Mark Rutte in KNALLENDE ruzie met Sylvana Simons – YouTube

Zoals de titel het al aangeeft, hadden premier Rutte en minister Sylvana Simons een verschil van mening over het coronabeleid wat het kabinet de afgelopen anderhalf jaar gevoerd had. Simons hat hier een motie over ingediend waarin zij dit beleid bekritiseerde; het beleid had volgens Simons alleen tot 30.000 doden geleid; de nabestaanden van de slachtoffers konden de uitvaart slecht online (vanachter een computerscherm) bijwonen. Over deze motie zei Rutte onder meer het volgende:

“Hier staat eigenlijk in dat het dood door schuld is van 30.000 mensen en nog en nog heel veel andere dingen; dus ik vindt het écht een ’n verschrikkelijke motie. Ik ben er enorm door geraakt (wij alle drie) en nogmaals, wij kunnen wel tegen een stootje. Maar dit wordt ook gezien door mensen die dag en nacht werken in het OMT, die dag en nacht werken in de gedrags”…[niet goed te verstaan], “die dag en nacht werken in de ziekenhuizen, die ons adviseren en ik krijg hier eigenlijk te zien dat die hele strategie de volksgezondheid heeft geschaad, 30.000 doden tot gevolg heeft gehad…”

Deel Reactie van Sylvana Simons. 

Een deel van de reactie van Sylvana Simons:

“Nou ja, kijk, allemaal mensen kijken er mensen mee die al anderhalf jaar hard werken om er alles aan te doen wat hen door dit beleid opgedragen wordt. En dat doen ze met de beste intenties. Nergens heb ik in de motie beschreven dat ik twijfel aan de intentie van de minister-president. Maar weet u wie er ook meekijken? De nabestaanden van deze 30.000 mensen; de nabestaanden van deze mensen die zijn overleden. En nergens in de notie staat dat de heer Rutte is verantwoordelijk voor 30.000 doden. Wat er wél staat is dat we hebben gekozen voor een strategie waarvan we na anderhalf jaar kunnen concluderen dat er heel veel leed te betreuren valt en dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn dat een andere strategie tot een andere uitkomst leidt…”

Coronabeleid Kabinet was een Bewust Gekozen Catastrofaal Beleid. 

Nu, mevrouw Simons, u twijfelde niet aan de de intentie van de heer Rutte? Die zal het natuurlijk allemaal wel goed hebben bedoeld als we u mogen geloven! En dat het nu pas na anderhalf jaar zou zijn dat we nu kunnen concluderen, dat er heel veel leed te betreuren valt? Het was echter al in maart 2020 bekend dat het coronabeleid veel ellende en gruwelijk leed voor de Nederlandse bevolking mee zou brengen; en erger nog: het kabinet-Rutte – en uiteraard ook onze minister-president zelf – was hier toen al van op de hoogte; toch koos dit kabinet er (met goedkeuring van het parlement) doelbewust voor, dit ronduit verwoestend beleid voort te zetten, zoals uit het hier volgende onthullende artikel zal blijken.

“KABINET KOOS BEWUST VOOR CATASTROFAAL BELEID – IMMENSE SCHADE ECONOMIE EN WELZIJN, GEEN WINST VOLKSGEZONDHEID. 

door Gast auteur | 1 juli 2021 | COVID-19, Kabinet Rutte III

Op vrijdag 25 juni dropten Jeroen Pols en Willem Engel een bom in het wekelijkse 8 uur journaal van Viruswaarheid. Er is eindelijk gehoor gegeven aan een WOB-verzoek dat door de Volkskrant is gedaan op 26 maart 2020 aan de overheid. Het ging om de stukken die ten grondslag lagen aan het corona-beleid. Uit het antwoord op het WOB-verzoek blijkt dat het kabinet bewust heeft gekozen voor en catastrofaal beleid. 

Vanaf vorig jaar was bekend dat het beleid immense schade voor economie en welzijn van de Nederlandse bevolking zou opleveren, en dat er geen winst zou zijn voor de Volksgezondheid. 

Viruswaarheid heeft in het weekeindoverzicht van 25 juni de stukken behandeld. En u kunt de zoom van 25 juni onder deze link bekijken. 

Ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwden het kabinet in maart vorig jaar voor de catastrofale gevolgen van de ‘intelligente lockdown.’ 

Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten eind maart concludeerde dat de indirecte schade aan de Nederlandse volksgezondheid zo zwaar was dat deze de directe gezondheidsschade van COVID-19 overschaduwde. 

Het kabinet verzweeg deze afweging voor het publiek. 

‘De kosten zijn zo buitenproportioneel hoog dat een afweging tussen economie en gezondheid overbodig is’, aldus het advies. 

Het ministerie zag als direct gevolg van de maatregelen een toename van de staatsschuld van 150 miljard en een krimp van het bruto binnenlands product een krimp van 40 miljard euro. 

