9/11: Achttien Jaar Later; De Telegraaf & Silvian Schoonhoven en de Officiële Gebeurtenissen Rondom 9/11; “Een Klein Fanatiek Groepje Mannen”… “Slechts Bewapend met Stanleymessen”? Schoonhoven & de Explosies; de Betekenis van “Clearance”; Schoonhoven, Loose Change (& de Northwood Documenten); Schoonhoven & “Building 7.””;

Vandaag, vrijdag, achttien jaar en negen dagen geleden, werd de wereld opgeschrikt door een tragedie in Amerika waardoor niet slechts de Amerikaanse maar tevens de globale samenleving voorgoed zou worden veranderd. En dan hebben we het uiteraard over 11 september 2001, populair afgekort als 9/11. Ook nu nog wordt de officiële versie van deze catastrofe door de gevestigde media gehandhaafd en luid verkondigd: 19 á 21 slordig geklede extreem-islamitische kapers hadden vier airliners van zwaar beveiligde en bewaakte luchthavens gekaapt. Daarna wisten de kapers met twee van deze toestellen zich middels een vliegstunt waarop de beste stuntman vreselijk jaloers op zou zijn, zich in de Twin Towers van het World Trade Center te boren.

telegraaf18-9-11 spotprent.nl
spotprent.nl

De Dommigheid van de (Nederlandse) Media.

Om een voorbeeld van de dommigheid te geven waar de gevestigde (in dit geval de Nederlandse) media bekend om is, te geven, het volgende; het gaat hier om een video van De Telegraaf (bekend als de Wakkere krant van Nederland). https://www.youtube.com/watch?v=6eZe-41gd1Q (“Was aanslag 9/11 een inside job? – COMPLOTTHEORIEËN”) De video werd jongstleden geplaatst door De Telegraaf op 11 september 2019 en gepresenteerd door Wilson Boldewijn; de beelden gingen gepaard met het commentaar van een commentator. En een klein deel van zijn commentaar betreffende de daders achter de aanslagen luidt als volgt:

“De aanslagen waren zo groot en spectaculair dat het algemene gevoel was dat de Derde Wereldoorlog was uitgebroken. Ondanks een gigantisch Amerikaans veiligheidsapparaat bleek een klein fanatiek groepje mannen Amerika in het hart te kunnen treffen, slechts gewapend met stanleymessen.” 

Hier begint het al goed. Ziet u het al voor u? Enkele fanatiekelingen wisten Amerika een zware slag toe te brengen door airliners te kapen met behulp van slechts enkele stanleymessen! Hoe zouden die dan in hemelsnaam al die beveiligers en bewakers hebben kunnen overmeesteren? Door slechts iets te zeggen in de trant van, “Laat ons onze gang gaan of we steken je neer met onze stanleymessen“? Het is niet te geloven tot welk een dieptepunt het intellect van deze commentator inmiddels is gedaald! Zouden nu die kapers met die messen er ook nog in zijn geslaagd al de banden van de toestellen van de Amerikaanse luchtmacht door te snijden zodat die niet op konden stijgen? Dit wordt in deze video uiteraard ook niet beweerd. Het zou echter niet vreemd zijn áls de commentator er ook nog eens dit van zou hebben beweerd! Verder komt in deze video ook George van Houts (“theatermaker en complotonderzoeker”) aan het woord die wat een alternatieve visie op 9/11 echter ook iets te zeggen heeft. Maar kennelijk is deze video zodanig in elkaar geflanst dat Van Houts de kans niet kreeg het verhaal van het samenhangende grotere beeld achter 9/11 te vertellen!

cherney911terrorism

Silvian Schoonhoven & de Explosies. 

