De Tranen van Dirk van Genderen; het Grenzeloze Fanatisme van Franklin ter Horst; het Kairos Document; een Stuk Alternatieve Geschiedenis; enkele Bijbelse Correcties & enkele BN-ers en de Sabbat.

“Hoe is het mogelijk dat wij uit volle borst onze lofliederen zingen en ons ‘gewone leventje’ leiden, alsof er niets aan de hand is? Waarom stromen de tranen niet over onze wangen tijdens onze samenkomsten? Waarom liggen we niet met z ’n allen voor Gods troon, om onze smeekbeden op te zenden voor onze vervolgde en gemartelde broers en zussen? Dat zijn ze toch, al die christenen die door ISIS worden gemarteld en op gruweijke wijze worden gedood? 

Aldus sprak Dirk van genderen in zijn artikel, “Hoe is het mogelijk dat de tranen niet over onze wangen stromen?”, van 24 april 2015. https://www.dirkvangenderen.nl/2015/04/24/hoe-is-het-mogelijk-dat-de-tranen-niet-over-onze-wangen-stromen/ Hierin maakt Van Genderen duidelijk dat de Christenen in hun samenkomsten niet slechts God moeten loven, maar vooral dat de tranen hen over de wangen lopen voor wat ISIS (IS) de Christenen in het Midden-Oosten aangedaan heeft. En daar heeft hij natuurlijk meer dan gelijk in.

 

Tranen voor de Palestijnse Christenen. 

 

Ja, het is waar; de Christenen hebben nu al lange tijd te lijden onder de wrede praktijken in die gebieden in het Midden-Oosten die nu nog in handen van deze terreurgroep zijn. En nogmaals, Van Genderen heeft er dan ook groot gelijk in, dat er voor hen in de christelijke samenkomsten vooral wordt gebeden. Er is echter één probleem: al lange tijd worden er in de staat Israël (wat door Van Genderen en de andere christenzionisten als een door God uitverkoren natie wordt beschouwd, zowel de islamitische als de christelijke Palestijnen vervolgd door vnl. Israëlische kolonisten. De Israëlische regering had hierover gezegd dat het aan deze vervolging en einde wil maken maar dat dit zeer moeilijk zou zijn. imemc.org/article/75889/ (“Israel Is Not As Chruistian-Frienddly As You Think”)  De vraag is nu: Wanneer zal Dirk van Genderen (of welke andere christenzionist dan ook), eens opstaan en ons vertellen waarom ons de tranen niet over de wangen stromen om wat de kolonisten en orthodoxe Joden de Palestijnse Christenen (die toch óók onze “broers en zussen” zijn!) al voor jaren in het “Heilige Land” (!), aandoen? 

 

2009: Het Jaar Waarin het Kairos-Document het licht zag. 

 

Wat de vervolging van christelijke en islamitisch Palestijnen aangaat, is hier soms sporadisch aandacht aan besteed door de media. Het zou echter pas in het jaar 2009 zijn, dat het “Kairos-Document” gepubliceerd werd en waarin werd vermeld, hoe vreselijk deze Palestijnen er onder de Israëlische bezetting te lijden hadden:

“Zij zeggen, “Vrede, vrede, maar er is geen vrede” (Jer. 6:14) In onze tijd spreekt iedereen over vrede in het Midden-Oosten en over het vredesproces. Tot op heden zijn het slechts woorden gebleken. De realiteit is die van een Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Wij zijn beroofd van onze vrijheid en alles wat daaruit voortkomt. 

1.1.1. De scheidingsmuur, gebouwd op Palestijns grondgebied dat om die reden grotendeels onteigend is, heeft onze steden en dorpen tot gevangenissen gemaakt. Ze worden apart van elkaar gehouden en zijn zo gemaakt tot verstrooide en verdeelde stukjes grond. Gaza blijft leven onder inhumane condities door een permanente blokkade en afgesneden van de Paestijnse gebieden. Vooral na de wrede oorlog warmee sraël het overviel in in december 2008 en januari 2009. 

1.1.2. Israëlische nederzettingen vernielen ons land in de naam van God en met bruut geweld. Zij beheersen onze natuurlijke bronnen, waaronder water en landbouwgrond. Honderduizenden Palestijnen worden daardoor beroofd van het begruik van water en eigen landbouwgrond. Deze nederzettingen blokkeren iedere weg naar een politieke oplossing. 

1.1.3. De harde werkelijkheid is de dagelijkse vernedering waaraan we onderworpen zijn bij de militaire checkpoints, op weg naar onze banen, scholen en ziekenhuizen. 

1.1.4. De harde waarheid is het gescheiden houden van leden van hetzelfde gezin. Daardoor is het voor duizenden Palestijnen onmogelijk een geregeld familieleven te leiden, vooral wanneer een van beide huwelijkspartners geen Israëlisch identiteitsbewijs heeft.

1.1.5. Vrijheid van godsdienst wordt ernstig belemmerd. De vrijheid om heilige plaatsen te bezoeken wordt mensen ontzegd onder het mom van veiligheidsmaatregelen. Voor veel christenen en moslims uit de Westbank en Gaza zijn Jeruzalem en haar godsdienstige plaatsen verboden terrein. Zelfs inwoners van Jeruzalem hebben te maken met restrictieve maatregelen tijdens godsdienstige hoogtijdagen. Sommige van onze Arabische geesetijken wordt regelmatig de toegang tot Jeruzalem ontzegd. 

