Meester Frank Visser: ‘Nederlanders zien dat de overheid aan alle kanten faalt’ – YouTube

Een van de meest bekende tv-programma’s in ons land is wel het programma “De Rijdende Rechter.” Dit wordt elk seizoen op dinsdagavond door de NPO uitgezonden. Meester Frank Visser velde dan vonnis over burenconflicten. Tegenwoordig is het meester Reid die zijn plaats nu ingenomen heeft Op SBS6 echter, vervult meester Visser die functie nog altijd.

De Huidige Volksonrust & de Franse Revolutie. 

In deze korte clip wordt meester Visser geïnterviewd door WNL. Wat nu de tegenwoordige volksonrust vanwege een falende Nederlandse overheid betreft, ziet hij parallellen met de Franse Revolutie (van 1894):

“Mr. Frank Visser ziet Nederland terechtkomen die vergelijkbaar is met het moment vlak vóór de Franse Revolutie, zegt hij bij WNL In de Kantine op NPO Radio 1. “Toen grote delen van de bevolking het gezag niet mee accepteerden”, verklaart hij zich nader. Echte onrechtvaardigheid en beleefde onrechtvaardigheid verzamelen zich en vormen gezamenlijk een giftige cocktail, die in de woorden van mr. Visser, ervoor kunnen zorgen dat “de boel ontploft.” 

In 1848 – het Revolutiejaar in Europa – heeft Nederland het gered, memoreert hij. “Doordat de Staat toegaf en we een echte constitutionele monarchie werden.” 

Op de site van online geschiedenismagazine Historiek is er veel over het “revolutiejaar 1848” te lezen. historiek.net/onrust-revolutiejaar-8148-geert-waling/59213/ En de rest van het artikel over mr. Visser is hier te lezen: wnl.tv/2022/07/30/meester-frank-visser-ziet-gelijkenissen-met-begin-franse-revolutie-nederlanders-zien-dat-de-overheid-aan-alle-kanten-faalt/

“Goede Bedoelingen” & “Falen” Hier niet Op zijn Plaats. 

Mr. visser (die het wat moeilijk lijkt te vinden om zijn visie woordelijk weer te geven) zegt vanaf 3:15 onder meer het volgende:

“De mensen in het land zien dat de overheid aan alle kanten, hoe goed ze het ook bedoelt, aan alle kanten faalt.” 

Hoe we mr. Visser ook waarderen, maar die goede bedoelingen en het falen van de overheid zijn hier beslist niet op zijn plaats. Waar hier aan wordt voorbijgegaan, is namelijk dat premier Rutte en Hugo de Jonge (voormalig gezondheidsminister) alleen al, ons regelmatig onbeschaamd hebben voorgelogen. En het begrip “falen” heeft te maken met dat de overheid het allemaal wel met de bevolking het goede voor heeft, maar dat ze wat haar beleid betreft, “per abuis niet goed opgelet heeft” waardoor het allemaal misgegaan is. Dit is echter niet het geval.

Beide Partijen Moeten Toegeven? 

Vanaf 1:29:

“Eerst moet dat goed in kaart worden gebracht. Zonder taboes! Waar hebben we het over?; dat zijn de feiten. En als je dat hebt, dan kun je denken aan een bemiddeling; we hebben te maken met verschillende belangen. En ik denk dat de enige blijvende oplossing is dat al die belangen in aanmerking worden genomen, dat daarin wordt bemiddeld, beide partijen moeten bereid zijn toe te geven. Dus het uitgangspunt “Wij zijn de regering, wij hebben een democratisch mandaat en u heeft uiteindelijk maar te doen wat wij zeggen”, als dat het uitgangspunt is dan heeft bemiddeling geen enkele zin.” 