Even verderop in de video komen we Silvian Schoonhoven tegen; hij is “terrorisme verslaggever” en werkzaam bij De Telegraaf. Nu is het bekend dat er waren die tijdens de aanslagen ook explosies hadden gehoord die erop wezen daar er vóórdat de aanslagen plaats zouden vinden, datdie op strategische plaatsen in de Twin Towers aangebracht moesten zijn. Zijn commentaar over die explosies luidde als volgt:

“Het complot luidt, de torens van het World Trade Center zijn geraakt door vliegtuigen hè, dat wordt nog dan nog wel erkend, maar die zijn ook van explosieven voorzien om ervoor te zorgen dat ze echt instortten. Nou, dat laatste element, je kunt je afvragen, waar is dat nou voor nodig? ‘N aanslag met vliegtuigen die door het Trade Center binnen vliegen met ’n heleboel brandstof aan boord is op zich al spectaculair genoeg, dus waarom zou je dat plan nodeloos gaan compliceren door in het geheim,  s’ nachts of zo, allerlei springladingen te gaan plaatsen in, in dat gebouw?” (vanaf 5:34)

“In het geheim, ’s nachts of zo“? Weet Schoonhoven dan niet dat de Twin Towers slechts toegankelijk waren voor hen die een zgn. clearance hadden gekregen? Wat is nu de betekenis van “clearance“? Hier is de betekenis:

“Clearance. zelfstandig naamwoord. Toestemming om verder te gaan: ‘Het vliegtuig werd clearance gegeven om te landen.’ encyclo.co.uk/meaning-clearance

Er worden op die site ook nog enkele andere betekenissen aan “clearance” gegeven, maar met betrekking tot hén die een speciale “clearance” ofwel speciale toestemming hadden gekregen om de Twin Towers binnen te mogen gaan, is de betekenis hierboven de juiste definitie. Het betekent dat zij die toestemming hadden gekregen de gebouwen binnen te gaan, van te voren eerst nauwkeurig waren gescreend om na te gaan of zij wel wat de veiligheid van de gebouwen betreft, wel te vertrouwen waren. En dit is ook van toepassing op het voorbeeld van het vliegtuig op de aangegeven site; de betekenis ervan is, dat  eerst nauwkeurig nagegaan werd om te zien wát het voor een toestel was en wat de bemanning ervan wilden doen. Nadat er niets verdachts was opgemerkt, kon het toestel gewoon landen. Dat met het vliegtuig op die site, werd gewoon als voorbeeld gegeven.  Maar dit moet wat de clearance aangaat, in werkelijkheid zijn gebeurd met degenen die de gebouwen bezocht hadden en er die explosieven hadden geplaatst! Aanvankelijk moeten die zoals gezegd, zijn gescreend en aldus betrouwbaar bevonden. Om die reden zullen zij later zonder enige verdenking of argwaan te wekken, die gebouwen hebben kunnen bezoeken. Dus die zullen de gebouwen niet “in het geheim, ’s nachts of zo” hebben bezocht! Onze terrorismedeskundige blijkt hier nogal slecht ingelicht te zijn! En waarom het nodig zou zijn geweest om met die explosieven de zaak nog te compliceren? Ja, Silvian, daar hebben ook wij geen antwoord op. Vermoedelijk wilden de wáre daders zéker van hun zaak zijn. Maar je geeft echter geen enkele vorm van bewijs dat er géén explosieven zouden zijn geplaatst! En dat is jouw grote probleem!

hqdefault (14) Northwoods.

Silvian Schoonhoven & de Alternatieve Video Loose Change (en de Northwood-Documenten). 

Over één van de alternatieve video’s betreffende 9/11, Loose Change, wordt gezegd dat wat er over de tragedie op 11 september 2001 het een en ander later zou zijn bijgesteld. De commentator zegt hierover het volgende:

“In 2005 komt de film “Loose Change” uit op het dan nog splinternieuwe YouTube. De makers confronteren de kijkers in het begin met de theorie dat Amerika zelf achter nine/eleven kan zitten omdat de tactiek om een aanslag te plegen om oorlogen te rechtvaardigen, een strategie is die rondging bij het Amerikaanse ministerie van Defensie in de jaren ’50 met toen in het achterhoofd het communistische Cuba. Loose Change is sinds het verschijnen wel meerdere keren aangepast.” (vanaf 13:21)

