Meir Kahane in 5 minutes – YouTube

Het Kahanisme. Deze racistische ideologie is afkomstig van Meir Kahane, een in Amerika geboren Joodse rabbijn. Met zijn ideologie kreeg Kahane er een flinke aanhang mee achter zich, de Kahanisten. In deze clip legt de Brits-Joodse journalist David Sheen uit, wie Kahane was en wat zijn ideologie inhield.

Baruch Goldstein. 

Een van zijn volgelingen was Baruch Goldstein die verantwoordelijk was voor een bloedbad in een moskee waar op dat moment de islamitische gelovigen tijdens een dienst in gebed neergeknield lagen; hij drong er de moskee binnen en bracht er talloze moslims om het leven door hen met zijn mitrailleur dood te schieten. Omstanders wisten hem daarna echter te overmeesteren en sloegen hem vervolgens dood. Door de overige aanhangers van Kahane (en sympathisanten) werd Goldstein als een held vereerd doordat hij Israël met zijn misdaad toch een goede dienst zou hebben bewezen!

Racistische Uitlatingen.

Hier volgen enkele racistische uitlatingen van Kahane die door Sheen in het Engels worden geciteerd:

“Als ik premier ben, zal geen Arabier door Joods terrorisme worden gekwetst. omdat er geen Arabier meer zal zijn in Israël.”

“Ik wil de Arabieren uit Israël verwijderen omdat ik ze niet elke week wil doden.” 

“Ze zullen naar me toekomen, voor me buigen, mijn voeten likken en ik zal genadig zijn en hen laten vertrekken; wie niet weggaat zal worden afgeslacht.” 

De Kahanisten, Baruch Goldstein & de Zelfmoordaanslagen door Hamas: een Uitzonderlijk Stuk Geschiedenis.

David Sheen vervolgt zijn betoog dan door er een uitzonderlijk stukje geschiedenis over de Kahanisten, Baruch Goldstein en de zelfmoordaanslagen door Hamas te vertellen; voordat hij tot dit laatste punt komt, vertelt Sheen er eerst het volgende over:

“Dus dit is Kahanisme, oké; er is niets mis mee; dit is waar we nu zijn.” (Sheen zegt dan dat Kahane nu legioenen aan volgelingen heeft die zijn visie voor ogen hebben.) Maar:

“Het punt met het Kahanisme is, het Kahanisme is het gevaarlijkst wanneer er een kans op vrede is. Precies wanneer Israël misschien van permanente apartheid af zal wijken, is dat wanneer ze het gevaarlijkst zijn; wanneer er een gedachte is dat ze er misschien niet mee door zullen gaan (het is het juiste woord: naar rechts slingeren) dan halen ze het grote geschut tevoorschijn.

En we zien dit consequent, keer op keer, in de late jaren ’70 toen Egypte en Israël de strijdbijl begroeven en een vredesakkoord sloten tussen Anwar Sadat en Menachem Begin toen de Kahanisten een plan uit wilden voeren en ze samenspanden om de Rotskoepel op te blazen; de Haram al-Sharif in de oude stad van Jeruzalem, het mooiste gebouw in Palestina, weet u, een van de belangrijkste islamitische heiligdommen in het land in de wereld. Dus zat Kahane voor zes maanden in de cel voor het samenspannen die op te blazen; en de verwachting was dat door die te vernietigen, dit een religieuze oorlog tussen Joden en een miljard moslims over de hele wereld zou veroorzaken en dat er geen kans op vrede meer zou zijn en dat dit tot permanente oorlog zou worden teruggebracht. En dit is als een patroon wat ze keer op keer herhaalden.

Als je het je voor kunt stellen dat hij daarna, nadat hij een complot gesmeed had en in de gevangenis zat omdat hij de Rotskoepel op had willen blazen, in de Knesset werd gekozen! Toen hij in de Knesset gekozen was, vonden we iets interessants: op dat moment voelde de Israëlische samenleving zich nog steeds niet op haar gemak bij Kahane in het algemeen weet je; en toen hij dus naar voren kwam en voor de vergadering sprak, liepen leden van de regerende partij naar buiten. Zelfs van de rechtse Likud-partij zouden haar leden het plenum van de Knesset verlaten omdat ze zijn openlijk beschaamd racisme gewoon niet konden dulden. Het was gewoon te veel voor hen; dat is waar de Israëlische samenleving in de jaren tachtig was. En uiteindelijk werd hij uit de Knesset gezet (de Knesset had een wet aangenomen waarin stond dat een partij die racisme als onderdeel van haar ideologie omarmt, niet verkiesbaar kan worden gesteld). En dus was hij niet langer om voor de Knesset te gaan.