1.1.6. Vluchtelingen zijn ook onderdeel van onze realiteit. Velen van hen leven nog altijd in kampen onder moeilijke omstandigheden. Zij hebben recht op terugkeer en wachten al generatie na generatie op terugkeer naar hun eigen land. Wat zal hun lot zijn? 

1.1.7. Duizenden gevangenen kwijnen weg in Israëlische gevangenissen. Ook zij zijn onderdeel van onze werkelijkheid. De Israëli’s bewegen hemel en aarde om een enkele gevangene vrij te krijgen, maar wanneer krijgen de duizenden Palestijnse gevangenen hun vrijheid terug? 

1.1.8. Jeruzalem is het hart van onze werkelijkheid. De stad is tegelijkertijd een symbool van vrede en teken van conflict. Terwijl de scheidingsmuur Palestijnse wijken splijt, gaat men steeds maar door de stad te ontdoen van haar Palestijnse burgers, christenen en moslims. Hun identiteitskaarten worden ingenomen. Met de inname van die kaarten vervalt hun recht om in de stad te verblijven. hun huizen worden vernietigd of onteigend. Jeruzalem, stad van verzoening, is een stad van discriminatie en uitsluiting geworden, een bron van strijd in plaats van vrede.” http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Kairos_document/Kairos_TextNL_met_Tolelichting.pdf

De bovenstaande link staat op de vogende site: http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Kairos_document/Kairos_document.html Daar is heel wat te lezen over dit document en de schendong van de rechten van de Palestijnen. We lezen er ook dat de Protestantse Kerk Nederland (PKN), die in het verleden een brief aan de Israëlische ambassadeur hat geschreven in verband met de rechten van de Palestijnen. Maar toen Joodse organisaties hiervan op de hoogte kwamen, waren die hier niet blij mee:

“Vorig jaar werden Joodse organisaties in Nederland erg boos op de PKN leiding, want die had een brief geschreven aan de Israëlische ambassadeur over de rechten van Palestijnen. De PKN leiding schrok heel erg van die Joodse boosheid, dus moest er veel gepraat worden, een gezamelijke conferentie zelfs in Nes Ammim (16-20 mei 2011) Eén Palestijnse theoloog mocht ook een keer aanschuiven; maar bij de lijst van Nederlandse deelnemers ontbreekt Meta Floor. In de gezamelijke slotverklaring staat niet veel meer dan dat het begrip voor elkaar gegroeid is. Het zijn  weer de gebruikelijke mooie woorden, die onwezenlijk aandoen want intussen gaat de harde bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden gewoon door. Deze bezetting lijkt voor de PKN leiding een minder ernstige kwestie dan een verstoorde relatie met Nederlandse joden. Misschien zou in Nes Ammim ook eens zo’n conferentie gehouden kunnen worden met Palestijnse christenen.” 

En nadat de PKN aanvankelijk het enige juiste gedaan had door zich via haar brief aan de Israëlische ambassadeur uit te spreken voor de rechten van de Palestijnen, trok die zich na hevige kritiek van Joodse organisaties schielijk, fluks en gezwind terug in haar schelp! In 2016 distantieerde de PKN zich van “Luther’s Jodenhaat” maar bood hierbij echter geen excuses aan de Joodse gemeenschap. Waaom niet? Omdat “de rabbijnen het woord zelf niet in de mond genomen hadden.” https://nos.nl/artikel/2098430-kpn-distantieert-zich-van-jodenhaat-maarten-luther.html Wij zouden echter de Joodse gemeenschap het volgende willen vragen: waneer zijn jullie nu eens van plan om jezelf van de Israëlische regering en diens wrede bezetting van de Palestijnse gebieden en de onderdrukking van de Palestijnse burgers te distantiëren? Wel, de Joodse organisaties zullen dit wel niet gedaan hebben tijdens die conferentie in Nes Ammim. Integendeel, we lezen er dat er slechts het begrip tussen de PKN en die organisaties gegroeid zou zijn. En dáár dit zo is, zou dit echter níet het geval zijn  geweest als de PKN daar op had aangedrongen. En móchten de rabbijnen wél van de PKN hebben geëist dta die haar excuses aan zou bieden, dan is het niet moeilijk voor te stellen, wát de Protestantse kerk gedaan zou hebben!

 

FRanklin ter Horst: een Fanatieke Christenzionist. 

 

Het waren echter niet alleen de Joodse organisaties die na via de brief aan de Israëlische ambassadeur van de PKN zeer toornig en woedend was geworden. een ander was Franklin ter Horst, een toegewijde en fanatieke christenzionist. In niet mis te verstane woorden liet hij het digitale internetpubliek woedend het volgende weten:

“In december 2009 is het Kairos Palestina document “Uur van de waarheid” gepresenteerd afkomstig van leiders van Katholieke, Greeks Orthodoxe, Lutheraanse, Anglicaanse en Baptistische kerken in Israël. Het gaat om een stelletje naam-christelijke extremisten en ordinaire Israël-haters met connecties in het PLO terroristenmilieu. Het document beliegt en bedriegd wereldwijd christenen en staat bol van de propaganda, misleiding en ordinaire jodenhaat. Het document berust op grove geschiedvervalsing en is een schandalig tendentieus anti-Israëlisch geschrift dat gericht is aan de internationale gemeenschap, de maatschappij, kerkleiders en alle christenen ter wereld, met de bedoeling Israël’s unieke plaats in de wereld te veroordelen. Israël wordt als de bron gezien voor het lijden van de Arabische christenen