Of Loose Change sindien verschillende keren aangepast is of niet, weten we niet. Hier is trouwens de link naar loosechange911.com om die zélf te bekijken. Maar waar het nu om gaat, is die strategie die in de jaren ’50 bij het Amerikaanse ministerie van Defensie op was gekomen om er een oorlog tegen Cuba mee te kunnen beginnen. Eerst Schoonhoven:

“En die” (de strategie in de jaren ’50), “is ooit eens geopperd om aanslagen in scene te zetten om een reden te hebben om ten oorlog te trekken tegen Cuba, dat is door één persoon voorgesteld en direct terzijde geschoven, en belangrijk ook, daarbij zouden geen doden vallen, geen Amerikaanse slachtoffers vallen, laat staan 3000. Maar Loose Change is echt een voorbeeld van een ja, een “documentaire” tussen aanhalingstekens, die begon met echt hele waanzinnige claims en die later die waanzinnige claims moest terugtrekken, bijstellen, repareren; een aantal stellingen is dus helemaal verlaten zoals de scene dat het vierde vliegtuig helemaal niet bij Shanksville is gecrasht maar is keurig geland, waarna de passagiers ergens zijn weggesluisd of in de gevangenis te, ja, dat is natuurlijk zo ’n krankzinnige claim, die zie je eigenlijk steeds minder genoemd worden.” (vanaf 6:32)

Wel, het kan nogmaals gezegd zo zijn dat Loose Change in de loop der tijd enige wijzigingen ondergaan kan hebben. Of misschien ook niet. Maar die “strategie” bij het Amerikaanse ministerie van Defensie om hier een oorlog tegen Cuba mee te kunnen beginnen, is te vinden in de Northwood Documents (waarvan slechts een klein beetje op de video van wordt getoond voordat Schoonhoven zijn verhaal over de wijzigingen van Loos Change doet). Uit die documenten is nl. gebleken dat een deel van de Amerikaanse legertop van plan was geweest, terroristische aanslagen op de eigen Amerikaanse bevolking te plegen om die vervolgens toe te schrijven aan Fidel Castro. Het doel hierachter was om er de bevolking achter het plan voor een gewapende inval in Cuba te krijgen! Schoonhoven erkent dat er zo een plan was, maar vermeldt hierbij dat het de bedoeling was dat hierbij geen doden, Amerikaanse slachtoffers zouden vallen. Maar James Bamford, auteur van o. a. “Body of Secrets. Anatomy of the ultra-secret National Security Agency” (Doubleday) 2001, schreef op bladzijde 82 het volgende over deze strategie:

“Volgens geheime en lang verborgen documenten verkregen door Body of Secrets, stelden de Joint Chiefs of Staff plannen op en keurden die goed voor wat het meest corrupte plan ooit, wat door de Amerikaanse regering was gecreëerd. In de naam van het anti-communisme stelden zij voor, een geheime en bloedige oorlog van terrorisme te lanceren tegen hun eigen land om het Amerikaanse publiek te misleiden dat het een ondoordachte oorlog zou steunen waarvan zij de intentie hadden die tegen Cuba te lanceren. In het plan met de codenaam Operation Northwoods, wat de geschreven goedkeuring van de Voorzitter en ieder lid van de Joint Chiefs of Staff had, werd gepleit voor het schieten op onschuldige mensen op Amerikaanse straten, boten die vluchtelingen vervoerden die Cuba ontvluchtten op volle zee tot zinken te brengen, voor een gewelddadige golf van terrorisme die in Washington D. C., Miami en elders zou worden gelanceerd. Mensen zouden de schuld krijgen voor bomaanslagen die zij niet gepleegd hadden. Met gebruik van vals bewijs zou dit alles aan Castro worden toegeschreven, waarbij Lemnitzer en zijn groep het excuus, evenals de openbare en internationale steun zoden krijgen die zij nodig hadden om hun oorlog te lanceren.” (vetdruk toegevoegd)

(Het is hierbij interessant om nog op te merken dat de Joint Chiefs of Staff destijds onder leiding stond van Robert McNamara,  (Amerikaans minister van Defensie onder L.B. Johnson. “Body of Secrets”, blz. 300) Dat was diezélfde kerel die met zijn mede-samenzweerder president, Lindon Bayne Johnson, de hele affaire met de USS Liberty in de doofpot wist te stoppen door de doelbewuste en lafhartige Israëlische aanval op dit schip op 8 juni 1967 af te doen als een “identiteitsvergissing.” Johnson stond erom bekend te hebben gezegd dat hij de USS Liberty met bemanning en al liever ten onder had zien gaan dan dat hij een bondgenoot (Israël) in verlegenheid zou willen brengen!)

