Abortus: de Rol van Geradicaliseerde Communistische en Feministische Joden bij de Legalisering van Abortus in Amerika; de Zaak Roe vs Wade: de Film; Margaret Sanger & Emma Goldman; Sanger & PLanned Parenthood gesteund door Amerikaanse Joden; Amerikaanse Wetgeving is Talmudische Wetgeving; de Talmudisering van Europa; de Christenzionisten & de Talmud.

We zijn er nu meer dan bekend mee: abortus; ofwel het voortijdig afbreken (aborteren) van de menselijke vrucht in de buik van de vrouw. Hier in Nederland hebben de de pro-life organisatie, “Schreeuw om Leven”. Op de site van deze christelijke organisatie wordt uitgelegd wat “Abortus en abortustechnieken” zijn: https://www.schreeuwomleven.nl/abortusmethoden/

 

Dieptepunt van Pro-Abortus Lobby in Amerika. 

 

Bijna helemaal onderan van de genoemde site lezen we de woorden: “Dieptepunt van pro-abortus lobby in Amerika” met een verwijzing naar Twitter. We klikken op de aangegeven link en komen dan uit bij een tweet van LifeNews.com. Die had er deze tweet geplaats:

“New York heeft zojuist een nieuwe wet goedgekeurd: Staat abortus toe TOT AAN DE GEBOORTE. Geen bescherming voor baby’s die na mislukte abortussen LEVEND GEBOREN zijn. Niet-artsen kunnen babies tijdens abortussen doden. Tot aan de geboorte wordt een baby onder de wet  NIET ALS EEN MENSELIJK WEZEN BESCHOUWD. (Deze nieuwe wet) “Verbiedt elke pro-life wet”. https://twitter.com/LifeNewsHQ/status/1088098239524483075

En met deze tweet maakt LifeNews.com het al duidelijk: met deze nieuwe pro-abortuswet worden ongeboren kinderen buiten elke vorm van wetsbescherming geplaatst en kunnen tot aan de geboorte legaal worden vermoord! Want pas nadat een kind geboren is, pas dán wordt dit als een “menselijk leven” beschouwd! Het is belangrijk dit laatste goed in gedachten te houden omdat dit ons brengt naar dátgene wat we hier al vaker aan de kaak hebben gesteld: de Joodse Talmud! 

 

Margaret Sanger & PLanned Parenthood. 

 

