Het zal velen vermoedelijk zijn ontgaan, maar de ware strategie achter het coronavirus is nu gewoon online te vinden. Die heeft een titel: “Doorontwikkeling verhaallijn en toon.” Die is afkomstig van de Rijksoverheid. Bovenaan links op het genoemde document lezen we de term “Was.” En bovenaan rechts lezen we er de term “Wordt.” Links lezen we er wat er voor gedragsbeïnvloeding nodig zou zijn om het publiek zover te krijgen dat het zich aan bepaalde maatregelen zou gaan houden: “angst voor het coronavirus/het onbekende als voornaamste Impuls voor gedrag.”

Dus: om de mensen ertoe te krijgen dat die zich aan zekere maatregelen tegen corona zouden gaan houden, diende er hier eerst veel angst en vrees voor een onbekend coronavirus te worden gecreëerd. En wat werd het nadat de mensen uiteindelijk angstig en bevreesd genoeg waren voor “het onbekende”? Dat lezen we ernaast: “Mondkapje in supermarkt: eerst droeg 10% het, toen 20, 30 en nu misschien wel meer dan 75%, als aanvulling op 1’5 meter.”

Het tweede punt: eerder was het nog normaal dat er groepen mensen bij iemand over de vloer kwamen en dat er feestjes werden gehouden, maar dat is nu “Ongewenst gedrag.” Dit moest leiden tot “Goed gedrag” waarmee het zich houden aan de coronamaatregelen als de “sociale norm” wordt bevestigd. (Hierbij zouden we iets bij aan willen tekenen: was het minister Grapperhaus (Veiligheid & Justitie) niet die eerst zei dat zij die zich niet aan de 1’5 meter afstand hielden en zo de ouderen konden besmetten “asociaal” waren? En wat lazen we later in de supermarkten als een van de maatregelen tegen corona? Juist: “Geen sociale gesprekken!” Dus zijn we toch nog met zijn allen ergens “asociaal” geworden!)

Maar wat (en dat is dan het derde punt) als er nu verdeeldheid onder de bevolking ontstaat? Want niet iedereen zal het er met die regels eens zijn en die dus ook niet na zouden leven. (Wij zelf zouden hier bij in kunnen vullen: “Je bent asociaal als je die regels niet onderhoud!”) Wat zou het dan worden als mensen die regels zouden negeren? Dan zou er sprake moeten zijn van “Solidariteit en gemeenschappelijkheid.” En dit hield in dat we “Alleen samen” zouden zijn, elkaar aanspreken en “afspraken maken, helpen met naleving sociale norm (in de buurt, in winkels, met collega’s, in de straat, met familie).”

\En dat net zolang tot alle neuzen dezelfde kant op zouden komen te staan. (Hierbij komt weer stilletjes in gedachten wat de hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant had gezegd, namelijk dat de media allemaal met “één tong” over corona moesten spreken (de officiële versie ervan wel te verstaan!) En zo werd het (om het zomaar eens te formuleren) “één neus, één tong en één grote familie”!

Het vierde punt was: “We moeten hier doorheen.” En wat werd het? Dat het wel iets van ons vraagt, maar dat we dit wel zouden kunnen volbrengen er doorheen te komen, want: “Hebben we eerder laten zien, bewijs dat het werkt.”

(Wát we eigenlijk al hebben gezien, is het bewijs dat er zich nu rond het coronavirus hetzelfde scenario afspeelt als destijds rond de Mexicaanse griep in 2009. Toen bleek het om een gewone griepepidemie te gaan die door de Wereldgezondheidsorganisatie desondanks toch tot een levensgevaarlijke pandemie was uitgeroepen. Later kwamen we er achter wat er zich werkelijk voltrokken had rond de Mexicaanse griep: zie https://tinthor/2020/08/16/why-the-w-h-o-faked-a-pandemic-over-10yrs-ago-youtube/ https://tinthor/2020/06/27/nieuwsuur-leugens-en-manipulaties-door-de-who-en-rivm-rond-de-mexicaanse-griep-in-2009-youtube/ en https://tinthor/2020/12/02/de-onthutsende-gelijkenis-tussen-corona-en-de-mexicaanse-griep-youtube/ En zoals het met de Mexicaanse griep toen was, zo is het ook nu met corona; het enige verschil tussen beide nep-pandemieën is dat we er in 2009 die immuun-verwoestende maatregelen niet hadden!

