Demissionair minister Grapperhaus: relschoppers zijn georganiseerde bendes – YouTube

Onderschrift video: “Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus reageert ontsteld op de rellen in Rotterdam van afgelopen vrijdag. “Demonstraties worden gebruikt als dekmantel om extreem geweld te prediken”, aldus Grapperhaus in WNL Op Zondag op NPO1.” 

Eenzijdige Propaganda met Alleen de Nadruk op het Geweld door de Relschoppers. 

Allereerst merken we dat er tijdens deze clip regelmatig heel even het geluid wegvalt, waardoor enkele woorden van de presentator en de gasten niet te horen zijn. En zoals ook met andere clips van WNL ook hier weer die eenzijdige propaganda en wel in dezen dat hier alleen de nadruk op wordt gelegd op het geweld van die relschoppers in Rotterdam. Hierbij wordt de context (namelijk dat die verwoestende coronmaatregelen waardoor we nu al meer dan anderhalf jaar mee worden onderdrukt en waardoor die relschoppers intussen tot het kookpunt hebben gebracht), hierbij handig weggelaten. Temeer omdat er nu een gedeeltelijke lockdown is en er nu over een coronapassysteem wordt gesproken waarbij gevaccineerden in tegenstelling met hen die niet zijn gevaccineerd, weer toegang krijgen tot bepaalde gelegenheden. En zo kon het gebeuren – en dit was ook wel ergens te verwachten – dat het hierdoor  wel eens tot een uitbarsting moest komen. 

Enkele Aanvullende Commentaren. 

Hierboven in de video dus de propaganda. Hier nu enkele aanvullende commentaren op die propaganda. 

“Demonstraties worden gebruikt als dekmantel om extreen geweld te prediken”, aldus Grapperhaus in WNL Op Zondag op NPO1.” 

Wat hiervan dan te denken: “Die coronamaatregelen worden gebruikt als dekmantel om er een extreme dictatuur mee te rechtvaardigen” (waar we nu al deels onder gebukt gaan trouwens). 

(Presentator): “… een rijdende ambulance met een patiënt daarin door iemand met een steen werd bekogeld; wat is hier aan de hand? Wat zijn dat voor mensen die dit doen en waar komt dit vandaan?”

Dit is uiteraard ook flink af te keuren, maar jij zult ook wel weten, wáár dit allemaal vandaan komt: nanelijk van mensen die zoals gezegd door al die keankzinnige maatregelen inmiddels tot een kookpunt gedreven zijn. En we weten al lang dat Grapperhaus die (samen met de overige twee van het Nederlandse Driemanschap van de As van het Kwaad- Mark Rutte en De Jonge) voor die maatregelen verantwoordelijk zijn. Om die reden was het beter geweest Grapperhaus hiermee te confronteren dan alleen maar de nadruk op die relschoppers en hun geweld te leggen! 

(Grapperhaus): “Wat er in Rotterdam is gebeurd, daar hebben, eh, toch wel georganiseerde gewelddadige groepen (ook van buiten die stad), eh, hebben zich, eh, heel snel daar, eh, verzameld en zijn overgegaan tot zéér zwaar geweld en ook zodanig de gewone agenten op dat moment nog in het nauw brengend, eh, de agenten die erover spraken, zeiden dit, “We moesten ons gewoon terugtrekken”…”voor ons leven moesten vrezen.” 

Nogmaals, dit is niet goed te keuren. Maar…zou het kunnen dat er agenten onder waren die eerder vreedzame demonstranten (Malieveld & Museumplein) in elkaar geknuppeld hadden? Zo ja, dan hebben die nu eens ervaren wat het is om “voor ons leven” te moeten vrezen! 

Demonstrant Die Geen Bedreiging Vormde Gericht door Agent Neergeschoten. 

Dan hier nog iets wat men bij WNL Op Zondag niet graag zou willen horen, laat staan dat ze dit ook uit zullen zenden: een demonstrant waarvan geen enkele dreiging uit ging, is van enige afstand door een agent neergeschoten. Bron: twitter.com/EIGnosis/status/1461806268914491394 Commentaar van Roberto el Blanco bij die tweet: 

“Gericht geschoten door de politie…die staat 60 meter verder bij die busjes want dat is gefilmd vanuit een andere hoek. Die gast vormde geen directe bedreiging…

Ben benieuwd hoe ze dit gaan uitleggen! Zal wel in de doofpot gaan want ze dekken elkaar allemaal. NL=Corrupt.” 