Iemand die in het verleden fel en heftig voor abortus in Amerika heeft gepleit, was Marharet Sanger. Later heeft zij de abortusorganisatie, “Planned Parenthood” opgericht. Over haar heeft de site, Creation.com, een kritisch artikel geschreven. Deze organisatie is vandaag de dag dé toonaangevende organisatie die voor abortus in Amerika pleit. Sanger werd aangaande haar visies over abortus sterk beïnvloed door het Darwinisme ofwel de evolutie-theory die het heeft dat er eigenlijk geen “Schepper” of “hogere macht” is, Die al het leven zou hebben geschapen. https://creation.com/margaret-sanger-darwinian-eugenicist/ Met andere woorden: ál het leven is gewoon per toeval ontstaan en als zodanig bestaan er dan ook geen absolute normen en waarden. Hier kan dan ook van worden afgeleid dan ook de mens, die de som aller dingen is en aldus in het middelpunt staat als het “hoogst ontwikkelde dier”. En degene die bóven dit “hoogst ontwikkelde dier” staat, is de mens met macht. Daar er zoals gezegd, geen absolute normen en waarden zijn daar er ook geen God zou zijn, is het deze “mens met macht” die bepaalt welke normen en waarden volgens hem voor alle bevolkingsgroepen waarover hij heerst, geldend en dus van toepassing zijn. Later kreeg Sanger veel belangstelling in de eugenetica ofwel in rasverbetering. Hierbij hield zij zichzelf hoofdzakelijk bezig met de reductie van de “minder geschikten” in de samenleving. De (in haar ogen) zgn. inferieure rassen” (zoals negers) moesten via reductie uiteindelijk verdwijnen. Zelf was Sanger van mening dat zij “in overeenstemming met de universele wet der evolutie werkte”. De hersenen van de Aborigials, de oorspronkelijke bewoners van Australië, zo meende Sanger, waren slechts een stap vérder ontwikkeld dan de hersenen van chimpasees maar dat die minder ontwillekd waren dan die van zwarten, Joden en Italianen. Wanneer Sanger zich tijdens discussies uitsprak vóór eugenetica, verwees zij naar Charles Darwin als haar bron en sprak zij over “natuurlijke controle van de bevolking door oorlog wat zou helpen de bevolking te reduceren”. Zij zei dat de “less fit” (de gehandicapten (tegenwoordig “mensen met een beperking”) moesten worden “uitgezuiverd”. Dit kon slechts door het ras te verbeteren. (Vandaar “rasverbetering”) En het zou het “volmaakte ras” zijn wat uiteindelijk zou overleven en blijven voortbestaan. Voor Sanger was het de “zwakbegaafdheid” die voor vele problemen zoals o. a armoede zorgde. En van liefdadigheid moest zij niets hebben daar het de “minder gschikten” toestond zich voort te planet en meer “minder ongeschikten” te produceren. Later zou Margaret Sanger een volgeling van Thomas Malthus worden. Maltus hield, net zoals Sanger, er racistische ideeën op na; hij meende dat de westerse beschaving slechts zou kunnen overleven wanneer de zwakbegaafden, de armen, geesteszieken en zij die raciaal inferieur waren, Van 11-14 juli 1922 werd er in Kingsway Hall, Londen, de Fifth International Neo-Mathusian snd Birth Control Conference gehouden. Tijdens deze conferentie gaf Sanger een lezing waarin zij o. a meedeelde dat haar beweging de creatie van een “superieur ras” voorstond. Margaret Sanger zelf werd ook door anderen beïnvloed. Maar … wie waren degenen die haar en haar neweging en haar latere organisatie, Planned Parenthood, hadden gesteund en bevorderd tot wat die heden ten dage is? Dit wordt in  detail uitgelegd door Rick Wiles, Doc Burkhart, Kerry Kinsey en Edward Szall van het alternatieve en onafhankelijke christelijke nieuwsstation, “TrueNews” uitgelegd.

 

TrueNews: Margaret Sanger & Parent Plannedhood Gesteund en gefinancieerd door Joden. 

 

“Dinsdag 22 januari” (2019) “was het de 46ste herdenkingsdag van “Roe vs Wade”, het doorslaggevende besluit van het Hooggerechtshof in 1973 waarmee abortus in Amerika gelegaliseerd werd door een wet in Texas te verwerpen dat abortus in die staat verboden had. Het Hooggerechtshof bepaalde dat vrouwen in Amerika een grondwettelijk recht hebben op een abortus”. zo deelt Rick Wiles ons mee. (vanaf 12:41) Daarna gaat het over op een nieuwe film, “Roe v. Wade The Movie” waarvan er een teaser trailer van wordt vertoond; deze film blijkt een “pro-life movie” te zijn waarop door aanhangers van abortus veel kritiek op was gekomen. “Pro-death supporters” zoals Rick Wiles deze aanhangers noemt, “hebben intensiefe druk op filmtheaters over Amerika uitgeoefend de pro-life film niet te vertonen”. Wiles deelt dan  mee dat er in Amerika sind de zaak-Roe vs Wade in 1973 tot nu toe 61 miljoen babys door middel van abortus zijn gedood. Hoe kan het zijn dat Amerika oveging van “pro-life naar pro-death” vraagt Wiles. En “Wie waren de mensen achter de beweging abortus te legaliseren? Wie zij de mensen van vandaag die nog steeds strijden om dit legaal te houden? Ter herinnering aan de 61 miljoen baby’s vermoord door abortusartsen in Amerika, zal TrueNews de bijdrage van Amerikaanse Joden abortus te legaliseren belichten. En om die zo te houden als de “wet van het land”. Ruth Barnett wordt gevierd als de moeder van abortus in Amerika; zij werd geboren in  1918 en overleed in 1968. Op de leeftijd van 23 jaar besloot Ruth Barnett abortusarts te worden. De abortustechnieken werden haar bijgebracht door Dr. George Watts en Dr. Alles Bigspie Griff in Portland Oregon. Zij voerde illegaal abortussen uit in Portland Oregon en Reno Nevada en ging er prat op dat zij gedurende haar carriére meer dan 40.000 babys gedood had. Sommigen menen dat zij  er met het doden van babys meer dan 17 miljoen dollar mee verdiend had. Terwijl Ruth Barnett de pionier voor abortussen in de West-Coast was, voerde een groep radicale feministische Joden campagne voor abortus op aanvraag in de East-Coast. Hun leider was Emma Goldman, een communistische atheïstische Jodin, die vanuit Rusland naar Amerika geëmigreerd was. Emma Goldman, bekend als een rebelse vrouw, trok met haar vurige speeches en geschriften waarin het Communisme, gewelddadige revolutie, het feminisme en homosexualiteit gepromoot werden, een aanhang can Communisten en Socialisten aan. Emma Goldman had nauwe banden met Margaret Sanger, promoter van de eugenetica en stichter van Planned Parenthood”. Heel de video waarop de uitzending te zien is, is meer dan de moeite waard; Rick Wiles deelt verder mee dat de huidige Amerikaanse wetgeving eigenlijk gebaseerd is op de Talmud. Hier is de link naar de uitzending van TrueNews: https://www.youtube.com/watch?v=5-fkMh6GmqU (“Roe v. Wade: TrueNews Looks at Jewish Contribution to Legalized Abortion”)  En hier is de tweede aflevering, het vervolg op de eerste uitzending: https://www.youtube.com/watch?v=MW7G1kvUCnA (“Part 2: TrueNes Looks at Jewish Contribution to Legalized Abortion”). Wordt nu (00:57) live uitgezonden! En gedurende deze laatste aflevering komen we te weten, wat het citaat het citaat, “Tot aan de geboorte wordt een baby onder de wet NIET ALS EEN MENSELIJK WEZEN BESCHOUWD”, wérkelijk betekent. De vraag die hier nl. bij wordt gesteld in het Engelstalig Joodse tijdschrift, “Forward”, nl. waarom Joden zo voor “pro-choice” (abortus) zijn, wordt als volgt door dit blad beantwoord:

“De eerste” (reden) “is religieus. Om het in klare taal uit te drukken, de Joodse wet staat abortus toe. Voor de eerste 40 dagen van de zwangerschap wordt een foetus als “slechts vloeistof” beschouwd. (Talmud Yevamoth 69B) En voor de duur van de zwangerschap wordt de foetus als deel van de moeder beschouwd. Tot aan de geboorte wordt” (de foetus) “niet geacht de status van persoonlijkheid te hebben”. “De Mishna (Ohalot 7:6) leert dat als het leven van de modere vanwege de zwangerschap in gevaar is, de foetus zelfs tijdens de weeën, opgeofferd mag worden om haar leven te redden behalve als het hoofd van de bay al tevoorschijn is gekomen. Pas dán volgens Rashi (Talmud Sanhedrin 72b) wordt de foetus of baby geacht een nefesh, een ziel te zijn”. 

Waar komt die nieuwe wet die recent in New York is goedgekeurd dan vandaan? Juist, regelrecht uit de Talmud. En dit is nu de “wet van het land” ofwel de hedendaagse Amerikaanse wetgeving! En dan hebben we het hier over baby’s die na negen maanden (en we laten die gevallen van té vroeg geboren kinderen er maar buiten), geboren worden; als de weeën aan de gang zijn doch er van een kind nog niets te zien is, kan dit zonder meer vermoord worden! (BREAKING: Zojuist is de video met de tweede aflevering van TrueNews over de Joodse bijdrage aan abortus in Amerika rond 1:44 in de nu nog zeer vroeg morgen van vrijdag 25 januari 2019 plotseling met live chat en al verdwenen! Zou het hier weer eens gaan over “aanstootgevende en ongepaste content” waar “bepaalde doelgroepen” zich inmiddels aan gestoord aan kunnen hebben? We weten het niet. Misschien vinden we die hopelijk later weer op het YouTube-kanaal terug. Het spijt ons voor jullie, YouTubertjes, maar de Engelse citaten over abortus en de Talmud die we hier intussen in het Nederlands vertaald hebben van deze tweede aflevering van TrueNews die jullie vermoedelijk uit de lucht geplukt hebben, blijven hier mooi staan!) De eerste aflevering van de uitzending van TrueNews over de bijdrage van Amerikaanse Joden aan abortus is (tegen alle verwachting in trouwens) nog altijd op het YouTube-kanaal aanwezig; dat is vreemd! We vragen ons dan ook af, waaróm? 

