Henk Otten ‘Pleit voor onorthodoxe maatregelen, overgewicht is niet besmettelijk’ v Marjolein Faber – YouTube

Het zijn niet alleen premier Rutte en mimister Hugo de Jonge die de schuld van het in stand houden van corona bij degenen die niet gevaccineerd zijn, leggen. Hier is het Eerste Kamerlid Henk Otten (GO). Luister naar wat hij over degenen die niet gevaccineerd zijn, zegt. We zullen hier enkele alinea’s van de man aanhalen:

“Want wat we nodig hebben, zijn onorthodoxe maatregelen; voorstellen, waarbij de rekening meer terecht komt bij de mensen die zich bewust niet vaccineren en zo bewust veel groter risico lopen om op de ic terecht te komen, in vergelijking met gevaccineerden. Wat ik al zei: onze fractie is geen voorstander van een vaccinatieplicht omdat wij denken dat er nog wel andere maatregelen beproefd kunnen worden die minder verder gaan dan een vaccinatieplicht. En wat ons betreft (ik rond dit even af voorzitter, er zijn weer veel vragen), wat een heel effectieve maatregel zou zijn wat ons betreft, is een eigen risico in te voeren voor ongevaccineerden die toch op de ic belanden en daar gemiddeld achttien dagen liggen en zo veel reguliere operaties onmogelijk maken, aangezien mensen met geplande operaties in de reguliere zorg daar doorgaans maar één of twee dagen liggen. Wil jij je niet vaccineren omdat je denkt dat corona maar een griepje is zoals bepaalde fracties hier niet nalaten te vertellen of omdat het vaccin volgens dezelfde fractie vergif is, prima!, oké, dan wordt het motto vanaf nu: “Put your money where your mouth is”, sta voor je principes, accepteer dan ook een hoger eigen risico als je toch per ongeluk op de ic terecht komt en die verhalen niet blijken te kloppen. Dat is wat ons betreft, een veel effectievere maatregel om de zorg te ontlasten dan nu met allerlei ingewikkelde 2G en QR-passen de ondernemers lastig te vallen.”

Zoals boven al blijkt, vindt Otten die 2G en QR-code maar niets; hij legt er liever de nadruk op dat degenen die zich niet willen laten vaccineren; dan is het volgens hem beter de financiële  lasten voor deze mensen te laten dragen in de vorm van een hoger eigen risico. Hieronder volgen enkele uitlatingen van Otten als reactie op vragen van andere EK-leden:

(Vanaf 6:30): “….deze wet is (dat wordt ook toegegeven), is bedoeld om meer mensen aan het vaccineren te krijgen omdat ze dan weer naar de winkel mogen, maar ik denk dat dat niet echt gaat werken; bovendien hebben we al aangetoond dat ook gevaccineerden besmettelijk kunnen zijn in de winkel, dus dat gaat ook het doel voorbij…” (en die dus net zoals degenen die nog niet gevaccineerd zijn, ook kans lopen om “gemiddeld achttien dagen” op de ic te komen te liggen).

Luister ook naar wat Otten over “de wappies” te zeggen heeft (9:27):

“Er moet een soort prikkel zijn (en ik heb dit voorgesteld dit weekend op sociale media) nou, ik heb nog nooit zoveel duizenden bedreigingen en beledigingen en intimidaties gehad, omdat, dat sterkt mij in, uh, het gevoel dat dit ’n heel effectieve maatregel zou kunnen zijn, die dus bij de wappies, zeg maar, zoveel woede oproept omdat men denkt, ja, dit kan weleens heel goed gaan werken om de vaccinatiebereidheid omhoog te krijgen.” 

(En vanaf 10:23):

“Nou, ik denk dat er dus verschillende.. we hebben net gehoord van dhr. Schalk, er zijn wappies en andere gevaccineerden (dat begrijp ik van dhr. Schalk; er zijn dus verschillende categorieën ongevaccineerden en die overige categorie, begrijp ik), maar er zijn ook wappies en wappies; dus er zijn wappies die iedereen staan te bedreigen, politieauto’s in de fik steken en weet ik wat allemaal zitten te doen, maar er zijn ook wa, ja, eh, ongevaccineerden die d’er wat lakser en wat, wat meer op de wip zitten; ik denk dat je die met zo’n prikkel juist heel erg goed in beweging kan krijgen, dat dat zomaar de vaccinatiegraadbereidheid met ’n aantal procenten omhoog kan laten schieten.”