Ja mr. Visser, dat is ook het uitgangspunt van de overheid; tijdens de persconferentie rond corona in het zeer recente verleden werden ons die knellende en onderdrukkende coronamaatregelen opgedrongen, waarvan we nu weten dat die geen enkel effect tegen een (mogelijk niet-bestaand) coronavirus hebben gesorteerd, maar waar er ondertussen immense schade aan de economie en het algemeen welzijn van de Nederlandse bevolking mee is aangericht. En dat die mensen van de NPO wat zitten te lachen alsof ze wat in verlegenheid gebracht lijken te zijn over wat mr. Visser allemaal zegt, zullen hun herinneringen aan die conferenties terug zijn gegaan, waar ze (met andere media) gen enkele kritische vraag hadden gesteld; het enige waar we er getuige van zijn geweest is een slaafse gehoorzaamheid en onderworpenheid aan een overheid die nooit het goede met ons voor heeft gehad! Aangezien ons dit beleid (met gedwongen vaccinaties, qr-codes, ect., en nu samen met het “stikstofprobleem” betreffende onze boeren) opgedrongen is door een almaar liegende overheid, waarom zouden wij en de boeren, dan ook toe moeten geven? En dan hebben we het nog niet eens over de jongste openbaring van onze regering: die heeft de Wet verplaatsing bevolking uit 1952 weer uit de kast gehaald om er delen van het Nederlandse volk mee te verplaatsen ten gunste van Oekraïense vluchtelingen die hier dan gehuisvest zullen worden!

De Komende “Grote Opruiming.” 

Mr. Visser zei aan het begin van de video dat wat er zich nu allemaal afspeelt “wereldwijd” is. Met andere woorden: de explosieve situatie de er nu hier heerst, domineert nu ook in vele andere landen. De massale Nederlandse boerenprotesten hier hebben inmiddels weerklank gevonden in andere landen en is daar dan ook een voorbeeld van. Maar wat als dit alles niet overwaait maar dat het tot een massale opstand van de volken tegen ieder hun eigen overheid zou kunnen komen? Dat waar mr. Visser op doelt, zingt eigenlijk al een tijd in onze gedachten namelijk de komende Grote Opruiming! Zelf zal mr. Visser dit zo wel niet zien, maar het zou mogelijk zijn dat de volken de kans gegeven zou kunnen worden, al die overheden eens voorgoed op te ruimen! Nu willen we al bij voorbaat zeggen dat het misschien niet zover zal komen, maar we zouden hier een voorstelling van willen geven van wat er zou kunnen gebeuren, mocht het zover komen.

Christinne van der Wal als “Marionet.” 

Een van de vele personen die vandaag onder vuur ligt, is de huidige stikstofminister Christinne van der Wal. Die heeft het stokje van (voormalig) landbouwminister Carola Schouten (CU) inmiddels enige tijd overgenomen om de bestrijding van het “stikstofprobleem” met de nodige maatregelen naar grotere hoogten te voeren. Nu zal het voor velen al duidelijk zijn dat Van der Wal niet bij iederéén geliefd is. Zo had er onder meer de twitteraar Cor v. Loen de volgende tweet over haar geplaatst:

“De marionet hoeft alleen maar een al lang liggend draaiboek uit te rollen. ‘T vergt als vaardigheid slechts het opboeren van politiekcorrect (klimaat)-geleuter en daar houdt ’t wel mee op. Te dom voor de kleuterschool. Maar voor debiele minister(ie)s is dat geen probleem.” Bron: twitter.com/compose/tweet

Geen Intelligente Mensen voor de Uitvoering van de Hogere Agenda van de Elite. 

Dat ze dit “al lang klaarliggend draaiboek” aan het uitrollen is, zou best wel eens het geval kunnen zijn. En wel in opdracht van de “bazen” samen ook wel de elite genoemd. Iets waar hier nog niet bij nagedacht is, is dat de elite om er hun hogere agenda mee uit te voeren (want daar gaat het dus in beginsel ook om), prefereren om hier bij voorkeur hersenloze (en dus) domme mensen voor te gebruiken. En waarom? Omdat iemand van het gehalte zoals Van der Wal de intelligentie mist om zelfstandig eens kritisch na te denken. Zo iemand zal dan ook nooit kritische vragen stellen. Voeg er daarbij aan toe dat de elite Van der Wal als beloning voor haar “werk” enige gunstige vooruitzichten zou kunnen hebben gesteld, dan loopt zo iemand maar al te graag. En dit is uiteraard ook van toepassing voor alle andere politici die aan de elite onderhorig zijn. Men zou hier misschien kunnen denken aan een riante hoge positie in de “nieuwe wereld” die de elite op het oog heeft om die eens door te kunnen voeren. Dus: het liefst geen intelligente mensen voor het uitvoeren van de hogere agenda van de elite! 

