Zou er een “Warming-Up” Onder de Volken aan de Gang Kunnen Zijn?

Voor niemand hoeft dit meer een geheim te zijn: onze politici (uitzonderingen daargelaten) hebben ons al zo vaak voorgelogen dat het een aard heeft! En dit is voornamelijk van toepassing op premier Mark Rutte, Hugo de Jonge (voormalig gezondheidsminister) en nu de huidige, Ernst Kuipers.

Niet Alleen de Coronapandemie. 

En het gaat hier niet slechts over de coronapandemie waar zoveel over gelogen is, de korte lockdown waarmee zowel hier als in het buitenland zoveel schade aan economie en welzijn van de volken aangericht is; het heeft ook te maken met onder meer de klimaat-hoax waar Rutte miljarden euro’s voor apart gezet en bestemd had. Daarnaast hebben we ook nog het vluchtelingenprobleem waarbij er talloze Oekraïense vluchtelingen naar ons land kwamen vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dan hebben we hier ook nog een (niet-bestaand) stikstofprobleem waar maatregelen voor zijn getroffen de hoeveelheid aan stikstof terug te dringen; in werkelijkheid is dit natuurlijk bedoeld om onze boeren van hun landgebied weg te jagen.

Een “Opwarming” van “Bovenaf”? 

En terwijl de overheden van zowel Nederland als in het buitenland onbeschaamd stonden te liegen en te bedriegen, was het Nederlandse volk, evenals die volken in het buitenland, niet in staat om hier iets tegen te doen. Machteloos moesten die toezien hoe geleidelijk aan hun persoonlijke vrijheden steeds meer beperkt werden door onder meer die krankzinnige coronamaatregelen, de giftige vaccinaties die velen het leven hadden gekost en anderen voor het leven verminkt hadden, maar waarbij geen verband tussen de vaccins en deze tragedie kon worden gelegd (zoals de officiële verklaring luidde); verspilling van grote sommen geld aan een niet-bestaand klimaatprobleem; miljarden die de eigen bevolking ten goede had kunnen komen. Ondertussen echter, nam de woede onder de volken toe. Ondertussen lachten politici terwijl ze het volk met een uitgestreken gezicht voor stonden te liegen, in hun vuistje terwijl ze heimelijk glunderden om de ellende waar ze het volk met hun antichristelijke raadsbesluiten in hadden gestort.

Enkele Politieke MIsdadigers.

Hierbij mogen enkele van die politieke misdadigers niet onvermeld blijven:

1): VVD’er Han ten Broeke. Aanklacht: “Stapte uit de VVD na seksueel overschrijdend gedrag bij jongere fractiemedewerker.”

2): Nilüfer Gündogan: “Werd geroyeerd uit Volt na seksueel overschrijdend gedrag en slechte behandeling van fractiemedewerkers.” 

3): Sidney Smeets: “Stapte uit D66 na seksueel overschrijdend contact met kinderen.” Bron: twitter.com/fvdemocratie/status/1547147081172787205

Behalve dat er twee van de daders geroyeerd werden en de derde eieren voor zijn geld koos door zelf maar te vertrekken, zijn er geen verdere maatregelen tegen dit illustere drietal genomen. De tweede (Gündogan) heeft het gepresteerd aangifte tegen Gideon van Meijeren (FVD) te doen wegens “opruiing” tijdens diens speech over het stikstofbeleid: youtube.com/watch?v=Gz6l5tHefqM (“Dit is hoe we het stikstofbeleid kunnen stoppen – Van Meijeren over boerenprotesten”) Hij zei er onder meer het volgende over:

“Terwijl de staat het geweldsmonopolie heeft, kan er ook voor zorgen dat de staat nooit iets te vrezen heeft; en het standpunt dat ik nu uitdraag is ook heel goed verenigbaar met een democratie, want in de Verenigde Staten is het Tweede Amendement, het recht op wapenbezit, juist zodat altijd ergens die dreiging wel boven het hoofd hangt dat de burgers, als het echt nodig is, in staat zijn zich wel te verdedigen. En vergeet ook niet: zelfs in ons huidige Wetboek van Strafrecht is een uitzondering gemaakt op het verbod van het gebruik van geweld. Artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf. eerbaarheid of goed te beschermen tegen wederrechtelijke aanranding. Dat mogen we nooit vergeten. En ik denk dat het ook belangrijk is om die strijdlustigheid wel te laten zien, die strijdbaarheid. Want uiteindelijk kan en mag het nooit zo zijn dat de boeren zich als makke lammetjes van hun grond gaan laten verdrijven. Nooit!” (vanaf 21:48)

Aangifte Gündogan Tegen Van Meijeren Wegens Haar Eigen “Wederrechtelijke Aanranding” van Fractiemedewerkers? 