Body-of-Secrets-Bamford-James-9780385499071

Nu, Schoonhoven beweerde dat er bij de strategie die de Joint Chiefs of Staff in de jaren ’50 voor ogen hadden, dat het de bedoeling was dat hier geen Amerikaanse burgerslachtoffers bij zouden  vallen. Maar uit wat Bamford hierover schreef, blijkt totaal iets ánders: het doel van Lemnitzer en zijn club was dat er op Amerikaanse burgers op Amerikaanse straten zou worden geschoten en dat er mensen zouden zijn aan wie bomaanslagen zouden worden toegeschreven die zij niet hadden gepleegd! En geloof maar gerust dat hierbij met scherp op die onschuldige Amerikaanse burgers geschoten zou zijn! Maar volgens Schoonhoven was het de bedoeling dat hier géén Amerikaanse slachtoffers bij zouden vallen! De man is waarlijk verkeerd geïnformeerd; zou hij hierbij misschien op het verkeerde been zijn  gezet door enkele complotdenkers bij De Telegraaf waar hij voor werkt? Of … hij weet misschien beter maar houdt de zaak maar liever onder de pet (die echter geen van ons allen past dan alleen hemzelf!) Dát Operation Northwoods uiteindelijk niet doorging, was te danken aan president John Fitzgerald Kennedy (JFK). en niet terzijde geschoven door “één persoon” Schoonhoven. Zie ook deze zeer korte clip: https://www.youtube.com/watch?v=ICCOPKhyY18 En later is hij op 22 november 1963 in Dallas tijdens een rondtoer vermoord. Naar achteraf veel later bleek, was het niet slechts zijn afwijzing van het moorddadige plan van Lyman Lemnitzer en zijn mede-samenzweerders om terwille van hun plan een terreurgolf in de US te creëren waardoor hij dood moest, maar ook dat Kennedy in die tijd in een geheime strijd met David Ben-Gurion achter de schermen gewikkeld was. Dit had weer van doen met een kernwapenprogramma waar Ben-Gurion mee had willen beginnen. Ook dit werd door Kennedy afgewezen, bevreesd als hij was dat hierdoor de problemen in het Midden-Oosten slechts toe zouden nemen. Achter de schermen was intussen een grootscheepse samenzwering op touw gezet om Kennedy te vermoorden. Hierbij zou het naast de CIA en andere gelijkaardige instellingen vnl. de Israëlische MOSSAD zijn geweest, die de spil van deze samenzwering vormde. Maar dit even terzijde.

Silvian Schoonhoven & “Building 7” (Gebouw 7). 

Dan vervolgt de commentator met het volgende:

“Een van de grootste vraagtekens bij de aanslagen is het beroemde Gebouw 7. Gebouw 7 was ook onderdeel van het World Trade complex, maar stond op gepaste afstand van de beide torens. Zeven uur na de aanslagen stortte het in. De manier waarop, doet veel mensen denken dat het een handje geholpen is.” 