Dan gaan we hiermee naar odysee.com/@FTC-NL:0/Demonstration-Rotterdam-Police-Shootings–19-11-2021—FCT-NL:1 Een omstander die opnamen van de rellen maakte, zei vanaf 3:24 het volgende: 

“Oh, de agenten die schieten; ze schieten met de geweren in de lucht. Wat the f..ck, man, ze schieten met scherp! Ze schieten gewoon met scherp, hè? Zie dan, man! Kijk nou dan, hoor nou dan, ze schieten op scherp mensen! What the f..ck man. Oh, d’er is eentje neergeschoten, wég hier, wég hier! Wég hier, ze schieten met scherp! Eh, ze schieten op scherp Marco, kijk uit!” 

Even later arriveren omstanders bij de gewonde man die op de grond ligt; hij overleed aan een slagaderlijke bloeding, veroorzaakt door de kogel van die agent. Elders lezen we: 

“Een grote menigte lwam vrijdagavond naar de iconische Coolsingel in Rotterdam om tegen een nieuwe reeks pandemiemaatregelen te demonstreren, waaronder een voortdurende gedeeltelijke lockdown, een verbod op vuurwerk op oudejaarsavond en de vrees dat de regering een ‘2G’-passenstelsel zal opleggen waarbij alleen gevaccineerden en degenen die onlangs van het virus zijn hersteld een lange lijst van openbare plaatsen mogen betreden.”

En verderop: 

“In Nederland geldt momenteel een 3G-regel, op grond waarvan gevaccineerden, mensen die pas zijn hersteld en mensen die negatief op het virus zijn getest, de meeste openbare ruimten mogen betreden. Maar nu het land drie weken lang in lockdown is om het groeiend aantal infecties in te dammen, overwegen de ambtenaren de strengere ‘2G’-regeling, wat aanleiding was voor de intense demonstraties van vrijdagavond.” (courtesy of Frontnieuws) Bron: frontnieuws.com/2-gewonden-na-gerichte-schoten-tijdens-uit-de-hand-gelopen-corona-demonstratie/ 

Frank Ruesink: “DE KOGELS KWAMEN VRIJDAGAVOND UIT DEN HAAG.”

Dan is hier nog de opinie van Frank Ruesink. In het artikel onder de titel “DE KOGELS KWAMEN VRIJDAGAVOND UIT DEN HAAG” schreef hij dit over die rellen:

“Met verbijstering heb ik vrijdagavond naar de beelden gekeken hoe mijn medemens werd neergeschoten in Rotterdam. Ik vindt het huiveringwekkend dat het tot dit punt heeft moeten komen. 

Mijn gedachten en compassie gaan uit naar de vrienden en de familie van iedereen die gisteren is neergeschoten en dus zeker ook naar Marco in het ziekenhuis. 

Natuurlijk schieten woorden tekort omdat het persoonlijke leed te groot is. Toch moet ik na alle actie van de afgelopen maanden uitdrukking geven aan mijn gevoelens. 

Laat ik direct met de deur in huis vallen, mijn grootste walging gaat uit naar politici vanuit Den Haag: https://tinyurl.com/5fd6suxw 

Politici die direct klaat stonden om de mensen in Rotterdam te veroordelen. 

Politici die met boter op hun hoofd blijven kiezen om de wet van oorzaak en gevolg steevast te ontkennen. Het zijn deze politici die mede-verantwoordelijk zijn voor de enorme verdeeldheid en polarisatie in het land. 

Het zijn deze politici, die zich net zoals bij de Mexicaanse griep volledig hebben laten inpakken door de media en de belangenbehartigers van de farmaceutische industrie. https://tinyurl.com/yeak7ytc

Het zijn deze politici die nooit het politiegeweld tegen coronademonstranten  hebben veroordeeld: https://tinyurl.com/5f5pup71  

Het zijn deze politici, die wegkeken toen deze vreedzame jonge gast op het Museumplein op zijn rug werd geslagen: https://tinyurl.com/4n6x2vnu of hoe deze man werd mishandeld door een politiehond op het Malieveld: https://tinyurl.com/56u22c9j

Het zijn deze politici die het ok vinden als een minister nul begrip toont voor mensen met een niet chemische gezondheidsvisie: https://tinyurl.com/3kct6fju

Het zijn deze politici die het ok vinden dat twee zogenaamde leiders het volk toespreken als kleine kinderen doorspekt met manipulatieve NLP technieken: https://tinyurl.com/pkwvbthw 

Het zijn deze politici die het ok vinden als de uitsluitingsgeschiedenis zich wederom voltrekt. 

