erin geslaagd door de politieblokkade hen te breken.

Gewelddadigheden GroenLinks (GL) in het Verleden. 

Tijdens het debat wat er het gevolg van was, sprak Jesse Klaver (GL) hier zijn afschuw over uit; voor hem was het onacceptabel dat Gideon van Meijeren (FVD) hier sprak van “opstootjes.”: 

“Het slaan met een grote hamer op een politiebus, is dat ’n opstootje?”

Gideon van Meijeren reageerde hierop met de volgende woorden:

“Nou ja, voorzitter, vergeleken met al het geweld wat uit GroenLinks-hoek is voortgekomen, van krakersrellen tot moorden op politici, is dit inderdaad een opstootje dat onderdeel is van ’n massaal grotendeels vreedzaam en liefdevol verzet vanuit de boerengroeperingen en dat als er ’n keer ’n paar jongeren ’n keer een klap geven tegen een politiewagen, in één keer de heer Klaver vooraan staat om een spoeddebat aan te vragen en oh, oh,  wat is het allemaal vreselijk, dan vindt ik dat ’n vorm van selectieve verontwaardiging want als we vanuit links-extremistische hoek afschuwelijk geweld zien, dan blijft het vanuit GroenLinks muisstil.” 

Nu had het Reformatorisch Dagblad (RD) in 2003 destijds aandacht besteed aan Wijnand Duyvendak die Kamerlid van GroenLinks was:

“Kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een gerespecteerd politicus. Hinderlijke vragen van journalisten over zijn extreem linkse verleden komen hem daarom extra slecht uit. Hij doet ze af met de bewering dat hij destijds juist een matigende rol heeft gespeeld Dat verweer is door nieuwe publicaties wel erg ongeloofwaardig geworden.” 

“Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Wet terroristische misdrijven. Die wet biedt meer ruimte om terroristen de voet dwars te zetten. Opmerkelijk is de definitie van terrorisme die de wet hanteert. Gewelddadige actiegroepen zoals RaRa zouden nu ook onder de wet vallen. 

Enkele weken geleden hoorde de Tweede Kamer een aantal deskundigen over het wetsvoorstel. Ze kwamen van buiten de Kamer. Er had echter ook een eigen expert gevraagd kunnen worden: het kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks. Hij was jarenlang het brein achter een extreem links milieu dat steeds gewelddadiger werd.”

En:

“Het kamerlid kwam voor het eerst in opspraak in 1996 door een publicatie in De Telegraaf. Duyvendak is dan campagneleider bij Milieudefensie, waar zijn ster snel rijst. Het blad heeft zijn doopceel gelicht en komt tot de verbijsterende ontdekking dat Duyvendak nog een tijdje is verdacht van directe betrokkenheid bij RaRa. Dat was een netwerk van extreem radicale activisten die in de tweede helft van de jaren tachtig voor grote paniek in dit land zorgden. 

Bij aanslagen op Makro-vestigingen, tankstations en andere doelwitten werd voor meer dan 100 miljoen gulden schade veroorzaakt. Ook aanslagen op ministeries, marechausseekazernes en het huis van een staatssecretaris werden aan RaRa toegeschreven. 

De mogelijke betrokkenheid van Duyvendak bij RaRa was niet zomaar een gerucht. De Telegraaf staafde die onthulling met politiedocumenten. De publicatie slaat – om het in RaRa-termen te zeggen – in als een bom. Toch kan dit alles niet verhinderen dat Duyvendak het bij Milieudefensie tot directeur schopt.” Bron: rd.nl/artikel51833-duyvendak-mentor-van-terreurgroepen (nadruk toegevoegd)

Jesse Klaver Niet Betrokken. 

Wel, wel; en daar is Jesse Klaver een soort van verre geestelijke telg van! Natuurlijk zal hijzelf hier bij dit alles niet betrokken bij zijn geweest. Maar…hebben zowel Klaver als GroenLinks zich hier inmiddels van gedistantieerd? 

GroenLinks & Duyvendak: Eerste Scheurtjes. 

Elders, in een post van donderdag 7 augustus 2008, lezen we het volgende:

“Binnen GroenLinks neemt de kritiek toe op Tweede Kamerlid- Wijnand Duyvendak. Eerder deze week maakte elsevier.nl bekend dat hij in zijn nog niet gepubliceerde boek toegeeft dat hij in 1985 heeeft ingebroken in het ministrie van Economische Zaken. 

