29 Augustus 2002: Aankondiging Boek “The Israeli Holocaust Against the Palestinians” van Michael Hoffman en Moshe Lieberman op Amazon.com. Enkele Gedeelten uit het Boek. Korte Videoclip Interview Family7 met Jan van Barneveld. Barneveld

“Aankondiging van een van de meest explosieve aanklachten tegen de zionistische staat ooit gepubliceerd! Hier is ongekende documentatie van de verschrikkelijke wreedheden die de Israëli’s de Palestijnen aandoen: het antwoord op de waanideeën van Limbaugh, O’reilly, Falwell, Franklin Graham, William Bennett, George Will, Hitchens, Hanson en het legioen van andere prominente huursoldaten en schoothondjes van de Lobby. 

Samengesteld door twee elite-geleerden met onberispelijke referenties – Michael Hoffman, een voormalig verslaggever voor het New Yorkse bureau van de Associated Press en Moshe Lieberman, een voormalige onderzoeker aan de Hebreeuwse Universiteit – combineren de auteurs hun vaardigheden en eruditie om de lezer een onweerlegbaar dossier van Israëlische oorlogsmisdaden in Palestina voor te leggen, rijkelijk geïllustreerd met schrijnende foto’s van de dood en vernietiging die de zionistische oorlogsmachine als collectieve straf voor de hele Palestijnse natie heeft toebedeeld. 

Zoiets als dit boek is er nog nooit een gedrukt! “De Israëlische Holocaust Tegen de Palestijnen” is een van de meest explosieve aanklachten tegen de zionistische staat die ooit gepubliceerd zijn, wat onomstotelijk bewijst dat de Israëli’s zelf aan een Holocaust schuldig zijn. Als boeken nog steeds een verschil kunnen maken – en we geloven dat ze dat kunnen – dan is “De Holocaust Tegen de Palestijnen” een tsunamie die een ommekeer in de Amerikaanse perceptie van de crisis in het Midden-Oosten zal forceren. 

Hoffman en Lieberman maken een overtuigend pleidooi voor de Israëlische criminaliteit terwijl ze met diepgaand inzicht het meedogenloze Talmoedische racisme analyseren dat de Israëlische identificatie van het Palestijnse volk als ‘Amalek’ aanwakkert en hen tot doelwit voor de definitieve oplossing van ‘totale uitroeiing’ maakt. De auteurs betogen dat het doen alsof zionistische wreedheden in Palestina niet systematisch zijn begaan als onderdeel van een coherent dogma van eliminatie, niets minder is dan “holocaust-ontkenning.” Bron: amazon.com/Israeli-Holocaust-Against-Palestinians/dp/0970378424 (nadruk toegevoegd) 

Dit boek werd nu op 29 augustus 2002 op de site van amazon.com aangekondigd; dit was op 29 augustus 20 jaar geleden. Het gaat hier om de vele gruwelen die er door het Israëlische leger in de lente van 2002 in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jenin werden gepleegd. Op de achterkant van het boek de volgende citaten betreffende Israëlische gruwelen: 

“Israëlische soldaten stapelden 30 lichamen onder een half verwoest huis. Toen de stapel gereed was, hebben ze het gebouw platgewalst en de ruïnes op de lijken neergehaald. Daarna walsten ze het gebied met een tank. De lichamen konden we niet zien. Maar we konden we wel ruiken.” 

“Er werden Israëlische troepen gezien die explosieven gebruikten om er de huisdeur van een Palestijnse familie mee op te blazen, waarbij een jonge Palestijnse moeder dodelijk gewond raakte. Ze stierf in het bijzijn van haar man en kleine kinderen. Een Israëlische soldaat die deel uitmaakte van de aanval, zei: “Ik weet niet wat we hier doen. Zuivering misschien — blijkbaar is het hier smerig.” 

Gedeelten Uit het Boek. 

