Ophef: Kamer boos op Gideon v Meijeren v vd Plas Agema Bergkamp & de Jonge ‘Walgelijk’ Debat Tweede – YouTube (Aflevering II)

Voor velen van ons zal het wel duidelijk zijn dat het er tijdens debatten in de Tweede Kamer nogal fel toe kan gaan. De gemoederen lopen er soms vooral op tijdens debatten over de coronacrisis. Ook nu was dit weer het geval. Nu echter, ging het om een uitlating van Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie, FvD). Van Meijeren begon zijn speech eerst door zich te beklagen over de politieke partijen zoals Partij voor de Arbeid, ChristenUnie, GroenLinks, Socialistische Partij, omdat die op dat moment niet bij deze sessie aanwezig waren; ook de VVD schitterde door afwezigheid “Waar is iedereen?” vroeg Van Meijeren. Het debat ging erover of corona nu wel of niet als “A-ziekte” in de wet moest worden opgenomen.

“Ich Habe Es Nicht Gewusst.”

Waarna Van Meijeren vervolgde met:

“Ik heb er geen woorden voor, voorzitter. Ongelooflijk, wát een parlement! Ik kondig hierbij dan ook vast aan dat ik dinsdag een hopelijke stemming zal aanvragen, want het is belangrijk om te zien, welke Kamerleden aan welke kant van de geschiedenis staan. Niemand kan zeggen: Ich habe es nicht gewusst. Nederlanders hebben er recht op om te weten: wie kiest voor een gezondheidsdictatuur, medische apartheid en een samenleving die wordt beheerst door angst; en wie kiest voor liefde, vrijheid en democratie.” 

Van Meijeren deed zijn beklag over de afwezigheid van die partijen die hoewel die wél voor vaccinatie (en als zodanig voor een “gezondheidsdictatuur” zijn), maar die het wat het debat over die A-status van corona betreft, nu plotseling af hadden laten weten. Degenen die er wél aanwezig waren, waren de Kamerleden Caroline van der Plas van de politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB), Agema Bergkamp (PVV), Hugo de Jonge (CDA) en tenslotte de voorzitter zelf, Vera Bergkamp (D’66)

Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging (BBB).

De eerste die het woord nam om te reageren op wat Van Meijeren had gezegd, was Caroline van der Plas, van de politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB): 

“Dank u wel; ik wilde even beginnen met het afstand nemen van de woorden die zojuist werden gebruikt, “Wir haben es nicht gewusst”. Dat zijn verwijzingen naar nazi-Duitsland en naar Jodenvervolging en naar de verschrikkelijke holocaust, en ik ben een collega van de Kamerleden van Forum, maar ik wil wél even zeggen dat ik dat echt wálgelijk vindt wat hier gebeurt. Dat gezegd hebbende, wil ik graag beginnen.”

Voorzitter Vera Bergkamp. 

Voordat Van der Plas begint om haar betoog verder af te maken, zegt voorzitter Vera Bergkamp ook iets over de woorden van Van Meijeren tegen Van der Plas:

“Ik wil zeggen dat ik me aansluit bij uw woorden waarmee u begon, ehm, (zich dan tot Van Meijeren wendend), u gaat natuurlijk over uw eigen woorden, maar ik vindt de link naar de Tweede Wereldoorlog ongepast en ik hecht er waarde aan om er toch iets te zeggen in deze zaal.”  

