De uitsluiting & manipulatie-campagne van Hugo de Jonge! Opdat we NOOIT vergeten! – YouTube

Weten we nog hoe (nu voormalig minister van Gezondheid) Hugo de Jonge over degenen die zich niet hadden laten vaccineren sprak? De vraag is nu: zouden we het hem op voorhand al maar vergeven wat hij met zijn valse beschuldigingen richting degenen die niet gevaccineerd zijn, heeft aangericht? De titel van deze video maakt het echter al duidelijk: “Opdat we NOOIT vergeten!” Elders wordt er hetzelfde over gedacht en dan komen we bij:

“Geen Kans Op Pandemische Amnestie Voor Handhavers Van Vals COVID-Verhaal.”

Een recent artikel in The Atlantic, “Laten we een pandemische amnestie afkondigen”, geschreven door Brown University professor Economie Emily Oster, Ph.D, heeft woede aangewakkerd onder de steeds meer verbonden gemeenscha, samengesteld uit mensen die tijdens de pandemie een gezond scepticisme hebben behouden ten aanzien van het Covid-19-verhaal. Terwijl het Covid-verhaal af blijft brokkelen, claimen gezondheids- en overheidsfunctionarissen wanhopig onwetendheid in een poging om aan het soort vervolging te ontkomen waarmee talloze artsen en dissidente burgers nog steeds worden geconfronteerd omdat ze simpelweg de willekeurig vastgestelde protocollen die de Covid-19-pandemie heeft voortgebracht, ter discussie stellen. Dit artikel beschrijft een waslijst van voorwaarden, zonder welke het voorstel van amnestie simpelweg onverenigbaar is. Een grondige analyse van de schromelijk dubbelhartige handelingen van de machthebbers laat zien hoe leeg zelfs de meest oprechte verontschuldigingen zijn, die aanstaande zijn, omdat ze er niet in zouden slagen de niet te bepalen schade die de wereld zal blijven ondervinden, recht te herstellen.”

COVID-Dictators Pleiten Voor Amnestie.

Terwijl het Covid-verhaal zich snel ontrafelt, geloven sommige pushers van verkeerde informatie dat degenen die uiteindelijk gelijk hadden, degenen die dat niet hadden moeten vergeven en verder moeten gaan, simpelweg omdat ‘ze het niet wisten.’

• Terwijl de Covid-19-leugens met exponentiële worden ontmaskerd, worden sommigen van hen van de leugens waarvan is bewezen dat ze ongelijk hebben, nerveus – zo nerveus dat ze nu zelfs voor amnestie pleiten en het verleden gewoon voorbij laten gaan.

• Terwijl sommigen nu onwetendheid als hun verdediging aanvoeren, was er geen gebrek aan gegevens waaruit bleek dat hun standpunten vanaf het begin verkeerd, gevaarlijk, destructief en dodelijk waren.

• Gezondheids- en overheidsfunctionarissen hadden niet één keer ongelijk en toen van koers veranderden. Nee, ze hebben zelfs ondanks overweldigend bewijs dat ze ongelijk hebben, de fouten verdubbeld, verdrievoudigd en verviervoudigd. Amnestie verlenen aan personen die vanaf dag 1 ongelijk hebben gehad zonder enige verontschuldiging, is een onhoudbaar voorstel. De prijs die de maatschappij voor hun fouten heeft betaald, is daarvoor veel te hoog.

•Ze hadden het mis over maskers die werkten en natuurlijke immuniteit die wel werkte, ze hadden het mis over asymptomatische verspreiding, lockdowns en de veiligheid en de effectiviteit van de Covid-19-vaccins. Ze hadden ook ongelijk over het feit dat SARS-CoV-2 via een natte markt in Wuhan, China,  op natuurlijke wijze van vleermuizen op mensen sprong en ze hadden het mis toen ze volhielden dat het verplicht stellen van een experimentele gentherapie binnen de wettelijke grenzen was. Van ambtenaren eisen dat ze verantwoordelijk worden gehouden is geen zelfopoffering. Het herstelt een basislijn van gedrag en verantwoording aan het publiek.

•Er kan geen amnestie zijn voor Covid-19-verhalende pushers  aangezien mensen waarvan hun gelijk bewezen is, nog steeds als “verspreiders van verkeerde informatie” worden vervolgd en de illegale overheidscensuur onverminderd voortduurt. Het Department of Home Security beschouwt censuur en het controleren van de informatieruimte nu zelfs als een van zijn kerntaken.

De Atlantic is onder vuur komen te liggen omdat die suggereert dat alle vreselijke beslissingen uit het pandemietijdperk over lockdowns, schoolsluitingen, het maskeren en straffen van een hele klasse mensen die twijfelden aan de doeltreffendheid en wijsheid van het nemen van een overhaast, experimenteel vaccin – voor een virus met een 99% overlevingspercentage in de meeste gevallen – zou allemaal water onder de brug moeten zijn.

