President Donald Trump en de “Herdefinitie” van Anti-Semitisme; het Incident aan de University of California: In Scene Gezet? Ilhan Omar & Rashida Tlaib; het OCR en de ZOA; Dubbele Standaard is Talmudische Standaard; de Zeven Noahidische Wetten & de Komende Globale Vervolging van en Moord op Christenen.

Recent vond er aan de Univerity of California Berkeley een incident plaats; Hayden Williams, een conservatieve activist die daar was om er studenten aan te werven voor de nog op te richten afdeling van Turning Point USA, werd door Zachary Greenberg, een andere student, in het gezicht geslagen. Dit voorval had te maken met vrijheid van meningsuiting. En het was dit incident wat president Donald Trump ertoe bracht aan te kondigen dat colleges willen zij in aanmerking komen voor financiële steun, zij vrijheid van mening moeten ondersteunen. https://edtion.cnn.com/2019/03/02/politics/trump-executive-order-colleges-free-speech.index.html

 

Een “Executive Order” met een Giftige Angel. 

 

En ja, die klinkt zo positief en veelbelovend, die executive order, waarmee zowel colleges als universiteiten zullen worden verplicht, de vrijheid van meningsuiting te ondersteunen. Eindelijk een stap in de goede richting zou je zeggen. Wat voor anderen echter intussen ook duidelijk geworden is, is dat dit besluit van Trump ook een giftige angel heeft. Dit was o. a Michael Stratford opgevallen. Mét deze “order” zal er nl. ook een nieuwe definitie aan het fenomeen, bekend als “anti-Semitisme” worden gegeven:

“De regering-Trump wijzigt nu hoe het Education Department” (Ministerie van Onderwijs), “beschuldigingen van discrimatie tegen Joodse studenten onderzoekt, waarbij een benadering ondersteund wordt die gunstig is voor pro-Israëlische groeperingen maar waarvan critici vrezen dat dit de vrijheid van meningsuiting op campussen zal onderdrukken.” https://www.politico.eu/article/donald-trump-administration-adopts-new-definition-of-anti-semitism-in-schools-education-department/

 

Donald Trump’s Executive Order & Israel. 

 

Wát nu is deze nieuwe defintie van “anti-Semitisme”? Deze definitie is, dat het “anti-Semitisch” zal zijn, het Israël te verwijten dat het wat haar politieke beleid betreft, er een dubbele standaard op nahoudt; één beleid voor óns, een ánder beleid voor de rest.

 

Ilhan Omar, Rashida Tlaib: Anti-Semitisme & Islamofobie. 

 

Het was de Amerikaanse Republikein, Ilhan Omar, die zeer recent het etiket “anti-Semitisme” opgeplakt kreeg nadat die zich negatief had uitgelaten over Amerikanen die pro-Israël zijn; zij verweet het hen “loyaal te zijn aan een vreemd land” waarmee uiteraard Israël mee werd bedoeld. Tijdens een evenement in het Bush Boys and Poets café, zei Omar hier tegenover het publiek wat er was, o. a. het volgende over:

“Ik wil over de politieke invloed wat ons er in dit land van overtuigt dat het okay is loyaal te zijn aan een vreemd land, spreken.” 

Ook de republikein, Rashida Tlaib, die naast Omar zat, had al eerder vergelijkbaar commentaar afgegeven; zij zei toen dat leden van de Amerikaanse Senaat toen die een pro-Israëlisch wetsvoorstel steunden, “vergaten wat voor land zij vertegenwoordigen.” Ilhan Omar had het ook haar Joodse collega’s verweten, “islamofobisch” te zijn. Hij zei te vrezen dat zowel zijn opmerkingen als die van Tlaib door hen als anti-Semitisme zouden worden beschouwd “omdat we Moslims zijn.” http://www.freerepublic.com/focus/f-news/3731399/posts

 

Anti-Semitisme vs. Islamofobie: de Dubbele Standaard is een Talmudische Standaard.  

