Een Kleine Bloemlezing over Feiten over de Huidige Coronavaccins & een Korte Geschiedenis over Vaccins.

Noot vooraf: de term “bloemlezing” is oorspronkelijk bedoeld voor een gedichtenbundel met de beste gedichten. Eigenlijk lijkt de term in de titel hierboven dan ook misplaatst; want wat het onderstaande betreft, gaat het hier namelijk helemaal niet om gedichten. Echter:

“De betekenis van bloemlezing is inmiddels iets ruimer geworden. Naast de bundeling van (dichterlijke) werken van schrijvers kan het ook verwijzen naar en selectie van mooiste, opvallende of zelfs vervelendste zaken uit een bepaalde categorie. Bijvoorbeeld een verzameling negatieve reacties op een blog of een selectie uit een groep personen.” Bron: ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/woordbaak/waarom-noemen-we-een-verzameling-mooiste-verhalen-bloemlezing/

Het zijn nu hier de met vetdruk toegevoegde zinnen die hier op wat er hierna volgt van toepassing zijn. En wat hieronder allemaal te lezen is, is ook vervelend en negatief, maar – helaas – wel noodzakelijk.


ZEER BELANGRIJK: EUDRAVIGILANCE: Europese bijwerkingen en overlijdens registratie database. 

BELANGRIJK: EUDRAVIGILANCE (EMA)

EUDRAVIGILANCE (EMA) is” (de) “Europese evenknie van het LAREB. De “geneesmiddelen” bijwerkingen database van Nederland. 

Bij EUDRAVIGILANCE komen meldingen binnen over bijwerkingen en sterfgevallen veroorzaakt door de covid-19 vaccins (experimenteel gen therapie). 

Voor de vier grootste producenten van covid vaccins (experimenteel gen therapie), worden er meerdere categorieën bijgehouden. 

Per categorie is onderaan te zien hoeveel mensen er tot dusver aan zijn gestorven. 

LET OP: Dit is OPENBARE INFORMATIE. Er is geen sprake van complot theorieën en of hersenspinsels.” (waarna er dan de links naar de gegevens van de vier belangrijkste farmaceuten en hun coronavaccin, Moderna, Pfizer, AstraZeneca en Jansen gegeven23.500+  worden). En daaronder dit:

Er zijn in Europa al:

• Meer dan 2.1 miljoen+ zware bijwerkingen gemeld. • Meer dan 23.500+ mensen zijn gestorven aan de covid vaccins. 

En dit is mogelijk maar 1% tot max 10% van alle gemelde bijwerkingen. De  werkelijke aantallen kunnen in het slechtste geval dus x 100 zijn! 

JA U LEEST HET GOED. MENSEN WORDEN VERMOORD!!” Bron: weesdeweerstand.nl/zeer-belangrijk-eudravigilance-europese-bijwerkingen-en-overlijdens-registratie-database/


“Spoedig, op een dag, zult u accepteren dat vaccins de grootste wapens zijn die in de geschiedenis tegen de mensheid worden gebruikt.”

“Tijdens de oorlog was het een veel voorkomende uitdrukking dat er meer soldaten gedood werden door vaccin-schoten dan door schoten van vijandig kanonvuur.” -E. McBean.” 

(In 1911 werd in het Amerikaanse leger de vaccinatieplicht ingevoerd).

“Uit gegevens van het Amerikaanse leger blijkt dat zeven mannen nadat ze waren gevaccineerd, dood neervielen.”

“Een rapport van de Amerikaanse minister van Oorlog, Henry L. Stimson, heeft deze sterfgevallen niet alleen bevestigd, maar stelde ook dat er gedurende slechts zes maanden van de oorlog als gevolg van vaccinatie tegen gele koorts, er 63 doden en en 28.585 gevallen van hepatitis waren geweest.” 

“Gegevens van het leger laten ook zien dat nadat vaccinatie in het Amerikaanse leger verplicht gesteld was, er niet alleen tyfus snel toenam, maar dat er alle andere vaccinatieziekten in een alarmerend tempo toenamen.”

“Uit het rapport van de chirurg-generaal van het Amerikaanse leger bleek dat er in 1917 19,608 in de legerhospitalen opgenomen waren die aan inenting tegen tyfus en vaccinia (pokken) te lijden hadden.” 

