Chuck Baldwin over het Kerstseizoen, Betlehem, de Herodessen, Caesars; de Toename van het Christendom in Palestina na de Verwoesting van Jeruzalem; Sterke Daling Aantal Christenen na de Stichting van Israël; de Gevoelloosheid van Amerikaanse Evangelische Christenen tegenover de Palestijnse mede-Christenen (column) & een Naschrift over de Christenzionist Jan van Barneveld.

Vandaag hebben we weer een column van Chuck Baldwin, Pastor van de kerk, Liberty Fellowship. Zijn column hiet gaat over het kerstseizoen, Betlehem (zoals bekend de plaats waar Christus Jezus geboren werd) en andere interessante historische feiten.

Daar we het kerstzeizoen ingaan, houden we ervan, ltraditionele kerstleideren te zingen zoals, “O, Kleine Stad Betlehem.” De plaats van de geboorte van Jezus heeft een speciale plaats in de harten van alle Christenen. In zowel de tekst van kerstliederen als de preken van christelijke ambtsdragers zijn de verwijzingen naar Betlehem in deze tijd van het jaar bijna alomtegenwoordig. 

Toen Christus in Betlehem geboren werd, lag deze stad (en geheel Palestina) onder de wrede overheersing van koning Herodes die een door Pontius Pilatus en de Romeinse overheid gemachtigde potentaat was. De Herodes-dynastie zou een van de meest wrede en bloeddorstige dynastieën in de wereldgeschiedenis worden. De Herodessen waren zoals aangetoond, zelfs nog kwaadaardiger dan de Caesars als dat al mogelijk is. Jezus, het Licht van de wereld, werd geboren in de meest duistere der plaatsen gedurende de meest donkere tijd. 

Onder het groteske genocidale leiderschap van de Caeasars, Herodessen, Joodse Farizeeën, Schriftgeleerden, rabbijnen etc., maakten de volgelingen van Jezus enkele van de meest afschuwelijke vervolgingen mee. Zij werden uitgehongerd, geslagen, neergeknuppeld, gevangengezet en vermoord tot de verwoesting van Jeruzalem in 70 AD. 

Na de vernietiging van de Talmudische -en later de Romeinse overheersing-  floreerden  de Christenen in Betlehem en de rest van Palestina. In tegenstelling met de moderne anti-Moslim-propaganda, leefden Christenen en Moslims in de eeuwen na de ondergang van de duivelse dynastieën van de Herodessen en de Caesars (inclusief de Byzantijnse keizers) in het algemeen vreedzaam naast elkaar over geheel Groot-Palestina. De Talmudisten en Romanisten hebben de volgelingen van Christus zonder enige twijfel de grootste hoeveelheid aan dood en vernietiging toegebracht,, meer dan alle andere entiteiten bij elkaar. 

Toen de Zionistische staat Israël in 1948 gesticht werd, was de christelijke bevolking in Betlehem (en ja, Nazareth, de stad van Jezus als jongen), 80%. Dat is juist: 80%. Sinds de opkomst van de Apartheidsstaat Israël echter, is de christelijke bevolking in Betlehem er 12%. In de staat Israël zelf is de christelijke bevolking er gereduceerd van 2% tot 2%. Reverend Drew Christiansen noemt dit terecht, een “etnische zuivering.” Dat is het inderdaad. 

Samen met andere Palestijnen op de West-Oever, worden Christenen er geconfronteerd met inbeslagneming van land, willekeurige arrestaties en collectieve bestraffing die onlosmakelijk verboden zijn met de Israëlische bezetting. Het bericht vervolgt met” (en hier wordt er dan een link gegeven naar de site van NBC News gegeven: nbcnwes.com/news/world/holy-land-christians-feel-abandoned-u-s-evangelicals-n867371):

“(De vrouw van een voorganger in Betlehem) Rudaina (Isaac), gelooft dat Evangelische Christenen die een vitale steunbasis voor het Israëlische beleid van de harde lijn vormen -en geholpen hebben President Donald Trump aan de macht te brengen- het lijden van de lokale Palestijns-christelijke gemeenschap  hebben verergerd. “Als we zusters en broeders in Christus zijn, dan zouden zij [de Amerikaanse Christenen] het begrijpen”, zegt zij. “Zij willen dat Joden dit land beheersen, maar Christus kwam voor alle naties.” Haar man (de voorganger) zei met nadruk: “Bij de Christenen in Amerika komen wij op de tweede plaats. Deze Christenen (in Amerika) denken niet aan ons en geven niets om ons.” De voorganger en zijn vrouw hebben volkomen gelijk.” 