Het document wemelt van de onjuiste voorstelling van zaken. Zo wordt Israël ervan beschuldigd dat de heilige plaatsen in Jeruzalem niet toegankelijk zijn voor niet-Joden. Een pertinente leugen! Ook zit het document vol van historische onjuistheden. Ze noemen de Israëlische ‘bezetting van Palestijns land’ een zonde tegen God en de mensheid. Veel kerken kunnen met de huidige staat Israël niet uit de voeten. Israël kan niet bestaan. Men heeft het Joodse volk doodverklaard door de vervangingstheologie de eeuwenoude aanklacht van de kerken dat de Joden de Here Jezus hebben vermoord.” (1)

Een eind verderop in dit fel, vlammend en fanatiek verweerschrift van Ter Horst lezen we er dit:

“Ook zijn ze vóór het boycotten van de Israëlische economie. “Koop niet bij Jodem”! Men wil er zelfs een wereldwijd systeem voor ontwerpen. ook deze kerkleiders helpen mee de geschiedenis van Israël te herschrijven ten gunste van het PLO-bewind en zo de haat tegen het Joodse volk en het antisemitisme aan te wakkeren. Het mag duidelijk zijn dat de auteurs van het Kairosdocument volledig aan de leiband lopen van de “Bende van Ramallah” en de diverse terreurbewegingen uit angst voor represailles. Deze Israël hatende theologen pretenderen de bruid van Christus te zijn, maar zijn in werkelijkheid overspelig verbonden met de wereld en dit zal daarom niet zonder gevolgen blijven. De Bijbel zegt duidelijk -en de geschiedenis heeft deze waarheid ontelbare keren bewezen- wanneer een volk zich tegen de Joden verheft, dat ernstige gevolgen zal hebben. (2) Kairos kreeg jaarlijks 1, 5 miljoen dollar van de Canadese regering. Dat is nu voorbij! Het schandalige rapport werd de Canadezen teveel. 

Ondanks dit schandalige rapport overhandigden P. Verhoeff en A. J. Plaisier van de Prtestantse Kerk in Nederland (PKN) een brief aan de Israëlische ambassadeur in Nederland, dhr H. Kney-Tal naar aanleiding van het Kairos document. In de brief wordt opgeroepen de rechten van de ‘Palestijnen’ meer te respecteren en haar “restrictief beleid” te beéindigen. Ook vindt men dat Israël gevolg moet geven aan de uitspraak van het Internationaal gerechtshof over het traject van de veiligheidsmuur (95% hek-5% muur), herziening van het traject en vergoeding van geleden schade. Toepassen van het Internationaal recht op de Israëlische nederzettingen op wat men de ‘West Bank’ noemt die ondanks oproepen uit de internationale gemeeschap om daarmee te stoppen- nog steeds uitgebreid dan wel niet ontmanteld wordt. Het KPN ontneemt Israël dus het Goddelijk recht op bezit van het land. Het PKN laat zich al jaren misleiden door valse propaganda en laat zich op allerlei manieren spannen voor het karretje van de anti-Israël lobby. Ook vervalt het KPN in een eeuwenoude zonde en arrogante wijze het Joodse volk de les te lezen. Bovendien blijken ze Gods Woord ten aanzien van Israëls eeuwenoude recht op het land, in de prullenbak te hebben gegooid. (3)

Ook de Lausanne Beweging, s’werelds grootste christelijke evangelisatiebeweging, vertoont een uitgesproken negatieve obsessie ten aanzien van Israël. Ook richt deze beweging haar pijlen op christenen die zich positief over Israël uitlaten. Net als veel evangelische groepen zwijgt de Lausanne beweging over de openlijke islamitische onderdrukking van christenen, terwijl hij er wel boveop springt als Israël van fouten (4) wordt beschuldigd. Volgens de Laussane Beweging klampen pro-Israël christenen zich al meer dan 60 jaar vast aan een zeer smal theologisch verhaal die de christelijke theologie verbindt met een politieke ideologie die bekend staat als het zionisme, schrijft Steve Haas, vice-president van World Vision VS, in het laatste nummer van Laussane Global Analysis. Deze Haas heeft eerder christenen aangemoedigd sympathiek te staan tegenover Hezbollahleider Hassan Nasrallah en de geestelijk leider van deze terreurbewegingSheik Fedlallah. In een document dat bekend werd als het Cape Town Commitment werd ‘Palestijns lijden’ zelfs gelijkgesteld met de Holocaust. (5)  De onmenselijke behandeling van Iraakse en Syrische christenen door ISIS en andere terreurgroepen in dat gebied, werd slechts eenmaal genoemd. En ISIS werd zelfs alleen maar in het voorbijgaan, als onderdeel van een artikel, waarin Lausanne met de ongelooflijke suggestie kwam, dat de radicale islamitische groepering Boko Haram in Negeria als een voorbeeld voor evangelische christenen zou kunnen dienen.” http://www.franklinterhorst.nl/Het%20schandalige%20kairos%30Palestina%20document.htm

 

Uitgebreid Commentaar op Citaten uit het Felle Verweerschrift van Franklin ter Horst. 

 

We zullen het hierbij laten. Nu zullen we wat aandacht besteden aan die zinnen die we hier in vetdruk hebben geciteerd (met een cijfer tussen haakjes er achter).

Vervangingstheologie & de Moord op Jezus. 

(1): De “vervangingstheologie” en de moord op Jezus door Joden. Tsja, wat te denken van Mattheüs 21:45 en 1 Thessalonicenzen 2:14-16, Mr. ter Horst? Hier komen de ‘vervangingstheologie” waar u zo ’n vreselijke afkeer van hebt en de moord op Jezus door Joden toch duidelijk naar voren? Mogen wij u dan op onze beurt nederig en bescheiden vragen: Waarom herschrijft ú de bijbelse geschiedenis aangaande deze bijbelse feiten door die gewoonweg maar te negeren ten gunste van uw onbijbelse Israël-visie? 

