PROOF Empty Hospitals DURING COVID-19/Corona Virus Pandemic? – YouTube

Waren we er al enige tijd van overtuigd dat alle video’s waar het vlak na het begin van de coronapandemie over “lege ziekenhuizen” ging verwijderd zouden zijn, hebben we er tot onze verrasing toch nog een gevonden! 

“CRISIS? WHAT CRISIS??”

“Breaking news: Bizarre Empty Hospitals All Over The World During Covid Pandemic.” 

Deze video zal men er bij YouTube “vergeten” zijn die te verwijderen; nu we hier dan toch aandacht hebben geschonken, zou die spoedig voor het laatst wel eens het levenslicht gezien kunnen hebben! Om er na eventuele verwijdering toch nog enkele sporen van na te laten, hier enkele citaten uit de video: 

“Here you go, slightly overcats and downpours in San Francisco. Our newest hospital on Van Ness Ave. No long line into the hospital” (Ziezo, licht bewolkt en regenbuien in San Francisco vandaag. Geen lange rij naar het ziekenhuis)

“Same here in Germany… Yesterday this is what you can see in a hospital in my homecity, empty floors without dying people! They have tents outside, but they are also empty…” (Hetzelfde hier in Duitsland…Gisteren zag je dit in een ziekenhuis in mijn geboortestad, lege vloeren zonder stervende mensen! Ze hebben er tenten buiten, maar die zijn ook leeg…) 

“This is Island Hospital, Anacortes WA. Quiet and deserted.” (Dit is het Eiland Ziekenhuis, Anacortes WA. Rustig en verlaten) 

Here is my local Manhattan hospital, and as you can see, it is a very mellow war zone.” (Hier is mijn plaatselijke ziekenhuis in Manhattan, en zoals je kunt zien, is het een heel rustig oorlogsgebied). 

Here is a picture of my closest empty hospital; been here for 20 minutes, not a single patient coming in. I got front row parking; I can hear the birds singing.” (Hier is een foto van mijn dichtstbijzijnde ziekenhuis, ik ben hier al 20 minuten, er komt geen enkele patiënt binnen. Ik heb een parkeerplaats op de eerste rij; ik kan de vogels horen zingen.) 

“I am starting a thread on the “war zone” and overrun hospitals. Please, add your pics or videos here of your local hospital if you happen to be near one. First up – Baylor Grapevine supposedly has 15 cases and is being overrun. Ghost town.” (Ik start een draadje over het “oorlogsgebied” en overspoelde ziekenhuizen. Voeg hier uw foto’s of video’s van uw plaatselijke ziekenhuis toe als u er toevallig in de buurt bent. Ten eerste – Baylor Grapevine heeft zogenaamd 15 gevallen en wordt overspoeld: Spookstad.) 

“Next, Southlake Methodist: open for emergency business; empty.” (Vervolgens Southlake Methodist: open voor noodgevallen; leeg.)

“Then we have Texas Health Harris Methodist, a small emergency room, and three reported cases…crickets. Curious to see other hospitals around the country and what the “MSM’s war zones” really look like (emergency room specific).” (Dan hebben we het Texas Health Harris Methodist; een kleine eerstehulp en drie gemelde gevallen…krekels. Benieuwd naar andere ziekenhuizen in het hele land en hoe de “oorlogsgebieden van de MSM” er echt uitzien (specifiek voor spedeisende hulp). (ofwel, het ws er zo rustig dat de krekels er te horen waren). 

“Grady in Atlanta is a ghost town as well. Posted for a friend.” (Grady in Atlanta is ook een spookstad. Geplaatst voor een vriend) 

“Cleveland, Ohio MetroHealth medical center this past Friday. Not one person in the emergency room sees over a million patients’visits a year.” (Cleveland Ohio MetroHealth medisch centrum afgelopen vrijdag. Geen enkele persoon op die eerstehulp ziet meer dan een miljoen patiëntenbezoeken per jaar). 

“Ghost town here in The Woodlands, TX. Been here five days wth my daughter and it’s been the whole time.” (Spookstad hier in The Woodlands, TX. Ik ben hier vijf dagen geweest met mijn dochter en het is de hele tijd zo geweest.) 

“A video from Dublin showing empty coronavirus testing stations. Ireland currently has 2425 confirmed cases of the disease, 294 new today, and 26 dead. 