Maar natuurlijk, zoals ik al zei, had hij een legio aan volgelingen. Kort daarna was een van die volgelingen van zijn partij, Baruch Goldstein (zoals u wellicht weet met hetzelfde idee om te proberen elke mogelijkheid op vrede te voorkomen); toen je in het begin van de jaren negentig het Oslo-vredesproces ten goede en ten kwade had (we kunnen daar later over praten). Maar het was in ieder geval een poging om een einde te maken aan decennia van oorlog en etnische zuivering tussen , weet je, en tussen felle haat tussen Israeli’s en Palestijnen.

Dus toen dit gebeurde, toen er een mogelijkheid van vrede was, kwamen Baruch Goldstein en de Kahana’s naar voren, en Goldstein ging naar (wederom, een van de belangrijkste plaatsen voor Joden en Moslims, het heiligdom in Galilea in Hebron). En bij deze Grot van de Patriarchen kwam hij binnen en pleegde er de grootste massamoord in de Israëlische geschiedenis; hij vermoordde er 29 Palestijnen en verwondde er over de honderd. Nu was Goldstein slechts één van die Kahanistische moordenaars; er zijn tientallen Kahanistische moordenaars geweest, weeet je, meer dan 20 op zijn minst. Hij had het grootste aantal doden, weet je, maar velen hadden dat record.

Maar wat nu het krachtigste aan het bloedbad van Goldstein was, weet je, hij had niet alleen het hoogste dodental, maar hij slaagde er ook in een einde aan Oslo te maken omdat veertig dagen na dit gruwelijke bloedbad (percies veertig dagen wat de molsimperiode is, precies veertig dagen later), toen begon Hamas voor het eerst met haar zelfmoordaanslagcampagne in het Israël van 48; precies veertig dagen later. En dat was natuurlijk het einde voor de Israeli’s; ze konden zich de mogelijkheid van vrede na deze zelfmoordaanslagen niet meer voorstellen. Dus was hij” (Goldstein) “geslaagd.” 

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie (CU): Altijd Weer Hamas, Hamas & Hamas. 

En zo aldus betoogt Sheen, kwam er een einde aan het Oslo-vredesproces en nam er voor de eerst maal de zelfmoordcampagne door Hamas een aanvang. En vanaf die tijd wanneer er de raketten van Hamas (waar we dat die zo geavanceerd zouden zijn, mogen betwijfelen) vanuit Gaza naar steden en dorpen in Israël zouden vliegen, vonden er ook de er opeen volgende Israëlische invallen in Gaza plaats: met en onstellend hoog aantal doden aan Palestjnse kant terwijl het aantal Israëlische slachtoffers toch aan de veel lagere kant was; naast Hamasstrijders bestond de meerderheid van de slachtoffers aan Palestijnse zijde  voornamelijk uit burgers: mannen, vrouwen en kinderen! Nu is het in de regel zo dat wanneer dit onderwerp soms in de Tweede Kamer besproken wordt, het onder meer Gert-Jan Segers (fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) die er zich dan ook laat horen. En wat hij tijdens zijn betoog dan doet, is dat hij dan altijd weer teruggrijpt op die raketaanvallen door Hamas. Want dát is volgens hem nu de oorzaak dat het Israëlisch-Palestijns conflict er weer voortdurend weer mee aangewakkerd wordt. Als Hamas die aanvallen (en bomaanslagen) nu eens zou staken en echt vrede met Israël zou willen, zou er betoogt Segers dan, wel een einde aan dat nu al zolang durende conflict komen. Voor hem zou het echter eens goed zijn om het betoog wat David Sheen hier over de racistische Kahanisten (waarvan de massamoordenaar Baruch Goldstein er een van was), het Olso-vredesproces en Hamas goed te bekijken en te beluisteren!

Daarnaast zitten er ook andere leden van de CU zoals onder meer Carola Schouten (de nu voormalige minister van Landbouw) die tijdens haar termijn al druk bezig was, onze boeren van hun erf weg te jagen vanwege een zogenaamd “stikstofprobleem.” Intussen heeft Van der Wal het stokje van Schouten om er onze boeren verder te onteigenen, overgenomen.

Pokon: Stikstof Slecht? 

In dit verband is het goed om eens een bezoek te brengen aande site van Pokon. pokon.nl/ziektes-bestrijden/ Wat ziektes aan planten en bomen betreft, is er heel wat over te lezen. Onder het onderwerp “Stikstoftekort” bijvoorbeeld, lezen we er het volgende:

“Een stikstoftekort bij jouw plant herken je aan gele bladeren, doordat het bladgroen is verdwenen. Uiteindelijk zorgt deze ziekte ervoor dat jouw plant stopt met groeien en bladeren afvallen. 