(En ook hier zouden we weer een aantekening bij willen plaatsen: Zowel tijdens de Mexicaanse griep toen en corona nu werd verwezen naar de verwoestende grieppandemie uit 1918 waarbij er miljoenen mensen om het leven waren gekomen. En dat zou zowel toen als nu weer kunnen gebeuren, zo werd gezegd. Hierbij is men een ding vergeten: Zowel tijdens de Mexicaanse griep toen, was er geen wereldoorlog aan de gang. En die is er natuurlijk nu tijdens corona ook niet. Wat dit nu zeggen wil? Die grieppandemie die er in 1918 heerste, kon weleens een gewone griepepidemie zijn geweest. De reden echter dat die toch miljoenen dodelijke slachtoffers wist te maken, zou gelegen zijn in het feit dat door de verwoestende Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld het menselijk immuunsysteem van talloze mensen verzwakt zou kunnen zijn geworden én vanwege ziekten die er al heersten vóórdat die pandemie er uit zou breken; een van de dingen die een oorlog nu eenmaal altijd met zich meebrengt, zijn ziekten en kwalen. Voeg er dan nog eens de ondervoeding bij vanwege de interruptie van de voedselbevoorrading door de oorlog, en dan valt het misschien te begrijpen, waarom een gewone griepepidemie destijds miljoenen mensen de dood in wist te jagen! Het is nu dit wat in beide gevallen over het hoofd is gezien. Om zowel de Mexicaanse griep toen als corona nu met die pandemie van 1918 te vergelijken, heeft men er de grootste en domste inschattingsfout mee gemaakt die men er maar mee kon maken!)

Het vijfde punt: “Maximale controle van het virus.” Als het virus eens onder controle zou zijn, zouden die maatregelen dan worden opgeheven? Nee, wel versoepeld en vooral: “Omgaan met het virus in het dagelijkse leven. Volhouden door vindingrijkheid.” Ofwel: Wen er nu maar alvast aan; het virus zal ons nu wel bijblijven en gebruik je vindingrijkheid nu maar om je hierbij aan te passen. Het doel is dat hier geleidelijk aan een gewenning onder de bevolking op zal treden zodat het “nieuwe normaal” normaal wordt en wat eens in het nog niet zo lange verleden normaal was, dan “abnormaal” zal worden.

Punt zes: dit was: “Wat kan niet: focus op maatregelen.” En wat werd het? “Wat kan wel: focus op gedrag. Gedeelde verantwoordelijkheid om goede gedragsintentie ook na te kunnen leven: in de openbare ruimte, in de winkel, etc.” Het was dus het doel de blik van de corona-regels af te wenden om vervolgens de nadruk te leggen op ons gedrag. Want ook jij zal en moet zich aan de regels houden; jij wilt toch zeker geen “moordenaar” van jouw grootvader worden dat je te dicht in zijn buurt komt waardoor je hem zou kunnen besmetten? En zo wordt ons allemaal een groot schuldgevoel aangepraat! Maar was het ook weer niet Dr. Roel Coutinho (de voormalige directeur van het RIVM) die op 7 augustus j.l. nog tijdens een interview met het actualiteitenprogramma “Nieuwsuur” vertelde dat er “geen wetenschappelijk bewijs” is dat maatregelen zoals het dragen van mondkapjes en die 1’5 meter afstand ook enig effect hadden? Ook premier Rutte zei op 6 augustus nog dat mondkapjes weinig effect hadden. Zowel Dr. Jaap van Dissel, het RIVM en minister de Jonge waren toen dezelfde mening toegedaan. Maar er is (zoals achteraf gebleken is) meer: aanvankelijk zou men bij de WHO hebben gedacht dat die 1’5 afstand-maatregel “niet gewenst” zou zijn geweest. Later echter, draaide diezelfde WHO 180 graden om haar as (zoals ons wereldbolletje dit dagelijks zou doen) en deelde vervolgens mee dat die maatregel nu wél gewenst zou zijn! En nu hadden Jaap van Dissel, het RIVM, premier Rutte en minister Hugo de Jonge het met die mondkapjes hetzelfde gedaan; waren die volgens hen aanvankelijk niet effectief, later draaiden die zich eveneens als de WHO met die 1’5 afstands-maatregel deed, 180 graden om hun eigen as; want nu waren die mondkapjes plotseling weer wél effectief; wie heeft hen dan omgepraat? Zou het dan niet mogelijk zijn dat het eerst Dr. Jaap van Dissel en het RIVM door Big Pharma omgepraat zouden kunnen zijn en dat die vervolgens weer premier Rutte en minister de Jonge hebben omgepraat? We weten dit wel niet met zekerheid te zeggen, maar de hele zaak zit toch wel wat tegenstrijdig en dubbelhartig in elkaar!