Om het bovenstaande over “wederrechtelijke aanranding” naar wat Gündogan met fractiemedewerkers zelf gedaan had te vertalen: zou het misschien kunnen dat de haar aangifte tegen Van Meijeren deed terwijl ze hier zelf aan haar eigen “wederrechtelijke aanranding” tegen die fractiemedewerkers herinnerd werd? Deze politieke misdadigster zal deze gedachte vermoedelijk hebben geprobeerd te verdringen door Van Meijeren hier slechts van “opruiing” te beschuldigen! In verband met overige misdaden die onze politici hier tegen de burgerbevolking had gepleegd, kwam er een wat vreemde gedachte bij ons op in de vorm van een vraag: 

Een “Warming-Up” Onder de Bevolking van Bovenaf? 

Inderdaad: Zouden ze van bovenaf niet met een “opwarming” onder de volken bezig zijn? 

Een vreemde gedachte, niet? Daarom is hier wat uitleg voor nodig. Die gedachte kwam namelijk bij ons op toen we de bekende “Protocollen van de Geleerde Ouden van Zion” weer eens aan het lezen waren. Er staat nogal wat in, maar we lezen er onder meer dat de Illuminaten (de ware “beheersers der wereld”), het plan hebben om ergens in de toekomst eens hun “despoot” op de troon van de wereldmacht te installeren. En wat we er over lazen, was dit:

“De erkenning van onze despoot kan ook vóór de vernietiging van de grondwet komen; het moment voor deze erkenning zal komen, wanneer de volken, volkomen vermoeid door de onregelmatigheden en incompetentie van hun heersers – een zaak die we zullen regelen – zullen roepen: Weg met hen en geef ons één koning over de hele aarde die ons zal verenigen en de oorzaken van onenigheid – grenzen, nationaliteiten, religies, staatsschulden- zal vernietigen, die ons vrede en rust zal geven, die we niet onder onze heersers en vertegenwoordigers kunnen vinden.

“Maar u weet zelf heel goed dat het onontbeerlijk om in alle landen de betrekkingen van het volk met hun regeringen te bemoeilijken om de mogelijkheid te scheppen om dergelijke wensen door alle naties te uiten, om de mensheid volledig uit te putten met onenigheid, haat, strijd, afgunst en zelfs door het gebruik van marteling, door uithongering, door het inenten van ziekten, door gebrek, zodat de volken geen andere uitweg zien dan toevlucht te nemen tot onze volledige soevereiniteit in geld en al het andere. Maar als we de naties van de wereld een adempauze geven, zal het moment waar we naar verlangen, waarschijnlijk nooit komen” Bron: “Protocols of the Learned Elders of Zion” (uit 1943) herdruk bij CPA Book Publisher (Protocol nr. 10)

Bescherming Politici door de Illuminaten van Hen Weggenomen. 

En nu lijkt het moment steeds dichterbij te komen dát de volken ook (zoals dit protocol het beschrijft) om “een koning” zullen roepen. Nu doen die volken dat ook niet letterlijk natuurlijk. We hebben hier trouwens al een abnormale koning die dat intussen normaal was gaan vinden, wat niet normaal is! Verder hadden we hierbij echter de Nieuwe Wereldorde die de Illuminaten van plan zijn die eens in te voeren in gedachten. Maar enige tijd vóórdat dit zal gebeuren – en daar gaat het nu om – zal eerst de bescherming die de politici van de Illuminaten (de elite) tot dan toe genoten hadden, van hen weggenomen worden! Want dat ze beschermd worden, scheen ook de reden te zijn dat ze hoewel veel mensen hen al doorhadden, open en bloot met een uitgestreken gezicht door bleven liegen. Daarom kon niemand hen iets maken. Misschien was dit tevens de reden dat premier Rutte, toen hij met die avondklok hier op de proppen kwam, het volgende vertelde:

“We hebben nu zoveel macht dat niemand ons nog weg kan krijgen.” 

Maar vóórdat die bescherming van hen weggenomen zou worden, zou de hele zaak eerst tot een hoogtepunt worden gebracht. Namelijk dat de volken door de “onregelmatigheden” en “incompetentie” van hun politici (noem het maar misdaden en leugens) totaal vermoeid zouden worden zodat die volken uiteindelijk uit wanhoop “Wég met hen!” zouden roepen. Zelf vonden we deze gedachte wat overdreven; zou dit werkelijk die kant op gaan? We wilden dit aanvankelijk dan ook als een theorie presenteren. Vandaar dat we dit hier nog niet gedaan hadden. Maar door later wat over het internet te surfen, kwamen we er toch het een en ander over tegen. Bijvoorbeeld het volgende:

“Het jaar 2030 komt rap naderbij en daarbij ook de beruchte (communistische) kreet: ‘Je zult niets bezitten, maar gelukkig zijn.’ 