Slechte Ervaringen.

De voorkeur van domme mensen voor de elite zoals onder meer Van der Wal er een van is, zou toe te schrijven kunnen zijn aan het feit dat de elite wat haar keuze voor nuttige marionetten betreft, hier aanvankelijk slechte ervaringen mee gehad zou kunnen hebben; nadat die haar keuze voor dergelijke leiden had bepaald, zouden er sommigen bij kunnen zijn geweest, die toch wat intelligenter waren dan de elite had verwacht; die gingen na een tijd onderhorig zijn geweest, op een bepaald moment hun eigen weg waardoor het hele plan van de elite in gevaar zou zijn gebracht. Want onder hen zullen er zijn geweest die aanvankelijk nog niets door hadden, maar later in waren gaan zien waar hun “meesters” al die tijd werkelijk aan bezig waren geweest. Na met de elite gebroken te hebben, dreigden die het hele plan in de openbaarheid te brengen. Sommigen van hen slaagden hier ook in, maar zijn er hier niet mee ongeschonden mee weggekomen. Maar dankzij hen weten we waar de “meesters” nu al een tijd mee bezig zijn.

De Dommigheid van Onze Politici & Medische Deskundigen. 

Na dit “gevaar” te hebben onderkend, werd de elite wat kieskeuriger wat de keuze van haar underlings aangaat en vonden ze in onder anderen in Van der Wal een een (mogelijke) gehoorzame, mind-controlled slaaf (hoewel slavin hier een betere term voor is). Hetzelfde is uiteraard ook van toepassing op onder anderen de leden van het OMT zoals Jaap van Dissel, Marion Koopmans, het kabinet, verschillende overige politici, etc. Hun dommigheid werd voor velen pas goed duidelijk nadat die tijdens bepaalde discussies wat hun eigen vakgebied aangaat, het een en ander uit moesten leggen: ze wisten geen van allen wát nu het probleem zelf was wat ze onder behandeling hadden dan allen dat er maatregelen voor moesten worden genomen! En de gegevens die ze hadden over bijvoorbeeld stikstof wat zo gevaarlijk voor de natuur zou zijn, waren afkomstig van het RIVM waarvan nu duidelijk is dat dit het onbetrouwbaarste instituut van Nederland is. Zo weet ook Van der Wal niets van het stikstofprobleem an sich af behalve dat er bepaalde doelstellingen moeten worden gehaald om dit in te dammen. Hetzelfde was natuurlijk ook van toepassing op Carola Schouten.

Carola Schouten, Sigrid Kaag & en Overige Politici Lid van het World Ecomonic Forum (WEF) als “een Soort” (Domme) “Denkers.”

Nu is ook al bekend dat verschillende onzer politici al enige tijd lid zijn van het Word Edonomic Forum (WEF) onder leiding van de directeur KLaus Schwab. En zijn doel is het invoeren van een Nieuwe Wereldorde waarin iedereen naar zijn zeggen niets zal bezitten maar er wel “happy” (gelukkig) in zal zijn. Nu is Sigrid Kaag een van onzer politici die er lid van is.  Die zei enige tijd geleden dat zij er met anderen als “een soort van denkers” lid van waren. Maar net zoals Van der Wal weet ook Kaag nergens iets vanaf wat haar eigen “vakgebied” betreft. En met Dirk-Jan Omtzigt (broer van Pieter Omtzigt) zal dat wel niet anders zijn. Eigenlijk zijn het “een soort van” (domme) “denkers.” Om die reden zou het toch ergens duidelijk moeten zijn dat als de laatste fase van de NWO ingegaan zal zijn vlak voordat die zal worden geopenbaard, er voor hen geen plaats (en noemer de “wetenschappers” hier ook maa bij) in zal zijn wat een leiderspostitie betreft; ze werden er allemaal louter en alleen vanwege hun gebrek aan gezond verstand gebruikt om er de hogere agenda van hun “meesters” gedienstig (en tot alle hulp bereid zijnde) mee uit te voeren.

