Vaccinaties & de Minuscuul Kleine Nano-Chips; Voorbode van Globale Verplichting Vaccinaties: Permanente Surveillance; Maatregelen niet meer Teruggedraaid; Film “12 Monkeys” uit 1995: de Meerderheidsregels: “Wash Your Hands”; Gideon Lichfield & de Komende Techno-Communistische Nieuwe Wereldorde; Event 201 & het 5G-Netwerk; Pastor Bob Reid & het 5G-Netwerk (En Meer).

Uit de (nog niet zo) oude doos; herkent u misschien deze nog:

“Nou ja, ik denk, bij vaccinaties, uh, dat daar dus allerlei verhalen zijn, dat je daar uh, dat je daar ziek van wordt, uh, dat je , uh, dat het bijwerkingen heeft die heel ernstig zijn, dat er verhalen zijn, dat er, uh, ja en dan gaat het soms nog verder, dat er iets inzit waardoor je, uh, afgeluisterd kan worden, ja, dat komt, dat lijkt mij dicht bij de psychiatrie.”

Dit citaat was iets van wat Roel Couthino (epidemioloog), over vaccins gezegd had in een van de afleveringen van de serie, “Complot or Not” wat vanaf 2 augustus 2016 door het actualiteitenprogramma, “EenVandaag” werd uitgezonden; het ging hier over vaccins waarvan “complotdenkers” menen dat die giftige stoffen zouden bevatten. youtube.com/watch?v=qOUWBieLSaU (“Complot or Not (Aids/Syfillis)”

Rijp voor Psychiatrische Inrichting.

Bij deze aflevering werd ook Ab Osterhaus geïnterviewd en het ging hier om “complottheorieën” rond de ziekten Aids en Syfillis. Dat “complotdenkers” ook nu nog argwanend tegenover vaccins staan, zou van doen hebben met het beruchte Tuskegee-Experiment, wat ooit eens in het Zuiden van de Verenigde Staten uitgevoerd werd; hierbij werden mensen met een virus gevaccineerd en zonder enige verdere behandeling gevolgdom te zien wat de effecten ervan zouden zijn; en dit was een complot wat nadat men dit eerst in de doofpot had trachtte te stoppen, later toch naar buiten was gelekt. Maar wetenschappers achtten het niet bewezen dat Aids een doelbewust gecreëerd virus zou zijn. Dit, en meer was dus te zien in die betreffende aflevering. Maar het gaat nu om het laatste wat Coutinho zei,

“… ja, en dan gaat het soms nog verder, dat er iets inzit, waardoor je, uh, afgeluisterd kan worden, ja, dat komt, dat lijkt mij dicht bij de psychiatrie.” 

Wat Coutinho hier eigenlijk mee bedoelde te zeggen, was dat zij die geloofden dat die vaccins iets bevatten waarmee degene die ermee was gevaccineerd kon worden afgeluisterd, rijp waren voor een psychiatrische inrichting. 

Minuscuul Kleine Nano-Chips door middel van Vaccinatie. 

Wat Roel Couthino misschien niet wilde weten, is dat het vandaag de dag mogelijk is om via vaccinatie bij mensen een minuscuul kleine nano-chip te implanteren. De verhalen hierover, deden er immers zoals uit de respons van Coutinho al blijkt, er (op het internet) toen al de ronde. Met deze nano-chip, die waarschijnlijk onder de huid van de (rechter)hand of onder die van het voorhoofd zal worden aangebracht, zal zo iemand “no place to hide” vinden. Ongeacht waar hij zich dan ook zal bevinden, door die chip zal hij 24/7 in de gaten worden gehouden en kan hij in zekere zin hiermee ook worden “afgeluisterd.”

Het Corona-Virus: Angst & Vrees door de Media & de Politiek. 

En dit brengt ons dan bij het nu zo berucht geworden corona-virus. Dankzij het sensationele nieuws zoals dit door zowel de media en de politiek gebracht word, verkeren vele mensen nu in vrees en angst voor dit virus. En het zijn ook de draconische maatregelen die er door de politiek en de medische instellingen (VIRM) genomen zijn, die die angst en vrees onder de bevolking nog eens vérder hebben aangewakkerd. Als we nu over de straten kijken, is het beduidend minder druk dan normaal. vanwege onder meer het blijf maar thuis-beleid wat nu vooral voor mensen met een verkoudheid geldt. Voor mensen die verkouden zijn of griepsverschijnselen vertonen geldt dat het hele gezin ervan thuis moet blijven. In het buitenland zijn overal dezelfde maatregelen genomen; het enige kleine verschil hierbij is de afstand van elkaar die hier in acht moet worden genomen; hier in ons land is dit anderhalve meter, elders is dit twee of drie meter.