We zullen hier nu enkele gedeelten uit het boek zelf citeren; dit gaat over de Israëlische gruwelen die er op 11 april 2002 werden gepleegd: 

“Jenin: Peter Hansen, de directeur van de UN Relief and Works Agency (UNRWA), zei in een verklaring dat Israëlische tanks en bulldozers hun vernietiging van huizen hier in het vluchtelingenkamp hadden geïntensiveerd. CBS News meldde tijdens de nieuwsuitzending van 11 april dat Israëli’s de lichamen van hun vermoorde slachtoffers verhullen door die in massagraven in Jenin te bulldozeren zodat ze niet als onderdeel van ‘Arabische propaganda’ zullen worden gebruikt. Het Israëlische leger ontkende al deze beschuldigingen. “Het was moeilijk om de claims en tegenclaims te beoordelen omdat de Israëlische strijdkrachten vandaag nog steeds journalisten van Jenin wegsturen (11 april) NY Times, 12 april.” 

“Nablus. Op 11 april had hier een vier uur durende Israëlische aanval plaats waarbij gebruik werd gemaakt van raketten, helikopterartillerie en tankgranaten. Toen de dageraad aanbrak, kwam er aan het dodelijke spervuur een eind en via luidsprekers kondigde het Israëlische leger Palestijnse mannen in het Arabisch aan: “Hef je handen op en kom naar buiten. Anders zullen we al jullie vrouwen en kinderen doden!” Palestijnse mannen liepen het vluchtelingenkamp al-Ein uit, waarbij ze Israëlische bevelen gehoorzaamden om zich ofwel aan een razzia te onderwerpen of hun families te laten vermoorden. De mannen, in de leeftijd van 16 tot 45 jaar werden, nagestaard door hun kinderen, in het vizier van tankmachinegeweren, door Israëlische troepen vernederd. Met hun identiteitskaarten in hun hand, wachtten de mannen om naar de geïmproviseerde concentratiekampen te worden gedreven die door de Israëli’s voor meer dan 5.000 Palestijnse mannen waren opgezet, van wie sommigen er zullen worden gemarteld en anderen doodgeschoten zullen worden.

Net als in andere steden en kampen op de Westelijke Jordaanoever waren er wijdverspreide berichten over afranselingen en executies van Palestijnse gevangenen, aangezien er Palestijnse kinderen gedwongen werden rioolwater te drinken en er stapels Palestijnen door Israëlische bulldozers opgeruimd werden. Aan de andere kant van de straat in het vluchtelingenkamp al-Ein schreeuwden Palestijnse moeders het uit dat hun huizen verwoest en families door het bombardement waren uitgeroeid. Een Palestijnse moeder riep het uit: “Ze hebben mijn huis met een raket getroffen en we hadden er tien kinderen binnen!”

In de Arabische wereld: in de hele Arabische wereld – waar tv-nieuwsbeelden van de ontketening van Ariël Sharons staatsterreur een stuk levendiger waren dan wat we er op onze schermen hadden gezien – hebben miljoenen er hun woede over wat er gebeurt getoond, terwijl hun door het westen heersers hun wapens op de straat gericht hadden en er demonstranten van Bahrein tot Egypte gedood en verwond hebben.” (bladzijden 46-47) 

En dit waren slechts enkele van die Israëlische gruweldaden die er tegen de Palestijnen en het kamp Jenin alleen al werden gepleegd. En dan hebben we het hier nog niet over die vele gruwelmisdaden die er door het Israëlische leger later tijdens de latere Israëlische operaties “Cast Lead” (winter 2008/2009) en “Protective Edge” (zomer 2014) zouden worden gepleegd! 

Christelijke Zionist Jan van Barneveld over “God Staat in de Vergadering der Goden” (en Israël als “God”.) 

Tijdens het rondspeuren op het internet kwamen we ook nog een korte videoclip van de christelijke zionist Jan van Barneveld tegen; het blijkt een clip uit de serie “Eindtijd en profetie – s18 aflevering 4” te zijn. Het gaat hier over een interview van Van Barneveld met de christelijke zender Family7, wat door de zender op 21 oktober 2017 op Facebook werd geplaatst. Van Barneveld: 

“In de Psalm staat: God staat in de vergadering der goden.” Die goden zijn vaak engelmachten die over de landen gesteld zijn. En toen keek Hij die engelmacht van het noorden aan. En Hij zegt: “Ik zeg tot het noorden: “Geef!” En wat gebeurde er in 1991; het hele Russische wereldrijk stortte in.” Bron: facebook.com/watch/?v=1565952390128560 

