Tirade Kuzu over Israël | Koopkracht | Stikstof – SGP-WEEKJOURNAAL Afl. 28 – YouTube

Deel van de beschrijving bij deze video: “Van der Staaij ergert zich aan Kuzu die minutenlang zijn gal over Israël spuwt. Stoffer wil betere koopkracht voor lage- en middeninkomens. Bisschop blikt vooruit op het stikstofdebat. Dit en meer in het SGP-WEEKJOURNAAL!” 

Hoe Weet Hij Dat? 

Allereerst dit: hoe weet Van der Staaij dat Israël zo een pluriforme democratische samenleving is? Van de krant of het nieuws via de tv? Of via een godsopenbaring van bovenaf? Dit is wat hij er op het commentaar van Tunahan Kuzu (DENK) die vond dat Israël een “apartheidsstaat” zou zijn, te zeggen heeft: 

“Kom op zeg, Israël een apartheidsstaat? Ga ‘ns even kijken hoe het parlement is samengesteld; in de regering zitten nota bene Arabische vertalers. Dus hoezo apartheid…”

Tirade Tegen Israël. 

Elders vertelde Van der Staaij er het volgende over: 

“Voorzitter, het valt mij op dat de heer Kuzu namens DENK ongeveer twee-derde van de spreektijd besteedt aan een tirade tegenover Israël. En mijn vraag is: doet hij daarmee recht aan juist ook de wereld waar de problematiek die zich aan ons voordoet; doet u daarmee recht?

Doet de heer Kuzu daarmee recht aan bijvoorbeeld een reactie als het gaat om alleen maar één puntje, die apartheidsverwijten, dat Israël, juist in tegenstelling tot veel andere landen in de regio (lees ik al in de brief van de regering die wat ouder is dan twee uur geleden), een pluriforme democratische rechtstaat is met een veelzijdige en krachtige volksvertegenwoordiging. Die alle gemeenschappen en etniciteiten binnen de Israëlische maatschappij weerspiegelt?”

Reactie van Tunahan Kuzu: “Israëlische Propagandamachine!”

De reactie van Kuzu was deze: 

“De Israëlische propagandamachine die we vaker horen. Ik neem daar gewoon ferm afstand van. Want wat we zien als er sprake is van democratische pluriformiteit, dan is het zo dat een toonaangevende organisatie als Amnesty International aangeeft dat er ook in Israël sprake is van apartheid tegenover Arabische groeperingen die ook leeft in Israël.”

Geen Kamermeerderheid. 

Tunahan Kuzu vervolgt zijn betoog dan met het volgende: 

Voorzitter, het tweede punt: wanneer het gaat om recht doen aan de brede agenda waar het gaat om het hoofdlijnendebat als deze: in de procedurevergadering (waar helaas de heer van der Staaij niet bij aanwezig was), heb ik gevraagd om ’n apart debat te houden over het gene wat zich voltrekt in Israël en in Palestina.

Helaas was er geen Kamermeerderheid en werd er ook tijdens die procedurevergadering verwezen naar het hoofdlijnendebat, waardoor ik ook heel bewust de keuze heb gemaakt om tijdens dit hoofdlijnen debat een groot deel van mijn tekst te wijden aan het onderwerp in Israël en Palestina.” youtube.com/watch?v=2p5ysPP4zSc (“Israëlische propagandamachine!”) 

Zelfcensuur & Censuur door de Israëlische Censuur.

Er was dus geen Kamermeerderheid om dat waar Kuzu het over heeft (de onderdrukking van de Palestijnen door Israël), ook wat diepgaander te bediscussiëren. Zou men hierbij misschien in gedachten hebben kunnen  gehad wat Thierry Baudet (FVD) overkomen was nadat die de ongevaccineerden hier gelijk had gesteld met Joden die hier tijdens de Duitse bezetting van bepaalde gelegenheden in de tijd van vóór de holocaust, buitengesloten werden? Dezelfde Kamermeerderheid die nu niet wilde dat er door een fatsoenlijk debat, meer van die onderdrukkingsstreken door Israël naar buiten zouden komen, wist niet hoe snel die zich (na een protestbrief van Joodse organisaties – het CIDI en het Centraal Joods Overleg – ontvangen te hebben), dat wat Baudet had gezegd, te veroordelen! Wat echter minder bekend lijkt te zijn, is het volgende: wanneer correspondenten van zowel die hier in het binnen- als het buitenland verslag gedaan hebben tijdens de Israëlische terreur in bijvoorbeeld Gaza, worden die er door Israël verplicht zelfcensuur toe te passen; zo moeten ze fragmenten van hun filmopnamen die voor Israël en het Israëlische leger zo belasten zijn, zelf wissen. Om ook te zien of dit wel goed gedaan is, moet het filmverslag ook nog aan de Israëlische censuur zelf worden voorgelegd/ mochten er dan nog fragmenten in voorkomen die voor het imago van Israël (als “pluriforme en democratische samenleving”) schadelijk zouden kunnen zijn, dan worden die er ook van weggewist. Het is dan ook om die reden dat we er bij bijvoorbeeld de NOS, alleen maar wat fragmenten van Israëlische militairen die wat traangasgranaten afschieten op Palestijnse stenengooiers een eind verderop, te zien krijgen. De gruwelijke beelden die er echter ook zijn, worden ons dan ook niet getoond! 