Deze politici hebben hun macht niet aangewend om de eenheid te bewaren in dit land. Deze politici hebben hun macht aangewend om mensen middels psychologische oorlogsvoering angst aan te jagen: https://tinyurl.com/3wz8zrfc

Waar in het verleden de kogel van links kwam, kwamen voor mij de kogels van gisteren uit Den Haag en het zou alle volksvertegenwoordigers passen om dit weekend eens in de spiegel te kijken. 

Zich te onthouden van veroordelingen van mensen, die zij behoren te dienen. Zich te distantiëren van verdere polarisatie. 

En zich vanaf volgende week volledig in te zetten voor hetb herstellen van het respect, het begrip voor de mensen, die tegen uitsluiting zijn en zich niet willen verbinden met een experimenteel product van een zeer onethische industrie.* 

Met gezonde groet: Frank Ruesink.

Ps 1. Sven van Video in Verzet respect en bedankt voor je moedige camerawerk van vrijdagavond. 

Ps 2. Omdanks dat de WWD van vandaag op de Dam is gecanceld, ga ik wel vanmiddag naar Amsterdam. Ik ga om 14:00 uur bloemen neerleggen voor alle slachtoffers van politiegeweld de afgelopen maanden. 

Ps 3. Dit laatste is een statement van mijn kant, die bij mij past als onderdeel van de Nederlandse geweldloze beweging, die zich al maanden inzet voor de gewenste systeemverandering.” Bron: lnnmedia.nl/opinie/de-kogels-kwamen-vrijdagavond-uit-den-haag/ 

*De “Onethische Industrie” die “Papa Big Pharma” Heet. 

Dat Frank Ruesink die “onethische industrie” waarmee hij – uiteraaard – “Papa Big Pharma” zal bedoelen, is nog te zuinig, want: 

” ‘Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gotsche. De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal. De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.’- Bert Keizer in het voorwoord.”

‘Medicijnen zijn na hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquéte over de overheid die de gezondheid van burgers heeft overgeleverd aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie ‘met de benen op tafel’ met vertegenwoordigers van de industrie. Ministers houden de afspraken met fabrikanten over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim. De Deense arts en onderzoeker Peter Gotzsche, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt net frauduleuze praktijken.’ ” Bron: de achterkant van het boek “DODELIJKE MEDICIJNEN en georganiseerde MISDAAD” van Prof. Dr. Peter Gotzsche (Uitgeverij Leminscaat BV) 2015. 

Dus: eerst hebben de grote farmaceuten delen van de wereld vergiftigd met hun twijfelachtige medicijnen, nu vergiftigen die (met dankbare en gedienstige steun van én onze overheid én de overige overheden van de wereld) met hun even twijfelachtige coronavaccins er niet alleen de Nederlandse bevolking, maar ook zowat alle volken der wereld mee. Over grootschalige depopulatie gesproken. En of ook dit nu nog een “complottheorie” zou zijn, wel, daar kunnen die liegende “factcheckers” (zoals bijvoorbeeld ene “Harry Hol”) ons niet meer zo gemakkelijk van overtuigen!

En Onze Grootste Walging Gaat Uit naar…Ferd Grapperhaus!

Maar om hier toch maar een punt achter te zetten, tot besluit nog dit: Onze grootste walging gaat hierbij uit naar Ferdinand Grapperhaus die zich en de politie in de video boven weer eens in de slachtofferrol hulde door onder andere te vertellen hoe de politie wel niet bedreigd werd door die relschoppers. Terwijl hij, toen hem het vuur aan de schenen werd gelegd door Gideon van Meijeren (FVD)  over de misdadige onderdrukkingspraktijken van diezelfde politie tegen de vreedzame demonstranten op zowel het Malieveld als het Museumplein, die rechtvaardigde door over die vreedzame demonstranten als tuig en relschoppers te spreken! En, beste Ferd, jij  kunt (samen met die twee overige samenweerders Rutte en  De Jonge) wel de dwaas uit blijven hangen, maar door de strop d.m.v. nieuwe maatregelen steeds strakker om de nek van de bevolking te draaien, zullen jullie zo voor mogelijk nog meer rellen zorgen. Met alle vreselijke gevolgen van dien! Het is dan ook van harte te hopen dat jullie het niet zover zullen laten komen. 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star