 

De Huidige Amerikaanse Wetgeving is Eigenlijk de Talmudische wetgeving. 

 

Hoewel de tweede uitzending van True News als door een onzichtbare hand uit de lucht geplukt werd en we hier -uiteraard- verder niets over mee kunnen delen, zal het nu wel duidelijk zijn: De huidige Amerikaanse wetgeving is eigenlijk gebaseerd op de Talmudische wetgeving! Al veel eerder werd er een begin gemaakt met de Talmudisering van de Amerikaanse wetgeving. En die moet uiteindelijk voeren tot de invoering van de beruchte Noachidische Wetten waar de (Amerikaanse) bevolking zich in de toekomst zal moeten onderwerpen. Hier is een site met een artikel uit 2008 over het bezoek van (voormalige) paus Benedictus XVI aan Amerika op “Education Day” (op dinsdag 15 april 2008). mauricepinay.blogspot.com/2008/04/pope-arrives-in-us-on-educations-day.html

 

De Talmudisering van Europa. 

 

Mochten we denken dat de Talmudisering zich slechts tot Amerika beperken, geloof het maar niet; ook in Europa is er iets dergelijks aan de gang. Op de site noahideworldcenter.org/wp_en/the-way-to-preserve-european-union-unity/ lezen we er het volgende:

“Er is een zin in de Thora (Genesis 12:3): “Ik zal zegenen die u zegenen en degenen vervloeken die u vervloeken”. De geschiedenis dient als en handleiding dat het de aantrekkelingen zijn die de Joden zegenen. Dit vers van de Thora is naar mijn mening de sleutel om de eenheid van Europese landen te bewaren”. 

Dit ene vers (en we hoeven het eigenlijk niet eens meer te zeggen) wordt als “bewijstekst” aangehaald door de christenzionisten die hier iedereen de stuipen mee op het lijf willen jagen die kritiek heeft op Israël (of in bredere zin het Joodse volk om wát voor reden dan ook). Dus zal er op die site wel weer eens een christenzionist aan het woord zijn, zou je denken. Maar niets is minder waar. Hier is nl. Rabbi Chaim Goldberg aan het woord in een artikel van 29 april 2018. Wanneer we op de mooie blauwe afbeelding klikken, worden we digitaal doorverbonden met de site bibleverseoftoday.com-european-union/ Daar lezen we het artikel, “Hoe de Eenheid van de Europese Unie te Bewaren”, geschreven door Aurimas Guoga” (de) Noachidische gemeenschap Litouwen”. Het artikel begint met de afscheiding van Brittanië van de Europese gemeenschap. Gevreesd wordt dat deze “Brexit” eveneens over zou kunnen slaan naar Frankrijk, Italië, Nederland en zelfs naar Duitsland waarmee de EU weleens uit elkaar zou kunnen vallen. Kortom: de vrees bestat dat als deze trend zich voortzet, de Europese Unie weleens op zou kunnen houden te bestaan! Dan worden er voorbeelden uit het verleden gegeven en dan gaat het hier over rijken en landen, hoe die de Joden in het verleden hebben behandeld: Het Romeinse Rijk, de Arabische wereld, Europa en Litouwen, De Tijd der Verlichting, het Duitsland van ná de Holocaust. Al die landen die het Joodse volk goed behandeld hadden, werden beloond, deden die landen in een bepaald punt van hun geschiedenis dit niet meer, dan kregen die met achteruitgang te maken. Onder “Connect yoerself to the most belssed nation”, lezen we het volgende:

“Aldus is het patroon van de ontwikkeling van de wereld als volgt: een land wat gastvrijheid en voorrechten aan het Joodse volk biedt, wordt beloond met bewondering door de wereld. Vreemdelingen zoeken om dichter bij deze natie te staan, omhelzen haar culturele invloed en nemen deel aan de handel en andere relaties. Daar ligt naar mijn mening de bewaring van de eenheid van Europa. Zover het de Joden gaat, het continent is op dit moment verdeeld: West-Europeanen sympathiseren met de Palestijnen en zien Israël als de agressor. Vandaar hun sympathie voor Moslims die zich in Europa willen vestigen. West-Europeanen geloven dat hun vriendelijkheid tegenover deze “achtergestelde” mensen beloond zal worden, medeleven met de migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika zal hen in staat stellen, op te gaan in de westerse samenleving en allen zullen in één vredige gemenschap leven”. 