“De legerartsen wisten dat al deze gevallen van ziekte en overlijden het gevolg van vaccinatie waren en waren eerlijk genoeg dit in hun medische rapporten toe te geven.” 

“Toen artsen de symptomen van tyfus probeerden te onderdrukken met een sterker vaccin, veroorzaakte dit een ernstigere vorm van tyfus die ze paratyfus noemden. Toen bedachten ze om die te onderdrukken, een sterker en dodelijker vaccin en creëerden ze een nog ernstigere ziekte.” 

“De artsen wilden niet dat deze enorme blunder over de vaccinziekte op hen zou reflecteren, dus spraken ze onderling af om die de Spaanse Griep te noemen, waarbij ze afstand namen van elk schandaal of schuldgevoel.” 

“Na de oorlog was dit een van de vaccins die in een vergeefse poging gebruikt werden om een in paniek geraakte wereld tegen de soldaten die van de fronten van WWI terugkeerden en met gevaarlijke ziekten besmet waren, te beschermen.” 

“De enige die uiteindelijk aan de influenza zouden ontkomen, waren degenen die de vaccinaties hadden geweigerd.” 

“Eindelijk zijn medische historici tot de aarzelende conclusie gekomen dat de grote griepepidemie van 1918 uitsluitend aan de wijdverbreide vaccins te wijten was. Het was de eerste oorlog waarin vaccinatie voor alle militairen verplicht was. De Boston Herald meldde dat er in een maand tijd zevenenveertig soldaten door vaccinatie omgekomen waren.” -Eustace Mullins.”

“Vaccins hebben uiteindelijk maar één doel. Om er de genenpool van mensen er permanent mee te veranderen en om de mensen die dom genoeg zijn voor vaccinepropaganda te vallen, ermee “uit te roeien.” En voor dat snode doel zijn ze waarschijnlijk toch 60% effectief.” -Eva Snead, MD.” 

“Wees dus niet dom en doe wat onderzoek. Niet omwille van jou, maar omwille van je kinderen.” Bron: tekst van video op gemmaodoherty.com/one-day-soon-you-will-accept-that-vaccines-are-the-greatest-weapons-used-against-humanity-in-history/


VAXXED.com: Uren na Vaccinatie: Drie Gezonde Kinderen Worden Autistisch. 

Op dezelfde site is een fragment van de video “VAXXED: Stories from the road” te zien. De ouders van drie lieve, kleine kindertjes (een drieling) vertellen hier hun ervaringen met vaccins waardoor hun kleintjes enkele uren na te zijn gevaccineerd, autistisch werden. Bron: gemmaodoherty.com/healthy-triplets-become-autistic-hours-after-vaccination/


Bereid Je Voor op Verplichte COVID-Vaccins in September, Vertelde het Leger aan Commando’s.” 

Door Davis Winkie                                               Donderdag 1 juli. 

Het leger heeft commando’s opdracht gegeven zich al op 1 september in afwachting van de volledige vergunning van de Food and Drug Administration, voor te bereiden op het toedienen van verplichte COVID-vaccins, heeft Army Times vernomen. De richtlijn kwam van een uitvoeringsbevel dat door het hoofdkwartier van het Leger naar de troepenmacht verzonden was. 

Army Times heeft van een recente update van HQDA EXORD 225-21, COVID-19 Steady State Operations er een deel van verkregen: 

“Commandanten zullen met COVID-19-vaccinatieactiviteiten doorgaan en zich voorbereiden op een richtlijn om COVID-19-vaccinatie voor militairen, in afwachting van volledige FDA-licentie, [op of rond] 1 september verplicht te stellen”, aldus het bevel. “Commando’s zullen worden voorbereid om over de vaccinatiestatus van militairen een terug-briefing te geven en zodra het bevelschrift voor het vaccin er zal zijn, de weg vooruit voor voltooiing.”

“Vanwege het beleid geven we geen commentaar op gelekte documenten. Het vaccin blijft vrijwillig”, zegt majoor Jackie Wren, een woordvoerder van het leger. “Als we door DoD” (Department of Defense-TN) “worden opgedragen onze houding te veranderen, zijn we bereid om dat te doen.”