“De Israeli Holocaust Against the Palestinians.” 

Wat die gruwelen betreft, hadden we hier al eerder aandacht besteed aan wat er nu weer lang geleden in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jenin van maart/april 2002 in ons Engelstalige artikel gebeurde: hoe tijdens de massaslachting onder de Palestijnen die er toen aan de gang was, toenmalig Israëlische premier Ariel Sharon samen met de opperrabijn Meir Lau bezig waren met de plechtige herdenking van de Shoa (de “holocaust”). Palestijnse levens betekenden niets voor hen; het waren alleen de Joodse slachtoffers die waarde voor dit tweetal (en het Israëlische leger) hadden! Michel Hoffman: 

“Orthodoxe rabbijnen zoals lau, leren de Talmudische doctrine dat de levens van Joden te prefereren zijn boven die van niet-Joden, vandaar dat de rabbijnen om Joden die door de nazi’s zijn afgeslacht kunnen rouwen, terwijl ze tegelijkertijd hun geestelijke steun aan de aanhoudende Israëlische bloedbaden tegen Arabieren geven. Christus noemde dit soort van schaamteloze hypocrisie, het “zuurdesem van de Farizeeën.” tinthor.org/2022/06/11/its-time-you-report-the-truth-husam-zomlot-lambasts-western-media-coverage-of-palestine-youtube/ 

Gemene, Wrede & Racistische Joden. 

In de videoclip op genoemde pagina van de site tinthor.org laat de Palestijnse ambassadeur bij het Verenigd Koninkrijk, Husam Zomlot zich uit tegen de mainstream media zoals onder meer de Britse BBC. Die moeten voortaan de waarheid over wat er werkelijk gaande is in Palestina verkondigen. Dat nieuwszenders zoals de BBC goed weten te liegen waar het de zaak in Palestina aangaat, weten we immers wel. Ook hij schijnt er echter niet van op de hoogte te zijn dat die media zoals we het hierboven hebben uitgelegd, eerst zichzelf moet censureren en dat de Israëlische censuur daarna nog even gaat controleren of die dit wel goed hebben gedaan! Soms echter, komen er fragmenten door de censuur heen. Zoals het filmfragment met die wrede en gemene racistische Joden die er tijdens hun vlaggenmars onder andere “Dood aan Arabieren” scandeerden.

Dit zijn (zoals Zomlot het zegt): “fanatiekelingen die in de gehele etnische zuivering van Palestina geloven, die in hun hart racisten zijn, die onverdraagzaamheid koesteren, en die absoluut worden verheven tot de hoogste normen van opruiing tegen iedereen die niet net zoals zij is. In de eerste plaats natuurlijk de Palestijnen, Moslims en Christenen.” 

Daar Ga Je Dan! 

Wel, beste meneer Kees van der Staaij: daar ga je dan met jouw “heilige Israël” als “democratische pluriforme samenleving” waar iedereen dezelfde rechten zou hebben! Ook dhr. Kuzu schijnt hier niets van af te weten; die ging alleen maar af op het rapport van Amnesty International. En ja: naast de Palestijnen en Moslims zijn er ook de Christenen er niet veilig voor die racistische Joodse schurken! 

“De Dorpsdossiers.”

Maar er was meer nodig dan alleen de opwinding van een aanval op een Palestijns dorp: het was tijd voor systematische planning. Het voorstel kwam van een jonge, gebrilde historicus van de Hebreeuwse Universiteit die Ben-Zion Luria heette en in die tijd medewerker was op de educatieve afdeling van het Joods Agentschap. Luria wees erop hoe nuttig het zou zijn een gedetailleerde registratie te hebben van alle Arabische dorpen en hij stelde voor dat het Joods Nationaal Fonds (JNF) een dergelijke inventaris zou maken. ‘Dit zou de verlossing van het land zeer helpen’, schreef hij aan het JNF. Hij had geen gewilliger oor kunnen vinden: zijn initiatief om het JNF te betrekken bij de komende etnische zuivering betekende dat er meer drijfkracht en geestdrift aan de daarna volgende verdrijvingsplannen werd verleend.” Bron: “De Etnische Zuivering van Palestina” van de Joodse historicus Ilan Pappé (Uitgeverij Omniboek – Kampen (tweede editie januari 2009) bladzijde 37 (nadruk toegevoegd) 

En de rest is geschiedenis. En tot aan de dag van vandaag duurt het Palestijnse lijden in de “democratische en pluriforme samenleving” voort…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star