Zijn Plantaardige Burgers Veilig? Lees het Onderstaande Artikel.

“Onderzoek naar rattenvoeding suggereert dat de Impossible Burger mogelijk niet veilig is om te eten.”


“Ratten die van GM-gist afgeleid eiwit soja-leghemogobline – het belangrijkste ingrediënt van de burger – kregen, vertoonden tekenen van toxiciteit. Verslag door Claire Robinson en Dr. Michael Antoniou.”


“The Impossible Burger is een plantaardige burger, waarvan het belngrijkste ingrediënt een eiwit is dat soja-leghemoblogine (kortweg SLH) genoemd wordt en afgeleid is van genetisch gemodificeerde gist. (GM) Die wordt als verkocht in restaurants en supermarkten in de VS. In 2019 vroeg het productiebedrijf Impossible Foods toestemming om de burger in de EU en het VK op de markt te brengen.

De resultaten van een voedselonderzoek bij ratten in opdracht van Impossible Foods en uitgevoerd met SLH, suggereren echter dat de burger mogelijk niet veilig is om te eten.

SLH is de stof die de burger zijn vleessmaak geeft en ervoor zorgt dat wanneer hij aangesneden wordt, lijkt te bloeden als vlees. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) weigerde aanvankelijk de veiligheid van SLH toen ze voor het eerst door het bedrijf waren benaderd, te onderschrijven. De onderzoeksresultaten van rattenvoeding suggereren dat de zorgen van het bureau terecht waren. Ratten die het van genetisch gemodificeerd gist-afgeleide SLH kregen, ontwikkelden onverklaarbare veranderingen in gewichtstoename, veranderingen in het bloed die op het begin van een ontsteking of nierziekte en mogelijke tekenen van bloedarmoede kunnen wijzen.

2015: FDA Zegt dat Veiligheid SLH niet Bewezen Is. 

Het bedrijf stelt dat SLH veilig is om te eten. Het wilde dat de Food and Drug Administration instemde met haar zelfverklaarde conclusie dat SLH “GRAS” is (algemeen erkend als veilig) wat de consument geruststelt. Maar in 2015 weigerde de FDA in reactie op de eerste aanvraag van Impossible Foods ermee in te stemmen dat de stof veilig was. Die reageerde met voor het bedrijf lastige vragen zoals uit documenten die in het kader van een verzoek om vrijheid van informatie, blijkt. 

De FDA was bezorgd daar SHL nooit door mensen is geconsumeerd en mogelijk een allergeen is. Het bureau wees erop dat de door Impossible Foods ingediende veiligheidsinformatie niet specifiek genoeg was: “Hoewel eiwitten deel uitmaken van de menselijke voedselvoorziening, zijn niet alle eiwitten veilig.” (De) “Informatie over het veilige gebruik van gemodificeerd-soja-eiwit gaat niet adequaat in op veilig gebruik van leghemoboglobine-eiwit van sojabonen uit de wortels van de sojaplant in het voedsel.”

De FDA concludeerde: FDA is van mening dat de gepresenteerde argumenten, individueel en collectief, niet de veiligheid van SLH voor consumptie vaststellen noch wijzen ze op een algemene erkennning van veiligheid.”

2017: Impossible Foods Probeert het Opnieuw.

In 2017 probeerde Impossible Foods het opnieuw met een nieuwe aanvraag voor de GRAS-status. Het overlegde gegevens uit een door het bedrijf zelf uitgevoerd onderzoek waarin ratten SLH hadden gekregen. 

Hoewel Impossible Foods de FDA in 2015 verteld had dat het van plan was een voedingsonderzoek van 90 dagen (de standaardlengte voor sub-chronische toxiciteit bij ratten) uit te voeren, zei het bedrijf na “feedback” van het bureau dat het tot een kortere studie van 28 dagen besloten had.