De Voorbode van de Komende Globale (Verplichte) Vaccinatie: Wereldwijde Surveillance per Mobiele Telefoon. 

Normaal besteden we weinig of geen aandacht aan actualiteitenprogramma’s zoals Nieuwsuur en EenVandaag. Zeer recent echter, had de eerste actualiteitenrubriek een uitzending waarin met betrekking tot het corona-virus de privacy van de Nederlandse burger besproken werd. De vraag was: hóe ver mag de Nederlandse overheid gaan met het surveilleren van de burger in verband met dit virus. Het doel van de overheid is namelijk om eenieder via zijn of haar mobiele telefoon in de gaten te houden. En dit weer met het doel om te zien of hij/zij in met het virus besmette gebieden geweest zou kunnen zijn. Ook kunnen we permanent gevolgd worden. 

Maatregelen niet meer Teruggedraaid. 

De presentator van dit programma van Nieuwsuur, eindigt met deze woorden:

“Iedereen lijkt het erover eens dat de corona-pandemie een uitzonderlijke situatie is die het gebruik van big data kan rechtvaardigen. Maar critici wijzen erop dat we goed op moeten letten, hoever overheden daar in gaan en hoe lang het gebruik duurt. Want het zal niet de eerste keer zijn, dat in tijden van crisis bevoegdheden van overheden werden verruimd; die konden niet meer worden teruggedraaid.” youtube.com/watch?v=UzDPliUTnPk (“Privacy vs. corona: hoe ver mag de overheid gaan?”)

De vraag is nu: Wanneer was het de laatste keer dat overheden wereldwijd ruime bevoegdheden hadden, die ook nú niet teruggedraaid zijn?

9/11 & Verruimde Bevoegdheden door Overheden: Beperking van de Burgerrechten. 

De gestelde vraag laat zich waarschijnlijk gemakkelijk beantwoorden; de laatste maal dat de overheden die bevoegdheden op de eigen burgerbevolking toe hadden gepast en die nu nóg van kracht zijn, was vlak na de terroristische aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Die hebben ertoe geleid dat de burgerrechten er flink werden ingeperkt. Hier in Nederland hebben die ertoe geleid dat niemand meer zonder paspoort of ID-kaart op weg gaat; we weten nu immers allemaal dat we ons identiteitsbewijs tijdens bijvoorbeeld een verkeerscontrole aan de politie moeten tonen. Hebben we dat op dat moment niet bij ons, dat kost ons dan een boete van 50 á 60 euro. Wat Amerika betreft, schrijft John Whitehead er dit over:

“Alles waarvoor ik al jaren voor gewaarschuwd heb, bemoeienis door de regering, ingrijpende surveillance, staat van beleg, gemilitairiseerde politie, de bewapende technologie die gebruikt wordt om er de burgers mee te volgen en te controleren, enzovoort, is op dit huidige moment samengebracht. De schaamteloze uitbuiting door de regering van nationale noodsituaties uit het verleden voor haar eigen sinistere doeleinden, verbleekt bij wat er zich tegenwoordig ontwikkelt. Met dezelfde strategie die bij 9/11 gebruikt werd om meer macht te verwerven onder de USA Patriot Act heeft de politiestaat -ofwel de schaduwregering ofwel de Deep State- op dit moment al jaren geanticipeerd en heimelijk een wenslijst van afsluitingen samengesteld die herhaald en die op elk moment goedgekeurd kunnen worden. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat de Trump-regering het Congres gevraagd heeft, wanneer die het gedurende de corona-viruspandemie en “andere” noodsituaties noodzakelijk acht, delen van de Grondwet op te schorten.” mintpressnews.com/john-whitehead-civil-liberties-covid-19/266318/ (vetdruk toegevoegd)

“We Living in 12 Monkeys”: de Meerderheidsregels: “Wash Your Hands.” 

Het is nu weer vijfentwintig jaar geleden (1995) dat de film, “12 Monkeys” werd gelanceerd. In deze film wordt ons een wereld getoond waar op dat moment een groot deel van de mensheid uitgeroeid is door een virus. Nu komt er een kort fragment in voor waarin twee mannen met elkaar in gesprek zijn. De een zegt dan tot de ander het volgende:

“Weet je wat krankzinnig is? Het zijn de meerderheidsregels die krankzinnig zijn. Ja, neem bijvoorbeeld bacteriën; in de 18e eeuw was er zo iets niet. Op de een of andere wijze tracht hij de mensen ervan te overtuigen dat… Kijk, het zijn deze kleine onzichtbare bacteriën die het lichaam ziek maken.”… Hij tracht de artsen ervan te overtuigen de handen te wassen. Wat is die kerel? Is die waanzinnig?”  