(Dan volgt er en link naar https://whtt.org/2019/11/23/why-american-evangelica-christian-turn-their-backs-to-palestinian-christians  Waar we het volgende lezen):

“De druk van de Israëlische bezetting de onophoudelijke belemmeringen, het discriminerende beleid, willekeurige arrestaties, beslaglegging op land [en een] algemeen gevoel van hopeloosheid onder Palestijnse Christenen.” Verder zien Palestijnse Christenen slechts een “wanhopige situatie waarin zij niet langer een toekomst voor hun nakomelingen of voor zichzelf kunnen bespeuren.” 

“De” genoemde) “voorganger en zijn vrouw leven -samen met alle andere Christenen in Palestina- met de rampzalige gevolgen van de verwoestende doctrines van het Christen-Zionisme in de Verenigde Staten. 

De valse leerstallingen van John Darby en C. I. Scofield hebben talloze door het Zionisme geïndoctrineerde colleges en seminariums de wereld ingebracht zoals het Dallas Theological Seminary en de Liberty University- en de meeste Baptistische , Pinkster- en charismatische colleges.  Deze colleges en seminariums hebben tienduizenden voorgangers, radiopredikers. televisiedominees, bijbelleraars etc., hebben de kerken van Amerika ondergedompeld in de valse doctrines van het Christenzionisme. 

De verkiezing van Donald Trump heeft de verslavende macht en invloed van het christenzionisme alleen maar geïntensiveerd en verveelvoudigd. De belangrijkste reden dat de Evangelische Christenen Trump steunen, is vanwege zijn krankzinnige steunbetuiging aan het Zionistische Israël. Maar voor de Christenen die in Palestina leven, maken Trump en de evangelische Christenen die hem steunen, hen het leven alleen maar moeilijker. Een Christen uit Haifa zei: “Deze zogenaamde Christenen berokkenen ons meer schade dan dat zij ons helpen – zij begrijpen het Midden-Oosten evenzeer als ik Micronesië begrijp.” 

Populaire Christenzionisten zoals Pat Robertson, Robert Jeffress, Jerry Falwell jr., Kenneth Copeland, Paula White, Franklin Graham en anderen, maken het voor Islamitische radicale gemakkelijker, antichristelijke extremisten te rekruteren. Elke afgeworpen Amerikaanse bom op onschuldige Moslims, elke aanval door een drone, elke raketaanval, elke door de CIA en Mossad gezamelijk uitgevoerde sluipmoord en militaire agressiedaad, brengt het leven van Arabische Christenen in toenemende mate in dodelijk gevaar. En dit allemaal vanwege de flagrante valse leerstellingen van het Christenzionisme. Ik zeg het rechtuit: Deze Christenzionistische oorlogszuchtige predikers in de Verenigde Staten laten het bloed van onvoorstelbaar duizenden Arabische Christenen van hun kansels afdruipen. 

Robert Jeffress, de invloedrijke voorganger van de 13.000 leden tellende First Baptist chuch in Dallas en geestelijk adviseur voor Trump, verklaart de trouwe steun van evangelische Christenen aan Israël op deze wijze: “De Bijbel zegt dat dit land aan het Joodse volk behoort-punt.” De verklaring van Jeffress vormt de kern van de Christenzionistische propaganda en is een walgelijke verkeerde interpretatie van de Schriften. Om de extreme ongevoeligheid die in het hart van Christenzionisten ten opzichte van de Palestijnse Christenen huist verder te illustreren, Jeffress zei, “Als zij [Palestijnse Christenen] niet onder die regeling [Israëlische bezetting en vervolging] willen blijven leven, zouden zij misschien naar een andere plaats moeten gaan.” Kunt u zich enige voorganger voorstellen die iets van dien aard over vervolgde Joden die in Nazi-Duitsland leefden, zou zeggen? Toch zegt deze gevierde voorganger dit over zijn mede-christenen die onder Nazi-achtige vervolging in de Zionistische staat Israël leven. Een dergelijke hardheid van hart doet het verbeeldingsvermogen versteld staan. Ik zal het u vertellen: het Christenzionisme is een gemene, goddeloze verdraaiing van de Bijbel. 