Natie die Zich tegen Joden Verheft: Ernstige Gevolgen. 

(2): Dat het “ernstige gevolgen” zal hebben wanneer een natie zich tegen de Joden verheft, daar zijn we het volledig mee eens. Maar … het zijn wereldwijd machtige Joodse organisaties die achter de regeringen van de niet-Joodse naties zitten. Zíj zijn het, beste Mr. ter Horst, die in actie komen wanneer een of ander volk “zich tegen de Joden verheft.” * En dit, Mr ter Horst, is nu nét wat er gebeurde met Nazi-Duitsland! Zonder datgene wat Hitler en de Nazi’s gedaan hebben te  vergoeilijken of te verbloemen, moet gezegd worden dat die de Joden zowel in  Duitsland als de door Duitsland bezette gebieden op liet pakken daar 1, Joodse organisaties wereldwijd opriepen tot een boycot op alle Duitse goederen en diensten hadden opgeroepen, waar wereldwijd ook gehoor aan werd gegeven, en 2, niet allen Duitsland maar de gehele wereld in die tijd werd bedreigd door een Joods-Bolsjewistische dreiging! vanuit het Oosten! En we keuren beslist niet goed wat Hitler en ze zijnen aan misdaden gepleegd zouden kunnen hebben, maar één ding hebben we aan hen te danken: door hun optreden werd in die tijd (en misschien wel voor het eerst), de Joodse macht achter de schermen zichbaar! En hier bent u enigszins te verontschuldigen, daar dit een stuk ware geschiedenis is, wat voor zowat iedereen verborgen is gebleven inclusief u! En geloof me, het was zeer zeker niet God, Die de leiding over deze oganisaties en de boycot had! Een ander goed bewaard geheim is dat het grootste deel van de theaterwereld en de pers in Duitsland, vóór de komst van Hitler in Joodse handen was. Daarmee werd o.a het Christendom belachelijk gemaakt, vernederd en gekleineerd. Daar was bijvoorbeeld Dr. Manfrd Reifer, Joods leider van de Joodse gemeenschap te Bukovina, die in het Joodse tijdschrift, Czernowitzer Allgemeine Zeiting in september 1933 het volgende schreef:

“Terwijl grote secties van de Duitse natie streden voor de bewaring van hun ras, vulden wij Joden, de straten van Duitsland met ons geschreeuw. We leverden de pers artikelen over onderwerpen betreffende haar Kerstmis en Pasen en behandelden haar religieuze geloofsovertuiging op de wijze die wij geschikt achtten. We maakten de hoogste idealen van de Duitse natie belachelijk en ontheiligden de zaken die het heilig achtte.” 

Met andere woorden: terwijl het Duitse volk haar best deed, haar Duitse identiteit te bewaren (nationalisme), het vanuit het Westen bedreigd werd door een wereldwijde Joodse anti-Duitse Joodse boycot en vanuit het Oosten met een Bolsjewistische revolutie, waren er Joden bínnen Duitsland in wiens handen zoals gezegd het grootste deel van de theaterwereld en pers berustte, en die hiermee de Duitse normen, waarden en het Christendom kleineerden en belachelijk maakten! En geloof alsjblieft niet dat die Joden dit allemaal deden omdat ditzelfde Christendom zo “anti-Semitisch” zou zijn tegen de Joden (iets waar we altijd weer mee worden geconfronteerd als we met lieden zoals u te maken hebben)! Het boek , Handelingen, leert trouwens dat de vroege kerk vervolgd en onderdrukt werd door vnl. Joden, iets wat we in jullie (want u bent nl. niet de enige) Palestijnen-kleinerende artikelen nérgens terug vinden! En die vervolging en verdrukking is in het huidige Israël weer flink aan de gang. Vandaar het Kairos Document. En zo bevinden we ons als het ware weer in het tijdperk der Handelingen der Apostelen. Het enige verschil is wél dat het nu ook islamitische Palestijnen zijn, die het slachtoffer van vervolging en verdrukking door de Joodse staat zijn! Zo, Mr ter Horst: Wíe heeft de Bijbel nu wérkelijk in de prullenbak gegooid? 

(* De beruchte Protocollen der Wijze Ouden van Zion, zeggen ook iets in die richting:

“Om ons systeem waarmee we de regeringen van de Goyim onder controle houden in één woord samen te vatten: we zullen onze kracht aan een van hen tonen door terreuraanslagen, en als we de mogelijkheid van een algemene opstand toestaan, tegen allen;  hier zullen we op reageren met de kanonnen van Amerika, China of Japan.” (Protocol 7)

En dit laatste is nu precies wat er in de jaren ’40 gebeurde; de “kanonnen” militaire legers” van Amerika, werden door invloedrijke Joden achter president Roosevelt, tegen Duitsland in beweging gebracht)

En al in maart 1933 werd bekend dat de Joodse organisaties Duitsland een economische oorlogsverklaring hadden afgegeven. Die werd op de voorpagina van de London Daily Express gepubliceerd. De kop van dit artikel luidde: “Judea verklaart de oorlog aan Duitsland: Joden der gehele wereld: verenigt u!” Het artikel vervolgde met deze woorden:

“Het Israëlitische volk der gehele wereld verklaart de economische en financiële oorlog aan Duitsland. De opkomst van de Swastika als het symbool van het nieuwe Duitsland, doet het oude oorlogssymbool van de Joden herleven. Veertien miljoen Joden staan als één man klaar om Duitsland de oorlog te verklaren. De Joodse groothandelaar verlaat zijn  zaak, de bankier zijn bank, de winkelier zijn winkel, de bedelaar zijn miserabele hut, om in de heilige oorlog tegen Hitler’s volk de handen ineen te slaan.” 