Bedreigingen, politieauto’s in brand steken. Hoewel die rellen in Rotterdam (want die zal Otten wel op het oog hebben gehad) niet goed te keuren zijn, geen woord van hem over die gruwelijke coronamaatregelen die nu al zoveel ellende onder de Nederlandse bevolking hebben veroorzaakt; geen woord van hem over de talloze leugens van premier Rutte en minister Hugo de Jonge waarmee die de bevolking nu voor al meer dan anderhalf jaar hebben bestookt (en dit ongetwijfeld zullen blijven doen). Juist die waren de aanleiding voor die rellen! En nu voelde dhr. Otten zich “bedreigd”….

Minister Hugo de Jonge: “Ik Kan Niets Zeggen over de Kenmerken; We Weten Inmiddels Vrij Goed Waar Ze Wonen….”

Niet alleen Otten voelde zich “bedreigd”, maar ook premier Rutte en mnister de Jonge zouden zijn bedreigd. De bedreiging in kwestie zou afkomstig zijn geweest van Huig Plug, de bekende klokkenluider. Die had op Facebook een foto (die er al in circulatie was) geplaatst: twee afvalzakken waar Plug zelf de woorden van de vraag of er geen persconferentie zou zijn. De beide bewindslieden ontdekten die foto later en leidden hieruit af dat het hier wel eens om twee lijkzakken zou kunnen gaan die voor hen bedoeld waren. Dat zal zo ongeveer de insteek zijn geweest. Prompt deden Rutte en De Jonge dan ook aangifte waarna Plug opgepakt werd. Maar zou het volgende misschien ook een bedreiging tegen degenen die niet gevaccineerd zijn, kunnen worden beschouwd? Hier volgt de reactie van De Jonge op vragen van Henk Otten (de man van de “wappies” dus):

“Ik kan niets zeggen over de kenmerken; we weten namelijk inmiddels vrij goed waar ze wonen; bij precies eigenlijk de postcode weten we waar ze wonen, en we weten ook vrij goed wat de redenen zijn, waarom ze zich niet laten vaccineren; en ik zal proberen dat goed en gecommuniceerd te schetsen.” Bron: youtube.com/watch?v=LTktl0z1DJM (“Hugo de Jonge weet van ongevaccineerden wel waar ze wonen, op postcode”)

Het behoeft geen betoog om er duidelijk over te zijn dat hier geen aangifte tegen is gedaan…

Rasja Blommenstein. 

Een van de gasten die recent bij het programma “De Nieuwe Wereld” (gepresenteerd door Marlies Dekkers) aanschoof, is Rasja Blommenstein. Deze intelligente dame ziet ook wel de gevaren van het uitsluiten van gevaccineerden en daar ging die uitzending dan ook over. Rasja zei er onder meer te denken:

“… dat er een heel glibberig pad is als je mensen gaat aanwijzen als, nou ja, als zondebok dus eigenlijk; dat wordt nu wat minder omdat we zien dat de effectiviteit van die vaccins snel afneemt en het aantal gevaccineerden in het ziekehuis snel toeneemt, helaas, maar in het begin was het echt zo dat ook, Hugo de Jonge heeft dat gewoon gezegd, als jij je niet laat vaccineren, dan is het eigenlijk jouw schuld dat we straks weer in een lockdown zitten, dan is het jouw schuld dat de zorg het niet meer aankan en dan is het jouw schuld dat andere mensen hun vrijheid inleveren. En dat is echt wel belangrijk dat mensen dat beseffen dat dat hele ernstige uitspraken zijn.” Bron: youtube.com/watch?v=PC4458W8pco (vanaf 30:19)


Facebook-Vriend “Hendrykes Breda” over Vaccinaties. 

“Wappies”; zo denkt dhr. Otten dus over degenen die zich – om gezondheidsredenen- liever niet laten vaccineren! En minister de Jonge gaf (zoals premier Rutte dit ook al deed) de schuld van alle corona-ellende aan degenen die zich liever niet laten vaccineren! Dan gaan we hiermee naar een Facebook-vriend, “Hendrykes Breda.” Die heeft er het volgende over vaccinatie te zeggen:

“12 november 2021 om 21:28

– Vorig jaar 0% ‘gevaccineerd.’ 

