Bennie Jolink: ‘Klimaatontkenners zullen worden vergeleken met holocaustontkenners’ – YouTube

Beschrijving video: “2.850 weergaven 21 feb. 2020 ARNHEM – Benny Jolink voorspelt dat toekomstige generaties klimaatontkenners vergeleken zullen worden met holocaustontkenners. ‘De volgende generaties gaan ons heel erg kwalijk nemen dat we daar niks aan gedaan hebben.’

Flashback: 2 April 2018: “Twee Parallellen.” 

In deze zeer korte video van 21 februari 2020 zei Benny Jolink (bekend als de leider van de Achterhoekse band “Normaal”) dat de komende generaties klimaatontkenners met holocaustontkenners zouden gaan vergelijken; en wel omdat wij zelf niets aan de klimaatdreiging zouden hebben gedaan. Dit als reactie tegenover Thierry Baudet. Wat Baudet hiervoor had gezegd, weten we niet; maar uit wat Jolink zei, moet het wel met “klimaatontkenning” te maken hebben gehad. Nu hadden ook wij ongeveer twee jaar vóór deze video klimaatontkenners al vergeleken met holocaustontkenners. In tegenstelling met Jolink hadden we dit anders uitgelegd:

“Twee Parallellen: “Holocaust-Ontkenning” & “Klimaat-Ontkenning.”

“Wat nu de zgn. “Holocaust-ontkenning” betreft, is hier een overeenkomstige parallel met de Klimaat-Hoax te bespeuren: “Klimaat-ontkenning”. Wat het eerste betreft, weten we al dat hier zoals al duidelijk gemaakt, “anti-Holocaust-ontkenningswetten” zijn doorgevoerd in landen zoals Duitsland waar het betwijfelen van de Holocaust strafbaar is geworden. En hoewel het nog niet duidelijk voor ons is daar er hier nog niet zoveel aandacht aan is besteed, gaan er hier en daar ook al stemmen op om “klimaat-ontkenning” strafbaar te gaan stellen.

En wat dit betreft, gaat men hier een stuk vérder in; professor Richard Parncutt (verbonden aan de Graz-University in Oostenrijk bijvoorbeeld, had in 2012 voor de klimaat-ontkenners de doodstraf geëist. En waaróm wilde hij dit? Wel, die zorgden er met hun “klimaat-ontkenning” voor dat er in de toekomst miljoenen mensen vanwege hun theorieën, door de opwarming van de aarde zouden sterven. Parncutt die zelf zei altijd tegen de doodstraf te zijn, vond dat “klimaat-ontkenners” echter in een ándere categorie vielen; nadat hier grote publieke verontwaardiging over was ontstaan, heeft Parncutt zijn visie over de “Klimaat-ontkenners” herroepen.

Joe Romm (redacteur van “Climate Progress), wilde dat “klimaat-ontkenners” zouden moeten worden “gewurgd in hun bed.” Hij verdedigde zijn opmerking door te zeggen dat dit geen bedreiging was maar eerder een “waarschuwing” door te verklaren dat de toekomstige generatie bereid zou zijn de “ontkenners” zouden wurgen terwijl die in hun bed lagen te slapen.

En David Roberts, schrijver voor het tijdschrift “Grist”, wilde dat er speciale Neurenbergprocessen tegen klimaat-ontkenners zouden worden georganiseerd. Ook James Hansen (werkzaam voor de NASA), kwam al in 2008 met een dergelijk idee. Maar ook anderen hebben zich enige tijd geleden zo uitgelaten:

“Misschien is er een reden om ontkenning van klimaatverandering als een vergrijp te beschouwen. Het is tenslotte een misdaad tegen de mensheid.” (Margo Kingston tijdens de Daily Briefing (Australië).

“We hebben Holocaust-ontkenners; we hebben klimaatverandering-ontkenners. En om eerlijk te zijn, ik denk niet dat er zoveel verschil is.” (Bill McGuire, University College (Londen).

“Ik vraag me af wat voor vonnissen we tijdens toekomstige internationale straftribunalen op zullen leggen aan hen die gedeeltelijk doch direct verantwoordelijk zijn voor miljoenen doden wegens verhongering, hongersnood en ziekte in de voor ons liggende tientallen jaren. Ik zet [hun ontkenning van de klimaatverandering] in een vergelijkbare morele categorie als Holocaust-ontkenning – behalve dat de Holocaust deze maal nog moet komen en we nog tijd hebben die te voorkomen. Degenen die ons trachten te verzekeren dat we dit niet zullen doen, zullen zich te verantwoorden hebben voor hun misdaden.” (Mark Lynas, “groene” columnist) 

“Laten we slechts zeggen dat global warming-ontkenners nu op gelijke voet staan met Holocaust-ontkenners.” (Ellen Goodman in de Boston Globe). 

“Dit is verraad! En we moeten beginnen hen te behandelen als verraders.” (de straf voor verraad is de dood) ( Robert F. Kennedy Jr. over de klimaatsceptici).

“Als de planeet de gesel die de mensheid is zal moeten overleven, zullen we allemaal moeten stoppen ons voort te planten. Ja, wij allemaal. In die geest stel ik voor … iedere jongen op zijn 10e geboortedag te steriliseren.” (Katie Herzog, Grist.com) culturalmarxism.net/uk-judges-plan-outlaw-climate-change-denial/

Op deze site is te lezen dat Britse rechters van plan zijn klimaat-ontkenning strafbaar te gaan stellen. En zoals te lezen is, wordt er door sommigen weinig of geen verschil gemaakt tussen klimaat-sceptici (die “klimaat-ontkenners” worden genoemd en “Holocaust-ontkenners.” Bron: https://tnuiten.com/2018/04/02/de-holohoax-de-klimaathoax-van-de-greatest-jewish-fable-of-the twentieth-century-tot-de-greatest-green-jewish-fable-of-the-21th-century/

Van Holocaust-Ontkenner naar Klimaat-Ontkenner, Corona-Ontkenner & Stikstof-Ontkenner. 

Vervolgens kregen we te maken met de corona-hoax (en alle daarmee gepaard gaande ellende van dien) en waardoor de klimaat-hoax er weer een flinke push door kreeg; daarna kregen we te maken met de stikstof-hoax en nu recent de massale boerenprotesten in delen van de wereld. Degenen die al die hoaxen inmiddels doorzien hadden, werden ontkenners genoemd zonder dat er een redelijk en degelijk tegenargument werd gegeven op wát die “ontkenners” nu wel of niet geloofden. Aldus ging het van Holocaust-ontkenner naar klimaat-ontkenner en van corona-ontkenner naar de huidige leuze, stikstof-ontkenner. Ja, Bennie Jolink, je hebt gelijk: de volgende generaties zullen ons dit inderdaad kwalijk nemen als er nu niets tegen klimaatverandering zal worden gedaan; althans als ook die nog in al die onzin zullen geloven waarmee wij, de huidige generatie, al overladen zijn… 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star