Brown University-econoom Emily Oster schrijft in The Atlantic, “We moeten elkaar vergeven voor wat we deden en zeiden toen we in het ongewisse waren over COVID.” Brendon Marotta vertelt in zijn Substack Hegemon Media:

“Ik geloof dat daders om vergeving vragen omdat ze bang zijn voor straf. Als de daders verantwoordelijk zouden worden gehouden in ons huidige rechtssysteem, zou de omvang van de wandaden resulteren in straffen die de daders niet konden verdragen. 

Deze straffen zoude degenen die hun baan, bedrijf, vrienden, familie, gezondheid of vrijheid zijn kwijtgeraakt, ook niets teruggeven. Wat als er een andere manier was die beter zou zijn voor zowel slachtoffers als daders? 

Het wangedrag tijdens de pandemie is niet erkend. De verantwoordelijken hebben zich niet verontschuldigd. Oproepen tot ‘vergeving’ lijken oneerlijk wanneer de verantwoordelijken zich niet hebben verontschuldigd, wat meestal een voorwaarde is om om vergeving te vragen. 

Het creëren van gelijkheid zou betekenen dat de onrechtmatig verkregen winsten van daders worden genomen en worden herverdeeld onder de mensen die tijdens de pandemie hun baan en bedrijf hebben verloren. Kortom, het zou herstelbetalingen betekenen. Eigen vermogen gaat niet alleen over geld. Verliezen tijdens de pandemie ware niet alleen financieel. 

Mensen verloren hun vrienden, familie en vrijheden. Veel van de aangerichte schade was cultureel, emotioneel en sociaal.  Geen enkele hoeveelheid geld kan de mogelijkheid om persoonlijk op de begrafenis van je geliefde te rouwen vervangen.”

Osters pleidooi voor het fatsoen dat zij en de reguliere media en volksgezondheidsfunctionarissen de Amerikanen tijdens de pandemie niet hebben aangeboden, komt op een moment dat het COVID-verhaal door de huidige regering en de reguliere media bijna verloren is gegaan.

Hun Leugens Zijn Aan Het Licht Gebracht. 

Bijna de laatste drie jaar heb ik alle leugens blootgelegd en gedocumenteerd die de wereldwijde kliek in hun reguliere mediapropaganda hebben gepromoot. Zoals verwacht zijn ze nu aan onwaarheden, onwetendheid en leugens blootgesteld:

• Covid-19-prikken zijn nooit getest op, of bewezen dat ze de overdracht stoppen.

• De prikken waren niet voor 95% effectief, maar verhoogden het krijgen van COVID.

• Het sterftecijfer van COVID was ongeveer 0,005%. • Ivermectine en hydrocychloroquine werkten.

• Maskers werkten niet.

Lockdowns deden meer schade dan goed.

• Dit biowapen kwam uit een lab, en • “Veilig en effectief” werd veranderd in “plotselinge en onverwachte dood.

Hun misdaden moeten worden verzoend.

Je mocht geen afscheid nemen van je dierbaren of hun begrafenis bijwonen, maar de uitverkorenen dineerden in extravagante restaurants en lieten slijterijen en Wal-Mart openblijven. Terwijl Amazon miljarden verdiende, werd uw kleine bedrijf vernietigd.

Deze moorddadige hypocrieten hebben duizenden senioren vermoord door bewust geïnfecteerde patiënten in bejaardentehuizen te plaatsen. Ze doodden er nog eens duizenden door behandelbare patiënten aan beademingsapparatuur en Fauci’s Remdesivir te plaatsen en nog eens duizenden werden er gedood doordat artsen geen veilige en effectieve behandelingen zoals ivermectine en hydroxychloroquine voor mochten schrijven.

Ze hebben er honderdduizenden gedood en verwond door dwang, bedreigingen, mandaten en een nooit eindigende stroom van leugens die mensen dwongen tot het nemen van een gevaarlijk en on-getest, giftig brouwsel – een biowapen van Big Pharma.

Deze ‘experts’ die vergiffenis zochten, ogenschijnlijk omdat ze gewoon verstrikt waren in de ‘hysterie’ van het moment, hadden geen ongelijk. Ze logen vanaf het begin en moeten nu een hoge prijs voor hun misdaden tegen de menselijkheid betalen.

We werden geminacht, belachelijk gemaakt, verbannen, gecensureerd, ontslagen, gedeplatformeerd en dood gewenst door de autoritair ingestelde schapen die naleving eisten, en door familieleden die de verhalen hook, line and sincker geloofde, als verschoppelingen behandeld.

Ze duwden hun agenda terwijl de financiële onderbouwing van hun nep-wereldorde begon te spannen en af te brokkelen, uit wanhoop te ver en te snel uit. Deze wanhoop stelde hun flagrante leugens aan een breed scala van kritische denkers over de hele wereld bloot, die zich niet hebben laten afschrikken om de onwaarheden op sociale media, blogs en websites met vrije meningsuiting aan de kaak te stellen.” Bron: biznews.com/health/2022/11/09/pandemic-amnesty

Dochterlief Sarah: “Jullie Kennen Mijn Vader Niet Echt.”

