Protest Dirk van Genderen: de VN Stemmen Samen met Nederland tégen Israël; de Vijf VN-Resoluties (en een Beoordeling van het Artikel van Van Genderen: “Haat tegen Israël Bereikt Nieuw Dieptepunt, met Steun van Nederland”; “Fouten” Eerlijk Benoemd: de USS Liberty-Affaire; Abraham de Irakees (en Meer)

Zo, we zijn net even weer wat gaan buurten bij de site van Dirk van Genderen. We dachten immers hoe dat die het nu zou maken, en nadat we er een artikel van vrijdag 22 november j.l. gelezen hadden, drong het geleidelijk aan tot ons door: Dirk van Genderen meent dat er nadat hij er zijn artikel had geschreven, er een ramp wat Nederland betreft, plaatsgevonden moet hebben! En waaróm denkt hij dat? Omdat Nederland verschillende stemmingen tégen Israël had uitgebracht! Want:

“Ook Nederland stemde in VN-verband opnieuw tegen Israël. Nederland, met de CU en het CDA in de regering. Wanneer houdt dit op? CU en CDA, trap op de rem, stop deze aanvallen op Israël en stap anders uit de regering! Eén van de resoluties, ook door Nederland gesteund, bepaalt dat voortaan de Tempelberg in Jeruzalem alleen nog maar wordt genoemd met de Arabisch, islamitische naam: Haram al-Sharif. Om te voorkomen dat er nog een verwijzing naar de naam doorklinkt naar de Joodse geschiedenis van deze plaats. De plaats waar ooit de beide Joodse tempels stonden.” https://www.dirkvangenderen.nl/2019/11/22/haat-tegen-israel-bereikt-nieuw-dieptepunt-met-steun-van-nederland/

(Nou, Dirk, wát en paniek. Maar ook al zou die Tempelberg (om maar iets te verzinnen), het “Palestijnse Centrum” worden genoemd in die VN-resolutie, dan stáát dat ding er dan toch nog?)

“De resolutie werd aangenomen met 154 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. De stemming vond plaats in het zogenoemde Vierde Comité van de VN. De Algemene Vergadering van de VN neemt over enkele dagen een definitief besluit over deze naamswijziging. Naast deze resolutie werden er nog zeven andere resoluties tegen Israël aangenomen, die op één na ook allemaal door Nederland werden gesteund. Dus in totaal steunde Nederland zeven van de acht anti-Israëlresoluties, die vorige vrijdag in stemming werden gebracht. Israël werd onder meer veroordeeld voor ‘onderdrukkende maatregelen tegen Syriërs op de Golanhoogte’ en voor ‘de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief oost-Jeruzalem en de bezette Syrische Golan.’ Eén resolutie tegen Israël werd niet door Nederland gesteund, de resolutie met de titel: ‘Werk van het Speciale Comité om onderzoek te doen naar Israël die invloed hebben op de mensenrechten van het Palestijnse volk en andere Arabieren in de bezette gebieden.’ Ons land stemde niet tegen, maar onthield zich van stemming.”

De Vijf VN-Resoluties. 

(Intussen heeft de VN op 3 december j.l. 5 (vijf) resoluties tegen Israël aangenomen. Hier volgt er het een en ander over):

“De Algemene Vergadering heeft vandaag vijf resoluties over de kwestie Palestina en het Midden-oosten aangenomen inclusief een oproep aan Ledenstaten, enige wijziging van de grenzen van vóór 1967 inclusief met betrekking tot Jeruzalem, anders dan die zijn overeengekomen door de partijen door onderhandelingen, niet te erkennen. 

“Onder de tekst getiteld, “Peaceful Settlement of the question of Palestine” (document A/74/L. 15) – aangenomen door een geregistreerde motie van 147 vóór tegenover 7 tégen (Australië, Canada, Israël, Marshall-Eilanden, Statenbond Micronesië, Nauru, Verenigde Staten) met 13 onthoudingen- roept de Vergadering Ledenstaten op ervoor te zorgen dat verdragen met Israël geen erkenning impliceren van de Israëlische soevereiniteit over de gebieden die het in 1967 bezet heeft. De Vergadering herhaalt haar oproep tot het bereiken van een rechtvaardige duurzame vrede in het Midden-Oosten en een einde aan de Israëlische bezetting, terwijl Israël, de bezettende macht, opgeroepen wordt, zich strikt aan de internationale wetgeving te onderwerpen, op te houden met acties die erop gericht zijn de demografische samenstelling van het Gebied te wijzigen en om onmiddelijk te stoppen met activiteiten betreffende de nederzettingen.”