Wat deze man nu zei, was eigenlijk dit: dat er in die tijd waarin er meerderheidsregels waren opgesteld, die er zelfs in de 18e eeuw toen er wereldwijd de Spaanse griep woedde, die er niet op werden toegepast. Een van die regels die er wel in de tijd waarin het virus de mensheid in deze sciencefictionfilm grotendeels is vernietigd uitgevaardigd zou worden, was het wassen van de handen om zo verdere ellende die dit virus al had veroorzaakt, te voorkomen. En vandaag weten we dat een van die meerderheidsregels, samengesteld uit een zes stappen-plan, die er door de overheden (waaronder de onze) tegen het corona-virus zijn uitevaardigd, het wassen van de handen is. Het is hier, waarop Aaron en Melinda Dykes van Truthstream Media de aandacht hadden gevestigd. youtube.com/watch?v=1JLBXfKDbbl (“We’re Living in 12 Monkeys” (vanaf 2:29) De man in de film vroeg of dat “hij” (wie hij daarmee ook bedoeld kan hebben) die deze maatregel doorgevoerd zou willen zien, “waanzinnig” was. Even verderop vertelt Aaron Dykes dat al die angst- en vrees-tactieken rondom het corona-virus geen doel op zichzelf zijn, maar:

“… dat dit groetendeels een middel tot een doel is; het is niet een doel op zichzelf. Ik heb er moeite mee te geloven dat dit alles onvoorzien was.” (vanaf 5:06)

Met andere woorden: de plannen voor de vrees- en angsttactieken om er de wereldbevolking door middel van een corona-crisis mee bevreesd te maken, moeten al enige tijd voor de uitbraak van dit virus op de tekentafels hebben gelegen! Deze strategie om er de angst en vrees bij mensen voor dit virus mee aan te wakkeren die nu al enige tijd wordt uitgevoerd, heeft inmiddels met succes vruchten afgeworpen.

“Social Distance” Zal niet Spoedig Verdwijnen.

Een van de maatregelen waar we het al eerder over hebben gehad, is wat in het Engels Social Distance wordt genoemd, het afstand houden van elkaar. Nu had Gideon Lichfield (hoofdredacteur bij het Massachusetts Institute of Technology) op 17 maart j.l. een artikel over het corona-virus geschreven waarin hij het over de totale ommekeer van onze dagelijkse levenswandel had; hier volgt er een uitreksel van:

“Om het coronavirus te stoppen, zullen we noodzakerlijkewijze alles radicaal moeten veranderen: Hoe we werken, ons bewegen, socialiseren, winkelen, met onze gezondheid omgaan, het groorbrengen van onze kinderen, de zorg van onze familieleden. We willen allemaal dat de dingen zo spoedig weer normaal zullen worden. Maar wat de meesten van ons zich nog niet gerealiseerd hebben -maar dit spoedig zullen doen- is dat de dingen na een paar weken of zelfs een paar maanden niet meer zoals vanouds zullen worden. Met sommige dingen zal dit nooit meer het geval zijn.

Op korte termijn zal dit zeer schadelijk zijn voor bedrijven die afhankelijk zijn van mensen die in grote getale samenkomen: restaurants, café’s nachtclubs, sportscholen, hotels, theaters, kunstgalerijen, cinema’s, winkelcentrums, ambachtelijke beurzen, museums, misici (en overige kunstenaars), sportlocaties (en sportteams), conferentiecentra (en conferentieproducten), cruiseschepen, de luchtvaart, het openbaar vervoer, particuliere scholen, kinderdagverblijven. Om nog niet eens te praten over stress bij ouders die ernaar streven hun kinderen thuis les te geven, mensen die hun oudere familieleden proberen te verzorgen zonder zich aan het virus bloot te stellen.