Met andere woorden, dit gebouw zou “een handje” bij de instorting ervan “geholpen” zijn via een mogelijke “controlled demolition” van dit bouwwerk. Vervolgens geeft Schoonhoven er zijn zeer deskundige verklaring voor:

“Je kunt denk ik zeggen dat, dat van vrijwel geen enkel gebouw beter is onderzocht van wat de reden is geweest waarom het instortte, Nou, en die reden is heel simpel, dat is namelijk omdat er allerlei brandend puin op terecht was gekomen; dat pand stond al urenlang in de fik. En dat werd langzamerhand steeds zwakker en men zag al uren aankomen dat dat ging instorten en uiteindelijk gebeurde dat ook. En dat gebeurde niet rechtstandig zoals je dat vanuit één standpunt ziet, maar het gebouw zakte wel degelijk op een scheve manier in elkaar, en nou ja, dat is, dat is hoe het gebouw en onder is gegaan, uiteindelijk uren nadat de andere torens neerkwamen.” (vanaf 9:50)

18cab5044107aea9743a5f8a94314c4b---conspiracy-conspiracy-theories

Wel wel, Gebouw 7 zakte uren nadat de beide torens in omdat er al van tevoren allerlei branden puin op gevallen zou zijn; en … Klaar is Kees (in dit geval Silvian Schoonhoven)! Uit de enkele fragmenten waarin te zien is dat het gebouw instort, is duidelijk te zien dat het niet “scheef” maar verticaal instort! Waarom ziet Schoonhoven dit niet? Vermoedelijk wil hij niet bekend staan als een “complotdenker” hoewel hij er aan de andere kant wel degelijk een “complotdenker” is. In dit geval omdat hij er een complottheorie op nahoudt waarin er wat Gebouw 7 betreft, helemaal geen complot om dit via en gecontroleerde sloop neer te halen zou zijn! Want op die wijze denken mensen dat dit gebouw een “handje geholpen is” (ook al wordt dit in de video niet expliciet gezegd). Daarnaast zijn er tijdens de instorting van het gebouw geen vlammen te zien, iets wat wel gebruikelijk zou moeten zijn geweest als het inderdaad volgens Schoonhoven al uren daarvoor in brand zou hebben gestaan! En als we willen weten dat de ineenstorting van Gebouw 7 wérkelijk een “controlled demolision” (gecontroleerde sloop) was, bekijk dan eens deze video: https://www.youtube.com/watch?v=3h6Ft0P75qQ (“WTC 7 FREE FALLIN’ 9/11”) In het begin van deze video zijn er enkele “wetenschappers” van NIST te zien en te horen, die de zaak rondom Gebouw 7 goed onderzocht zouden hebben. Vergelijk dat wat zij erover zeggen met wat Schoonhoven er over zei: die “wetenschappers” laten duidelijk blijken, nérgens iets van af te weten wat dit gebouw aangaat. En dat niet alleen: op dezélfde wijze praat ook Schoonhoven hierover! Conclusie: zowel die wetenschappers als Schoonhoven weten gewoonweg niet waar zij het betreffende Gebouw 7 over hebben! Aldus kunnen we dit artikel met het volgende beëindigen: Zowel Silvian Schoonhoven als die “wetenschappers” lieten blijken met een complottheorie te komen waarin geen sprake van een “controlled demolition” kon zijn! En denk hieraan, tot nu toe hebben we hier slechts Silvian Schoonhoven en (in veel mindere mate) De Telegraaf behandeld. De overige dagbladen maar ook de rest van de Nederlandse media (NPO (ofwel de Nederlandse Propaganda Omroep), RTL4, RTL5 en noem de rest er maar bij), ze ratelen nu al voor achttien jaar hetzélfde sektarische verhaal af aangaande 9/11! Zelfs (zoals zij dit maar al te duidelijk laten blijken), daar zij weten dat er over het internet meer dan genoeg alternatieve video’s en websites over de tragedie die nu iets meer dan achttien jaar geleden op 11 september 2001 plaatshad. Maar dat is dan jammer voor hen; velen weten nu dat we met zijn allen al die jaren ronduit voorgelogen zijn! Het was echter een van de Amerikaanse presidenten in het verleden, Abraham Lincoln, die ooit eens het volgende had gezegd:

“Men kan een zekere tijd de hele wereld voorliegen, de hele tijd een deel van de wereld voorliegen, maar nooit de hele wereld voorliegen.” 

En wat dit betreft, is dit met betrekking tot 9/11 helemaal waar.

 

Ton Nuiten – Vrijdag 20 September.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star