Dan lezen we nog iets over Centraal-Europa wat voor de meerderheid Israël steunt, en dat West-Europeanen deze regio als gunstig tegenover zichzelf beschouwen (en die dus “bewonderen”, en dat er van een verenigd Arabië niets terecht is gekomen. En dan lezen we, waaróm dit zo zou zijn:

“Als we anti-Semitisme als een factor beschouwen dat in de weg van de eenheid van labdeb staat, dan treedt het beeld naar voren van anti-Semieten elkaar haten zij daarom niet bij elkaar kunnen blijven en ieder zijn weg gaat”. 

En dit is écht niet alleen van toepasing op de Arabische wereld. De huidige verdeeldheid in Europa rond “Brexit” het Catalaanse referendum en andere hiermee gerelateerde zaken waardoor de EU eens uiteen zou kunnen vallen, dit wordt toegeschreven aan “anti-Semitisme” in een deel van de EU!

 

De Christenzionisten & de Talmud. 

 

Maar … is dát wat we hierboven op de site van noahideworldcenter.og lezen, ook niet de visie van de christenzionisten? Jazéker, ook zíj leren dat wie het Joodse volk (en de staat Israël) zegent, door God gezegend zullen worden. En vice versa natuurlijk, wie het Joodse volk (en de staat Israël) vervloekt (lees “bekritiseert”), wordt uiteindelijk door God vervloekt. En het is deze “wetmatigheid” waardoor de EU nu in een chaos terechtgekomen zou zijn! Maar … wíe waren er dan verantwoordelijk voor de verslechterde normen an waarden in Amerika rondom de legalisatie van abortus? Is het God? Nee, we hebben het hier behandeld; het waren geradicaliseerde Communistische, feministische Joden onder leiding van de Joodse Communiste, Emma Goldman! Wát de christenzionisten nu gedaan heben (en dit nog altíjd doen), is dat zij hun wezensvreemde, mensonvriendelijke en antichristelijk leer van de Talmud overgenomen hebben; en zij wéten het niet eens! Maar zij hádden het kunnen weten als zij maar eens de moed hadden, videos zoals die van TruNews te bekijken. Zolang de christenzionisten blind en “ignorant” (onwetend) willen blijven, zijn zij een soort van “vijfde colonne” binnen de christelijke Kerk! Zij menen God een grote en goede dienst te doen door o. a. de staat Israël door dik en dun te steunen en te verdedigen. Maar wat zij in wérkelijkheid doen, is dat zij juist de tegenstander van God, de satan, al die tijd ten dienste gestaan hebben: Kinderen van God: in “Service of Satan”! Het wordt nu eens tijd dat dit gaat veranderen; de hel zal nu wel goed gevuld zijn met hén die aan hen vooraf zijn gegaan zoals o.a wijlen de fanatieke christenzionist, Jerry Falwell. En het is beslist niet onze intentie om al de christenzionisten naar de hel te verwijzen, beslist níet! Maar zij zullen die kant zeer zeker opgaan zolang zij weigeren ook eens aandacht te besteden aan videos als die van o. a. TruNews en vervolgens eens goed na gaan denken! Om daarna eens tot inkeer te komen.

Update: Deel twee van de video waarvan we dachten dat die verdwenen zou zijn om nooit weer gevonden te worden, is toch nog te zien: https:www.youtube.com/watch?v=4Fo3ETIWbLE (“Part Two: TruNews Looks at Jewish Contribution to Legalized Abortion”) Zo, dát is weer even gecorrigeerd en rechtgezet!

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 25 Januari 2019.

 

 

 

5 replies to “Abortus: de Rol van Geradicaliseerde Communistische en Feministische Joden bij de Legalisering van Abortus in Amerika; de Zaak Roe vs Wade: de Film; Margaret Sanger & Emma Goldman; Sanger & PLanned Parenthood gesteund door Amerikaanse Joden; Amerikaanse Wetgeving is Talmudische Wetgeving; de Talmudisering van Europa; de Christenzionisten & de Talmud.