De laatste maal dat ik in Israël was, sprak ik in Baptistische kerken in zowel Betlehem als Jeruzalem. Terwijl ik daar was, ontdekte ik dat 99% van de Christenen in deze kerken Palestijnen waren. Verder vond ik de Palestijnse Christenen de aardigste, vriendelijkste, hartelijkste mensen waren die ik ooit ontmoet had. Jeffress heeft de Palestijnse Christenen die ik ontmoet had, nooit ontmoet of hij zou zoiets nooit gezegd hebben. 

Voce-President Mike Pence die van zichzelf beweert een evangelisch-Katholieke Christen te zijn, werd niet lang geleden warm begroet door de Israëlische regering en werd uitgenodigd voor het Israëlische Parlement, de Knesset,  te spreken. De leiders van de gevestigde kerken weigerden hem gedurende zijn trip te ontmoeten. Zij weten dat hij, Donald Trump en Secretaris van Staat, Mike Pompeo, geen vrienden van de Palestijnse Christenen zijn. 

Dit bericht van Christenen in Palestina merkt op (link naar https://whtt.org):

“Opgenomen in de reeks klachten van Palestijnse Christenen is dat Israëlische muren en controleposten hen hebben afgesneden van hun eigen verwanten en zakelijke gelegenheden  maar meer in het bijzonder hun heilige plaatsen, zelfs inclusief Paasdiensten in Jeruzalem en Betlehem, in gemeenschappen en steden op de West-Oever. Tijdens een recent Paasfeest gaven de Israëli’s slechts 200 vergunningen aan Christenen af om Betlehem te bezoeken en alleen aan hen, die 55 jaar of ouder waren. Volgens het Chronicle report werd er geen bezoek aan Jeruzalem toegestaan. Eigenlijk geloven vele Palestijnse Christenen dat het de intentie van Israël is, hen uit te drijven zodat Israël volgens de Palestine Chronicle “als een belegerde Joodse staat te midden van een omvangrijke Moslim-bevolking in het Midden-Oosten.” De voortdurende aanwezigheid van Palestijnse Christenen, speelt geen aardige rol in de agenda van Israël. 

Een pikante verklaring van de Christian Post vat het dilemma van de Palestijnse Christenen voor Amerikaanse evangelische Christenen perfect samen: “Wanneer Amerikanen dit kerstfeest kerstliederen over “De Kleine Stad Betlehem” zingen, zouden zij in gedachten moeten houden, wie daar leven” Dat wat dit punt nog eens versterkt, wordt gevonden in een ander citaat, van de burgemeester van Betlehem, Vera Baboun: “Betlehem is de stad die de boodschap van vrede aan de hele wereld gaf … Maar vandaag leeft Betlehem niet in de vrede die het eens aan de hele wereld gaf.” 

Aan de orde in dit verhaal is het feit dat vele evangelische Christenen conservatief zijn, die verbonden zijn met een visie, waarmee de veiligheid van Israël boven elke andere prioriteit gesteld wordt. Die steun verblindt hen voor de problemen waarmee Palestijnse Christenen worden geconfronteerd. De Christian Post schrijft over Amerikaanse evangelische Christenen en suggereert dat door “de ingewikkeldheid van het Israëlisch-Palestijnse conflict te missen, zij een gelegenheid missen de boodschap die Jezus, in Betlehem geboren, aan de wereld gaf, na te leven.” 

Amen en amen! 

Toen de Heere Jezus in Betlehem geboren was -en als volwassene in het nabijgelegen Galilea leefde- vervolgden de machten van de regering iedereen die beweerde een Christen te zijn. Dit waren “De dagen van Herodes.” Na de verwoesting van de tempel van Herodes echter, doordrenkte de kracht van het Evangelie van Jezus Christus het land Palestina. En in vele delen van Palestina -zoals in Betlehem- leefden Christenen er vredig in het Licht van Christus. Maar vandaag wordt Betlehem door de blinde, onbijbelse obsessie met de Apartheidstaat Israël, door de Christenzionisten van Amerika teruggebracht naar de donkere, gevaarlijke dagen van Herodes.”

(Bron: chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/3957/Christian-Zionists-Returning-Betlehem-To-The-Days-Of-Herod.aspx)

 

Ton Nuiten – Donderdag 12 December 2019.