Natuurlijk weten we niet hoe de toekomst eruit zal zien. Maar men kan zich een wereld voorstellen waarin men om een vlucht te nemen, geregistreerd moet zijn bij een dienst die uw bewegingen via de mobiele telefoon na zal gaan. De luchtvaartmaatschappij zal niet zien waar u heengegaan bent, maar die zou een alert krijgen als u dicht bij bekende geïnfecteerde mensen of brandhaarden van ziekten bent geweest. Vergelijkbare veiligheidseisen zouden er bij de ingang van grote zalen, regeringsgebouwen of grote openbare transportcentra moeten zijn. Overal zouden er temperatuurscanners kunnen zijn en uw werkplaats zou van u kunnen vereisen een monitor te dragen, waarmee uw temperatuur of andere vitale signalen kunnen worden nagegaan. Daar waar nachtclubs bewijs voor leeftijd vragen, zouden die in de toekomst bewijs voor immuniteit kunnen vragen -een soort van identiteitskaart of een of andere vorm van digitale verificatie via uw telefoon, waarmee aangetoond wordt dat u al hersteld bent van of gevaccineerd bent tegen de laatste virusstrengen. Social distance zal hier voor meer dan een paar weken blijven. Het zal onze levenswandel, in sommige opzichten voor altijd, op zijn kop zetten.” technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months/

Met andere woorden: die maatregelen om het virus tegen tegaan die nu van kracht zijn, zouden weleens langer dan enkele weken of zelfs maanden kunnen gaan duren. En verder zullen bepaalde dingen zoals Lichfield het hier beschrijft, nooit meer normaal worden zoals dit vóór de uitbraak van het virus eens was. En hiermee lijkt men een weg ingeslagen te zijn, waarvan men er de bedoeling mee heeft, die niet meer terug te gaan. 

(Afgelopen dinsdag 31 maart kwam het kabinet met het besluit dat de maatregelen die er nu van kracht zijn, tot en met 28 april zullen worden verlengd).

Techno-Communistische Wereldorde. 

Maar Lichfield maakte met zijn artikel ook nog dit duidelijk; uit wat hij er over zaken zoals temperatuurscanners, digitale verificatie enz. te zeggen heeft, lijkt dit er erg sterk op, dat we op weg zijn naar een technocratische wereldorde. Misshien zou de term, “techo-communistische wereldorde” beter op zijn plaats zijn.

LIVE: Persconferentie Coronamaatregelen: de Apps. 

Tijdens een van de recente live persconferenties met premier Mark Rutte en Hugo de Jonge werd gesproken over twee Apps; met de ene kan men signalen ontvangen of men tijdens een ontmoeting met iemand anders, die ander wel of niet het corona-virus heeft. youtube.com.watch?v=j3mmZcBZU Met de ander kan men in contact staan met de arts. Op een vraag vauit het publiek of die apps verplicht zouden worden, antwoordde De Jonge dat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen van de apps gebruik zullen maken; op een andere vraag of hiermee de privacy wel gewaarborgd blijft, zei De Jonge dat hier beslist rekening mee is gehouden. Nu zou dit misschien wel zo kunnen zijn, maar nadat we gelezen hebben wat Gideon Lichfield over die “temperatuurscanners” en “digitale verificatie” heeft gezegd, weten we het niet meer zo zeker!

Event 201. 

Een andere aanwijzing dat er waren die al van tevoren wisten dat er eens een corona-epidemie uit zou breken, is dat er op 19 oktober 2019 een simulatieoefening werd gehouden waarbij een uitbraak in Brazilië begint. Die zal zich aanvankelijk langzaam verspreiden maar later neemt de snelheid van die verspreiding van het virus toe totdat die niet meer onder controle te houdenis. Deze simulatie kennen we nu als Event 201. Nu zijn er, die menen dat de uitbraak van het corona-virus een bio-wapen zou zijn om er de mensheid mee te willen reduceren. Ons lijkt dit eigenlijk té ver gezocht daar de symptomen bij de meesten die erdoor zijn getroffen, nogal mild zijn. Het tweede is dat er mensen zijn die dit virus hadden maar hier inmiddels weer van hersteld zijn. En het derde is, de simulatie werd gefilmd en is nu voor iedereen te bekijken. centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html En het is vooral dit laatste wat van belang is; zou het hier inderdaad om een “bio-wapen” gaaan, dan zouden degenen die voor deze simulatie verantwoordelijk zijn, Event 201 nooit op film hebben vastgelegd om die later uit te zenden; er zouden voor ons dan aanwijzingen te zien zijn die dan inderdaad terug te voeren zouden zijn tot een “geheim bio-wapen.” Dit is dus niet het geval. Dat dit virus ook bewust zou zijn gecreëerd, is iets waar we ook onze twijfels bij hebben; ook hier zouden er dan sterke aanwijzingen van in de film te zien moeten zijn. Maar dit zou voor eenieder die hem maar wil zien, ook te bespeuren moeten zijn. Wat echter wél duidelijk is, dat men op de een of andere wijze geweten moet hebben, dat dit virus enige tijd na de simulatie uit zou breken; dit werd zoals we nu weten, bekend in februari 2020.