– Dit jaar de meeste 60plussers ‘gevacineerd.’ 

– Afgelopen tijd meer 60plussers opgenomen in het ziekenhuis dan vorig jaar.

– In het ziekenhuis is MINIMAAL 75% 6oplusser.

– Ongevaccineerden wordt verteld dat ‘vaccinatie’ de weg naar minder risico op opname is, terwijl de eerste groepen in de rij moeten staan voor een derde.

Als er een grote kans was dat ‘ongevaccineerde’ 40-jarigen, dan stonden zij vrijwillig in de rij. Maar bekijk de officiële cijfers…” (links op de Facebookpagina staan de grafieken met de cijfers afgebeeld) “En slechter dan vorig jaar. Vanwaar de hysterie? Mensen die geen injectie willen, mogen niet naar de sportschool of zwemmen. Die moeten thuis op de bank blijven zitten of prikken! Niet een, twee of drie keer, maar elk halfjaar zoals het er nu naar uitziet. En je mag alleen naar binnen op vertoon van een vinkje… Bijzonder dat dit allemaal geaccepteerd wordt.” Bron: Hendrykes Breda Facebook.

PLUS Supermarkt Richt Haar Pijlen op de “Vaccineweigeraar.” 

EK-lid Henk Otten is dus tégen de QR-code en coronapas, maar niet tegen vaccinatie an sich. En het zijn de “wappies” (zoals hij ze ziet) die hier op tegen zijn en moeten die maar zoals gezegd, een hoger risico door vanwege besmetting het mogelijke gevaar van op de ic terecht te komen, aan bijdragen. De eerste supermarkt die haar pijlen tegen vaccinatieweigeraars onder de medewerkers heeft gericht, is PLUS Supermarkt. In een brief (de dato 22 november 2021) die de directie aan de lokale PLUS Supermarkt in Veldhoven aan haar medewerkers die nog niet waren gevaccineerd hsd verzonden, had die er het volgende over mee te delen:

“Geachte medewerkers, 

Inmiddels hebben we nu ruim 1’5 jaar te maken met COVID 19. Een virus dat een enorme impact heeft op ons dagelijkse doen en laten. Naar nu blijkt heeft inmiddels ruim 85% van de Nederlandse bevolking zich katen vaccineren. En gelukkig maar, want ondanks het feit dat we nog niet heel veel weten, weten we een ding inmiddels al wel, en dat is de kans op erg ziek worden een factor 30 lager is dan bij niet vaccineren. 

Deze brief is bestemd voor degenen die er tot nu toe voor gekozen hebben om zich (nog) niet te laten vaccineren. Als je werkgever willen we je namelijk met klem verzoeken om dat alsnog te laten doen. De reden daarvan zit hem vooral in het feit dat mocht je onverhoopt besmet raken met het virus dat dan inmiddels bewezen is dat de impact van het virus bij gevaccineerden beduidend milder is. De kans dat je in een ziekenhuis terecht gaat komen neemt af met een factor 30 en de duur van het daaruit volgende ziekteverzuim zal aanzienlijk korter zijn. 

Bovendien hebben we als werkgever een verantwoordelijkheid en zorgplicht. Je werkt in een winkel waar dagdagelijks meer dan 2000 klanten binnen komen. Ik moet er niet aan denken dat een van jullie besmet raakt in onze winkel en als gevolg daarvan langdurig ziek wordt of nog erger, in een zekenhuis belandt. Ik doe dan ook een dringend beroep op ieder die nog niet gevaccineerd is dit alsnog te laten doen. 

Die keuze maak je natuurlijk uiteindelijk zelf. Mocht je nu denken, ‘Dat gaat je niks aan, ik laat me niet vaccineren. Ik draag toch zelf de consequenties’ realiseer je dan dat dat laatste niet helemaal waar is. Zodra er ziekmeldingen komen liggen de financiële consequenties al snel op het bord van ons als werkgever om nog maar niet te spreken over je collega’s die het dan door jou veroorzaakte planningsprobleem mogen oplossen of nog erger ook ziek worden. 

Ik hoop en wens dan ook dat iedereen die bij ons werkt en nog niet gevaccineerd is dat nu alsnog gaat laten doen. Reeds op voorhand mijn dank voor het nemen van je verantwoordelijkheid in deze. 