“De vraag naar het vaccin in het leger is in de afgelopen maanden ongeveer na een vergelijkbare daling van de vraag onder het Amerikaanse volk, echter afgenomen. De administratie van Veterans Affairs overweegt momenteel een plan om alle VA-medewerkers te verplichten, te midden van groeiende zorgen wereldwijd over de ernstiger Delta-variant van het virus, het vaccin te ontvangen.” Bron: armytimes.com/news/pentagon-congress/2021/07/01/prepare-for-mandatory-covid-vaccines-in-september-army-tells-commands/ 

Wat nu dit laatste betreft, er was eerder al een poging gedaan om er bij VA een vaccinatieverplichting in te stellen. Het was toen generaal-majoor Albert Stubblebine III die destijds in november 2015 hierover een kritische e-mail aan senator Dean Heller had verstuurd:

“Het plan was om er met SB1203 aan de Veteran Association of America Inc (VA) de vaccinatieverplichting voor alle Amerikaanse veteranen mee over te dragen. Maar, zo vroeg de generaal-majoor zich af: 

“Hoe zit het met de vrijheid? Hoe zit het met geïnformeerde toestemming? Hoe zit het met wetenschappelijke, medische, religieuze of filosofische redenen om het vaccin te weigeren? Weg, allemaal weg.” Bron: tinthor.org/2021/08/25/australia-has-gone-mad-says-former-police-officer-about-governmental-sex-guidelines-youtube/ (zie onder “Flashback: 21 November 2015 – Anita Steward – Vaccinatieverplichting voor Amerikaanse Veteranen.”


Onderzoeksjournalist Kim Iversen over Dr. Anthony Fauci & AIDS in de Tachtiger Jaren. 

“Welnu, we weten nu dat het kind het virus heeft opgelopen via de baarmoeder van de moeder, maar de schade was al aangericht: de publieke paniek was toegenomen en mensen vreesden dat ze aids konden krijgen door het delen van een wc-bril of zelfs door het schudden van handen. Mensen met aids werden vervreemd en uitgesloten van hun baan, huizen, gemeenschappen en vooral homomannen werden zwaar gestigmatiseerd.

Op het gebied van de behandeling begonnen Fauci en het team van de wetenschappers van de HIH verwoed aan een vaccin te werken in de overtuiging dat dit de manier zou zijn om aan de aidsepidemie een einde te maken. Vol vertrouwen in haar werk, verklaarde Secretaris Margaret Heckler van Health and Human Services in 1984 dat er binnen twee jaar een aidsvaccin klaar zou zijn om getest te worden. Maar bankieren op een vaccin bleek moeilijker dan het leek: twee jaar gingen voorbij en er was er niet eens één klaar om te worden getest. Het publiek begon het geduld te verliezen.

Ook farmaceutische bedrijven haastten zich naar een behandeling voor aids en realiseerden zich het ongelooflijke potentieel voor winst. In 1987 was een van die bedrijven Burroughs Welcome, een Brits geneesmiddelen bedrijf dat in een reageerbuis liet zien, dat haar mislukte kankermedicijn kon worden hergebruikt om aids mee te behandelen; er werden beperkte onderzoeken gedaan, bijwerkingen op de lange termijn waren onbekend, maar in recordtempo keurde de FDA het medicijn als een behandeling in minder dan vier maanden goed en beweerde dat de voordelen opwogen tegen de risico’s.

Een van de parameters van het snelle goedkeuringsproces was dat het farmaceutische bedrijf de vervolggegevens binnen twee jaar terug zou geven. Burroughs Welcome was het daarmee eens, maar aangezien het medicijn al was goedgekeurd, hoefde het natuurlijk nooit een follow-up te geven en dus deed het dat ook niet. Celia Faber deed eind jaren 80 ongelooflijk verslag voor SPIN Magazine over het gebruik en de gevaren van ATZ: 

SPIN. Geschreven door Celia Farber | 5 oktober 2015. AIDS en het ATZ-Schandaal: SPIN’s 1989 Feature, ‘Zonden van Verzuim.’ 

Het verhaal over AZT, een van de meest giftige, dure en controversiële in de geschiedenis van de geneeskunde. 