Dan zijn er nog twee punten te lezen, maar we zullen besluiten met het laatste punt. En het lijkt hier dat er de aap werkelijk uit de mouw schijnt te komen. Want daar gaat het dan over ontmoediging:

“Ontmoedigen” (en wel door) “teneur van golven en alarmerende cijfers.” Dit werd later vervangen met “Aanmoedigen door ‘winstcijfers’: wat er is voorkomen, voor wie doen we het.” (vetdruk toegevoegd) Bron: rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon

Allereerst: wát precies diende er nu te worden “ontmoedigd”? Wel, dat wat hiervoor allemaal nog normaal was: het gezellige sociale samenzijn, moest worden ontmoedigd. “Geen sociale gesprekken” in de supermarkten is een van de corona-regels, weet u nog? Het echte doel ervan is, er de sociale cohesie van de bevolking mee te ontbinden. En wat had men erbij in gedachten om dit zo goed mogelijk te kunnen doen? Door met een regelmaat aan corona-golven (eerste, tweede en derde golf) en hier met “alarmerende cijfers” over te komen zodat de bevolking het van angst en vrees niet meer zou weten waar die het zoeken moest! Zou dit doel eenmaal zijn bereikt, dan zou het volk in de grip worden gehouden met die “winstcijfers” door die erop te wijzen wat er met die maatregelen al was bereikt.

En voor wie we het allemaal deden. Voor bijvoorbeeld de ouderen in verpleeghuizen van wie er enkelen zouden overlijden, zonder dat de familie hierbij aanwezig mocht zijn om nog waardig afscheid van hen genomen te kunnen hebben. En natuurlijk ook voor de ondernemers die tijdens de eerste totale lockdown hun bedrijf over de kop hadden zien gaan. Premier Rutte bedankte de ondernemers namens de VVD nog voor hun inzet. “Inzet”? Die hadden tijdens de lockdown enkele maanden geleden en dankzij die krankzinnige corona-regels niets in te zetten. En omdat zij in die tijd niets in te zetten hadden, konden zij dan ook de nodige omzet niet halen om er met de inkomsten van, hun maandelijkse lasten niet (of nog met moeite) te betalen. En dit is nu de realiteit. En dit wat we hierboven over De Doorontwikkeling in verhaallijn en toon” beschreven hebben, is de ware strategie achter de coronacrisis, een crisis die er eigenlijk nooit was! Maar wacht, nu, maanden later (en we leven intussen weer op zowat de helft van de maand december) lijkt er weer iets op komst te zijn, namelijk:

“Harde lockdown tot en met 19 Januari: Onder Andere Scholen en Winkels Dicht.”

Vanwege de toenemende besmettingen (door de vele vals-positieve) PCR-testen wordt er sterk vermoed dat er weer zoals aangegeven is, een harde lockdown in aantocht zou zijn. rtvnoord.nl/nieuws/770746/Harde-lockdown-tot-en-met-19-januari-onder-andere-scholen-en-winkels-dicht Om die reden was het zeer recent nog een “Extreme drukte bij kappers door mogelijke harde lockdown” zoals de zender AT5 wist mee te delen. youtube.com/watch?v=M84otrZzWOA Tijdens de persconferentie met premier Rutte van vanavond (maandag 19:00) zal hier misschien meer over gezegd worden. Mocht die lockdown er toch komen, dan hoeven we ons eigenlijk niet meer af te vragen, wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Al eerder hadden we over de lockdowns het volgende geschreven:

“De waarheid is echter dat de lockdowns zullen blijven komen; die zullen na enige tijd misschien weer worden versoepeldof zelfs misschien (tijdelijk) worden opgeheven. Hier zal echter geen einde aan worden gemaakt. Hoewel de wereldwijde lockdowns en de daarmee gepaarde maatregelen van tijd tot tijd wat versoepeld zouden kunnen worden, zullen die mogelijk pas eindigen wanneer elke wereldburger zal zijn gevaccineerd.” https://tinthor.org/2020/11/12/een-complottheorie-uit-het-verleden-de-aantasting-van-de-ozonlaag-afname-zonnevlekken-afkoeling-van-de-aarde-un-agenda-21-herverdeling-van-de-welvaart-verwoesting-van-het-kapitalisme-van-d/

Ton Nuiten – Maandag 14 December 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star