We hebben hier al veel van geciteerd maar het artikel op biznews gaat nog een flink eind door. Het zal wel overbodig zijn dat wat er in Amerika met onder meer die lockdowns daar gebeurde, ook hier (hetzij dan in mindere maar niet minder ernstige mate) plaatsgevonden heeft. Dan gaan we nu weer terug naar Hugo de Jonge. Nu had de NOS op 27 december 2020 een videoclip geplaatst; die gaat over Sarah, de dochter van Hugo de Jonge. Die mocht toen een kijkje in de studio nemen waar destijds die persconferenties met De Jonge en Rutte gehouden werden. En ze heeft het er kennelijk zeer leuk gevonden. Over de niet zo leuke boodschappen:

“Ja, ik neem aan dat papa ook niet altijd leuke berichten krijgt.” 

“Door de brievenbus krijg ik dreigbrieven en in mijn”…”krijg ik soms berichten als, “Kijk uit voor je vader; hij is gevaarlijk, hij gaat jou en je gezin wat aandoen; of plaatjes waarin mijn vader is omgetoverd tot Hitler die ze dan naar mij sturen; ja, jullie kennen mijn vader niet echt.” Bron: youtube.com/watch?v=9NRHeF41fY&t=26s (“Sarah’s vader is corona-minister: ‘We krijgen soms dreigbrieven.'” (vanaf 3:21)

We kennen vaderlief dus niet echt. De clip met Hugo de Jonge die hier helemaal bovenaan ons artikel staat, wijst echter wel iets anders uit. En toch zal dochterlief, samen met moederlief ook al die persconferenties hebbe gezien….waarvan bovenstaande clip! En zullen zowel dochter al moeder het wel eens zijn geweest met de uitsluiting van de niet-gevaccineerden in de samenleving. Evenmin zal het hen hebben geïnteresseerd wat die krankzinnige maatregelen hier allemaal voor ellende hebben aangericht: met dank aan vaderlief, hierbij door Rutte dapper (hulpvaardig en steeds bereid) gesteund.

Viroloog Marion Koopmans (Lid OMT) Over Gideon van Meijeren als een “Compleetdenker.”

Dan volgt hier nog een tweet van viroloog Marion Koopmans (lid van het OMT):

“compleetdenker” Gideon over WEF, coronamaatregelen, satanisch ritueel misbruik, de Bilderbergconferenties, Davos, Dutroux, de elite die voor zichzelf werkt, 911, het einde van de democratie, de hoop dat er een revolutie komt. In de Nederlandse politiek. Levensgevaarlijk.” Bron: twitter.com/MarionKoopmans/status/1591884910939484161

Op het Verkeerde Been Gezet. 

Wat mevrouw Koopmans echter niet weet, is dat ze op het verkeerde been is gezet; er wordt hier namelijk verwezen naar bepaalde uitspraken die Gideon zou hebben gedaan; hij zou naar verluidt, tot een opstand onder de bevolking hebben opgeroepen waarbij geweld niet zou worden geschuwd. Maar dit is wat er werkelijk gebeurde: een van de vele twitteraars dr. Marina, had namelijk een tweet gepubliceerd over (een deel van) een interview met Gideon van Meijeren. Dit had zij zodanig geframed zodat het leek alsof het FVD-lid werkelijk opriep tot een gewelddadige revolutie tegen de overheid. De NOS en politici namen dit klakkeloos over en spraken zich ertegen uit. Op deze manier hebben ze zelf “nepnieuws” verspreid. Wat dus later weer door mevrouwkoopmans overgenomen werd zoals uit haar tweet blijkt. Zie blckbx.tv/binnenland/nos-en-politici-verspreiden-nepnieuws-over-gideon-van-meijeren

En ja: veel mensen die nu doorhebben wat er rond corona allemaal werkelijk gaande was, zijn nu dan ook – terecht – ziedend. En dat is niet alleen in Amerika zo; ook hier is de woede onder delen van de Nederlandse bevolking te bespeuren. De vele bedreigingen aan het adres van Hugo de Jonge bijvoorbeeld, liegen er dan ook niet om. Ook Dr. Jaap van Dissel, mevrouw Koopmans en verschillende politici werden al eerder bedreigd. Intussen zullen wij ons  houden aan het hieronder staande advies:

“We Zullen Jullie Dood Niet Vieren, We Zullen Jullie Geen Kwaad Toewensen, Maar We Zullen Niet Vergeten Dat Jullie Het Hebben Gedaan.”* 

*met dank aan frontnieuws.com Bron: frontnieuws.com/het-dilemma-van-de-ongevaccineerden/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star