Waarna Van Meijeren weer het woord neemt; hij zegt dan dat hij de situatie die er vandaag (in verband met corona) heerst, niet vergelijkt met “de verschrikkingen die de Joden zijn aangedaan in de Tweede Wereldoorlog.” “Maar”, (gaat hij verder), “Ik zie sterke gelijkenissen in de zin van de machtigingswet en zeker ook de medische apartheid die nu is ingevoerd; want natuurlijk zijn die verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog ook niet van de een op de andere dag gerealiseerd en op het moment dat bevolkingsgroepen uitgesloten werden van bepaalde delen van het maatschappelijk leven, had er eigenlijk direct iemand op moeten staat en met zijn vuist op tafel moeten slaan en moeten zeggen: “Tot hier en niet verder!” Want als wij accepteren dat er hier in dit land een status van medische apartheid wordt gecreëerd op grond waarvan sommige burgers geen toegang meer hebben tot delen van het sociaal-maatschappelijk leven op basis van hun gezondheidsgegevens, dan zou ik me daar met hand en tand in de hardst mogelijke bewoordingen tegen blijven verzetten. Dank u wel.” 

Wat Van Meijeren hier nu doet, is dat hij hier voor de vrijheid van ons, de burgers, opkomt door te waarschuwen voor een discriminerende tweedeling in de Nederlandse samenleving waarbij degenen die gevaccineerd zijn, een bevoorrechte en begunstigde positie boven hen die niet gevaccineerd zijn, zullen krijgen. Waarna Van der Plas weer het woord neemt:

“Nou ja, mijn antwoord is daar heel simpel op; eh, zég dat dan gewoon in een toespraak, wat u hier nu zegt. Waarom gebruikt u dan een zin van “Wir haben es nicht gewusst”? Dat is gewoon een bewuste actie; dat is gewoon bewust prikken in de richting Tweede Wereldoorlog. U legt hier nu klip en klaar uit (kan ik het mee eens zijn, kan ik het niet mee eens zijn), wat u ermee bedoelt. U vraagt zestig minuten spreektijd aan; vraag vijfenzestig minuten aan om deze zin nog eventjes te doen. Dit hóeft niet; je hoeft niet te zeggen “Wir haben es nicht gewusst.” Dat is echt niet nodig.” 

Van Meijeren reageert hierop door te zeggen dat zijn vergelijking heel terecht is, “maar mijn collega eerder ook heeft gezegd, “Een vergelijking is niet een gelijkenis.” Maar er wordt aan alle kanten in deze Kamer bij tal van gebeurtenissen, ook na de “minder, minder, minder-uitspraak” (van Geert Wilders tijdens diens toespraak over “minder Marokkanen” in maart 2014-TN), “worden ook allerlei Kamerleden die de oorlog erbij gaan halen. En ik zie nu, de meest verstrekkende grondrechtenbeperkingen en discriminatie sinds de Tweede Wereldoorlog. En ik maak die vergelijking en volgens hoe die vergelijking wordt ingevuld, ja, dat heeft u onjuist gedaan, dus dat licht ik graag even toe.” 

Van der Plas:

“Nou ja, eh, laatste reactie; ik zie mensen ook wel eens mensen in elkaar slaan op straat, en dan doe ik het ook niet.” 

Agema Bergkamp (PVV)

Waarna Agema Bergkamp (PVV) het sprekersgestoelte beklimt:

“Dank u wel, voorzitter. Het Joodse volk zit diep in mijn hart. En hoewel ik begrijp dat de heer van Meiijeren diepe frustraties heeft als het gaat om corona, doet het ontzettend veel pijn wat hij zegt als hij het heeft over “Wir haben es nicht gewusst.” Zoveel families zijn afgevoerd en vernietigd. Die hebben geeneens meer kinderen en kleinkinderen kunnen krijgen die dit hebben meegemaakt, wat wij hebben meegemaakt. Voorzitter, ik zal de vrijheid van meningsuiting van de heer van Meijeren hier te vuur en te zwaard verdedigen, maar dit doet echt píjn.”