 

En inderdaad, het is nu precies hier waar we die dubbele standaard zien; één standaard voor Israël, een ándere standaard voor de Islam. Over zowel de Islam als de profeet,Mohammed, kan tegenwoordig van álles worden gezegd en beweerd en behoudens wat minimale kritiek hier en daar, maken velen er zich verder niet druk om. Wordt er ook maar het minste aan kritiek op Israël geuit, dan behoeft het geen enkel betoog te zijn, wat voor gevolgen dit heeft! Deze dubbele standaard kan dan ook alleen maar een Talmudische standaard worden genoemd, wat die eigenlijk ook is!

 

Herdefinitie Anti-Semitisme Zonder Openbare Bekendmaking. 

 

Mochten we denken dat Donald Trump pas zeer recent met zijn wetsvoorstel voor een herdefinitie van anti-Semitisme kwam, in september 2018 hadden met Israël verbonden groeperingen aangekondigd dat het Amerikaanse Office for Civil Rights (OCR) van het U. S. Department of Education met een herdefinitie van onderzoek naar anti-Semitische incidenten op campussen bezig was. Maar:

“Het OCR had geen openbare bekendmaking aan dit belangrijke politieke besluit gegeven.”

Toen dit besluit desondanks toch bekend werd, werd dit bekritiseerd. En:

“Het nieuws van OCR was verborgen in een brief geschreven door Kenneth Marcus, het nieuwe hoofd van Civil Rights onder Trump, aan de met Steven Bannon- verbonden Zionist Organization of America. (ZOA) In de brief werd de ZOA erover geïnformeerd dat het OCR” (de zaak van een) “zeven jaar oude klacht tegen de Rutgers University zou heropenen, wat het OCR eerder in 2014 na een jarenlang onderzoek geseponeerd had.” 

Kenneth Marcus schreef dat deze omstreden herdefinitie van het anti-Semitisme nu wordt gebruikt door “regeringsinstituten inclusief het Amerikaanse Staatsdepartement en eveneens het ORC.” https://palestinelegal.org/news/2018/09/11/kenneth-marcus-adopts-controversial-antisemitism-definition-at-doe-with-no-public-noitce-reopens-dismissed-rutgers-case-from-2014

 

In Scene Gezet? 

 

Het enige wat er nog aan ontbrak om deze wet erdoor te krijgen, was een incident wat dit eindelijk toch mogelijk zou maken. En dit incident deed zoals we hebben gezien, zich voor aan de University of California. Het zeer recente besluit van Trump een wet voor de herdefinitie in te voeren, kwam dus niet uit de lucht vallen. Aangezien men er al heimelijk bezig was met een herdefinitie van anti-Semitisme in het najaar van 2018 en hier flink wat kritiek op kwam waardoor het wetsvoorstel van Trump weer ingetrokken zou kunnen worden, moeten we ons eens het volgende afvragen: Zou het incident tussen Hayden Willams en Zachary Greenberg misschien in scene kunnen zijn gezet? Natuurlijk, dit hóeft niet zo te zijn. Het echter een bekend gegeven dat wil men bepaalde omstreden wetsvoorstellen doorkrijgen, er hierbij soms van “hulpmiddelen” gebruik wordt gemaakt. Het genoemde incident zou zo ’n “hulpmiddel” kunnen zijn geweest.

 

Zeven Noahidische Wetten niet Bijbels.