Hoewel deze wijziging de kosten voor Impossible Foods zou verlagen, is dit niet in het belang van de volksgezondheid. Dat komt omdat hoe korter de duur van een onderzoek is, hoe kleiner de kans is dat er gezondheidseffecten zoals orgaanschade, die tijd nodig hebben om te verschijnen, gevonden zullen worden.

Het aantal dieren en de duur van een voedingsonderzoek zijn in een onderzoek naar de veiligheid van een genetisch gemodificeerde voedingsstof, twee belangrijke ontwerpelementen.

Het was altijd onwaarschijnlijk dat SLH op korte termijn sterke en duidelijke toxische effecten zou vertonen; eventuele nadelige effecten van een nieuwe voedingsstof zouden waarschijnlijk subtiel zijn. Langdurige studies met relatief veel dieren zijn er nodig om de significantie van dergelijke effecten aan het licht te brengen. Gezien deze vereisten lijkt het duidelijk dat de studie van Impossible Foods statistisch zwak was. In elke testgroep waren er te weinig dieren (10 per geslacht per groep) en nogmaals, de studie duurde te kort (28 dagen bij een rat is gelijk aan slechts 2-3 jaar bij een mens) om eventuele gezondheidsproblemen van langdurig gebruik van dit product aan het licht te brengen.

Mogelijke Nadelige Effecten Bij Met SLH Gevoede Vrouwtjes? 

In het licht van deze beperkingen is het opmerkelijk dat de SLH-gevoede ratten vergeleken met de controlegroep, een groot aantal statistisch significante potentieel nadelige effecten vertoonden. Bijvoorbeeld: 

• onverklaarbare voorbijgaande afname van de lichaamsgewichttoename.

• toename van de voedselconsumptie zonder gewichtstoename.

• veranderingen in de bloedchemie.

• verlaagde reticulocyten (onvolgroeide rode bloedcellen) (dit kan een teken van bloedarmoede en / of beschadiging van het beenmerg waar rode bloedcellen aangemaakt worden, zijn).

• verminderd vermogen tot bloedstolling.

• verlaagde bloedspiegels van fosfatase (wat op ondervoeding en / of coeliakie kan wijzen).

• verhoogde bloedalbumine (wat op acute infectie of weefselbeschadiging kan wijzen) en kaliumwaarden (wat op nierziekte kan wijzen).

• verlaagde bloedglucose (lage bloedsuikerspiegel) en chloride (wat op nierproblemen kan wijzen).

• verhoogde bloedglobulinewaarden (vaak bij ontstekingsziekten en kanker).

Het feit dat deze veranderingen ondanks deze statistisch zwakheden van het onderzoek (als gevolg van de korte duur en het lage aantal dieren in elke groep) waargenomen werden, geeft bijzondere reden tot bezorgdheid.

Reproductieve Veranderingen Bij Met SHL Gevoede Vrouwtjes? 

In de studie werden duidelijke verstoringen in de voortplantingscyclus van sommige groepen vrouwtjes die SLH kregen, gevonden. Bij normale gezonde ratten vult de baarmoeder zich tijdens de pro-oestrusfase in de aanloop naar de vruchtbare en seksueel ontvankelijke fase (oestrus) van de cyclus met vocht. Bij de met SLH-gevoede ratten werden significant minder “met vloeistof gevulde baarmoeders” gezien. Dit correleerde met, zoals te verwachten was, een verminderd baarmoedergewicht. 

Als reactie op deze bevindingen heft Impossibe Foods opdracht  voor een tweede onderzoek op ratten gegeven waarbij geen effect op de SLH op de oestruscyclus van de ratten werd gevonden. Het bedrijf concludeerde dat de bevindingen van de eerste studie slechts een artefact van de gebruikelijke experimentele methode waren.

In het belang van de vrouwen die regelmatig de Impossible Burger mogen eten, hopen we dat het bedrijf gelijk heeft.

Alle Effecten Uitgeschakeld. 

