CAROLINE VAN DER PLAS GEÏRRITEERD DOOR MARK RUTTE: IK MAAK MIJ ZORGEN OVER WAT ER GAAT GEBEUREN! – YouTube

Debat Caroline van der Plas (BBB) en premier Mark Rutte (VVD). Van der Plas maakt zich zoals in de video al blijkt, zorgen over het boerenbedrijfsleven (en wat ermee gerelateerd is). 

Elektrische Warmtepomp. 

Een ander onderwerp wat hier ter sprake kwam, is de zogenaamde elektrische warmtepomp (die uiteindelijk voor iedereen verplicht zal worden gesteld). Naar verluidt zou die ons helpen om er energie mee te besparen. Het eerste “voordeel” war we er mee krijgen, is dat de aanschaf (en aanleg) van zo’n warmtepomp ons 7.000 euro zal kosten. En het tweede “voordeel” wat we er mee zullen krijgen, is dat die pomp een overvloedige hoeveelheid aan stroom verbruikt. Het zogenaamde “prijsplafond” zal hier echter niet voldoende zijn om die kosten ook te verminderen. Dus ook al zetten we de thermostaat lager om de energiekosten te drukken, moeten bepaalde gezinnen met een laag inkomen/uitkering noodgedwongen in de kou gaan zitten omdat die de prijs van stroom niet (meer) op kunnen brengen, met die pomp zullen we er eerder slechter dan beter af zijn! 

De Vraag van Caroline van der Plas. 

Wanneer we dat wat premier Rutte er allemaal te zeggen heeft in die video beluisteren, blijkt dat hij er met allerhande uitgebreide betogen om de vraag van mevr. van der Plas heen draait. Haar (uitgebreide) vraag: 

“Nou, mijn concrete vraag is: staat het goed genoeg op het netvlies van het kabinet, wat er straks gebeurt (mocht het zover komen, ik zeg niet dat het volgend jaar al gebeurt, maar misschien over een periode van tien jaar of over twintig jaar) wat er dan gebeurt als wij die kritische massa aan voedselmakers hier verliezen, wat er dan gebeurt met dat hele netwerk er omheen; ook bijvoorbeeld bedrijven zoals Lelie hè, enorm innovatief, die hebben hier gewoon een grote faciliteit waar heel veel gebeurt; maar zo zijn er heel veel innovatieve bedrijven. Maar ook al het andere hè, dus alle binding op het platteland, economie, werkgelegenheid, transportbedrijven, slachterijen (noem alles maar op wat er omheen hangt) en ik heb er al eens eerder naar gevraagd en ik wil het hier nóg een keer vragen: hebben wij wel goed genoeg in het vizier, wat er gebeurt als die kritische massa voedselmakers hier verdwijnt, wat dat voor enorme economische gevolgen (maar ook voor de kennisinstituten) heeft? En ja, dat antwoord heb ik niet gehad.” 

Uitgeplunderd & Bestolen. 

Waarna Rutte zijn betoog vervolgt en dan wéér om de vraag van Van der Plas heen draait. Als we er nu met alles wat er in die video te horen en te zien is, terugkijken naar maart 2020 (het begin van alle ellenden, te beginnen met die krankzinnige en nutteloze coronamaatregelen) tot nu toe, zou het aan diegenen die zich er vandaag de dag nog niet over hebben laten voorlichten, het volgende eens goed duidelijk moeten worden gemaakt: vanaf die tijd worden we (de gewone burgers) stelselmatig uitgeplunderd en bestolen. En wel door een overheid (kabinet o.l.v. Rutte) die er met de verschillende besluiten die ze al genomen heeft, hier een destructief beleid mee heeft gevoerd. 

Dinsdag 19 Februari 2013: Het RSV-Debacle Wordt 30 Jaar. 

Naast het bovenstaande blijkt ook er al veel eerder gelegenheden waren waarbij een kabinet de Tweede Kamer misleid had; dit wordt duidelijk uit het zogenaamde RSV-debacle. De afkorting staat voor Rijn-Schelde-Verolme. De volledige naam: Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven. Op dinsdag 19 januari was het destijds dertig jaar geleden dat dit debacle plaatshad: 

“Vandaag precies 30 jaar geleden kwamen van de ene op de andere dag 30.000 scheepsbouwers op straat te staan. Het megaconcern Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven vraagt uitstel van betaling aan en wordt op 19 februari failliet verklaard. 

Het is een zwarte dag voor de scheepsindustrie in Nederland. De 2,2 miljard gulden overheidssteun kon een faillissement ook niet voorkomen.”