Ireland currently has 2425 confirmed cases of the disease, 294 new today, and 36 dead.” (Een video uit Dublin met lege coronavirus-teststations. Ierland heeft momenteel 2425 bevestigde gevallen van de ziekte, 294 vandaag, en 36 doden) 

(Opnamen van iemand uit Dublin binnen een van die testcenters met een verborgen camera en die om er niet op te vallen, hier zacht, bijna fluisterend commentaar, aan had toegevoegd ): 

“And a big show put on where all the people supposed to be getting tested, and a big match show; people look at the testing centers; this is what I’m telling you testing is going on, and where are the testings? They’re empty, they’re abandoned, people; there is no testing going on; wake up people! Wake the bloody hell up! Where is the testing? The show that is putting get on for you…Loads of people with masks but not be coming in to be tested. Look, there we are, there is no blooding testing. Right to the end, look, there is no testing going on in these tents! It’s all a show.” 

(En een grote show opgezet waar alle mensen zouden worden getest, een grote wedstrijdshow; mensen kijken naar de testcentra. Dit is wat ik je vertel wat er wordt getest; en waar is het testen? Ze zijn leeg, ze zijn verlaten, mensen; er wórdt niet getest; wordt wakker mensen; wordt verd… wakker! Waar zijn de testen? De show die voor je wordt opgezet”….”veel mensen met maskers, maar niet om er binnen te komen om er te worden getest; kijk, daar zijn we dan; er wordt verd.. niet getest! Wordt wakker, mensen. Helemaal aan het einde, kijk, er wordt niet getest in deze tenten! Het is allemaal een show.) (vanaf 1:36) 

Margo Lohan: “That is the concern, how many might die for not being seen to provide cover for this coup attempt and why have the hospitals  gone along wih it. This is jut one ER I visited last week. Empty.” (Dat is de zorg, hoeveel er zouden kunnen sterven omdat ze niet werden gezien als dekking voor deze poging tot staatsgreep en waarom de ziekenhuizen hierin meegegaan zijn. Dit is slechts één eerste hulp die ik vorige week heb bezocht: Leeg.” 

Dit heeft een kleine toelichting nodig; wat Logan hier (naar alle waarschijnlijkheid althans) bedoelt, is dit: de velen die zouden kunnen sterven, zouden vermoedelijk die mensen kunnen zijn wier medische behandelafspraken waren uitgesteld ten behoeve van de vele (vermeende) “coronapatiënten.” Die zouden dan niet worden gezien door een arts/specialist en dus ook niet worden behandeld. Zouden die eenmaal overleden zijn, dan konden ze als dekmantel dienen voor wat hij/zij een “staatsgreep” noemde. Aldus zouden al die overledenen dan als “corona-doden” kunnen dienen, aangezien er uit die video al blijkt dat die er aanvankelijk niet geweest zullen zijn. Wat trouwens ook wel gebeurd is nadat de Italiaanse politicus, Vittorio Sgarbi, zich tijdens een van de sessies in het Italiaanse parlement woedend had gemaakt over de 25.000 Italiaanse burgers die aan andere kwalen overleden waren maar desondanks toch het predikaat “corona-dode” opgeplakt hadden gekregen; Sgarbi was een van die (vermoedelijk zeldzame oprechte) politici die eindelijk in de gaten had gekregen dat hij door nepnieuws over corona en die vele overledenen op het verkeerde been was gezet. En dat dit allemaal op was gezet om er in Italië een dictatorschap mee in te voeren; dus ja, het doel er naartoe was er eerst een soort van (medische) “staatsgreep” mee moest worden ondernomen. En wat een “dictatorschap” precies betekent, weten we onder andere hier dankzij die globale totale lockdown die er (na later bleek tijdelijk zou zijn) en die krankzinnige maatregelen waar we ook nu nog last van hebben! 

DeAnna Loraine. “Just went to 2 hospitals in LA to check out these “War Zones” the MSM keeps telling us about. 

They are very quiet & EMPTY. We are not being told the truth. Why?? Let’s get #FilmYourHospital trending. We ARE the news now. We can’t trust the news. Post pics of ur hospital here!” (Ik ben net naar 2 ziekenhuizen geweest om deze “oorlogszones” waar de Mainstream Media ons steeds over vertelt, te checken. Ze zijn erg stil & LEEG. Ons wordt niet de waarheid verteld. Waarom?? Laten we #FilmYourHospital trending krijgen. Wij ZIJN nu het nieuws. We kunnen het nieuws niet vertrouwen. Post hier foto’s van je ziekenhuis!) 