Op 13 september 1939 wist het Centraal Bald voor Israëlieten in Nederland, het volgende te melden:

“De miljoenen Joden die in Amerika, Frankrijk, Engeland, Noord- en Zuid-Afrika en niet te vergeten Palestina leven, hebben besloten de oorlog tegen Duitsland tot het eind te voeren. Het zal een vernietigingsoorlog zijn.” 

Dus ook in Nederland was het bekend dat de Joden uit waren op een vernietigingsoorlog tegen Duitsland! Waarom werden de Joden in Duitsland en later in de door haar bezette gebieden opgepakt? Officiële Joodse-christenzionistische fabel: “Hitler haatte de Joden omdat hij een anti-Semiet was.” De waarheid: daar zowat het hele Jodendom Hitler en Duitsland de oorlog verklaard had, vóórdat er in dat land het haar van ook maar één Jood gekrenkt was, bracht dit Hitler ertoe, anti-Joodse maatregelen in Duitsland en later in die landen die het zou bezetten te nemen. En dit, beste Mr. ter Horst, is wáre geschiedenis! Ondertussen deed de Joodse gemeenschap bínnen Duitsland tot het uiterste haar best om haar “medebroeders” in Amerika (waar de boycot tegen Duitsland het eerst aangevangen had), tot bedaren te brengen door het er schriftelijk over in te lichten dat verhalen over massale vervolging van Joden in Duitsland die in de wereld de ronde deden, slechts zuivere propagandaverhalen waren en dat hier níets van waar was! Nu vonden er hier en daar wel sporadische acties tegen Joden plaats, maar die waren niet door de Duitse overheid gesanctioneerd. Wél werden er Joden overal in Duitsland uit strategische posities gezet. Waarom? Officiële Joodse-christenzionistische fabel: Omdat Hitler en het Duitse volk anti-Semieten waren die het Joodse volk haatten. De waarheid: Omdat velen van hen Bolsjewistische sympathieën koesterden en vanwege de Bolsjewistische dreiging uit het Oosten een gevaar vormden voor het land! Dát, beste Mr. ter Horst, is wáre geschiedenis! 

Eeuwenoude Zonde en Arrogantie van de PKN. 

(3): Die “eeuwenoude zonde” en “arrogantie” waarvan u de PKN verwijt het Joodse volk te les te lezen”, kan met alle waarachtige zekerheid worden teruggevoerd op de tijd der profeten in het Oude Testament en tot de Heere Jezus in het Nieuwe Testament. (Evangeliën) De oude profeten waren door God tot Istaël gezonden om het te manen weer tot God terug te keren. Tijdens haar afvalligheid van God was Israël begonnen met het onderdrukken van de vreemdeling in haar midden” en die profeten spraken zich hiet tegen uit. Wel, Mr ter Horst, ik zie geen enkel verschil tussen “het schandalige Kairos Document” en de handelwijze van de profeten. En Jezus herinnerde Jeruzalem er in Zijn tijd aan, de profeten gedood te hebben:

“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!” (Mattheüs 23:37-39)

En vandaag de dag zijn het de “profeten” die dit Kairos Document hadden opgesteld. Nee, zíj worden niet gedood of doodgestenigd zoals het met de Oud-Testamentische profeten wél het geval was. Maar zij worden al wel verbaal gestenigd door o.a. het felle verweerschrift van u, Mr. ter Horst! En Paulus vat het zo samen:

(De Joden) “… die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd.” (1 Thessalonicenzen 2:15a)

En dat Joodse organisaties hier erg boos waren op de PKN die de brief met het verzoek om meer respect voor de rechten van de Palestijnen naar de Israëlische ambassadeur gezonden had, kan ik maar ál te goed begrijpen. Paulus heeft nl. nóg iets te zeggen:

“Zij behagen God niet en zijn  alle mensen vijandig gezind.” (1 Thess. 2:15b)

Het is dan ook niet zo vreemd dat die Joodse organisaties zo boos op de PKN werden! En dit is nu nét wat er ook met ú gebeurd is, Mr ter Horst; ook ú bent de mensen (die een ándere mening over Israël hebben dan u die hebt), zeer vijandig gezind! 

Israël Maakt “Fouten.”