Daarnaast verwachtte de analyse tientallen miljarden schade als gevolg van de uitgestelde reguliere gezondheidszorg en psychosociale kosten door een toename van eenzaamheid, angst- en stemmingsstoornissen en zelfmoorden. Het rapport adviseert om de capaciteit van de gezondheidszorg op te schalen en de economie open te houden. 

Het kabinet koos desondanks voor een voortzetting van haar beleid. 

ZWAKKE GEZONDHEID

Uit het afgelopen week op basis van een WOB-verzoek van onder meer door de Volkskrant vrijgegeven rapport volgt dat een gedeeltelijke voortduring van de maatregelen gedurende een jaar slechts een beperkte gezondheidswinst oplevert. 

De maatregelen zouden bij een volgens de ambtenaren waarschijnlijk veel te optimistische inschatting 25 duizend sterfgevallen voorkomen van patiënten met een zwakke gezondheid en een gemiddelde leeftijd van 82 jaar. 

De geraamde kosten per vermeden sterfgeval bedroegen bijna 10 miljoen euro terwijl daar een zeer beperkte levensverwachting tegenover stond. 

SLUIPMOORDENAAR

De onderzoekers waarschuwen dat uitstel van reguliere zorg een ‘sluipmoordenaar’ kan zijn die potentieel meer levens raakt dan het coronavirus. Alleen al de toename van depsessie en zelfmoorden zou duizenden mensenlevens kosten.

Het rapport komt tot een inschatting van een verlies van 500 duizend gezonde levensjaren. Dit is volgens de analyse een flinke onderschatting omdat ook Nederlanders zonder psychische- en gezondheidsklachten een afname van hun kwaliteit van leven ervaren. 

STAATSSCHULD

De ambtenaren wijzen erop dat een forse toename van de staatsschuld voor de komende jaren lagere overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid met zich meebrengen. Deze gevolgen laat het rapport in de kosten-batenanalyse buiten beschouwing. 

GEEN WINST

De analyse neemt als uitgangspunt dat 2% van de besmettingen tot ernstige klachten leidt. Hierdoor zouden er bij een beleid zonder maatregelen door capaciteitsgebrek de helft van de geschatte vijftigduizend patiënten geen intensieve zorg ontvangen en overlijden. Achteraf blijkt deze inschatting veel te negatief. 

In zijn presentatie van afgelopen mei in de Tweede Kamer verlaagde OMT-voorzitter Jaap van Dissel dit naar 0,35%. De ziekenhuizen behandelden uiteindelijk in een jaar tijd niet meer dan tienduizend patiënten op de intensive care. Tegenover de catastrofale gevolgen van het beleid staat daarmee waarschijnlijk geen gezondheidswinst. 

De voorlopige conclusie is dat het kabinet doelbewust en met instemming van het parlement, duizenden mensenlevens opoffert en de Nederlandse samenleving de vernieling indrijft terwijl daar geen winst voor de volksgezondheid tegenover staat.”* Bron: stichtingvaccinvrij.nl/kabinet-koos-bewust-voor-catastrofaal-beleid-immense-schade-economie-en-welzijn-geen-winst-volksgezondheid/ (* vetdruk toegevoegd)

Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen in Gesprek met Psycholoog Martin Appelo bij NPO Radio 2. Reactie Zwagerman: 

“… maar daarna gingen wij wat eten vlak voor de deur van de Tweede Kamer; nou, we hebben iedereen, Broers heeft over de schoenen van Lillian Marijnissen geplast daar, alle politici zaten daar óp en ín elkaar. De volgende dag zie ik een persfoto van de sluiting van de Tweede Kamer en daar zitten ze allemaal braaf op anderhalve meter afstand, terwijl, wij zágen ze toch daar gewoon allemaal bij elkaar op schoot zitten!” Bron: youtube.com/watch?v=R0lHwEP4Kwk (“Psycholoog Martin Appelo over de coronacrisis en de menselijke geest | Op z’n Kop! | NPO Radio 2” (vanaf 43:22)

Psalm 5:9-11. 

Tenslotte nog Psalm 5:9-11. Het is een deel van een gebed wat koning David eens tot God bad vanwege zijn belagers. De woorden in de verzen 10-11 kunnen we ook goed toepassen op onze eigen belagers, namelijk de sinistere onheilige drie-eenheid, samengesteld uit Rutte, De Jonge en Grapperhaus (en die Kamerleden die hier met dit desastreuze beleid mee in hebben gestemd):

(9) “HEERE, leidt mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht. (10) Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is, hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, met hun mond vleien zij. (11) Verklaar hen schuldig, o God, laat hen ten val komen met hun opvattingen; verdrijf hen om hun vele overtredingen, want zij zijn U ongehoorzaam.” 

Laat dit gebed ook het gebed van die Christenen die onder ons zijn, die dankzij het satanische beleid van Rutte, De Jonge en Grapperhaus onder deze 30.000 doden hun eigen familieleden te gronde hebben zien gaan…

Ton Nuiten – Dinsdag 20 Juli 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star