Waar het hier om gaat, is dat korte tijd de Sovjet-Unie in elkaar gevallen was, de Joden vandaar naar Israël konden gaan. Om die reden zei God (volgens de visie van Van Barneveld althans) “En Hij zegt: “Ik zeg tot het noorden: “Geef!” (wat zeggen wil dat het noorden de Joden niet langer kon verhinderen de Joden niet te laten gaan, maar dat het door God wel gedwongen was dit te doen).

De Richters Meenden Goden Geworden te Zijn. 

Maar waar vinden we dit eigenlijk in de Bijbel, “God staat in de vergadering der goden”?  We vinden dit er inderdaad en wel in Psalm 82 (een Psalm van Asaf). We lezen daar het volgende: 

“God staat in de vergadering der goden, Hij houdt gericht te midden der goden. Hoe lang zult gij onrechtvaardigheid richten, en den goddelozen gunst bewijzen? Richt den geringe en den wees, doet recht den ellendige en den behoeftige, bevrijd den geringe en den arme, redt hem uit der goddelozen hand. Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond; alle grondvesten der aarde wankelen. Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, ja allen zonen des Allerhoogsten; nochtans zult gij sterven als mensen, als een der vorsten zult gij vallen. Sta op, o God, richt de aarde, want Gij bezit alle volken.” (verzen 1-8 NBG-vertaling 1951) 

Wat we uit deze verzen allereerst leren, is dat het hier niet om “engelmachten” gaat (zoals Van Barneveld beweert) maar om mensen. Daarnaast gaat het hier om richters (rechters) die in het oude Israël aangeduid werden als “goden.” Een van de vele geboden was dat nadat een Israëliet een Hebreeuwse dienaar had gekocht, die niet langer dan zes jaar in zijn dienst mocht blijven; in het zevende jaar moest de “eigenaar” hem zijn vrijheid weer teruggeven. Hier waren ook weer bepaalde voorwaarden aan verbonden. Mocht nu zo’n dienaar zeggen dat hij zijn “meester” tijdens zijn dienstjaren zo was gaan waarderen dat hij hem voor altijd wilde blijven dienen, “dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of den deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.” (zie Exodus 21:1-6) 

Die richters waarvan er in Psalm 82 sprake is, meenden naar de woorden van God te oordelen, zelf “God” te zijn geworden; het gevolg was dat zij als “God” geworden zijnde, de arme en de wees onder het volk aan hun lot overgelaten hadden. Maar zelf, zo schijnt het, meenden zij nu geen kwaad meer te kunnen doen, volmaakt daar ze nu als God Zelf meenden te zijn! Maar God maakte hen duidelijk dat die richters toch nog altijd gewone mensen waren en ze ook als mensen zouden sterven! En laten we er hier maar geen doekjes om winden: Ook de christelijke zionist Jan van Barneveld meent nu dat het huidige Israël “God” lijkt te zijn geworden; dit omdat uit zijn artikelen blijkt dat het gewoon nier verkeerd kán doen. De Palestijnen? Dat zijn natuurlijk net zoals wij gewone stervelingen met al hun zonden, gebreken en tekortkomingen. We zouden onder de hand gaan denken dat Van Barneveld als moderne christelijk-zionistische richter intussen zelf de status van Godheid bereikt lijkt te hebben… Van Barneveld (die nu de leeftijd van 86 jaar bereikt heeft) zou eens de mond gesnoerd moeten worden. Want als we zijn “christelijk-zionistisch evangelie” naast dat wat hierboven allemaal door Michael Hoffman werd beschreven (over het volgens Van Barneveld “onschuldige en zondeloze Israël”), wordt pas goed duidelijk hoe wreed en satanisch het christelijke zionisme wel niet is… Naast Limbaugh, Franklin Graham, William Bennett, en vele anderen, behoort ook Van Barneveld tot die “schoothondjes” van de (in dit geval (Nederlandse (Joodse) lobby…

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star