Hugo de Jonge (Minister van Gezondheid (CDA)

Dan is het de beurt aan Hugo de Jonge (CDA):

“Voorzitter, dank u wel. En laat ik me allereerst aansluiten bij uw woorden, de woorden van mevrouw van der Plas en de woorden van mevrouw Agema, waarin zij met nadruk afstand nemen van de verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Want die zijn misselijkmakend, zéker; maar doen ook nooit recht aan het nú en al helemaal nooit recht aan het verleden. En sowieso, voorzitter, zit er, had ik bij de inbreng van Forum voor Democratie die grote moeite om ehm, om…daar niet ehm, niet onmiddellijk ook met ferme woorden afstand van te nemen en heb je natuurlijk altijd de afweging als dat type beweringen worden gedaan die de werkelijkheid geweld aandoen, de wetenschap verdacht maken etc., dat je dan voor het dilemma staat: negeer je dat dan; dus gewoon negeren om er vooral geen podium aan te geven? Of moet je toch reageren omdat onzin die gevaarlijk is, gewoon niet onbesproken mag blijven? Kijk, iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar natuurlijk niet op zijn eigen feiten. En het ontkennen van de ernst en de gevolgen van het virus waar we nu al een jaar lang, anderhalf jaar lang, door in de greep worden gehouden; het ontkennen van de noodzaak om maatregelen te treffen; het verdacht maken van vaccinatie als ’n uitweg uit de crisis; dat is als dat type ideeën wortel schiet, gewoon regelrecht een gevaar voor de volksgezondheid. Dus zonder daar verder op in te gaan, wilde ik dat toch aan de voorkant markeren.”

Laatste Opmerking Gideon van Meijeren Richting Hugo de Jonge. 

Terwijl De Jonge na zijn zegje gedaan te hebben, gaat hij met de rug naar Gideon van Meijeren zitten, waarop de laatste er deze reactie op geeft:

“Ik zie dat hij zijn rug naar mij toedraait, maar dit zijn uitspraken die direct onze rechtsstaat ondermijnen.”

Waarna het doek valt en de video eindigt.

Armzalig Gebrek aan Vermogen Goede Uitleg. 

Laten we nog even kijken naar wat Gideon van Meijeren zei; hij vertelde er vanwege de afwezigheid van het overgrote deel van de politieke partijen o. m. dit:

“Ik kondig dan ook hierbij vast aan, dat ik dinsdag een hoofdelijk stemming zal aanvragen; want het is belangrijk om te zien welke Kamerleden aan welke kant van de geschiedenis staan. Niemand kan zeggen: “Ich habe es nicht gewusst.” 

Waarna het Van der Plas, Vera Bergkamp, Amega Bergkamp (familie?) en Hugo de Jonge goed in de voetzolen schiet en zij over Van Meijeren heen vallen. Uit hun reacties op deze uitlating van Van Meijeren kunnen we het volgende opmaken: bij deze vier is er (letterlijk) een armzalig gebrek aan vermogen om eens goed uit te leggen, waaróm dat wat hij zei, ook verkeerd zou zijn! Hun reacties zijn slechts samengesteld uit emoties, emoties en nog eens emoties. Hun gezonde verstand (áls ze dat al hadden), moet dan ook al vroeg van schrik de vlucht genomen hebben. Luister naar hun belachelijke reacties en realiseer je dan dat zij eigenlijk niets zinnigs te zeggen hebben!

Flashback: Nieuwsuur 17 December 2019.

Dit voert ons terug naar de uitzending van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur van 17 december 2019. Dat zond toen het programma “Boeren gaan actievoeren bij distributiecentra supermarkten.” De boeren die het stikstofbeleid van de regering toen zo beu waren, zouden er bij die distributiepunten actie gaan voeren zonder de bevoorrading te blokkeren. Die hebben zich al enige tijd verenigd in de Farmers Defence Force onder leiding van Mark den Oever. Tijdens zijn toespraak had hij het volgende over die knellende stikstofregels van de overheid die er de boeren mee wilde decimeren door hen van hun land weg te jagen, te zeggen:

“vijfenzeventig jaar geleden hebben we ook gezien waartoe het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt; heden ten dage een schandvlek in de geschiedenis. Ik wil jullie deze spiegel voorhouden zadat jullie niet zeggen naderhand: “Ich habe es nicht gewüsst.” 