Begin van het Mediabombardement over het Corona-Virus: in Februari (het Gewone Griepseizoen.) 

Dat men er bij Event 201 al wist dat er zich eens een wereldwijde epidemie voor zou gaan doen, is echter eveneens te verklaren. We weten nu immers allemaal dat het jaarlijks terugkerende griepseizoen altijd zo rond midden in januari of in februari begint. Die duurt dan tot circa eind maart of begin april. Wat men nu heeft gedaan, is dat men er van de huidige griepepidemie waarvan men verwacht had dat die op zou duiken, een levensbedreigende corona-pandemie heeft gemaakt. Nu is er natuurlijk in het verleden ook wel verslag gedaan over de griepseizoenen in het verleden. Maar dat ging nooit gepaard met angstaanjagende verhalen en huiveringwekkende aannames zoals dit nu met het corona-virus het geval is! En het begin van het massale wereldwijde mediabombardement begon pas goed in februari!

Event 201: Poging tot Verhulling Schade door het 5G-Netwerk? 

Nu  zijn er namelijk die deze simulatie hebben bekeken en dan zeggen iets in de trant van, “Zie je nu wel?  Nu hebben we het bewijs; zij zelf erkennen nu, hier achter te zitten; wat zij van tevoren in het geheim hadden bedacht, wordt door hen nu openlijk toegegeven!” Waarna zij er echter niet vérder over nadenken. Wat we hier nu mee bedoelen, is dit: Niemand zal als hij van plan zou zijn iets in het geheim te doen, dit wat later op beeld vastleggen om dit vervolgens iedereen te laten weten! Waarom heeft men Event 201 dan wél voor iedereen op beeld vastgelegd? Ook dit is weer een “layer of deception.” Het antwoord hierop is, dat hiermee pogingen gedaan zouden kunnen zijn om de wáre “dader” van de gezondheidschade namelijk het 5G-Netwerk, te verhullen. In de Chinese stad, Wuhan (waar naar verluidt het corona-virus zijn oorsprong zou hebben, is er het 5G-netwerk geïnplementeerd. Wuhan nu, zou een proefproject voor dit netwerk zijn. Hier hebben we eerder al (uitgebreid) over geschreven. https://tinthor.org/2020/03/31/de-griep-als-elektrische-ziekte-recensie-door-john-kaminski-van-het-boek-the-invisible-rainbow-a-history-of-electricity-and-life-van-nobelprijswinnaar-arthur-firstenberg-covid-19-het/

Globale Verplichting Vaccinatie. 

Nu zou men van plan zijn om dit corona-virus effectief te bestrijden, overal ter wereld vaccinatie voor iedereen verplicht te stellen. Hierbij is het de Bill & Melinda Gates Foundation (een van de organisaties die Event 201 mede hadden opgezet), zijn die hier een voorname rol bij zal spelen. Richard D. “Rick” Wiles schonk hier op 27 maart j.l. aandacht aan in zijn uitzending. trunews.com/stream/mark-of-the-beast-gates-wants-coronavirus-patients-implanted-with-quantum-dot-tattoos/

Facebook & Breedbandsatellieten. 

In verband hiermee isn het interessant te weten dat Facebook van plan is, breednabdsatellieten in de ruimte in een lage baan rond de aarde te brengen:

“Facebook heeft toegegeven plannen te hebben, begin volgend jaar a low-orbit (LEO) breedbandsatelliet te lanceren in wat de eerste stap in de richting van een constelatie van satellieten zou kunnen zijn. Een bericht van mei 2018 van IEEE Spectrum leverde het bewijs dat een satellietbedrijf, Pointview Tech LLC genaamd, een dochtermaatschappij is van Facebook en dat het plannen nastreeft voor breedband onder de codenaam “Athena.” 

Daar de traditionele breedband-satellieten te lijden hebben van hoge vertraging daar die bij 34.400 kilometer rond de aarde draaien, zouden breedbandsatellieten in een lage baan rond de aarde gigabite internetdiensten kunnen bieden, vergelijkbaar met latenties van de kabel en glasvezel.” 