Micaa: “Same Place?” Waarna er twee foto’s van een overvol ziekenhuis met coronapatiënten te zien zijn; de ene is uit Bergamo (Italié) en de andere foto is uit New York (VS): 

“Italy” Bergamo is at the epicentre of the epidemic. Masked gloved and in a hazmat suit, my team and I are led through corridors full of gasping people who look terribly ill.” (“Italie” Bergamo bevindt zich in het epicentrum van de epidemie. Gemaskerd, met handschoenen en in een hazemat-pak, worden mijn team en ik door gangen vol naar adem snakkende mensen geleid die ook nog eens vreselijk ziek zijn. 

New York” States are urgently searching for more space to house coronavirus patients as many hospitals across the country already expect to be overwhelmed. New York atate alone expects to need roughly 87,000 beds than they currently have for when the virus hits its peak.” (“New York” Staten zijn dringend op zoek naar meer ruimte om patiënten te huisvesten aangezien veel ziekenhuizen in het hele land verwachten dat ze overweldigd zullen raken. Alleen de staat New York al, verwacht ongeveer 87.000 bedden nodig te hebben dan ze er momenteel hebben, voor wanneer het virus zijn hoogtepunt bereikt) 

Met “Same Place” bedoelde “Micaa” te zeggen dat er van zowel de staat New York als Bergamo er één en dezélfde foto te zien is; en dat kan natuurlijk niet. Hier kan dan ook alleen maar sprake zijn van misleiding door de Mainstream Media! 

Lange Rijen Doodskisten in Bergamo: niet Vanwege Corona in 2020 maar Voor een in 2013 Gezonken Migrantenschip.

Vervolgens zijn er nog twee kleine foto’s van lange rijen doodskisten te zien met slachtoffers die (zo heettte het) allemaal aan corona zouden zijn overleden. Waarna er een bericht verschijnt van iemand die er het volgende over schreef: 

“Ok Patriots, so I’m watching the movie UNLOCKED on Showtime and this scene pops up of coffine lined up and guess where I saw that exact picture…from our MSM telling us that this is ITALY right now because of COVID 19 virus!! The picture we were shown was actually a news story regarding a migrant ship that sunk in 2013 in Italy and those coffins are filled with African migrants. This movie was made in 2017! It’s on Showtime right now! This proves that you cannot trust the Media!!! The pic on the left is fromour so-called trusted MSM and the pic on the right is the MOVIE!! FURIOUS!!”

(Oké, patriotten, dus ik kijk naar de film UNLOCKED op Showtime en deze film verschijnt van doodskisten in een rij; en raadt eens waar ik die exacte foto zag…van onze MSM die ons vertelde dat dit nu ITALIË is vanwegen het COVID-19 virus!! De foto die we te zien kregen was eigenlijk een nieuwsbericht over een migrantenschip dat in 2013 in Italië gezonken was, en deze doodskisten zijn gevuld met Afrikaanse migranten. Deze film is gemaakt in 2017! Het is nu op Showtime! Dit bewijst dat je de Media niet kunt vertrouwen!!! De foto aan de linkerkant is van onze zogenaamde vertrouwde MSM en de foto aan de rechterkant is de FILM!! WOEST!!”) 

En dat degenen die dit schreef “WOEST!!” geweest is, is meer dan te begrijpen! Hier in Nederland was het Pieter Dickman die er bij verschillende ziekenhuizen hier achter probeerde te komen wat er nu echt allemaal aan de hand was. Zijn bevindingen: Het was er in tegenstelling met wat de Nederlandse Mainstream Media over beweerde (en net zoals dit in ziekenhuizen in de bovenstaande video ook het geval was) ook hier rustig, stil en was er niets aan de hand! tinthor.org/2020/04/06/corona-virus-peter-dickman-is-calling-hospitals-to-find-corona-patients-filmyourhospital-youtube/ Zijn video was er een van de vele die enige tijd later door YouTube verwijderd werd omdat, “Deze video is verwijderd wegens schending van de servicevoorwaarden van YouTube.” Dit zou misschien nu ook spoedig met de bovenstaande video kunnen gebeuren. Om die reden hebben we er een deel van de inhoud hier inmiddels schriftelijk van vastgelegd opdat er de sporen van nog te zien zullen zijn….

One reply to “PROOF Empty Hospitals DURING COVID-19/Corona Virus Pandemic? – YouTube

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star