En ook bij premier Rutte en Carola Schouten (ChristenUnie, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) waren deze vier explosieve woorden in het verkeerde keelgat geschoten. Naderhand hadden die dan ook een gesprek met Van den Oever onder vier ogen. Voor de verzamelde pers had Schouten er het volgende over te zeggen:

“We hebben het ook hier benoemd; wat er precies benoemd is, dat laat ik even voor de beslotenheid van deze bijeenkomst. Maar algemeen geldt dat elke vergelijking die je doet met de holocaust, altijd mank gaat.” 

De reactie van de (nu demissionaire) premier:

“De uitspraken vond ik aanleiding geven om die hier aan de orde te stellen.” 

Waarop een journaliste van SBS6 hem vroeg:

“En heeft u daarop ook een goede reactie op teruggekregen?”

Waarop Rutte reageerde met:

“Ik zeg er helemaal niets over; dat is het vertrouwen van het gesprek. Maar ik heb het van mijn kant dringend aan de orde gebracht.” 

Flashback II: het Jaar 2005: Fractievoorzitter VVD Mark Rutte & zijn Wetsvoorstel om Ontkenning van de Holocaust Toe te Staan Omwille van de Vrijheid van Meningsuiting.

Waar Carola Schouten en Mark Rutte met Mark den Oever ook over hebben gesproken, het zal wel nooit duidelijk worden. Maar dat het gesprek over zijn woorden “Ich habe es nicht Gewüsst” ging, zal wel duidelijk zijn.

En dit voert ons op onze beurt weer terug naar het jaar 2005, nu zestien jaren geleden. Het was toen dat Mark Rutte (toen nog de fractievoorzitter van de VVD) met een opmerkelijk wetsvoorstel kwam: natuurlijk wist iedereen dat de holocaust had plaatsgevonden en zou het van den domme zijn die ook te ontkennen. Maar omwille van de vrijheid van meningsuiting zou dat moeten kunnen! Bijna meteen nadat het plan van Rutte bekend werd, kwam die onder grote druk te staan; toenmalig directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) Ronnie Nafthaniël zei dat wat Rutte wilde “gevaarlijk” was. Uiteindelijk werd de druk op Rutte zo hoog dat die toen inbond en het wetsvoorstel maar liet varen. https://tinthor.org/2018/06/10/denying-thee-holocaust-two-examples-of-people-who-stand-for-freedom-of-speech-teh-current-mr-mark-zuckerberg-an-example-of-the-past-mr-mark-rutte/

En dat het “gevaarlijk” was wat Rutte destijds in gedachten had, kunnen we ons ergens wel voorstellen: alles van de geschiedenis waarvan het toegestaan is dit te ontkennen (of te bagatelliseren) zal vroeg of laat ook kritisch onderzocht worden! En dat kun je met zowat elk historisch onderwerp doen, behalve met de holocaust. Want mócht het zo zijn dat het met de holocaust toch anders gegaan zijn dan ons tot nu toe verteld is waarna dit in de openbaarheid zou komen, dan zijn de rapen gaar!  En uit het bovenstaande blijken de woorden “Ich habe es nicht gewüsst” (vooral wanneer die door een “bekend persoon” worden geuit), vreemde zieleroerselen bij anderen naar boven te brengen.

Hierna Aflevering III. 

Dit is aflevering twee van deze trilogie van Nederlandse bodem; hierna komt aflevering III aan de beurt en daar gaat het over de “stoot-aangevende poster” die Thierry Baudet (FvD) op 5 mei (Bevrijdingsdag) j.l. had gepubliceerd, waarmee hij duidelijk maakte dat terwijl we die dag vierden ter herinnering aan de bevrijding van Nederland op 5 mei 1945, onze vrijheden er dankzij de coronacrisis er flink mee ingeperkt waren. Die poster zou naar verluidt, bij velen verkeerd zijn gevallen.

Ton Nuiten – 9 Juli 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star