Nadat de toenmalige Tweede Kamer een parlementaire enquète geëist, gekregen had, kwam een daartoe aangestelde commissie met de volgende conclusie over het toenmalige kabinet: 

“Falend management, zwalkend kabinetsbeleid en een slechte economische situatie hebben de overheid miljarden gekost. Opeenvolgende kabinetten hebben gefaald en soms zelfs de Tweede Kamer misleid.” Bron: nos.nl/artikel/475776-rsv-debacle-viert-30ste-verjaardag

De Enquètecommissie in Haar Rapport over de Top van de RSV-Directie. 

Het was Pieter Lakeman die er later wat dieper op dit debacle inging; hij deelde mee wat de enquètecommissie in haar rapport vermeld had: 

“De enquètecommissie geeft in haar rapport aan waardoor het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel in 1977 in de top van RSV tot stand was gekomen. 1 In 1973 overtrad EZ de voorschriften van de rentesubsidieregeling door subsidie te geven voor het bouwen van schepen voor eigen rekening (op voorraad). 2 In 1976 werd rentesubsidie, die was verschaft op een schip dat niet gebouwd bleek te zijn, niet teruggevraagd. 3 In november 1976 werd, tegen advies van de NIB, en ambtenaren van economische zaken en financiën, 70 miljoen gulden steun verleend aan een buitenlandse dochtermaatschappij van RSV: de Atlantic Bulkoil Corporation. 4 Sinds voorjaar 1977 financierde de Staat het grootste deel van de verliezen bij scheepsnieuwbouworders. 5 Op 19 januari 1977 werd 30 miljoen gulden steun toegezegd aan Rotterdam Nuclear, de dochtermaatschappij die vaten voor kernreactoren maakte. 6 Begin 1977 had RSV een achtergestalde lening (A-krediet met overheidsgarantie) van 200 miljoen gulden aangevraagd. 

Vervolgens onderzocht de commissie of deze steunverleningen correct en in overeenstemming met de wet tot stand waren gekomen. Zij constateerde daarbij het volgende: 1 Voor het parlement geheimgehouden. 2 Niet aan het parlement gemeld. 3 Voor het parlement geheim gehouden. 4 Parlement misleid met de mededelingen dat dit leningen waren die misschien zouden worden terugbetaald, terwijl het ministerie wist dat er niets terug zou komen. 5 Correct uitgevoerd. 6 Voor het parlement geheimgehouden.

Met bovenstaande antwoorden had de enquètecommissie haar onderzoek in feite voltooid. De miljardenoperatie was op gang gekomen en blijven draaien, doordat sinds 1973 onwettige steunoperaties voor het parlement geheim waren gehouden en het parlement herhaaldelijk was misleid.” 

Omdat toenmalig minister van Aardenne het parlement ooit eens zelf misleid had, kreeg die vervolgens de volle schuld van deze hele onwettige onderneming. Maar: 

De man echter die voor dit alles verantwoordelijk was, heette niet van Aardenne maar Ruud Lubbers!” Bron: Pieter Lakeman in zijn “Frisse Zaken” (Uitgeverij Balans) 1987, bladzijden 63-64) 

Lubbers stond tijdens zijn verhoor door de commissie onder ede. Waarom hij de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken in maart 1977 niet ingelicht had. Het ging hier over “de door RSV aangevraagde achtergestelde lening van 200 miljoen gulden.” Lubbers antwoordde toen: “Over de bijzondere financiering. leningen aan bedrijven, informeerden wij in het algemeen de Kamer niet.” De commissie vroeg, nadat die er toch niet zo overtuigd was over de reactie van Lubbers, door. Lubbers: “Het was regel zulks niet te doen.” Zijn bewering was echter niet juist. Want: “Anderhalf jaar voordat Lubbers deze steun voor de Kamercommissie verzweeg, had hij in de Kamer in een ander geval wél geïnformeerd over exact dezelfde soort leningen. Lubers had op 27 oktober 1075 zelfs een persbericht uitgegeven waarin deze steun genoemd was. Dat was overigens in een situatie dat hij Nederhorst Staal door het verstrekken van deze gegevens kon benadelen, een hel andere situatie dus dan bij RSV. De miljardensteun aan RSV was in 1973 begonnen met het systematisch misleiden van het parlement door Lubbers, die toen minister van Economische Zaken was. Het was echter Van Aardenne, de latere minister van Economische Zaken, die de volle laag kreeg omdat hij één keer het parlement had misleid.” (idem) 

Dit is slechts één van de verschillende debacles waar de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor was. Er staan er nog verschillende in waar Lubbers de “spin in het web” bij was; zoals bijvoorbeeld het verhaal “Kabinet-Lubbers redt Hollandia Kloos.” (vanaf bladzijde 104 en verder). En als we de hierboven vermelde geschiedenis met wat ons boven in de video wordt gepresenteerd vergelijken, schijnt Ruud Lubbers de “Mark Rutte van zijn tijd” te zijn geweest…

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star