(4) “Fouten” van Israël. Wel, Mr ter Horst, dat horen we wel meer. Israël maakt “fouten.” Zondigen kan het wel niet, maar “fouten maken” dat weer wél natuurlijk. Het zijn immers de Palestijnen die zondigen. En dat is toch wel vreemd is het niet? Want ook Joden hebben die zélfde merkwaardigheden die we allemáal hebben (inclusief de Palestijnen)! Laten we eens naar één van die “fouten” die Israël in het verleden gemaakt had, gaan kijken. Tijdens de Zesdaagse Oolog (juni 1967), bevond het Amerikaanse spionageschip, de USS Liberty, zich in internationale wateren buiten de kust van Gaza. Haar opdracht: het verzamelen van inlichtingen over het verloop van deze oorlog. Terwijl de bemanning van het schip (wat op dat moment geen dienst had) op het dek lag te zonnebaden, verschenen er Israëlische verkenningsvliegtuigen die verschillende vluchten over het schip uitvoerden. Later verdwenen die weer. Enige tij daarna, verschenen er toestellen die geen identiteitssymbolen hadden. Die begonnen het schip met raketten, machinegeweren en napalmbommetjes te bestoken. Hierbij werd als eerste de communicatiemiddelen van de USS Liberty lamgelegd. Daarna verschenen er drie torpedoboten die vij trorpedos op het schip afvuurden waarvan er een de machinekamer raakte. Ondanks dat de onherkenbare aanvallers vastbesloten waren het schip met bemanning en al naar de zeebodem te zenden, bleef het schip desondanks toch drijven. Bij de aanvallen waren 34 mariniers omgekomen en vele anderen gewondgeraakt. Ondanks dat de communicatie van het schip door de aanvallers onklaar was gemaakt, slaagden enkele bemanningsleden via een kanaal tóch een alarmsignaal uit te zenden om eventuele ontvangers te laten weten dat het op dat moment aangevallen werd. Voor meer details zie: https://tinthor.org/206/06/07/juni-1967-de-waarheid-over-de-zesdaagse-oorlog-de-lafhartige-israelische-aanval-op-de-uss-liberty/ Later beweerde Israël dat de aanval een “vergissing”, een “fout” was; men had het schip “per vergissing” angezien voor het Egyptische vrachtschip, En later heeft de Israëlische regering haar excuses voor deze “fout” aan de Verenigde Staten aangeboden terwijl die in  het achterhoofd wel wíst dat die aanval bedoeld was om Amerika aan de zijde van Israël in de oorlog te krijgen! Het plan was om de aanval op de USS Liberty nl. toe te schrijven aan Egypte (een van die landen waarmee Israël op dat moment in oorlog was). De Israëlische overheid hoopte dat Amerika deze schijnbaar “Egyptische aanval” zou vergelden door Egypte te bombarderen. En dit zou zéker zijn gelukt, als de Israëlische toestellen en torpedoboten (jazéker, die vliegtuigen en torpedoboten zonder identificatietekenen) waren Israëlische toestellen en torpedoboten!) erin geslaagd zouden zijn, de USS Liberty met bemanning en al tot zinken te brengen! Zie ook: https://www.globalresearch.ca/new-evidence-proves-israel-attacked-uss-liberty-with-orders-to-kill-294-americans/5413807

Palestijns Lijden niet Vergelijken Met Holocaust. 

(5): Dat de ‘holocaust’ met ‘Palestijns lijden’ gelijkgesteld werd in  het Cape Town Commitment, dat moet je natuurlijk nóoit doen; er is maar één unieke genocide in de geschidenis van de 20e eeuw (en zelfs in de annalen der menselijke geschiedenis) en dat is natuurlijk, de “holocaust.” Andere vormen van genocides die er vanaf het ontstaan van de mensheid tot nu toe zijn gepleegd, vallen hierbij in het niet. Het is echter pas later, dat we er achter kwamen, waar en door wíe de grootste en meest omvangrijke genocides die de wereld ooit heeft gekend, werden gepleegd: de miljoenen en miljoenen hulpeloze Russische dodelijke slachtoffers die omkwamen in Sovjet-Rusland, gepleegd door een demonisch en satanisch Joods-Bolsjewistisch regime onder leiding van Valdimir Lenin, Leon Trotsky, en talloze andere Rood-Joodse Bolsjewisten! Hierbij, beste Mr ter Horst, verbleken de gaskamers tot niet meer dan een (hoe zei Jean-Marie Le Pen dit ook weer?) juist ja, “een detail in de geschiedenis”! Om u beter voor te lichten, Mr ter Horst, is hier een site waar de Holodomor, gepleegd door Joodse Bolsjewisten tot in de finesses wordt uitgelegd: https://holodomor.info.com Later nadat Israël als staat was gesticht, ging de Israëlische regering onder David Ben-Gurion, op kleine schaal door waarmee zijn twijfelachtige Bolsjewistische vaderen in Rusland mee begonnen waren. En het eindproduct werd Gaza, de grootste Gulag in de open lucht! Dát, beste Mr ter Horst, is wáre geschiedenis! 

 

Van Holocaust tot HoloHoax. 

 