“Onder de termen van een resolutie getiteld “The Syrian Golan” (document A/74/L 9), aangenomen door een geregistreerde motie van 91 vóór tegenover 9 tégen (Australië, Brazilië. Canada, Israël, Marshall-Eilanden, Statenbond Micronesië, Palau, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten) met 65 onthoudingen, verklaart de Vergadering het Israëlische besluit om de bezette Syrische Golan haar wetten, gezag en bestuur op te leggen, van nul en generlei waarde en eist dat Israël zich uit het gebied terugtrekt.”

“De Vergadering heeft eveneens met geregistreerde motie drie resoluties aangenomen die van doen hebben met de eigen provisie van het systeem van de Verenigde Naties voor steun aan het Palestijnse volk. De eerste- getiteld “Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People” (document A/74/L. 14)- verzoekt het Comité om elke poging te doen, het recht op zelfbeschikking voor Palestijnen te bevorderen en om het project voor een einde aan de Israëlische bezetting te ondersteunen.”

“In de tweede van deze documenten, getiteld “Division for Palestinian Rights of the Secretariat” (document A/74/L. 16), verzoekt de Vergadering de Divisie de controle betreffende de ontwikkelingen relevant met de kwestie van Palestina voort te zetten. Via de derde resolutie “Special information programme on the Question of Palestine of the Department of Global Communications of the Secretariat” (document A/74?L. 17), verzoekt de Vergadering het Departement informatie te verspreiden over activiteiten betreffende de kwestie van Palestina en de vredesinspanningen.”

De Permanente VN-Waarnemer Staat Palestina over de Realiteit Betreffende Israël, de Verenigde Staten & de Palestijnen. 

“De Permanente Waarnemer voor de Staat Palestina zei dat steun voor het Palestijnse volk ondanks pogingen door Israël om een Twee Staten-formule te vernietigen en recente afdwalingen van besluiten door de huidige Amerikaanse regering die in strijd zijn met de internationale wetgeving, niet gewankeld heeft. Het weigeren om Israël voor haar misdaden verantwoordelijk te houden, heeft het” (land) ertoe gebracht dat het gelooft dat het een Staat is die boven de wet staat. Het resultaat is dat het Handvest van de Verenigde Naties en de resoluties van de Verenigde Naties met de grootste minachting worden vertrapt. Palestijnse burgers inclusief vrouwen en kinderen worden er nog steeds vermoord en verwond. De 12-jarige blokkade van Gaza door Israël heeft ervoor gezorgd dat 2 miljoen Palestijnen in een “open-lucht-gevangenis” moeten leven waar de hoogte van de werkeloosheid een verbijsterende 53 percent is, voegde hij eraan toe.” 

“De vertegenwoordiger van Israël die verzet tegen de vijf resoluties heeft geuit, zei dat de internationale gemeenschap volledig het Palestijnse perspectief heeft aanvaard en daarbij in de weg staat van de beëindiging van het conflict door Palestijnen aan te moedigen, elke voorgestelde oplossing te weigeren. Hoewel het Joodse volk een bijbels en historisch recht hebben op het geheel van het land, accepteerde Israël het opdelingsplan in de geest van een compromis. Het Arabische leiderschap koos in tegenstelling voor oorlog. Gedurende de twintigste eeuw werden er een geschatte 850.000 Joden uit Arabische landen gedwongen en vluchtelingen werden maar door de internationale gemeenschap werden genegeerd omdat dit het Palestijnse narratief niet diende. Door het verklaarde beleid van de Palestijnse Autoriteit het terrorisme tegen Joden te verheerlijken en om Joden omdat die in Jeruzalem leven te veroordelen, is antiproductief voor de vrede, zei hij, en noemde de internationale gemeenschap als moreel bankroet. De vertegenwoordiger van de Verenigde Staten herhaalde het sentiment van Israël dat de resoluties tegen Israël tendentieus zijn en voegde eraan toe dat een dergelijke eenzijdige benadering het vertrouwen ondermijnt.” (Bron: un.org/press/en/2019/ga12220.doc.htm)

Enn dit zijn dan de VN-Resoluties. Gezien van wat we nu weten over de wáre aard van de staat Israël, is het niet meer dan terecht dat deze VN-Resoluties er door de Algemene Vergadering aangenomen zijn! En wat die Israëlische leugenaar van een (niet met name genoemde) vertegenwoordiger van Israël betreft, die circa 850.000 Joden die er destijds uit Arabische landen verdreven werden, is het werk geweest van de Joods-Bolsjewistische massamoordenaar, David Ben-Gurion, die dit met samenspraak met de toenmalige Iraakse regering goed voor elkaar gekregen had; door er door zionistische Joden vele bomaanslagen te laten plegen, werden die Joden vanuit die landen richting Israël gedreven. Zowel de Haganah als de Mossad hebben hun werk wat dat betreft, meer dan goed gedaan! Lees het maar na in het boek, “Ben-Gurion Scandals, How The Haganah and The Mossad Eliminated Jews” (Dandelion Books) 1992 (tweede editie 2003) van de Arabisch-Joodse auteur, Naeim Giladi. Dan vervolgt Van Genderen zijn pro-Israëlische klaaglied:

” Dit alles is niet nieuw. Wie mijn Nieuwsbrief wekelijks leest, komt vaker soortgelijke berichten tegen. Ik blijf het echter telkens noemen, om ons scherp te houden en om te blijven bidden voor Israël, voor het Joodse volk en voor de vrede van Jeruzalem. En zeker, Israël maakt ook fouten. En die mogen ook in alle eerlijkheid worden benoemd.”

“Fouten” Israël Eerlijk Benoemd: de USS Liberty-Affaire.

Wel wel, weet je dat wel heel zeker, beste Dirk, dat die “fouten” van Israël (want zondigen zoals wij, “gelovigen-uit-de-volken”, kan Israël natuurlijk helemaal niet), “in alle eerlijkheid benoemd” mogen worden? Dit is ook inderdaad eenmaal gebeurd; nadat de lafhartige Israëlische aanval op de USS Liberty op 8 juni 1967 had plaatsgevonden, waren er enkelen in het Amerikaanse Congres die zeker wisten dat deze aanval ook doelbewust door Israël was gepleegd. En het waren vooral de overlevenden van deze tragedie die dit met zekerheid wisten te vertellen. Maar … die werden door Israël allemaal “anti-Semieten” genoemd. En dat had er dan ook klaarblijkelijk geen zin in dat deze “fout” “in alle eerlijkheid” benoemd werd! De Israëlische overheid wás en blééf van mening dat die aanval ondanks de bewijzen van het tegendeel, een “vergissing” was geweest. En zo geschiedde het dat Israël, samen met de toenmalige Amerikaanse president, Lyndon Baine Johnson, en diens kompaan, Robert McNamara (destijd Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken) de hele USS Liberty-affaire in de doofpot wisten te stoppen. Want (zo was de mening van Johnson destijds), hij zag liever en schip met Amerikanen naar de kelder gaan dan dat hij een bondgenoot (Israël dus), in verlegenheid zou brengen! Israël (wat weliswaar “fouten” kan maken maar niet net zoals wij kan zondigen), had gesproken: de hele tragedie met de USS Liberty wás en blééf een “vergissing”, en daar bleef het dan ook bij.

“Maar dit is Israël-bashen, zoals het vaak wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld, het aanvallen, veroordelen en zwartmaken van Israël. Dit is volstrekt niet normaal. Waarom elke keer die aanvallen op Israël? Waarom worden er geen of zelden resoluties aangenomen tegen landen als Noord-Korea, waar een terreurbewind wordt gevoerd of tegen China, waar miljoenen mensen in dwangkampen zitten op er te worden heropgevoed? Het is selectieve verontwaardiging tegen Israël, aangespoord door veel islamitische en zogenaamde niet-gebonden landen.”

Bijna Nooit VN-Resoluties tegen Noord-Korea & China: Israël & de Joodse Talmud. 

Ja, Dirk, waarom worden er nu zelden of nooit VN-Resoluties tegen landen zoals Noord-Korea en China opgesteld? Daar worden de mensenrechten immers toch ook geschonden? Wel, hoewel die regimes ook niet zijn samengesteld uit lievertjes, zullen die er hierbij geen Speciale Dagelijkse Handleiding in de vorm van de racistische Joodse Talmud hanteren; vermoedelijk zou dit de reden kunnen zijn. Israël echter, doet dit al voor lange tijd. Om die reden hadden en hebben de Palestijnen het er zo slecht (zoals al uit de woorden van de Permanente VN-Waarnemer bleek)!

“Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft inmiddels laten weten dat voor hem de grens is bereikt wat betreft steun van Nederland aan anti-Israëlresoluties van de VN. Hopelijk houdt hij woord en krijgt hij steun van zijn partij. Twee jaar geleden nog werd een motie van SGP’er Kees van der Staaij (ook ingediend door de PVV en FvD) aangenomen, die de regering opriep ‘actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël’ en ‘onrechtvaardige resoluties’ ad te wijzen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt deze motie wel degelijk uitgevoerd. Nederland zou -overigens tevergeefs- hebben aangedrongen om ook de naam Tempelberg in de motie te vermelden. Ten diepste woedt er een geestelijke strijd om Israël. Het is haat tegen de God van Israël. Alles wordt gedaan om de band van het Joodse volk met het land Israël door te snijden.”