Desgevraag deelde de firma Pointview er het volgende over mee:

“Hoewel we in deze tijd niets over specifieke projecten hebben mee te delen, geloven we dat satelliettechniek een belangrijke facilitator zal zijn voor de volgende generatie van breedbandinfrastructuur om het zo mogelijk te maken dat breedbandconnectiviteit naar plattelandsgebieden te brengen waar connectiviteit met het Internet onbreekt of niet bestaat. Facebook is een van de verschillende firma’s met plannen voor een LEO-satelliet, maar firma’s inclusief SpaceX en Oneweb, zijn verder in hun ontwikkeling. Pointview beschreef het Athena-project in een aanvraag ervoor bij de Federal Communications Commission.” https://arstechnica.com/information-technology/2018/07/facebook-follows-spacewed-and-oneweb-into-high-speed-satellite-broadband/

Hier gaat het dus om de bevolking in plattelandsregio’s sneller internet te bieden en daar waar er geen connectiviteit met het internet is, dit er aan te gaan leggen. De term “latentie” heeft hier de volgende betekenis:

“Een lag, latency of in het Nederlands latentie is een vertraging in de dataoverdracht over een datacommunicatienetwerk. Er is in elk digiaal netwerk sprake van vertraging. er wordt dan gesproken over high latency of “ping.” De tijdsvertraging is afhankelijk van het onderliggend netwerk en de afstand tussen zender en ontvanger.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Lag

Pastor Bob Reid & het 5G-Netwerk. 

Nu klinkt dat wat Facebook van plan is te gaan doen, heel nobel en nuttig voor de plattelandsbewoners, hen betere en snellere toegang te geven tot het internet. En daar is natuurlijk iederéén bij gebaat. En middels een aanvraag bij de Federal Communications Commission (FCC), heeft Facebook toestemming voor dit project gekregen. Maar zou het Athena-project hierbij eigenlijk geen sinister doel kunnen dienen? Pastor Bob Reid schreef hier het volgende over:

“In juni 2018 gaf de FCC toestemming voor 5G 60 gigahertz, wat een snelspoorplan werd genoemd. Die gaf steden tot 60/90 dagen de tijd de implementatie van 5G-bassisstations in steden in het hele land af te wijzen of goed te keuren. In die tijd was Palm Springs (Florida), de enige stad die 5G afwees. In Europa, Brussel, Londen en Rome, zal er geen 5G-gigahertz zijn. Dit feit is interessant daar Brussel het hoofdkwartier van de Europese Unie en de NATO is; en Londen en Rome zijn twee poten van de Illuminati-piramide. Israël, waar 5G het eerst werd ontwikkeld, zal 5G niet binnen afzienbare tijd gaan gebruiken. Rusland gebruikt 5G niet voor commercieel en publiek gebruik, alleen voor militaire toepassingen. 

Vandaag de dag zijn er vele sites op het internet die er een jaar geleden nog niet waren, kennelijk een poging om de anti-5G-gemeenschap die tegen de installatie ervan demonstreert, in diskrediet te brengen. Twee jaar geleden konden vele van de sites die de gezondheids- en veiligheidsproblemen aan de kaak stelden, ongehinderd doorgaan en je kon er artikelen, zonder te worden geblokkeerd of het verbod die te downloaden, opslaan. Een dergelijke site die hierbij in gedachten komt, is de webpagina Truth11.com. Mike Adams, de Heath Ranger van de site Natural News, is geblokkeerd om die te downloaden. Door de jaren heen dat ik Mike Adams gevolgd heb, heb ik me talloze malen opnieuw in moeten schrijven  daar de censuur me op afstand had uitgeschreven. Zowat alles waarmee 5G en het coronavirus aan de kaak wordt gesteld, werd tijdens mijn onderzoek geblokkeerd. Hiermee wordt de oude uitdrukking van piloten tijdens WW II bevestigd: “When you feel the flak, you know you are over the target.” 

Toen de president recent zijn wetsvoorstel voor “Beveiliging van het Internet” ondertekende, gaf hij een verklaring dat de Verenigde Staten voor het Amerikaanse publiek een veilig 5G zou hebben. Ik heb hoog en laag gezocht, gesproken met deskundigen op het gebied van radar en EMF en er is niet zoiets als een veilig 5G. President Trump heeft zijn handen vol, maar zijn verklaring is een regelrechte leugen of misleiding bedoeld om het volk te sussen. Donald J. Trump is of een “Judas”-goat of een marionet, gecontrolleerd door de begeleiders van Rothschild.” pastorbobreid.com/PFDs/5GR.pdf (pagina 3)

En op pagina 6 schreef Reid er dit:

“De vier leden van de FCC hebben gedurende de Obama-regering in recente jaren de gezondheids- en veiligheidsproblemen die gerelateerd zijn met de aanname van de 5G-technologie, niet ernstig genomen. Zeer zeker en ondanks wat Trump te zeggen heeft, is er geen veilig 5G-systeem. Tenzij men de huizen bekabelt en Wi-fi verwijdert, is dit zowat onmogelijk. Voor dagen achtereen heb ik in het midden van de nacht ernaar gezocht, om de “u kunt niet downloaden” of “U kunt deze site niet opslaan” van de censuur te vermijden. Zelfs Norton Security doet eraan mee met het blokkeren en ontmoedigt haar klanten tot toegang van specifieke sites. Ik kan zeggen dat er geen plaats te verbergen zal zijn aangezien er zowat 20.000+ 5G-satellieten zullen worden gelanceerd die gevaarlijke bundels van intense microgolfstraling over de wereld uit zullen zenden.” 

Het 5G-Netwerk: Gevangeniscel uit de Hel. 

Om dit alles eens samen te vatten: De micro-chips die uiteindelijk via vaccins bij iedereen zullen worden geïmplanteerd, zijn verbonden met die talloze 5G-satellieten in de ruimte. Om die reden zal er zoals Reid al schreef, voor niemand nog een plaats te wereld over zijn om er zich te verbergen. Zoals hij ook al duidelijk maakte, werd Reid door de censuur goed dwarsgezeten opdat hij zijn bevindingen over dit alles niet openbaar zou maken, hetgeen hem echter toch gelukt is. Het 5G-netwerk kan dan ook letterlijk als een gevangeniscel recht uit de hel worden genoemd!

Schending Privacy van het Gezin: Verwijdering van Familieleden. 

Het laatste nieuwtje wat we over het corona-virus hebben, is het volgende:

“Het voelt alsof we in een andere realiteit leven, maar dit is de realiteit — Een ambtenaar van de Wereldgezondheidsorgantisatie (WHO) heeft gezegd dat zij “huizen binnen zouden kunnen gaan om er familieleden te verwijderen” vanwege het nieuwe coronavirus.”

Dit nieuws werd uitgezonder door de Amerikaanse zender FOX News. De presentator die het nieuws erover bracht, was Carl Tuckerson. Het plan om dit te gaan doen, was afkomstig van Michael Ryan, uitvoerend directeur van het Health Emergencies Programme van de WHO. Die zei hier het volgende over:

“Het grootste deel van de overdracht wat nu in vele landen in grote delen van de wereld vanwege de afsluiting plaatsvindt, vindt nu plaats in het gezin, op gezinsniveau. In zekere zin is de overdracht van de straat genomen en verdrongen in gezinseenheden; nu moeten we erop uit gaan en binnen gezinnen gaan kijken, die mensen vinden die ziek zouden kunnen zijn en hen verwijderen en isoleren op een waardige wijze”, aldus Tuckerson die dit als commentaar gaf op wat Ryan had gezegd. Tuckerson was hier niet blij mee. En die sneerde toen het volgende:

“Het is maar dat je het weet, we komen naar je huis en nemen je kinderen in beslag om die “op een veilige en waardige wijze te isoleren.” 

Tuckerson zei ook zich niet voor te kunnen stellen dat dit plan goed zou vallen bij de meeste mensen, de Amerikanen in het bijzonder wat het Tweede Amendement van de Grondwet betreft. tweaktown.com/news/71702/who-official-we-may-have-to-enter-homes-and-remove-family-members/index.html

Nu zal datgene waar Ryan mee kwam, wel niet spoedig gebeuren. En dit zal voornamelijk wel het geval zijn met de vele gezinnen in Nederland. Wat voor Bobo’s premier Rutte, minister Hugo de Jonge et al ook mogen zijn, die hadden tenminste nog de waardigheid te vertellen dat de privésfeer van het Nederlandse gezin (wat social distance betreft), niet zou worden geschonden. Men zou er dus niet gaan kijken of de gezinsleden de verplichte afstand van anderhalve meter ook binnen zouden handhaven.

Het Komende Tijdperk der Aanbrengers & Aangevers. 