 1. Hay Ton,
  Ik ben helemaal geschokt over wat je deelde wat er gaande is in Amerika. Ook heb ik naar True News geluistert. En ook naar de laatste berichten heb ik beluistert. Hier zijn toch geen woorden voor. Israel is een moordzuchtige natie. Een natie van de duivel!!!! In 1981 was er op Heidebeel van Jeugd met een Opdracht een spreker met de naam Arthur Katz. Ik hoor het hem nog zo zeggen: Als je voor de vrede van Jeruzalem wilt bidden, bidt dan dat God zal komen met zijn oordelen over Jeruzalem. Hij was een jood die christen geworden was. Ik geloof ook dat de EU uit elkaar gaat vallen, en dat we aan de rand staan aan een derde wereld oorlog. Ik hoop dat Jezus spoedig zal weerkomen. We weten niet wanneer, dat weet alleen de Vader.

  Ton zijn er ook veel Nederlanders die jou volgen? Hou jij ook wel eens lezingen? Ik zou graag zo,n lezing willen volgen. Ik wil graag het boek kopen the black war. Het is ook in het nederlands, maar ik weet de titel niet. Kun jij mij de Nederlandse titel geven?

  Ik wens je God,s zegen toe.
  Hartelijke groetenf van Caroliena

  Geliked door 1 persoon

  1. Hay, Caroliena; fijn je weer te horen! Het is inderdaad vreselijk van wat er in Amerika aan de gang is. Vóórdat het Amerikaanse Hooggerechtshof de anti-abortuswet in de staat Texas door haar vonnis verwierp, was Amerika hoofdzakelijk een christelijke natie. Daarna echter, begon geleidelijk aan het verval in te zetten. En wat Israël betreft, God had lang geleden door de profeet, Jeremia, gezegd dat Hij de zgn. “slechte vijgen” (slechte Joden) tot een “smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek” zou maken overal waar Hij hen heen zou drijven. (Jeremia 24:9) Dit hield uiteraard verband met de Babylonische Ballingschap waarbij de Joden door koning Nebukadnezar in ballingschap zouden worden gevoerd. Maar dit kan echter ook van toepassing zijn op de huidige staat Israël. En dit uit zich dan in o. a. de vele anti-Israël-demonstraties die gehouden worden als Israël Gaza weer eens binnengevallen is. Met deze protesten geven de demonstranten dát weer wat God toentertijd over de “slechte Joden” zei: zij zijn een “smaad en een spreekwoord, een “voorwerp van spot” en een “vloek”. Arthur Katz echter, is een van die weinige goede Joden die de ware aard van Israël al wel lang doorzien heeft. Het is dan ook niet voor niets dat hij gezegd heeft dat God Jeruzalem eerst moet oordelen voordat er werkelijk vrede voor deze stad kan komen!

   Wat WW III betreft, natuurlijk hoop ook ik dat die er niet zal komen, maar veel wijst erop dat die vroeg of laat tóch plaats zal gaan vinden. Maar ook dán, ook als het moeilijk voor ons zal worden, kunnen we op Jezus vertrouwen, Die niet toe zal laten dat we boven vermogen verzocht zullen worden! (1 Corinthe 10:13)

   Wat degenen die mij volgen aangaat, tot dusver moet ik zeggen dat het er maar zeer weinigen zijn; als ik soms naar de statistieken kijk, zie ik dat er (schrik niet) slechts 1 (het laagste) tot aan circa 14 (het hoogste aantal) mensen zijn die mij volgen. En op enkele zeer schaarse uitzonderingen na (zoals jij), heeft tot dusver niemand van hen die mijn posts gelezen hebben, een reactie afgegeven. Dit aantal is dan nog lang niet voldoende om lezingen te gaan houden.

   Het boek, “The Black War”, dit hoor ik nu van je voor het eerst. Ik zal het internet eens afspeuren om meer over dit boek te weten te komen en zal ik de Nederlandse vertaling ook wel tegenkomen.

   Dank je dat je gereageerd hebt Caroliena! Hierbij wens ik je Gods rijke zegen toe!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star