Dit tekort kun je het beste aanpakken door de juiste voeding voor je plant te kiezen. Ga voor een soort voeding met een hoog stikstofgehalte, zodat jouw plant weer gezond wordt. Je kunt hiervoor Pokon Stikstofmest gebruiken.” (helemaal onderaan op de pagina van de site).

Vormt stikstof nu dan werkelijk een probleem? En natuurlijk, een teveel aan stikstof is nu ook weer niet goed. Maar is er wel daadwerkelijk een “stikstofprobleem”?  Kennelijk valt het allemaal best wel mee. En het is beslist niet de motivatie van Van der Wal (maar ook van het liegende RIVM en al die andere hotemetoten) om tegen dit vermeende probleem op te treden; en zeer recent hadden we hier nog het wat grotere beeld van wat er naast dit probleem nog meer achter zit van gegeven: https://tinthor.org/2022/06/18/wat-deed-de-koning-bij-de-bilderbergconferentie-gideon-van-meijeren-eist-opheldering/

En tenslotte zouden we Segers en de CU gaarne willen wijzen op een boek wat we hier al zo vaak hebben genoemd: “De Etnische Zuivering van Palestina” door de Joodse historicus Ilan Pappé. Die laat zien, hoe dit conflict begonnen is: de onteigening en verdrijving van 750.000 á 1 miljoen vreedzame Palestijnen van hun grondgebied door de Rood-Joodse Bolsjewist David Ben Gurion en zijn Joodse terroristische militante organisaties. Hier volgt een uitgebreid uitreksel van:

“Al tegen het einde van maart hadden de Joodse operaties een groot deel van het agrarische achterland van Jaffa en Tel Aviv verwoest. Er was herkenbaar sprake van een werkverdeling tussen de hagana en de Irgun. Terwijl de Hagana orderlijk van de ene plaats naar de andere trok, volgens het plan, had Irgun de vrijheid om incidentele acties te ondernemen in dorpen die niet op de originele lijst stonden.

Op die manier kwam Irgun ook op 30 maart in het dorp Shaykh Muwannis (of Munnis zoals het nu heet), waar de inwoners met geweld uit verdreven werden. Tegenwoordig strekt de elegante campus van de universiteit van Tel Aviv zich over de puinhopen van het dorp uit, terwijl een van de weinige huizen die overeind bleven, nu dienst doet als de docentenclub van de universiteit.

Als de stilzwijgende afspraak tussen de Hagana en Irgun er niet was geweest, was Shaykh Muwannis misschien gespaard gebleven. De leiders van het dorp hadden een serieuze inspanning geleverd om een vriendschappelijke relatie met de Hagana op te bouwen teneinde verdrijving te voorkomen, maar de ‘Arabisten’ die de overeenkomst hadden gesloten waren nergens te bekennen op de dag dat Irgun verscheen en het hele dorp ontvolkte.

In april sloten de operaties op het platteland nauwer aan bij de urbicide. Dorpen in de nabijheid van stedelijke centra werden ingenomen en ontvolkt, en soms aan massamoorden onderworpen in het kader van de terreurcampagne die de weg moest banen voor een snellere overname van de steden. De Raad kwam op woensdag 7 april 1948 weer bijeen. Het besluit viel om alle dorpen aan de wegen van Tel Aviv naar Haifa en van Jeruzalem naar Jaffa te verwoesten en de bewoners te verdrijven.

Afgezien van een handjevol dorpjes werd er uiteindelijk niemand gespaard. Binnen een week vanaf de dag waarop Irgun Shaykh Muwannis verwoestte, bezette de Hagana zes dorpen in hetzelfde gebied: eerst Khirbat Azzun, op 2 april, gevolgd door Khirbat Lid, Arab al-Nufay’at en Damira, die allemaal op 10 april geziuverd waren, en Cherqis op 15 april. Tegen het eind van de maand waren er nog drie dorpen in de nabijheid van Jaffa en Tel Aviv ingenomen en verwoest: Khirbat al-Manshiyya, Biyar ‘Adas en het grote dorp Miska.