De meerderheid van degenen in de door AIDS-getroffen en medische gemeenschappen hield het medicijn hoog als de eerste doorbraak tegen AIDS. In voor- en tegenspoed werd AZT sneller goedgekeurd dan welk medicijn dan ook in de geschiedenis van de FDA en activisten beschouwden dit als een overwinning. De prijs die voor de overwinning werd betaald, was echter dat vanaf dat moment bijna alle regeringsonderzoeken zich op AZT concentreerden – terwijl meer dan 100 andere veelbelovende medicijnen niet werden onderzocht.” Bron: youtube.com/watch?v=ezKb_AFvU4g (“Kim Iversen: Is Fauci’s Botched Handling Of The AIDS Epidemic Being Repeated?”(vanaf 3:16)

Wat Kim Iversen hier in deze video duidelijk maakt, is dat er met die aids-epidemie in de jaren ’80 zich ongeveer hetzelfde scenario had afgepeeld als we nu hebben zien gebeuren met corona: onder andere het zaaien van veel angst onder de volken; het er in recordtijd doordrukken van een (aids)vaccin; alleen zijn er onder andere die maatregelen die we nu wel met corona hebben, er nooit mee van de grond gekomen!


Voorbeeld Nr. 2: de Mexicaanse Griep-Hoax. 

Een tweede voorbeeld is de Mexicaanse griep (of varkensgriep) die er in Mexico in 2009 uitgebroken was. Ook dit was weer een hoax. Ook toen hadden dezelfde spelers (zoals Anthony Fauci, de huidige directeur van de Amerikaanse Institutes of Health) geprobeerd om er met die hoax dezelfde vrijheidsbeperkende maatregelen van de grond mee te krijgen; ook toen faalden Fauci en de overige betrokkenen hierin. Bron: https://humansarefree.com/2021/03/swine-flu-hoax-same-script-same-tactics-same-players.html (“15 mrt. 2021 – Throwback to the Swine Flu Hoax: SAME Script, SAME Tactics, SAME Players – 10 Years Prior to COVID-19 They Tried The Same But Failed.” Hier volgt de Nederlandse (bewerkte) vertaling:

“Terugkeer Naar De Varkensgriep-Hoax: HETZELFDE Script, DEZELFDE Tacktieken, DEZELFDE Spelers – 10 Jaar Voorafgaand Aan COVID-19 Hebben ze Hetzelfde Geprobeerd Maar Faalden ze.

10 jaar geleden had de varkensgriepzwendel veel van dezelfde spelers die deelnamen aan de” (verspreiding van) “de angst voor een valse pandemie, maar dankzij wetenschappers zoals Wolfgang Wodarg die op tijd ingrepen, faalden zij. 

Wanneer criminelen niet worden gestraft leren ze van hun fouten en nu hebben diezelfde criminelen Covid-19 weten te veranderen in dat waar zij” (eerder) “met de H1N1-varkensgriep hadden gehoopt” (te bereiken). Dankzij hun betere controle over de sociale media en het relaas van de mainstream media zijn ze er met hun Covid-19-agenda tot nu toe succesvol mee geweest.” Bron: humansarefree.com/2021/03/swine-flu-hoax-same-script-same-tactics-same-players.html    (Noot: om het een en ander van die site in het Nederlands weer te kunnen geven, hebben we het commentaar van de auteur iets anders weergegeven, waarbij we er voor de duidelijkheid enkele aanvullende woorden hebben toegevoegd. Het origineel is – uiteraard- op de site zelf te lezen).


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de Coronavaccins.

Dit is dus een bloemlezing van een kleine geschiedenis over vaccins en enkele feiten over de huidige coronavaccins. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft iets over de coronavaccins te zeggen (via Facebook):

“Coronavaccins worden onderworpen aan veel tests op het gebied van veiligheid en effectiviteit, en worden daarna nauwlettend gecontroleerd.” 

Facebook was toch naar verluidt al enige tijd bezig om er het “nepnieuws” over corona en de coronavaccins te bestrijden door een groot deel van de alternatieve video’s en artikelen over te verwijderen? Dan zullen die de WHO met haar nepnieuws over de “veiligheid en effectiviteit” van die coronavaccins wel zijn vergeten!

Ton Nuiten – Donderdag 16 September 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star