Vanaf enige tijd na het einde van WW II tot nu toe, zijn we letterlijk overspoeld door een lawine van publicaties over de “holocaust.” Tijdschriften, boeken, TV-documentaires, krantenartikelen, ooggetuigenverslagen, het kón allemaal maar niet op. En nu, in de 21e eeuw, is de “holocaust” letterlijk geëtst en gegrift in ieder hart. Het is vnl. de Duitse bevolking, die al zolang gebukt gaat om wat haar vaderen hebben gedaan. En de “holocaust” was natuurlijk de uitkomst. En vanaf de jaren ’50 is de toenmalige Duitse regering-Adeauer, nadat die verdragen had afgesloten met Joodse organisaties, begonnen met de herstelbetalingen aan die organisaties en Israël. Die duren tot op heden gewoon voort. Nu zal de beweging der revisionisten aanvankelijk niet zo ’n grote dreiging zijn geweest. Die had nl. een heel ánder verhaal over de “holocaust” te vertellen, maar omdat die destijds nog klein in omvang zal zijn geweest, kon die amper het grote publiek met hun alternatieve geschiedenis betreffende deze “unieke genocide” bereiken. De hoofdreden hiervoor was ( en is) de zware censuur, die letterlijk grote delen van de wereld is opgelegd, waarmee hún kant van de geschiedenis aangaande WW II en de “holocaust” het grote publiek nooit heeft weten te bereiken. Maar naarmate die beweging groeide en aan invloed begon te winnen, groeide tevens de onrust van de Joodse organisaties zoals bijvoorbeeld de Anti-Defamation League (ADL). Om die reden werd het dan ook noodzakelijk geacht, hier en daar holocaust-ontkenningswetten door te voeren waardoor twijfel aan en ontkenning van de holocaust met van een hoge boete en enkele jaren celstraf gestraft werd! Op vragen hóe de “holocaust” plaats had kunnen vinden en hóe de Nazi’s in  staat waren geweest om in een tijdspanne van twee á drie jaar zes miljoen Joden te vermoorden (vooral via vegassing), wordt geen adequaat antwoord gegeven en wordt er niets uitgelegd; het gebeurde gewoon, punt! Hier en daar hoorden we natuurlijk van tijd tot tijd van “holocaust-ontkenners” doch daar de officiële geschiedenis van de “holocaust” met als het ware een onuitwisbare inkt in  zowel ons menselijk brein als ons menselijk hart gegrift was, dachten we met die ontkenners wérkelijk met een slecht een boosaardig slag van lieden te maken te hebben. Opmerkelijk was natuurlijk wél, dat niemand ook maar de minste moeite nam om eens te kijken wát dit nu voor mensen waren; zij verschenen nl. nooit voor de camera of in de kranten. En als dit wél gebeurde, was het altijd een kort berichtje over mr. zus-en-zo die als “holocaust-ontkenner” door een rechtbank in Duitsland (of elders) tot een geldboete en celstraf veroordeeld was. Desondanks nam de beweging aan invloed toe. En met de komst van het internet, brak die beweging die tot dan toe als een “veborgen stroom” onder het aardoppevlak gestroomd had, als door een vulkaan naar de oppervlakte naar buiten. Het “gerommel” wat hierbij gepaard moet zijn gegaan, moet werkelijk de trommelvliezen van de leden van Joodse organisaties hebben doen bonzen en gonzen! Overal op het nieuwste medium waren artikelen en videos te lezen en te bekijken die met een heel ánder verhaal over WW II en de “holocaust” kwamen. Wat te zeggen van bijvoorbeeld deze site: https://holocaustdeprogrammingcourse.com/2015/01/27/simple-reasons-for-rejecting-the-holocaust-hoax/ Of deze: https://www.biblebelievers.org.au/wasthere.htm Of zou ook déze van belang kunnen zijn? https://inconvenienthistory.com/6/3/3331

 

Conclusie. 

 

Tot slot moeten we met een conclusie komen. En die is dat dhr. Franklin ter Horst de kant kiest van een Israëlisch regime, wat al sinds jaar en dag de Palestijnen onderdrukt. Dit interesseert hem echter maar weinig. Sterker nog: hij keert zich fel tegen díe Christenen, die de moed hebben, deze onderdrukking aan de kaak te stellen! En dit doet hij op een ongewoon felle en fanatieke wijze. Hoewel niet álles onwaar hoeft te zijn van wat hij schrijft, is het felle verweerschrift hoofdzakelijk toch gebaseerd op emoties. Hetzelfe hadden we met Jeroen Bol, een andere fanatieke christenzionist. Op de (nu inmiddels ter ziele gegaan zijnde) site, http://www.habakuk.nu, reageerde hij zeer fel en geëmotioneerd op mijn reactie op zijn artikel “Dubbele Moord”, een kort oppervlakkig verhaal over Josef Stalin. In enkele regels had ik geschreven dat de topleiders van de Sovjet-Unie Joden waren en dat Stalin er ook een geweest zou zijn. Niet meer dan dat. Later toen we naar die site terugkeerden, zagen we dat er liefst vijf zes vlammende, zeer geëmotioneerde reacties van Jeroen Bol op die van mij te lezen waren. Ik zou me moeten schamen, “schaam u, ja schaam u diep!” Verder schreef hij dat hij mij ontmaskerd had als een “Holocaust-ontkenner.” Later reageerde ik met hem erop te wijzen wat bisschop Richard Williamson gedaan had. Die kreeg ook geen kans om via de gevestigde media zijn verhaal te doen. En toen kwam hij met zijn grootste naïeve dwaasheid: Willamson, zo beweerde hij, had zijn standpunt ook via de gevestigde media kunnen vertellen! Alsof nog niemand weet dat áls hij (of voor hetzelfde geld iemand anders) al erin geslaagd zou zijn dit te doen, hem kort daarop zijn carriére geruïneerd zou zijn en hem zijn inkomsten ontnomen zouden worden! Zo kunnen we concluderen dat er bij sommige christenzionisten drie eigenschappen waar te nemen zijn: fanatisme, een thermonucleaire vorm van verhoogde emontionaliteit en dommigheid! 

 

“Het is Sabbat, Sabbat, Go way” & “Wat een Nare Mensen!”