De Komende “Grote Opruiming.” 

Wat dan eigenlijk zeggen wil dat er vroeg of laat wel eens een “Grote Opruiming” te verwachten zou kunnen zijn. Want:

“Waar het inderdaad om gaat is de installatie van een nieuwe wereldregering. Een regering die nu al bestaat maar die nog nergens op de voorgrond treedt. 

Het plan dat nu uitgevoerd wordt bestaat al heel lang, mar het kan nu pas worden uitgevoerd omdat én de technologie die nu beschikbaar is én de juiste mensen op de juiste plek zitten. 

De nieuwe regering beschikt in de achtergrond over de allerknapste koppen die deze planeet heeft voortgebracht en het plan dat ze hebben bedacht om de volledige wereld in handen te krijgen, is toch anders dan de meeste mensen denken. 

Het plan is dat ze ervoor willen zorgen dat alle burgers ter wereld zich gaan wreken op de overheden die hen alle ellende hebben bezorgd. 

In tegenstelling tot wat veel mensen misschien zullen denken, zitten de leiders die nu onze overheden vormen, niet in het grotere complot. 

Ook de wetenschappers die nu volop meewerken, weten nergens van; ook een Dr. Fauci niet. 

Als de tijd daar is, zullen de politici en wetenschappers op gepaste wijze worden gedumpt of worden gevoerd aan een woedende bevolking.” Bron: niburu/co/het-complot/16796-misschien-is-het-plan-nog-geraffineerder-dan-wij-dachten (nadruk toegevoegd)

En dat ze niet in het grotere complot zitten zal best zo zijn daar ook hen niet het héle verhaal verteld is; vermoedelijk zullen ze alleen maar te horen hebben gekregen dat ze samen met de elite zullen zorgen voor een “nieuwe wereld” die hoegenaamd voor iedereen een utopia zal zijn. En al degenen die menen dat er in werkelijkheid een communistische wereldorde gesticht zou worden, dat zijn in hun ogen allemaal “com[lotdenkers” die hun visie via sociale media verspreiden om er de mensen angst mee aan te jagen.

Bescherming van Hen Weggenomen. 

Wat zouden we ons hierbij voor kunnen stellen? Wel, nadat Van der Wal en al die overige medeplichtigen (en hierbij kunnen we ook de overheden en wetenschappers van de rest van de wereld rekenen) schuldig aan het kwaad dat ze over een machteloze en hulpeloze bevolking hebben uitgegoten, zal van hen de bescherming door de elite waar ze tot dan toe onbeschaamd hebben kunnen liege en bedriegen, van het worden weggenomen. Over de ellende waar zij ieder hun eigen volk in hadden gestort, hadden ze voor de tv tijdens hun toespraken met een geveinsde empathie voor de bevolking, er  geen enkele itnteresse in hoe dat volk eraan toe was. Ondertussen werden de burgers met de ene na de andere vrijheidsbeperkende maatregel opgescheept. Naar dissidente stemmen van oprecht bezorgde wetenschappers en politici (die er naast de fake-wetenschappers en -politici ook waren) werd nooit geluisterd. Maar dan, als ze merken dat ze op een bepaald moment niet langer door hun verheven meesters die ze tot dan toe slaafs hadden gediend, de bescherming van hen weggenomen zal zijn, De woorden van mr. Visser “…en al deze onvrede, die verzamelt zich en als dán een keer de lont in het kruitvat gaat, dan otploft het maar”, zulen hun uitwerking dan niet missen! Maar zo voegde hij er meten aan toe, “Het kan ook overwaaien.” Of dit laatste ook zo zal zijn, is nog maar de vraag; in het recente verleden zijn er al verschillende politici door burgers bedreigd (Rutte en De Jonge, Jaap van Dissel en Marion Koopmans bijvoorbeeld) waaruit blijkt dat het bij mensen allemaal wel erg hoog zit. Ook zijn er de vele beledigingen aan hun adres nog op bijvoorbeeld Twitter te zien zoals die van de genoemde Cor v. Loen. Zowel hij als vele anderen weten nu dat Nederland naar de knoppen dreigt te worden geholpen door zowel politieke nietsnutten als “wetenschappers” van net niets! Elders worden de woorden van mr. Vissser op een andere pagina van niburu/co iets anders verwoord:

“Ook bij ons zal er een punt komen waarbij de overheid de burgers tot zo’n grote wanhoop heeft gedreven dat de vlam in de pan zal slaan.” niburu.co/het-complot/17583-zullen-de-boeren-in-de-val-lopen

Of het dan ook weer over zal waaien, zal nu moeilijk te geloven zijn; wat de boerenprotesten in her verleden betreft, die zijn op een bepaald punt altijd weer overgewaaid; maar hierbij werd (wat nu echter wél het geval is), geen direct verband met Klaus Schwab en zijn WEF gelegd. Aan de hand van de “complottheorieën” (zoals politici die zien) hebben ze zelf ergens toch een vermoeden van, wát hun te wachten zou kunnen staan. Want:

“Ze weten dat dit moment gaat komen; ze weten dat dit het moment is dat de huidige leiders opgejaagd wild zullen worden en dat het waarschijnlijk slecht voor hen gaat eindigen. 

Ook dat is allang ingecalculeerd, want de huidige leiders zullen worden opgeofferd.

We zullen dan vervolgens te maken krijgen met een enorme chaos en dat is precies de situatie zoals ze” (de elite) “die graag zien.” (idem)

De Openbaring van de Nieuwe Wereldorde. 

Tijdens die situatie en enorme chaos, zullen de volken dan eindelijk hunkans krijgen hun tot dan toe opgekropte vijandige gevoelens op hun overheden bot te vieren; dat hierbij sprake van zware mishandeling en zelfs moord zou kunnen zijn, valt niet uit te sluiten. De elite zal de volken een tijd hun gang laten gaan; en waarom ook niet: al die politici, wetenschappers, etc. die hen zolang slaafs onderworpen waren geweest, hebben nu geen nut meer; hun rol is nu uitgespeeld en nu krijgen ze hun verdiende Judasloon toebedeeld: In plaats van een hoge positie in de NWO worden ze nu beloond met de toorn der volken; ze hebben getrouw hun “plicht” gedaan, nu is de tijd gekomen dat ze massaal worden opgeruimd! En dan:

“Als de woede van de bevolking enigszins is bedaard en men beseft dat het land een complete puinhoop is geworden waarbij nauwelijks nog iets werkt en er zalfs misschien niet meer voldoende voedsel is, dan komen zij  tevoorschijn. 

Zij zullen zich opwerpen als redders van de mensheid. Er zullen nieuwe charismatische leiders tevoorschijn worden getoverd en zij zullen de bevolking verzekeren dat zij ervoor zullen zorgen dat de afschuwelijke situatie waarin het land nu bevindt, nooit meer kan voorkomen.” (idem)

Alsdan zal nadat de zaken er in zekere mate hersteld zullen zijn, zich de Nieuwe Wereldorde openbaren. Dan zullen er overal de tribunalen (waarvan “factcheckers” en een deel van het domme volk wat we ook hier hebben, al die tijd hadden gezegd dat dit een “complottheorie” zou zijn) worden opgericht; de “overlevenden” onder de politici, wetenschappers, etc. zullen er tijdens hun berechting hun vonnis te horen krijgen. Dat die tribunalen misschien ook iets met de “zeven noachitische wetten” te maken zouden kunnen hebben, zullen we hier misschien een andere keer uit de doeken proberen te doen…

Een Slag Om de Arm. 

Maar ook nu nog zouden we hier met alles wat we beschreven hebben, een slag om de arm willen houden. Of het ook zo zal gaan zoals boven beschreven, weten we ook weer niet met zekerheid. Hoe het allemaal verder zal verlopen, dat zullen we af moeten wachten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star