De Uterchtse wethouder Robert Giesberts zei tegen BNR Nieuwsradio het optreden van Duyvendak ‘niet handig’ te vinden. ‘Asl die vraag eerder aan hem is gesteld, en hij daar niet naar waarheid op antwoordt, dan vindt ik dat niet sterk. Als die vraag wordt gesteld, moet je daar ook naar waarheid op antwoorden.’

Giesberts was twee jaar lang lid van het presidium van Milieudefensie, toen Duyvendak daar directeur was. 

De top van GroenLinks zou door Duyvendak al veel eerder zijn ingelicht over diens inbraak. Maar fractievoorzitter Femke Halsema en partijvoorzitter Henk Nijhof vinden Duyvendaks criminele verleden geen reden om afstand van hem te nemen. 

Afrekening.

Halsema beschouwt Duyvendaks boek ‘Klimaatactivist in de politiek’ dat op 20 augustus verschijnt – en waarin Duyvendak de diefstal van bouwplannen voor kerncentrales opbiecht – als een afrekening van het Kamerlid met diens radicaal activistische verleden. Duyvendak vindt inmiddels dat acties alleen nog binnen de grenzen van de wet mogen plaatshebben. 

Volgens de Amsterdamse politicoloog André Krouwel (VU) kan Duyvendak rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn achterban, de harde kern in GroenLinks. ‘Voor die mensen is hij een held, een martelaar. Niets ten nadele van Femke hoor, maar de familie Duyvendak ís GroenLinks. Wijnands broer Jan Willem is de partij-ideoloog. Wijnands echtgenote Morjam de Rijk is voormalig partijvoorzitter. De hele partijstrategie is in hun handen. Het gaat om gelovigen, die vinden dat je best de wet mag overtreden voor het hogere doel: een beter milieu. 

‘Kwalijke zaak.’

VVD-Kamerlid Edith Schippers vindt dat de partijtop van GroenLinks openheid van zaken moet geven. Het is een ‘kwalijke zaak’ dat de partijtop al jaren ‘volledig op de hoogte’ is van de inbraak, aldus de vice-fractievoorzitter van de VVD tegen elsevier.nl. 

‘Normaal gesproken bemoei ik me niet met andere partijen, maar nu wil ik toch graag weten wat de partij precies weet over de actie van Duyvendak’, aldus Schippers. 

Als de partij werkelijk al in 2002, toen Duyvendak de Tweede Kamer inging, afwist van de inbraak in het ministerie van Economische Zaken, heeft de partij verzaakt een misdaad te melden. De VVD’er vindt de gang van zaken vooral opvallend omdat GroenLInks normaal gesproken anderen graag de morele maat neemt en het nu zelf laat afweten. 

‘Ordinaire inbreker.’ 

Ook andere partijen zijn verbaasd over de bekentenis van Duyvendak en de opstelling van de top van GroenLinks. ‘Dit slaat negatief terug op het parlement’, aldus de SGP. Volgens de PVV is Duyvendak een ‘ordinaire inbreker die in de gevangenis thuishoort en niet in de Kamer.’ 

Ook regeringspartijen ChristenUnie, CDA en PvdA laken het optreden van de GroenLinkser. Een kamermeerderheid vindt echter dat GroenLinks zelf moet bepalen of Duyvendak als volksvertegenwoordiger is te handhaven.”  Bron: forum.fok.nl/topic/1184179 (nadruk toegevoegd)

Aangezien de partijtop van GroenLinks toch al als één man achter Duyvendak stond, zal waarschijnlijk al duidelijk zijn, wat die over hun “held” en “martelaar” besloten zou hebben…

De Televaag: Oude Koeien Uit de Sloot. 

