Convex Kafka – Zonder benen (Free Palestine) (Official Video) – YouTube

De Onmenselijke Overpeinzingen van een Gevoelloze Christen-Zionist.

Zoals bekend zijn er binnen de kerkelijke gemeenschap mensen die Israël een warm hart toedragen. Een groep in het bijzonder echter, verdient het niet om maar enigszins te worden gerespecteerd: de Christen-Zionisten. En dan hebben we het over die leden van deze beweging die regelmatig positieve artikelen over Israël schrijven. Een van hen is de christen-zionist Oscar Lohuis. In het maandelijks tijdschrift “Het Zoeklicht” (nummer 7 van juli 2022) had Lohuis een artikel gepubliceerd. De titel: “De Nieuw Onstane Situatie in het Midden-Oosten.” (bladzijden 16-17) We zullen hier niet alles van bespreken maar hier slechts enkele punten van aanstippen.

Israël Als Het “Kanaal van Gods Zegen.” 

Over Israël schrijft Lohuis onder meer het volgende: 

“Omdat Israël het kanaal van Gods zegen is voor deze wereld zegt de Heere God tegen alle anderen in deze wereld: ‘Kom niet aan Mijn kanaal van zegen voor de wereld, want Ik wil de hele wereld zegenen!’ Dat degenen die Israël zegenen worden gezegend, en degenen die Israël vervloeken zelf worden vervloekt, is een principe dat in alle tijden geldt” (bladzijde 16) 

En Ja: Israël is Géén Apartheidsstaat! 

Op bladzijde 17 vervolgt Lohuis zijn betoog met onder meer de volgende woorden: 

“Ten tweede, veel politieke leiders, journalisten en opiniemakers in het Westen zijn nog niet doordrongen van de nieuw ontstane werkelijkheid in het Midden-Oosten. Terwijl steeds meer Arabische en andere moslimlanden Israël gaan steunen en minder antizionistisch worden, worden Europese landen dat juist steeds meer. Het antizionisme wordt in het Westen steeds sterker. De leugen dat Israël een onderdrukkende apartheidsstaat is wordt door velen doorverteld zonder dat erover nagedacht wordt. In werkelijkheid is Israël natuurlijk de enige echte democratie en vrije samenleving in het Midden-Oosten, waar gelijke rechten gelden voor alle inwoners van de staat.” 

Genesis 12:3. 

Wat nu dat “zegenen” en “vervloeken” betreft, heeft Lohuis hier natuurlijk Genesis 12:3 op het oog: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” En ja, als je Israël “vervloekt” (lees: bekritiseert), dan heb je vroeg of laat niets anders dan de toorn van God te verwachten. Althans, dat is de visie van Lohuis. En hij is beslist niet de enige die dit propageert! 

Genesis 12:1-4. 

De volledige tekst maakt echter duidelijk waar het werkelijk om gaat. En daarom moeten we behalve vers 3 er ook de overige drie in de context bij lezen: 

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familie en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” 

En dit maakt het al duidelijk: de zogenaamde “zegen en vloek-zege” was alleen voor Abram (later Abraham) bestemd. 

God Heeft “Alle Geslachten van de Aardbodem” Door Christus Jezus Gezegend. 

En de belofte die God Abram deed dat “alle geslachten van de aardbodem” zouden worden, heeft God eveneens vervuld: uit Abraham zou veel later Christus Jezus voortkomen Die voor de hele mensheid (“alle geslachten van de aardbodem” dus), Zijn leven geven zou opdat die door Hem als de Verlosser te accepteren, vergeving van zonden zouden ontvangen én kinderen Gods zouden worden! En zo is er uit “alle geslachten” ook de christelijke Kerk voortgekomen!

De (Seculiere) Rapper & de Oudtestamentische Profeten. 

Volgens Lohuis zou dan de rapper in de video met zijn “protest-rap” tegen het Israël in het Midden-Oosten, deze staat “vervloeken.” Wat deze (seculiere) rapper doet, is iets wat ook alle profeten uit oudtestamentische tijden deden: die klaagden het oude Israël aan bij God en stelden haar misdaden aan de kaak! Dit is weer niet terug te vinden bij Lohuis; hij is dan ook een van de vele christen-zionistische meegaanders en meelopers die van zelfs maar de minste kritiek op Israël niets weten wil! 

De Christelijke Kerk door Christen-Zionisten Gekleineerd, Beledigd & Belasterd. 

Zoals gezegd is uit Abraham niet alleen Christus Jezus, maar ook Diens christelijke Kerk voortgekomen. En die Kerk is weer uit het oude Israël voortgekomen. Het oude Israël (een fysiek land met fysieke steden en grenzen) diende hier slecht als een voortuig toe. De Kerk (het “nieuwe Israël” wat een goddelijk organisme is), heeft dit alles niet. Toch is het de Kerk die door christen-zionisten (waar ze nota bene zelf bij zeggen te horen!) regelmatig gekleineerd, beledigd en belasterd voor wat die de Joden in het verleden (al dan niet) zou hebben aangedaan. Dat ze er met hun antichristelijke uitlatingen tegelijkertijd ook Christus Jezus, het Hoofd van de Kerk mee leineren en belasteren, is kennelijk nog niet tot hen doorgedrongen! In plaats daarvan ondersteunen zij er met hun (anti)christen-zionistische doctrine de “onderdrukkende apartheidsstaat” in het Midden-Oosten mee. Deze staat dient echter geen enkel goddelijk doel; het is niets anders dan een destructieve en allesverwoestende entiteit! De rapper in de video, die naar alle waarschijnlijkheid zelf geen Christen is, weet immers maar al te goed dat Israël niet “de enige echte democratie en vrije samenleving in het Midden-Oosten, waar gelijke rechten gelden voor alle inwoners van de staat” is. Op zijn manier veroordeelt hij dan ook de misdaden van die staat tegen de Palestijnen. En meer dan terecht! 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star