Met een Brabantse groet, 

Andre van Reijen.” Bron: “De Kapitein” youtube.com/post/Ugkxy8q7bj-F5hAXSJKfTh39mlFZIBRkbL0t0

Ook hier Weer: Dwang, Vrees & Angst. 

En ook hier weer zien we dat er naast dwang ook van de angstfactor gebruik wordt gemaakt. En terwijl – naar men zegt althans – de kans op besmetting na vaccinatie met een factor 30 zou verminderen, neemt er hier de angstfactor met 100% mee toe! 

Mobiele “Corona-Vaccinatieteans” voor Britse Ongevaccineerden. 

Naar nu blijkt, is er toch (massaal) aangifte tegen De Jonge vanwege zijn bedreigingen tegen de ongevaccineerden gedaan. https://stichtingvaccinvrij.nl/website-voor-aangifte-tegen-hugo-de-jonge-ga-kijken-alstublieft/ Nu hadden wij ergens de gedachte dat De Jonge met slechts loze bedreigingen aan was komen zetten. Maar misschien dat we er hiermee naast kunnen hebben gezeten. Hier is een bericht over Brittanië waar degenen die zich niet willen laten vaccineren met zogenaamde “mobiele “Corona-vaccinatieteams” te maken krijgen:

“BRITSE VACCINATIEWEIGERAARS ZULLEN IN DE TOEKOMST BEZOEK KRIJGEN VAN MOBIELE “CORONA-VACCINATIETEAMS.” 

“Wat te doen met een weerbarstige en zelfs groeiende “minderheid”die de Covid-19-vaccinatie nog steeds weigert? Terwijl Oostenrijk overgaat tot verplichte vaccinatie, zullen in Groot-Brittannië in de toekomst mobiele vaccinatieteams naar de adressen van de “vaccinatieweigeraars” worden gestuurd. 

Het initiatief werd vorige week besproken door het ministerie van Volksgezondheid, National Health Service en het Britse Covid-regime als onderdeel van een landelijk initiatief om vaccinatietams naar de gebieden met de laagste vaccinatiegraad te sturen – en werd naar voren geschoven als een alternatief voor lockdowns en andere beperkingen, en dient ook als voorwendsel om de laatst overgebleven vaccinatievrije mensen de gifprik door de strot te duwen. 

En dat betekent 5 miljoen mensen in Groot-Brittanië die nog steeds ten stelligste een “groen paspoort” en dergelijke weigeren. Het “aanbod” moet een aanbod blijven, d.w.z. vrijwillig, althans voorlopig. Want de Britse regering waarschuwt enerzijds tegen de nieuwe Omocron-variant, anderzijds ook tegen een vermeende toenemende “haat tegen de ongevaccineerden” die in het beste geval door haar zelf wordt geforceerd. Zelfs de Britse premier Boris Johnson gebruikte onlangs zijn Kerstoespraak om de “Corona-boostervaccinate” te promoten. Dit was tenslotte een “daad van christelijke naastenliefde.” In de toekomst zullen in Groot-Brittannië al na de derde maand “boosters” worden gegeven. 

“Ik denk dat alles wat de vaccinatieweigeraars aanmoedigt zin heeft”, zei een minister, die vervolgens waarschuwde: “De stemming in het land verhardt zich tegen mensen die weigeren zich te laten vaccineren”, schrijft Dailymail.co.uk. 

Met andere woorden: laat u vaccineren, ook al lacht Omikron om het vaccin en is er nog bijna niemand aan gestorven.

Dit komt op een moment dat SAGE waarschuwt dat het VK wordt geconfronteerd met een grote golf van Covid-ziekenhuisopnames en dat de piek nog hoger zou kunnen liggen dan vorige winter, ondanks de lagere ernst van Omikron.” Met dank aan: Frontnieuws. Bron: frontnieuws.com/britse-vaccinatieweigeraars-zullen-in-de-toekomst-bezoek-krijgen-van-mobiele-corona-vaccinatieteams/

Zou ook Hugo de Jonge iets dergelijks voor ons in gedachten kunnen hebben? Wel, dan is het natuurlijk heel goed dat er massaal aangifte tegen hem is gedaan! En misschien kunnen de mederwerkers van de PLUS Supermarkt ook een aangifte beginnen tegen de directie van deze supermarkt…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star