Impossible Foods heeft al deze effecten als “niet-nadelige”, “geen toxicologische relevantie” en als “van voorbijgaande aard” verworpen omdat die na enkele dagen vanzelf leken te verdwijnen en als niet afhankelijk van de dosis (d.w.z. het effect werd met de toenemende dosis niet verhoogd). 

Het is waar dat de nadelige gevolgen enigszins willekeurig kunnen lijken. Het feit dat er zoveel statistisch significante veranderingen in meerdere organen en systemen waren, suggereert echter dat nauwkeuriger onderzoek naar de veiligheid van SLH dringend nodig is. De schijnbare willekeur van de effecten kan te wijten zijn aan het feit dat de opzet van het onderzoek zwak was. En het is algemeen bekend dat toxische effecten niet altijd een lineair dosis-responspatroon volgen. De bevindingen als irrelevant afdoen, lijkt onverantwoord.

De enige manier om vast te stellen of potentieel nadelige effecten die in korte onderzoeken worden gezien, is om de studie tot de volledige levensduur van de ratten (2-3 jaar) uit te breiden en om multigenerationele tests uit te voeren. In dit geval is geen van beide gedaan.

FDA Capituleert.

De tweede poging van Impossible Foods om de GRAS-status voor SLH te verkrijgen, is geslaagd en de FDA heeft een ‘geen vragen’-brief uitgegeven, waarmee aangegeven wordt dat er geen verdere vragen zijn.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn dergelijke brieven geen bewering van de FDA dat het voedsel in kwestie veilig is. Ze stellen dat het bedrijf beweert dat het voedsel veilig is en herinneren het bedrijf aan dat het zelf, en niet de FDA, er verantwoordelijk voor is, dat het alleen veilig voedsel op de markt brengt.

‘Geen vragen”-brieven kunnen de FDA tegen aansprakelijkheid voor het geval als er iets mis gaat beschermen. Maar ze beschermen de consument niet tegen onveilige, nieuwe voedingsmiddelen.

Nog Een GGO-Ingrediënt. 

In 2019 introduceerde Impossible Foods een recept voor zijn Impossible Burger. Naast de van GGO-afgeleide SLH bevat de burger nu nog een ander GGO-ingrediënt: eiwit uit herbicide-tolerante soja. Het bedrijf introduceerde soja-eiwit om tarwe-eiwit te vervangen om de textuur te verbeteren en om gluten te vermijden, het eiwit in tarwe dat sommige mensen niet kunnen verdragen. 

Als gevolg hiervan kan Impossible Burger versie 2.0. residuen van het “waarschijnlijk kankerverwekkende” glyfosaat bevatten, het hoofdbestanddeel van het herbicide dat op genetisch gemodoficeerde joja gebruikt wordt.

Tijdens testen door Health Research Institute Laboratories in opdracht van de belangengroep Moms across America, werd glyosaat op een niveau van 11,3 ppb gevonden. Het niveau was 11 maal hoger dan bij de Beyond Meat Burger, een andere plantaardige burger die van niet-GGO-ingrediënten wordt gemaakt. De crashende voorraad van Beyond Meta suggereert echter dat de hype over elk nepvleesproduct misplaatst is.

Omdat hij de zorgen over het gebruik van GGO-soja-eiwitten  en glysofaat-residuen kent, heeft Pat Brown CEO van Impossible Foods, zich tot het uiterste ingespannen om het publiek bij de aankoop ervan, gerust te stellen. Maar op basis van wat de voedingsstudies bij ratten ons over de mogelijke gezondheidseffecten van de Impossible Burger vertellen, zou het bedrijf er goed aan doen SLH op de plank te houden en hun product met natuurlijke – en indien mogelijk – biologische en minimaal verwerkte ingrediënten te herformuleren.” Bron: gmwatch.org/en/106-news/latest-news/20099-rat-feeding-study-suggests–the-impossible-burger-may-not-be-safe-to-eat (De bronnen waarnaar verwezen wordt, zijn op de site onderaan het artikel te vinden)


(Aanvulling): “Europa Staat Import Nieuwe Generatie GMO-Soja Toe.”

