Thierry Baudet pakt ChristenUnie politicus aan m.b.t klimaat! ‘Klimaat is jullie religie!’ – YouTube

Thierry Baudet (FvD) legt hier uit dat CO2 (wat door het kabinet als een “gevaarlijke dreiging” wordt beschouwd) juist goed is voor planten en bomen: 

“…en planten en bomen ademen dat in en stoten zuurstof uit, en als gevolg van de CO2-uitstoot zijn dus meer bossen en is er meer groen op aarde; dus inderdaad, we sturen mensen graag het bos in!” 

Dhr. Eppe Bruins (CU): Niets Inhoudelijk Op Te Zeggen!

Eppe Bruins (CU) is het hier echter helemaal niet mee eens; hij is “Doctor in de experimentele fysica”, en dat wil natuurlijk heel wat zeggen, nietwaar? Over wat Baudet vertelt, zegt Bruins er onder andere dit over: 

“Wat u doet met die grafieken die u laat zien: uw statistiek is selectief, uw wetenschappelijke bouwing is complete and utter bullshit!” Ofwel: “complete en totale onzin!” 

En dit is alles wat deze “geleerde” fysicus te zeggen heeft; verder heeft hij er niets inhoudelijks op te zeggen! 

“Extreme Droogte: Wat Wil God Duidelijk Maken?”

Nu is het zo dat CO2 ook als de boosdoener achter de klimaatopwarming wordt gezien. Om die reden werd de Klimaatwet ingevoerd om er de CO2-uitstoot mee te reduceren. rijksoverheid/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid Zie ook: interessantetijden.nl/2019/05/23/klimaatwet-scheert-burger-en-bos-met co2-als-nieuwe-valuta/ Dan gaan we nu door naar een artikel van Dirk van Genderen in het tijdschrift Het Zoeklicht nummer 17 van 2018. Onder de titel “Extreme droogte: wat wil God duidelijk maken?”, begint Van Genderen zijn verhaal met de woorden: 

“Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst telkens weer in je gedachten komt. Daar moet je dan iets mee. De afgelopen tijd werd ik zo regelmatig bepaald bij Jesaja 24, en dan met name bij de woorden: “Het land treurt, het land verwelkt” (vers 4). We zien dit in Nederland om ons heen gebeuren, hoewel er – mogelijk/hopelijk – als u dit leest alweer regen is gevallen.

De wereld verkeert in een soort alarmstemming. “We moeten onze planeet redden. De aarde wordt bedreigd, de temperatuur stijgt. We moeten nu ingrijpen om de aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht.” En het mag wat kosten. Er wordt niet op 10 miljard meer of minder gekeken om de CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor, zo hoopt men, de temperatuur op aarde minder snel zal stijgen.” Bron: zoeklicht.n/artikelen/extreme+droogte+wat+wil+god+duidelijk+maken_6856 

Maar…Wat te Zeggen Over Genesis 8:22? 

Op de site van Het Zoeklicht is er de rest van het artikel te lezen. Maar waar zowel Eppe Bruins en Van Genderen nu geen rekening hebben gehouden, is een enkel vers in Genesis 8; het gaat er over de zondvloed die Noach en zijn familie overleefd hadden; God gaf hen opdracht de ark te verlaten waarna Noach een altaar oprichtte en er brandoffers aan God op bracht. En: 

“Toen de Here den lieflijken reuk rook, zeide de Here bij Zichzelf: Ik zal den aardbodem niet weer vervloeken om den mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet meer slaan, zoals Ik gedaan heb. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.” (Genesis 8:21-22) 

Het is dus vers 22 waar hier de nadruk op moet worden gelegd. En ja, er zullen ook in de toekomst wel minder strenge (zachte) winters en warmere zomers komen. Dit was al in het verleden zo, en dit zal ook zo blijven. Van Genderen liet dat in zijn genoemde artikel al wat doorschemeren: 

“Wetenschappers die er anders over denken, die niet meegaan in het koor van temperatuurstijging door het handelen van de mens, worden in de media zelden of nooit meer aan het woord gelaten. Dat is kwalijk omdat één van de kernwaarden van goede journalistiek ‘hoor en wederhoor’ is. Het is nu in Nederland al lange tijd heel warm, maar beseffen we dat er andere landen en gebieden zijn waar het nu juist kouder is dan ‘normaal’? En zo hard stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde echt niet. Ik heb zelfs overzichten gezien die eerder duiden op een afvlakking van de stijging of misschien we een (lichte) daling.  

Laten we niet vergeten dat in de geschiedenis de temperaturen op aarde ook fluctueerden. Duizend jaar geleden was het veel warmer dan nu. Ooit trokken de Vikingen naar Groenland om daar veeteelt te bedrijven. In Schotland werd wijn verbouwd. In die tijd had dat niets met meer CO2 in de lucht te maken. Het zijn de natuurlijke variaties in het klimaat.” 

Juist; en die “natuurlijke variaties” waren er toen, zijn er nu, en zullen er wel blijven; dat is wat vers 22 van Genesis 8 ook zegt: “koude en hitte, zomer en winter” zullen er blijven gaan en komen “zolang de aarde bestaat.” Het is alleen jammer dat Van Genderen er niet juist dit vers mee in gedachten had. 

Verzwendeld door Groene Zwendelaars & Bedrogen door Klimatologische Bedriegers.  

Van Genderen gaat dan nog door met het volgende: 

“Ik kan me nog herinneren, toen ik jong was, dat verwacht werd dat de temperaturen zouden gaan dalen, met de nodige consequenties voor het leven op aarden en de opbrengsten van de oogsten. Later, een jaar of 25 geleden, was er de angst voor de zure regen. Bomen en gewassen zouden sterven, gebouwen zouden worden aangetast. Kortom het leven op aarde werd bedreigd. Na een paar jaar hoorde je er niemand meer over. Nu is er de angst dat de gevolgen van de opwarming desastreus zullen zijn voor de aarde en de mensheid.” 

En dat we er later niemand meer over hoorden zal toch echt niet vreemd zijn. Er was al die tijd gewoon niets aan de hand geweest! De angst moest er bij de bevolking als met een scherpe grafeerpen in het hart worden geëtst en gegrift! Maar in tegenstelling met die “zure regen” bleef met met die klimaat-hoax maar aan de gang. We zijn verzwendeld en bedrogen! En dat we al veel eerder door groene zwendelaars en klimatologische bedriegers verzwendeld en bedrogen werden, hadden we destijds al veel eerder duidelijk gemaakt: https://tinthor.org/2016/12/04/klimaat-hoax-het-tijdperk-der-groene-zwendelaars-klimatologische-bedriegers/ 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star