Dezelfde Amerikaanse zender kwam nog met ander nieuws; hier ging het over Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles. Net zoals hier en elders ter wereld, is er ook in Los Angeles de order om binnenshuis te blijven. Om er nu zeker van te zijn dat deze maatregel ook wérkelijk door de mensen zou worden gehandhaafd, had Garcetti de inwoners van zijn stad aangemoedigd, er goed in de gaten te houden of er geen mensen zouden zijn die deze maatregel zouden schenden. Mochten die iemand zien die deze order schond door buiten te zijn, dan moesten zij de “overtreder” aangeven bij de autoriteiten. De informanten zullen hier dan een beloning voor krijgen. https://www.blacklistednews.com/article/76713/la-mayor-garcetti-encourages-residents-to-report-violators-of-stayathome-order-snitches-get/ Nu is het niet duidelijk of dit ook elders zou kennen gebeuren, maar als hiermee een precedent wordt gezet, dan zou het mogelijk kunnen zijn dat we een mogelijk tijdperk van aanbrengers en aangevers binnen zouden kunnen gaan.

Gedachtenlezende Microchips. 

Hoever men nu al is om de microchips te perfectioneren vóór de opkomst van de Antichrist en zijn helper, wordt duidelijk uit een artikel van sciencealert.com:

“Als u denkt dat uw hart de enige overgebleven plaats voor al uw geheimen is, denk dan maar eens opnieuw na; dit omdat wetenschappers werkelijk stappen zetten in de richting naar het lezen van uw gedachten zetten, om die dan op een scherm te plaatsen en die voor iedereen te zien zijn. 

“Een team van de University of Oregon heeft een systeem gebouwd dat via hersenscans de gedachten van mensen kan lezen en de gezichten die zij in hun hoofd visualiseren kan reconstrueren. Zoals u spoedig zult zien, zijn de resultaten behoorlijk angstaanjagend. “We kunnen iemand’s geheugen – wat meestal intern en privé is- nemen en dit uit zijn hersens “halen”, vertelde neurowetenschapper Brice Kuhl, een lid van het team, aan Brian Resnick van Vox. Hier is hoe het werkt. De onderzoekers selecteerden 23 vrijwilligers en stelden een reeks van 1.000 kleurenfoto’s samen van gezichten van willekeurige mensen. Terwijl zij verbonden waren aan een fRMI-machine wat subtiele veranderingen in de bloedstroom van het brein detecteert om er de neurologische activiteit mee te meten, werden hen deze foto’s getoond. Eveneens verbonden aan de fRMI-machine is een kunstmatig intelligentieprogramma wat de hersenactiviteit van de deelnemers, gedurende de opname van een wiskundige beschrijving van elk gezicht waaraan zij waren blootgesteld, leest. De onderzoekers hadden 300 getallen aan bepaalde fysieke kenmerken op de gezichten toegewezen wat het kunstmatige intelligentieprogramma (AI), te helpen die als code te “zien.” 

En verderop:

“De machine slaagde erin, ieder gezicht te reconstrueren, gebaseerd op activiteit van twee afzonderlijke regio’s in het brein: de Gyrus Angularis wat betrokken is bij een aantal processen gerelateerd aan taal, verwerking van getallen, ruimtelijk besef en de formatie van levendige herinneringen; en de Occipitotemporale Cortex die visuele signalen verwerkt.” sciencealert.com/scientists-have-invented-a-mind-reading-machine-that-can-visualise-your-thoughts-kind-of

Tenslotte Nog Dit. 

Wat nu al het bovenstaande betreft, weten we niet hoe dit alles zich zal verhouden tot de komende Antichrist, de herbouw van de tempel enz. Misschien dat later er het een en ander duidelijk over zal worden. We wisten echter niet dat een gewone griep zoals die nu al voor jaren tijdens elk griepseizoen opkomt, deze maal via een massale propagandacampagne getransformeerd zou worden in een wereldwijde en levensbedreigende pandemie van ongehoorde proporties. De plannen voor een dergelijke propagandacampagne moeten echter al enige tijd hiervóór op de tekentafels hebben gelegen zoals Aron en Melinda Dykes dit met hun video over de “12 Monkeys” al heben aangetoond. Plannen die nu, voor onze ogen worden gerealiseerd. Schijnbaar leven we nu in de eindfase van een wereld zoals we die tot nu toe hebben gekend. En nu bevinden we ons in een transitie van de huidige wereld naar de Nieuwe Wereldorde. Een samenleving waarmee die in de roman “1984” van George Orwell geheel in het niet valt. Het jaar, 1984 waarvan men destijds dacht dat er een Nieuwe Wereldorde geopenbaard zou worden, is nu inmiddels al weer lang geleden zonder dat er iets dergelijks gebeurde, geruisloos voorbijgegaan. Dat jaar nu, is wat die Wereldorde betreft, in symbolische zin verplaatst naar de toekomst. Aldus besluiten we met het volgende: 1984: Back to the Future. 

Ton Nuiten – Zaterdag 11 April 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star