 

Op 26 maaart 1991 werd er in Amerika een “public law” ingesteld: “Education Day USA.” Dat klinkt goed, een dag apart te zetten om zo aan te geven hoe belagrijk het onderwijs wel niet is. Hiermee werd eigenlijk rabbi Menachem Schneerson, stichter van de wereldwijde Lubavitcher-beweging, herdacht. Maar wat velen in die tijd echter níet wisten, was dat er mét deze wet, hiermee tevens de Zeven Noahidische Wetten heimelijk werden ingevoerd. Men zou kunnen denken dat die wetten iets te maken zouden kunnen hebben met Noach, de man die mét zij  vrouw en familie als enigen de Zondvloed hadden overleefd. Nu ís dit ook zo, maar datgene wat we over deze aartsvader hier lezen, is niet uit de Bijbel afkomstig! In Sanhedrin 56a, lezen we er dit:

“Zeven geboden werden de zonen van Noach opgedragen: (1), (geboden) “betreffende de reachtspraak, (2), “en betreffende afgoderij, (3), “en betreffende godslastering, (4), “en betreffende sexuele immoraliteit,(5), “en betreffende het vergieten van bloed”, (6), “en betreffende diefstal”(7) “en betreffende een ledemaat, gerukt van een levend dier.” 

En:

“Deze plicht om alle volken der aarde over de Wetten van Noach te leren, is de taak van ieder individu in elk tijdperk.” (Mishnah Torah, Wet der Koningen, 8:10) http://www.auburn.edu/~allenkc/7laws.html

En hiermee wordt het duidelijk. De Zeven Wetten zijn uit de Talmud afkomstig en zijn dan ook niet op de Bijbel gefundeerd. De huidige Amerikaanse wetgeving kan dan ook een Talmudische wetgeving genoemd worden, wat het eigenlijk ook is! Nu lijkt de site waarvan we de bovenstaande citaten over de Zeven Wetten vandaan hebben, een soort van pro-Israëlische site te zijn. We hebben dan ook alleen datgene wat voor onze studie noodzakelijk was, hier weergegeven.

 

De Desastreuze Gevolgen van het Besluit van Donald Trump. 

 

De gevolgen van het besluit van Donald Trump om er zijn wetsvoorstel voor een herdefinitie van anti-Semisime mee in te voeren, kenne we nu: alle kritiek op Israël hoe gerechtvaardigd dit ook mag zijn, wordt voortaan als “anti-Semitisme” gebrandmerkt. Maar met zijn besluit deed Trump ook nog iets anders: Hij heeft er -al of niet bewust- de Zeven Noahidische Wetten weer mee een stap dichterbij gebracht! En wat die vnl. voor Christenen inhouden, wéten we nu: volgens de definitie van “afgoderij” van deze wetten, wordt de aanbidding en verering van Christus Jezus inderdaad als “afgoderij” beschouwd. En de straf op “afgoderij” is -evenals schending van de overige wetten, de doodstraf door middel van onthoofding! Dus heeft Trump niet slechts de Amerikaanse bevolking maar vnl. de Amerikaanse Christenen weer verder in gevaar gebracht! 

Over het komende tijdperk waarin deze wetten volledig van kracht zullen zijn, lezen we in de Bijbel het volgende over de Christenen die dan gedood zullen zijn en nog zullen worden:

“En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Openbaring 6:9-11)

 

Wereldwijde Vervolging van en Moord op Christenen. 

 

Het zal misschien al duidelijk zijn dat de Zeven Noahidische Wetten niet beperkt zullen blijven tot de Verenigde Staten. Die zullen uiteindelijk wereldwijd worden ingevoerd. En dit betekent dan weer dat die Christenen die niet bereid zullen zijn hun geloof in Jezus als God op te geven, globaal vervolgd en afgeslacht zullen worden! Voor de christenzionisten die het besluit van Trump ongetwijfeld verwelkomd hebben of -mochten die hier nog niet van afweten dit alsnog zullen doen- is dit iets waar zij eens zeer goed over na zouden moeten denken!

 

Ton Nuiten – 4 Maart 2019.

 

One reply to “President Donald Trump en de “Herdefinitie” van Anti-Semitisme; het Incident aan de University of California: In Scene Gezet? Ilhan Omar & Rashida Tlaib; het OCR en de ZOA; Dubbele Standaard is Talmudische Standaard; de Zeven Noahidische Wetten & de Komende Globale Vervolging van en Moord op Christenen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star