VN-Resoluties “Haat tegen de God van Israël”? Remphan de Duivel.

Zouden nu al die VN-Resoluties die tegen Israël zijn uitgevaardigd nu werkelijk “haat tegen de God van Israël” zijn, beste Dirk? Je zult nu misschien wel niet beter (willen?) weten, maar je moet de huidige “God van Israël” nooit gelijkstellen aan de wáre God van de Bijbel. Die “tegenwoordige God van Israël” is immers niemand minder dan de heidense god, Remphan, waarvan het symbool klaarlijk, helder en duidelijk op de vlag van het huidige Israël te zien en te bezichtigen is! En aangezien dat Remphan een duivel is, valt ook om die reden het extreme en wrede onderdrukkingsbeleid van de Palestijnen door Israël te verklaren.

“Het is echt waanzin om de Tempelberg voortaan alleen de Arabische islamitische naam Haram al-Sharif te geven. Die naam dateert pas vanaf de 6e” (eeuw) “na Christus -Mohammed zou er over hebben gedroomd- terwijl de geschiedenis van het Joodse volk met Jeruzalem en de Tempelberg al meer dan drieduizend jaar oud is. Maar in de strijd tegen Israël is kennelijk alles geoorloofd. En het erge is dat Nederland de leugen steunt en stemt tegen de waarheid. Op het steunen van zulke anti-Israëlresoluties zak Gods zegen niet rusten. Gods woorden uit Genesis 12:3 gelden nog steeds: ‘Ik zal zegenen wie u zal zegenen.’ ” 

Belofte Genesis 12:3 Alleen tot Abraham Gericht. Abraham de Irakees. 

Nou, Dirk, die zegen die God ooit een aan Abraham gaf (want daar gaat het in Genesis 12:1-3 over), was alleen tot deze aartsvader gericht. Er was toen namelijk nog helemaal geen “Joods volk.” De zogenaamde “zegen en vloek-belofte” om die zomaar even te noemen, was slechts voor Abraham bestemd. En om je maar even een stap voor te zijn: die zegen werd echt niet automatisch van Abraham (Izaak en Jakob) tot diens nakomelingen overgeleverd zoals de christenzionistische ideologie ons wil doen geloven. Bovendien: Abraham zelf was van nature een Babyloniër (of ook wel een Sumeriër). Beide beschavingen hadden hun bakermat namelijk in wat nu Irak is (ook wel het oude Mesopotanië genoemd). Dus zou Abraham eerder een Irakees dan een “Jood” zijn geweest! Zeg, zouden nu die Irakezen (naar etnische afkomst) al die tijd “Gods uitverkoren volk” kunnen zijn geweest? Maar dan hebben we al die tijd het “verkeerde volk” gezegend en ervoor gebeden (en dat deed je op je site weer zoals hieronder blijkt)!

” ‘Heere, wij belijden dat ons volk zich opnieuw keert tegen Uw volk. Ook wij hebben gezondigd. Heere hoor, vergeef ons onze zonden. Werk door Uw Woord en door Uw Geest in ons volk, schenk bekering. Geef ons liefde voor Uw volk, dat we het voortaan zullen zegenen. Amen.” 

Christenen de Wáre Uitverkorenen van God. 

Wel, Dirk, ergens vinden we dit toch geen gebed. Dat kan nu wel al schreiende ten hemel gestegen zijn, maar vermoedelijk zal dit niet veel uitrichten. Maar als je er tegen alle hoop in toch een wat het Joodse volk betreft, etnisch evangelie op na wilt houden, zou het dan misschien niet kunnen dat het de Irakezen zijn die het “uitverkoren volk van God” zijn? Maar maak je maar geen zorgen, wij, van onze kant, hebben al via de Bijbel alleen bepaald, wie er nu het wáre uitverkoren volk van God zijn; dat zijn namelijk de Christenen! En die zijn samengesteld uit zowel Joden als Grieken (niet-Joden). Want:

“Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.” (Galaten 3:26-29)

Verder zou het ook eens goed zijn, je zeer kritisch tegen Israël uit te laten vanwege de onderdrukking van de Palestijnen door dit Joodse regime in de Knesset. De Oud-Testamentische prfeten deden dit namelijk ook tegen de toenmalige heersers van Israël in hun tijd vanwege het onderdrukken van “de vreemdeling in hun midden.” Het waren destijds de valse profeten die hoewel Israël van Gods geboden afgeweken was (en de daarmee gepaard gaande onderdrukking van “de vreemdeling”) het valse beloften van voorspoed en vrede beloofden en om die reden dan ook nooit kritisch tegen Israël waren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star