 

Nu waren we toch op zoek naar wat meer informatie over de alternatieve geschiedenis, en dan kom je weleens op digitale plaatsen, waar je ook wel eens iets ánders tegenkomt. Zo zijn  we op de geradicaliseerde site van Christenen voor Israël, terechtgekomen. Daar troffen we de online krant, Israël Actueel” aan. Er staat nogal wat, de “vervangingstheologie” die onbijbels zou zijnen andere onderwerpen. Wat naar beneden gescrold, komen we bij een column van Ruben Ridderhof, “Dodelijke halve minuut” getiteld. Daar gaat het over enkele “bekende Nederlanders” (BN-ers) die in december 2014 voor een programma van de Evangelische Omroep (EO) naar Israël gegaan waren. Ennmaal daar, vonden die het fascinerend om in Jeruzalem te zijn. Bij de Klaagmuur tijdens de sabbat, kregen die echter te maken met een agressieve beveiliger die meende dat de BN-ers er bezig waren, fotos te maken (of dit van plan zouden zijn om dit te gaan doen). Het is er naast enig werk te verrichten tevens verboden er fotos te nemen. Onmiddelijk werden alle BN-ers zonder pardon weggestuurd. Later vertelden zij over hun ervaringen voor de camera. De beveiliger was zeer agressief tegen hen opgetreden, een ander had orthodoxe Joden ontmoet met “verbeten koppen” etc. Ridderhof nu, was kritisch over de wijze waarop de BN-ers over deze mensen spraken. En de EO zou niet bepaald fijngevoelig te werk zijn gegaan. https://christenenvoorisrael.nl/_documenten/israelactueel279.pdf Daarna zijn we op zoek gegaan naar de betreffende uitzending van de EO: https://www.npo.nl/sterren-van-betlehem/25/12/2014/VPWON_1234503 En ja, de BN-ers gaven er blijk van, ontevreden te zijn over het gedrag van de beveiliger: “It is sabbat, don’t you undestand? It is sabbat! Go away, go away!” Nu is het niet te zien, wat die beveiliger nu zei; dit valt nl. buiten het beeld. Maar een van de BN-ers zei daarna dat zij stond “te trillen.” Over de orthodoxe Joden die voorbij gingen, zei een ander, “wat een nare mensen” die wel niet waren. En het was dit dat bij dhr. Ridderhof niet in goede aarde viel! Nu zou het niet zo ’n groot probleem zijn om hier ook aandacht aan te schenken. Maar … zo zouden ook de Farizeeën tegenover Jezus gehandeld kunnen hebben! Herhaaldelijk lezen we in de Evangeliën over de confrontaties die Jezus met hen had, waarbij de Farizeeën Hem ervan beschuldigden, de sabbat geschonden te hebben. Uiteindelijk liepen de emoties bij de Farizeeën zo hoog op dat zij tot Zijn dood besloten hadden. Het is niet duidelijk of ook maar één van die BN-ers de link tussen de beveiliger en bijvoorbeeld de volgende geschiedenis uit een van de Evangeliën over een genezing door Jezus van een man met een verschrompelde hand heeft gelegd:

“Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand , van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen. Maar Hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand: Sta op en ga in het midden staan; en hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of om te laten komen? En nadat Hij hen alllen rondom aangekeken had, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn  hand werd hersteld, gezond als de andere. Zij waren vol van woede en spraken er met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen.” (Lukas 6:6-11)

Net zoals die Joodse beveiliger zo agressief was tegenover de BN-ers, zo agressief waren de schriftgeleerden en Farizeeën tegenover Jezus! Het is alleen niet geheel duidelijk of die beveiliger dezelfde gedachten koesterde als de schriftgeleerden en Farizeeën toen deze laatste kokend van woede, overlegden wat zij met Jezus zouden gaan doen! De Joodse mensenrechtenactivist, Israel Shahak, maakte het eens mee dat nadat een niet-Joodse man in Jeruzalem ziek geworden was, een othodoxe Jood zijn metgezellen geweigerd had gebruik van zij  telefoon te maken om er een ambulance mee te bellen. Waarom? Wel, het was op die dag dat dit gebeurde, sabbat! Later nam Shahak contact op met een rabbijns gerechtshof en stelde hen de vraag of de Jood in kwestie wel juist gehandeld had; het ging hier immers om een leven! En ja, dit hof concludeerde dat de Jood juist gehandeld had! Later heeft Shahak dit wereldkundig gemaakt en veroorzaakte dit destijds een groot schandaal in Israël. Hier is een interessante link: http://www.bintjbeil.com/E/occupation/shahak.html (“The Laws Against Non-Jews”) En dit laat een heel ánder beeld van Israël zien dan Dirk van Genderen en Franklin ter Horst zouden willen. En het waren in 2014 de BN-ers, die in december 2014 wat de sabbat betreft, hier een klein glimpje van dit “andere Israël” te zien kregen. En het wordt eens hoog tijd dat ook Van Genderen, ter Horst, Jeroen Bol en alle andere fanatieke christenzionistische zeloten eens gaan ontdekken, wat dit “ándere Israël” wat door hen zo wordt verafgood, vereerd en aanbeden wordt, nu precies is! Al was het alleen maar dat zij zich “… niet” (langer) “zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus 1:14) en aldus geestelijk gezond in hun denken zullen worden!

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 29 December 2017.

2 replies to “De Tranen van Dirk van Genderen; het Grenzeloze Fanatisme van Franklin ter Horst; het Kairos Document; een Stuk Alternatieve Geschiedenis; enkele Bijbelse Correcties & enkele BN-ers en de Sabbat.

  1. Dank je voor je reactie, Jan. Zou je ook aan kunnen geven, wát er in dit artikel niet klopt? Ik ben namelijk altijd bereid, van anderen te leren. Als je echter de wijze bedoelt waarop ik Franklin ter Horst bekritiseer, dan zou ik je graag willen wijzen, wat Paulus over “Joodse fabelen” te zeggen had:

   “Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden van mensen, die hen van de waarheid afkeren.” (Titus 1:13-14)

   En dat is nu wat ik hier heb gedaan; namelijk Franklin ter Horst (en Dirk van Genderen) “scherpelijk bestraffen.” Dit heeft niets met “Het verhaal van de pot en de ketel” van doen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star