(1) Sigrid Kaag ‘FVD is een rechts extremistische partij’ – YouTube

Hier doet Sigrid Kaag (minister Financiën) een negatief boekje open over Forum voor Democratie (FvD) waarvan -zoals meer dan bekend- Thierry Baudet de fractievoorzitter van is. Voordat we hier verder onze aandacht aan haar uitlatingen over FvD zullen besteden, richten we ons op wat Kaag over Nederlanders in verband met de huidige oplopende inflatie te zeggen heeft: 

“Nederlanders moeten maar accepteren dat ze armer worden.” 

Het artikel onder deze kop vervolgt dan met: 

“Sigrid Kaag is gemaakt met Nederlanders die klagen over oplopende inflatie. Ze zei dat de overheid niet onbeperkt kan compenseren. Sterker nog, volgens Kaag zullen degenen die al moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, het nog moeilijker hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. 

De minister van Financiën deed deze opvallende uitspraken in Brussel, waar ze op kosten van de belastingbetaler koffie dronk met alle andere Europese ministers van Financiën. 

‘Nederlanders moeten het begrijpen.’

“We moeten ons realiseren dat we over het algemeen wat armer worden”, zegt Kaag. “Gewild of kan altijd compenseren, kan het gewoon niet, heb geen financiële draagkracht.” 

Maar Wél Veel Geld voor Klimaatbestrijding, Stikstofproblematiek & Meer Afhankelijkheid van Rusland Wat Energie Betreft. 

Er zou dus geen financiële daadkracht meer zijn om Nederlanders – en vooral zij die nu al de grootste moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen – te kunnen compenseren. Maar dan lezen we wat er een eind verderop in het artikel staat: 

“Tegelijkertijd zijn investeringen in het vakbondsakkoord, met hervormingen en investeringen op Europees niveau, ook nodig voor de toekomst. Zo moet er veel geld worden uitgetrokken voor de bestrijding van klimaatverandering, de stikstofproblematiek, onderwijshervormingen en het verminderen van de afhankelijkheid van Rusland van energie.” Bron: leeshet.nl/sigrid-kaag-nederlanders-moeten-maar-accepteren-dat-ze-armer-worden/22565329990/ (nadruk toegevoegd)

Dus zijn er wel grote hoeveelheden sommen geld beschikbaar om die te besteden aan 1) bestrijding van klimaatverandering (waarvan we nu weten dat die vanaf het begin een hoax geweest is en 2) de stikstofproblematiek (waarvan intussen beween is dat die een groteske leugen is daar stikstof juist goed is voor mens, dier en gewas!) En ten derde moeten er sommen geld aan besteed worden opdat we wat energie betreft, zo minder afhankelijk zullen worden van Rusland. Maar het zijn de westerse (en dus ook Nederlandse) sancties tegen Rusland dat president Putin recent besloten had de gaskraan naar de rest van West-Europa dicht te draaien! Om hoeveel sommen geld het precies gaat is niet duidelijk, maar die zullen toch zeker niet gering zijn. Met al dat geld had er nu de Nederlandse bevolking als geheel beter af zijn geweest. Maar dat mocht niet. En daarom is er nu “geen financiële draagkracht.” Sigrid Kaag, de vrouw die waarschijnlijk de geschiedenis in zal gaan als degenen die Nederland, samen met haar bevolking, in een diepe financiële afgrond heeft gestort! 

Sigrid Kaag: Zeer Kritisch op FVD Maar “Ik Ken Al Hun Artikelen niet.” 

Dan gaan we nu over naar wat Sigrid Kaag over FvD te zeggen heeft; de reden voor haar felle kritiek op die politieke partij maakt ze als volgt duidelijk: 

“Antisemitisme, vrouwenhaat, ehm, in dit geval ook holocaustontkenning op een bepaalde manier (ik weet het niet meer; ik ken al hun artikelen niet). ‘T is denk ik, een stroom van een beweging die radicaliseert en steeds verder gaat.” 

Wát Kaag eigenlijk met zoveel woorden zegt is, “FvD is een extreem-rechtse partij die steeds verder radicaliseert, antisemitisch is en vrouwen haat, plus de holocaust ontkent, maar eigenlijk weet ik er niets van af.” En dát hebben we nu als “minister van Financiën” die door grote sommen geld aan de bestrijding van klimaatverandering, stikstofprobleem en meer onafhankelijkheid van Rusland te steken, de Nederlandse bevolking zo nog meer in de ellende drijft dan dat die er al in zit. 

Thierry Baudet Over Klimaatverandering. 

Hier volgt iets over wat Thierry Baudet enige tijd geleden over die “klimaatverandering” te zeggen had: 

“De energietransitie en het klimaatdenken behoort tot de allergrootste zwendels van onze tijd; het is een product van een vergelijkbaar soort utopisch denken als de massale immigratiegolven die in de afgelopen decennia die op gang zijn gekomen en nog steeds niet zijn gestopt e die de samenleving heel erg veel geld hebben gekost, en vrijwel niets hebben opgeleverd. Als je gelooft dat co2 één op één verantwoordelijk is voor het beetje klimaatverandering dat wij zien, áls je dat gelooft (en dat is zeer omstreden, er zijn allerlei andere visies op, waardoor het klimaat wél of niet zou veranderen en volgens welke modellen dan precies, enz.) maar áls je dat gelooft, zelf als je dat allemaal gelooft, dan zou Nederland als het zich volledig houdt aan alle gestelde doelen, in 2030 0,00007 zeven graden minder klimaatverandering teweegbrengen. Een volkomen onmeetbaar, een volkomen insignificant getal; en als alle landen die zich hebben gecommitteerd aan die Parijs-doelstellingen zich zouden houden aan datgene wat ze hebben beloofd, dan zou dat een verandering van de klimaatverandering tot gevolg hebben (als je al die modellen dus gelooft), van 0,0 5 graden Celsius. Opnieuw een volkomen een insignificant en onmeetbaar temperatuurverschil en is het dus absurd, werkelijk absurd om daar zo ontzettend veel honderden, duizenden miljarden tegenaan te smijten.” Bron: youtube.com/watch?v=eH-7jlZ5G64 (“Baudet vs KLaver tijdens Klimaatdebat: Stop deze absurden gekte!”) 

De video dateert weer van november 2018. Toen al werden er grote sommen geld aan de klimaat-hoax besteed. Enige tijd geleden had premier Rutte er nog een 7 miljard euro voor apart gezet. Sigrid Kaag gaat hiermee nu door. 

Maar… Wat Is Nu “Holocaustontkenning”? 

Sigrid Kaag heeft het ook over “holocaustontkenning” waarvan ze er FvD van verwijt die te ontkennen. Maar zoals al gezegd, ze weet er verder helemaal niets van af! Misschien dat dit wat licht werpt op die “ontkenning”: vho.org/GB/Books/dth/fndcffor.html De titel: “Do Photographs Prove the NS Extermination of the Jews?” Het werd geschreven door de revisionist Udo Walendy en het gaat over de talloze geretoucheerde foto’s waarmee getracht werd te bewijzen dat de Nationaal-Socialisten een genocide op het Joodse volk op het oog hadden en die ook hadden uitgevoerd: de “holocaust.” Misschien dat Kaag (die wat dit betreft, nergens iets van af weet maar wél al een oordeel over dacht te kunnen vellen) dit ook eens zou kunnen lezen. Ondertussen worden we met zijn allen dankzij haar enorme geldverspillingen aan een niet-bestaande klimaatverandering (en overige genoemde hoaxes) nog dieper het ravijn in gedreven….

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star