“De Europese Unie staat de import toe van een nieuwe generatie genetisch gemodificeerde soja uit de Verenigde Staten. Deze soja van Bayer is zo gemodificeerd dat het een coctail van de herbiciden dicamba, glufosinaat en glyfosaat-ammonium en glyfosaat kan verdragen. De twee eerstgenoemde middelen zijn echter niet toegestaan in Europa. Dicamba is in de VS sinds kort verboden.” 

“De toelating is tien jaar geldig en heeft betrekking op het product als ingrediënt en als voeding voor mens en dier. Dat betekent dat soja op de markt komt die is geteeld op een manier en met middelen die in Europa niet zijn toegestaan. Ook is de toepassing van gmo-technieken in Europa aan veel meer regels en beperkingen geboden dan in de Verenigde Staten en Canada.

Het Europes Parlement had onlangs nog een resolutie aanenomen waarin de Europese Commissie werd gevraagd deze toelating te weigeren, maar dat heeft geen verschil gemaakt. Genetisch gemodificeerd (gmo) soja wordt al langer geïmporteerd in de Europese Unie (EU). Het gaat bijvoorbeeld om ‘roundup ready soja.’

De Europese toelating is mogelijk door afspraken van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Het veevoer mag allen worden geweigerd als de voedselveiligheid in het geding is. Milieukwesties spelen geen rol in deze beoordeling. Het besluit van de EU is met gejuich ontvangen in Canada en de Verenigde Staten. Nu telers in deze landen groen licht hebben van Europa, zullen zij de teelt gaan uitrollen.

Verbolgen.

Voorzitter Jaap van Wemun van de LTO Nederland – vakgroep Akkerbouw is verbolgen over het besluit. Hij noemt het een ‘dikke fail.’Hij roept de Europese sojaketen op dit product niet te kopen. ‘We kunnen daarover als keten zelf afspraken makenDat geeft ook een signaal af aan de Verenigde Staten en Canada dat wij deze soja niet willen.’ Bron: nieuweoogst.nl/nieuws/2020/10/01/europa-staat-import-nieuwe-generatie-gmo-soja-toe

Tweet van Jaap van Wenum. 

Jaap van Wenum heeft er ook een tweet over geplaats met de volgende inhoud:

“Eu staat import toe van ggo-soja die een coctail van dicamba, glufosinaat en glyfosaat kan verdragen. Dikke fail! Neem aan dat deze soja niet aan de criteria van de Round Table on Responsible Soy voldoet en door de @nevedi leden wordt geweigerd.” 

Ook voor directeur Henk Flipsen van Nevedi, de Nederlandse vereniging van diervoederindustrie, en Europese telers is het zeer frustrerend, maar:

“Afzien van import van deze soja is geen optie…” ‘Het areaal in Europa is veel te klein om aan de vraag te beantwoorden.’ Hij acht het niet reëel om van de exporterende landen te verwachten dat zij een alternatieve sojateelt voor de Europese markt opzetten. Zeker niet voor Nederland alleen.”

“Voedselveiligheid in het Geding…”

Genetisch gemodificeerde soja wordt alleen dan geweigerd wanneer blijkt dat de voedselveiligheid in het geding zal zijn. Het gaat hier dan ook over “veevoer.” Veevoer waarvoor? Voor bijvoorbeeld de koeien van onze boeren. En wat dat er bij die koeien allemaal aan vreselijke ziekten zouden kunnen veroorzaken hebben we in het bovenstaande artikel al bij die ratten en het bedrijf Impossible Foods kunnen lezen. En zo zullen onze boeren naast alle ellende rond een (niet-bestaand) “stikstofprobleem” waarbij ze hun veestapel moeten halveren, ook nog met een andere dreiging worden gecofronteerd…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star