Naschrift:

In 2012 had de christelijke organisatie, Christ At The Checkpoint, een video geplaatst, waar Munther Isaac voor een christelijk publiek zijn reactie op het Christenzionise gaf. Christ At The Checkpoint is een organisatie die de vreselijke omstandigheden waaronder de Palestijnse Christenen al voor lange tijd vanwege de Israëlische bezetting moeten leven, aan het licht gebracht heeft en dit nu nóg doet. youtbube.com/watch?v=sD0FPD8-XoA (“Munther Isaac: Palestinian ChristianResponse to Christian Zionism”) En in het verband met het Christenzionisme hier in Nederland, hebben we het vaker dan eens gehad over Jan van Barneveld. In zijn boek, “Het einde van de vervangingsleer” (Uitgeverij Het Zoeklicht( 2018 (tweede herziene uitgave), schrijft Van Barneveld over deze organisatie het volgende:

“Van 5 tot 9 maart 2012 vond in Betlehem de conferentie Cjrist at the Checkpoit plaats. In 2013 en 2014 vonden vervolgconferenties plaats, ook in Betlehem. We noemen deze conferenties een incident binnen het christendom, omdat hetgeen daar plaatsvond een voorbeeld is van hoe het demoniseren van Israël in zijn werk gaat. Het thema van de conferentie was zo suggestief dat de uitkomst al van tevoren vaststond. Je ziet het voor je: Christus kijkt verdrietig toe bij een Israëlische controlepost, waar brute Israëlische soldaten arme, onschuldige Palestijnen vernederen en mishandelen. Deze conferenties zijn een strategisch sluwe slag in de strijd om alles wat Joods of Israël is weg te werken. En ‘Israël’ uit het door God beloofde land en uit de kerk van Christus te elimineren. De Palestijnse Bevrijdingstheologie van de Anglicaanse priester Naim Ateek levert de ideologische voeding voor deze strijd. Een klein onderdeel van het soort voedsel dat men uitstrooit over kerken en gelovigen, illustreren we door een citaat uit een paaspreek van Naim Ateek. Zo ziet u hoe dat in z’n werk gaat: 

“Hier in Palestina loopt Jezus weer over de Via Dolorosa. Jezus is de machteloze, bij een controlepost vernederde Palestijn, de vrouw die probeert erdoor te komen voor een behandeling in het ziekenhuis, de jongeman wiens waardigheid wordt vertrapt, de student die niet naar de universiteit kan gaan, de werkloze vader die brood moet vinden om zijn gezin te voeden … In dit lenteseizoen lijkt het voor ons da Jezus weer aan het kruis hangt met duizenden gekruisigde Palestijnen om hem heen. Mensen met enig inzicht zien honderdduizenden kruisen in het hele land. Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen die hier gekruisigd worden. Palestina is één groot Golgotha geworden. Dagelijks wordt het kruisigingssysteem van de Israëlische regering in werking gesteld. Palestina is de Hoofdschedelplaats geworden.” 

Iemand moet toch wel een fanatieke vijand van Israël zijn om dergelijke geestelijke onzin en aperte leugens te verkondigen. Ook zij die er ook maar een woordje van slikken, zij totaal blind voor de werkelijkheid en worden verblind door het gif van antizionisme als vorm van antisemitisme. De tragiek is dat het op de een of andere manier toch werkt. Men is gauw geneigd om te zeggen: “Er zal toch wel iets van waar zijn”. Of: “Die Joden zijn ook geen lieverdjes”. Of men haalt de schouders op en de vriendschap en het begrip voor Israël worden op een lager pitje gezet. Er is echter nog veel meer van die godslasterlijke propaganda te melden. Mustafa Barghouti, een vooraanstaand Palestijns parlementslid, beschreef Jezus as “de eerste Palestijn die in dit land werd gemarteld.” En de schrijver Samih Ghanadreh verklaarde voor de Palestijnse tv dat Jezus de eerste Palestijnse martelaar was. Daarover ging het ook op de conferentie Christ at the Checkpoint.” (bladzijden 107-108 vetdruk toegevoegd)