Voordat de communistische staat eenmaal werkelijkheid is geworden, zal er een tussenfase plaatsvinden. De fase zoals je die nu ziet in Sri Lanka.* 

Ook bij ons zal er een punt komen waarbij de overheid de burgers tot zo’n grote wanhoop heeft gedreven dat de vlam in de pan zal slaan. 

Ze weten dat dit moment gaat komen, ze weten dat dit het moment is dat de huidige leiders opgejaagd wild zullen worden en dat het waarschijnlijk slecht voor hen gaat eindigen. 

Ook dat is al lang ingecalculeerd, want de huidige leiders zullen worden opgeofferd. 

We zullen dan vervolgens te maken krijgen met een enorme chaos en dat is precies de situatie zoals ze die graag zien. Als de woede van de bevolking enigszins is bedaard en men beseft dat het land een complete puinhoop is geworden waarbij nauwelijks nog iets werkten er zelfs misschien niet meer voldoende voedsel is, dan komen zij tevoorschijn. 

Zij zullen zich opwerpen als redders van de mensheid. Er zullen nieuwe charismatische leiders tevoorschijn worden getoverd en zij zullen de bevolking verzekeren dat de afschuwelijke situatie waarin het land zich nu bevindt nooit meer kan voorkomen.” Bron: niburu.co/het-complot/17583-zullen-de-boeren-in-de-val-lopen (nadruk toegevoegd)

Wat we dus veel eerder van het tiende protocol van de “Protocols of the Learned Elders of Zion” afgeleid hadden, vonden we hier bij niburu.co weer terug. En elders op die site:

“Waar het inderdaad om gaat is de installatie van een nieuwe wereldregering. Een regering die nu al bestaat, maar die nog nergens op de voorgrond treedt. 

Het plan dat nu wordt uitgevoerd bestaat al heel lang, maar het kan  u pas worden uitgevoerd omdat en de technologie die nu beschikbaar is en de juiste mensen op de juiste plek zitten. 

De nieuwe regering beschikt in de achtergrond over de allerknapste koppen die deze planeet heeft voortgebracht en het plan dat ze hebben bedacht om de hele wereld in handen te krijgen is toch anders dan de meeste mensen denken. 

Het plan is dat ze ervoor willen zorgen dat alle burgers ter wereld zich zullen gaan wreken op de overheden die hen alle ellende hebben bezorgd. 

In tegenstelling met wat veel mensen misschien zullen denken zitten de lieden die nu onze overheden vormen, niet in het grote complot. Zij zijn niets anders dan marionetten die worden gebruikt zolang ze van nut zijn. 

Ook de wetenschappers die nu volop meewerken weten nergens van, zelfs een Dr. Fauci niet. 

Als de tijd daar is zullen de politici en wetenschappers of op gepaste wijze worden gedumpt of worden gevoerd aan een woedende bevolking.” Bron: niburu.co/het-complot/16796-misschien-is-het-plan-nog-geraffineerder-dan-wij-dachten (nadruk toegevoegd)

En hoewel dit er uit de geciteerde verzen van Protocol 10 van de Protocollen niet zo duidelijk naar voren kwam, was het dit wat hier op niburu.co beschreven is, dát wat er eerder bij ons in gedachten opgekomen was.

De Wraak Der Volken: de Gruwelijke Gevolgen. 

Mocht het de volken de gelegenheid worden gegeven zich te wreken op hun politici en wetenschappers, wat zouden dan er de gruwelijke gevolgen voor die twee laatsten zijn? Antwoord: we durven hier zelfs niet eens aan te denken! De zware mishandelingen waar deze politieke misdadigers, wetenschappers en andere medeplichtigen vervolgens door een razende bevolking aan zullen worden blootgesteld, zullen echter niet gering zijn! Ook moord zou hierbij niet uitgesloten kunnen zijn.

Fakkeldrager Bij het Huis van Sigrid Kaag: een Alarmerende Voorbode? 

(*): Wat Sri Lanka betreft, heeft het volk er leden van de eigen overheid weten weg te jagen; hierbij werd het huis van de minister-president in brand gestoken. Youtube.com/watch?v=fyun1Sv1aDs (“Sri Lanka: protesters set fire to prime minster’s home”) Hierbij kwam het incident met die “fakkeldrager” die zich enige tijd geleden bij het huis van Sigrid Kaag opgehouden had in gedachten; hoewel de man er met die fakkel maar wat rondliep en gen bedreiging voor Kaag vormde, zag de situatie er volgens sommigen dreigend uit; wat later werd de man opgepakt. Maar…zou het kunnen dat die fakkeldrager een alarmerende voorbode zou kunnen zijn geweest door dat van wat er in Sri Lanka gebeurde, ook hier met politiek Den Haag zou kunnen gebeuren?…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star