In een artikel van twee dagen later, op 10 augustus 2008, werd er weer  aandacht aan Duyvendak besteed:

En we gaan vrolijk verder met het koudstellen van de terrorist Wijnand Duyvendak. Gisteren liet de Andreas Baader van GroenLinks in het salonlinkse treinblaadje DAG weten dat de Televaag oude koeien uit de sloot aan het halen is, en dat meneer zo ontzetted graag van dat vervelende RaRa-stigma afwil (Duh, dat bepalen wij wel). Het onlangs door ons overgenomen mediaconcern De Telegraaf heeft sterverslaggever Joost de Haas op de Affaire Duyvendak gezet. En berg js dan maar. Want Joost heeft nog wat tegoed van de AIVD. De hele pagina 9 van de zondagse Wakkere Nederland Bode is voor Wijnand de Pijnand, waarin onder meer te lezen valt dat Wijnand niet onder deed voor ene Radovan K. (At your service in PDF).”

Verder werd er gesteld dat het voor Duyvendak nu definitief voorbij was:

“Je bent er geweest, het is over & voorbij. Dit stopt pas als je weg bent. Dat is geen bedreiging maar een feit.” Bron: geenstijl.nl/1389451/duyvendak_de_karadi_van_extree/

Wijnand Duyvendak: Sleutelrol RaRa. 

Op 9 maart 2017 kwam de twitteraar @seven_ met een tweet van 15 augustus 2009 waarin het het eerste deel van een bericht van Joost de Haas en Bart Mos te lezen is:

“Duyvendak in harde kern RaRa.”

“Op de dag dat Duyvendak zijn aftreden bekend maakte, onthulden medewerkers van opsporingen inlichtingendiensten tegenover De Telegraaf nog meer geheimen uit het verleden van de GroenLinks-politicus. Afgelopen week ontkende Duyvendak ten stelligste ieder betrokkenheid bij de terreurorganisatie RaRa, die tal van aanslagen pleegde in de jaren tachtig. Er was “geen splinter bewjs”, riep Duyvendak. Maar onze bronnen vertellen een heel ander verhaal: “Hij speelde een sleutelrol binnen RaRa.” Met als bijschrift van @seven_ : “Echt: de man achter de Jesse Klaver onemanshow, Wijnand Duyvendak. Duyvendak = RaRa, zaaide terreur en moordde in NL en DLD.” Bron: twitter.com/seven- /status/839928677106331648/photo/2 (nadruk toegevoegd). Met op photo/3 een foto met Klaver (met de rug naar de camera) tegenover een gezelschap waaronder Duyvendak.

“Voorzitter: veel woorden, Veel Terugschreeuwen naar Mij is Prima…”

Uit de tweet van @seven_ is (wat vooral die foto met Klaver en Duyvendak betreft) duidelijk op te maken dat Klaver van het terroristisch en misdadig verleden van Duyvendak afgeweten heeft! Daar had Klaver het tijdens het debat met Gideon van Meijeren – uiteraard – niet over. In plaats daarvan wierp hij toen hij van de voorzitter weer het woord kreeg, Van Meijeren en FVD allerlei verwijten toe:

“Voorzitter: veel woorden, veel terugschreeuwen naar mij, prima. Maar wat u nu hier werkelijk beweert, het slaan met een grote sloophamer tegen politiebussen. En wegzetten als een opstootje. Het bestormen van het huis van de minister waar verdorie haar gezin binnenzit” (verontwaardigd fluisterend): “is ’n opstootje! We mogen met elkaar overal over alles van mening verschillen. Maar we zouden allemaal pal moeten staan voor het verdedigen van de democratie. En ik weet dat Forum een geschiedenis heeft waarin ze dat niet doet en de geschiedenis juist wil aanvallen. U zou hier moeten staan, naast de collega’s en niet tegenover ons. Hoe háált u het in uw hoofd door te zeggen, een opstootje, een gezin aanvallen, politieagenten aanvallen; dat is onacceptabel! En dat ondermijnt ook de boodschap van de boeren en u zou er goed aan doen (en ik wil u daar nogmaalse de kans toe geven) verwerp het!” 

Zou Van Meijeren de geschiedens volgens Klaver aanvallen, zijn eigen geschiedenis over zijn vriendschap met Duyvendak (een terrorist en inbreker én het feit dat hij van diens misdadige verleden afweet, heeft Klaver voor het gemak maar stilzwijgend verzwegen door er niet over te praten. Want al die bomaanslagen door Duyvendat en zijn terreurorganisatie RaRa waren beslist geen “opstootjes”…. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star