Nu weten we niet hoe Van Barneveld zich dit allemaal voorstelt wat Naim Ateek in zijn preek heeft gezegd, maar iedereen die ook maar éénmaal in Israël is geweest, zal er -uiteraard- nooit ook maar één Palestijn aan een kruis hebben zien hangen! Het zou dan ook duidelijk moeten zijn, dat Ateek er met de kruisiging van vele Palestijnen op deze wijze de Israëlische bezetting er zinnebeeldig, symbolisch mee weergaf. Daarnaast is anti-zionisme beslist geen vorm van antisemitisme. Wat te denken over twee van de anti-zionistische Joden, Norman Finkelstein en Ilan Pappe?  Zouden die nu ook “anti-Semitisch” zijn? Zo ja, dat is dat vreemd natuurlijk want daarvoor waren zij (officieel gezien) nog “Semieten”! Verderop in zijn boek schrijft Van Barneveld het volgende over de genoemde Chist at the Checkpoint-conferentie: 

“Christenzionisten wordt verweten dat zij Israël gebruiken voor hun eigen eindtijdvisie. De evangelische gemeenschap werd tijdens de Christ at the Checkpoint, die van 5 tot 9 maart in Betlehem werd gehouden, opgeroepen om op te houden met het kijken naar het Midden-Oosten door de lens van de eindtijd. We zouden ons moeten aansluiten bij hen die Jezus volgen door profetische gerechtigheid, vrede en verzoening na te streven. Dus in dit geval bij een on-Bijbelse invulling van het begrip gerechtigheid. Immers, wat wil men en welke gerechtigheid bevordert men? Een Palestijnse terroristenstaat die uit is op het verjagen van het Joodse volk uit het door God aan hen beloofde land? Maar wat weet men de leugen toch weer mooi te verpakken. Wat er dan wordt verpakt in het fraaie pakpapier van gerechtigheid, vrede en verzoening? Een oproep 1) om Gods beloften van herstel voor Israël maar te vergeten? Dus de ogen gesloten houden voor de machtige daden van God van Israël in onze tijd. 2) Om op te komen voor de arme, verdrukte Palestijnse christenen die zo zwaar zouden lijden onder de (brute) bezetting van Israël. Dus om de leugens en mythen over de zogenaamde Palestijnen te accepteren. 3) Met de suggestie dat christenzionisten geen oog zouden hebben voor Palestijnse medechristenen, noch voor verzoening. Maar het is niet of … of, gerechtigheid of profetie, maar én … én. Bovendien, gerechtigheid is geloven en doen wat God zegt. En niet blindelings de agenda van de wereld volgen.” (bladzijden 131-132 vetdruk togevoegd)

Jan van Barneveld is hier erg duidelijk; hij verwijt het de evangelische gemeenschap van Christ at the Checkpoint niet zozeer de gerechtigheid te bevorderen maar dat die zouden pleiten voor “een Palestijnse terroristenstaat die uit is op het verjagen van het Joodse volk uit het door God aan hen beloofde land.” Ook laat hij doorschemeren dat het met die (brute) bezetting van Israël” allemaal wel mee zal vallen daar “die zo zwaar zouden lijden” onder die bezetting. Ja, en alles wat er over “de zogenaamde Palestijnen” werd verteld tijdens die conferentie, dat waren allemaal “leugens en mythen.” Met de termen “de “zogenaamde” Palestijnen” geeft Van Barneveld dat aan wat we weer bij andere christenzionisten weer terug vinden, namelijk dat die helemaal geen volk zouden zijn. Maar wat het Joodse volk aangaat, dát is pas werkelijk een volk, uitverkoren door God, nietwaar Mr. van Barneveld? We zullen het hier maar bij laten, want eigenlijk is het hele boek van deze christenzionist een bron van verwarring. 

Beste Pastor Chuck Baldwin. 

Dus Pastor Chuck Baldwin, beste broeder in de Heer, mocht u denken dat Robert Jeffress en de overige Amerikaanse evangelische Christenen een gevoelloze houding en een hardheid van hart tegenover de (zowel christelijke als islamitische) Palestijnen aan de dag leggen er de enigen zijn, hier in Nederland hebben we ze ook; alleen zal de naam van een van hen, Jan van Barneveld u maar weinig zeggen daar hij er in tegenstelling met de christenzionisten in Amerika volkomen onbekend is. Maar ondanks dat hij er bij u volkomen onbekend is, doet Van Barneveld beslist niet onder voor zijn Amerikaanse geestverwanten wat die on-Bijbelse en racistische christenzionistische leer aangaat.

God’s zegen en met vriedndelijke groet: Ton Nuiten.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star