Al deze acties vonden plaats voordat er ook maar één reguliere Arabische soldaat voet op Palestijnse bodem had gezet en het tempo wordt nu moeilijk te volgen, zowel voor de contemporaine als de latere historici. Tussen 30 maart en 15 mei werden er tweehonderd dorpen bezet en ontvolkt. Dat is een feit dat steeds weer herhaald moet worden omdat het de Israëlische mythe ontkracht dat de ‘Arabieren’ wegrenden toen de ‘Arabische invasie’ begon. Bijna de helft van de Arabische dorpen waren al aangevallen voordat de Arabische regeringen uiteindelijk, en zoals we weten met tegenzin, besloten hun troepen te zenden. Nog eens negentig dorpen zouden tussen 15 mei en 11 juni worden weggevaagd, toen de eerste van twee wapenstilstanden eindelijk in werking trad.” (bladzijden 124-125 (nadruk toegevoegd)

En zoals we bovendien weten, was het pas op 15 mei 1948 dat de Joodse terrorist David Ben Gurion zijn nu zo bekende Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring voor las, de dag waarop Israël weer als staat uitgeroepen werd. Daarvoor al hadden er de Hagana en Irgun al de nodige massamoorden en verwoestingen onder de Palestijnse bevolking aangericht. Als Segers dat nu eens zou gaan lezen, misschien dat er dan een einde aan zijn onzinnige filosemitische retoriek zou kunnen komen; te vrezen valt echter dat hij nu al volkomen in de ban van zijn zo geliefde Israël zal zijn om er nog een tegenovergestelde draai mee in de goede richting te kunnen maken!

De Palestijnse Ambassadeur Husam Zomlot Over Racistische Joden, een Liegende Westerse Media (en Een Terugblik Op het Vluchtelingenkamp Jenin in Maart-April 2002). 

En korte tijd geleden nog was er door de Palestijnse ambassadeur van Palestina Husam Zomlot op gewezen dat het anti-Palestijnse racisme in Israël er ook de dag van vandaag nog voortduurt, dat we hier een Westerse media hebben die er met hun verslaggeving ten nadele van het Palestijnse volk en ten gunste van de Joodse bevolking in Israël er maar op los liegt. En waarbij we in ons Engelstalige artikel terug gingen in de geschiedenis naar de maanden maart-april van het jaar 2002; naar een periode waarin de Israëlische militaire Moloch destijds gruwelijke en meedogenloze verwoestingen en massamoorden aanrichtte in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jenin… https://tinthor.org/2022/06/11/its-time-you-report-the-truth-husam-zomlot-lambasts-western-media-coverage-of-palestine-youtube/

Gert-Jan Segers versus Thierry Baudet (Forum voor Democratie (FVD). 

Voeg er dan nog aan toe dat de CU samen met andere politieke partijen voor de uitsluiting van niet-gevaccineerden uit delen van de samenleving hadden gestemd omdat die -om wijselijke en terechte redenen overigens! – zich toch maar niet wilden laten vaccineren, dan zou het toch duidelijk moeten zijn dat het met de CU ergens toch niet goed zit. En zowel Segers en de CU vonden het wel goed dat degenen die zich niet wilden laten vaccineren overal buiten de boot zouden vallen; iets wat Forum voor Democratie beslist niet beviel! Tot dan toe hadden Segers en zijn partij zich er rustig over gehouden: “Niets aan de hand hier; gewoon doorlopen!”

Dit veranderde echter nadat Thierry Baudet (fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) een gelijkstelling tussen de uitsluiting van de niet-gevaccineerden met de uitsluiting van Joden tijdens de Duitse bezetting van vóór de “holocaust” had gemaakt: plotseling begon Segers (die tot dan toe kennelijk niet geïntereseerd in het lot van de ongevaccineerden was geweest) zich te roeren: een schande was het om die vergelijking ook maar te maken! (En ondertussen hadden Joodse organisaties, het CIDI en het Centraal Joods Overleg, hier protest tegen aangetekend middels een brief aan alle Tweede Kamerleden. En ja, die wisten onmiddellijk wat hen te doen stond: omgepast en schandelijk was het voor Baudet om die vergelijking maar ook te maken! Waarna er een rechtszaak tegen Baudet mee werd aangevangen, die hij ook verloren heeft; die rechter zal ook wel weten wat hem te doen stond wilde hij zich niet de toorn van die Joodse organisaties op de hals halen; dus werd de zaak zo al spoedig beklonken.)

 Al met al lijkt de CU ergens toch een partij te zijn die zich ondertussen eerder getransformeerd lijkt te hebben in een gechristianiseerde Judas dan dat het nog een integere christelijke partij zou zijn.

(Later zullen we wat meer aandacht besteden aan Segers, die het enkele maanden geleden bij Op1 over Thierry Baudet had; die had het weer over “Joodse financiers” waarbij de naam van de Rothschilds viel. Dit had weer van doen met een schilderij. Segers vond dat wat Baudet er over zei, maar “een ranzige suggestie.”) 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star