De Order of Barbarians: Enkele van de Herinneringen van Dr. Lawrence Dunegan aan de Speech van Dr. Richard Day. De Mythe van de Bevolkingsexplosie. Klimaatlockdowns op Komst.

Voor iedereen is het nu duidelijk dat er met die QR-code en de coronapas een tweedeling binnen de Nederlands samenleving is ontstaan; degenen die een dergelijke QR-code & coronapas hebben (en zo kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn), krijgen toegang tot onder meer restaurants en cafés; degenen die niet zijn gevaccineerd (en die QR-code & pas dan ook niet hebben), wordt er de toegang toe geweigerd.

Flashback: Dr. Dunegan over de “Order of Barbarians” in 1969. 

In verband hiermee gaan we ver terug de tijd in en wel naar het jaar 1969. Het was in dat jaar dat Dr. Lawrence Dunegan (een Amerikaanse medicus) op 20 maart een besloten conferentie met 80 overige medici bezocht, waar Dr. Richard Day (destijds voorzitter van het Department of Pediatrics University of Pittsburgh en Medical Director of Planned Parenthood Federation of America) een lezing hield; op die dag vertelde Dr. Day dat er in Amerika en de rest van de wereld in de nabije toekomst diepgaande veranderingen plaats zouden gaan vinden met betrekking op onder meer de economie. 

Dr. Richard Day: een “Insider” van de “Order of Barbarians.” 

Voordat Dr. Day er met zijn lezing zou beginnen, verzocht hij de aanwezigen dringend dat die van wat hij er allemaal zou gaan vertellen, zij er hierbij geen bandopnames of notities van zouden maken; dit omdat, mochten die in verkeerde handen terecht komen, dit voor hem wel eens bepaalde gevolgen zou kunnen hebben. Het onderwerp waar hij het over zou hebben: de “Order of Barbarians.” Hij zou het hier over een Nieuwe Wereldorde (NWO) hebben en bleek ook hier een insider van te zijn. Het feit dat Dr. Day er met deze titel er een ongunstige connotatie aan gaf, lijkt er op te wijzen dat hij het er vermoedelijk niet eens leek te zijn met alles wat een groep machtige mannen er met die NWO voor ogen hadden.

De Herinneringen van Dr. Lawrence Dunegan. 

Nadat Dr. Richard Day in 1988 overleden was, besloot Dr. Dunegan de herinneringen die hij aan de lezing die hij die dag op 20 maart 1969 had gehoord, alsnog op verschillende tapes te zetten. En hiervan is weer een boek over gepubliceerd, “The New Order of Barbarians; Implementation of the New World System.” Dunegan vertelde er op die tapes onder meer het volgende over:

“Dit had ook verband met iets waar we nog op terug zullen komen, over algemene reisbeperkingen. Niet iedereen zou, zoals men dit nu in de Verenigde Staten doet, vrij zijn om te reizen. Mensen hoeven niet zo te reizen; Het is een voorrecht! Het was een soort van een aanmatigende manier waarop dit werd gebracht.” (bladzijde 47)

En verderop in het boek komt Dunegan hier inderdaad weer op terug en gaat hij er wat dieper op in:

“Mensen zouden toestemming nodig hebben om te reizen en ze zouden om te kunnen reizen, hier een goede reden voor nodig hebben. Als je geen goede reden zou hebben om te reizen, zou je niet mogen reizen en zou iedereen hier een legitimatiebewijs voor nodig hebben. Dit is in eerste instantie een identiteitskaart die u bij u draagt en die u, wanneer u daarom wordt gevraagd, moet laten zien. Het was toen al de bedoeling dat er later een soort apparaat zou worden ontwikkeld dat onder de huid zou worden geïmplanteerd en dat specifiek zou worden gecodeerd om er het individu mee te identificeren. Dit zou de mogelijkheid uitsluiten dat mensen zeggen: “Nou, ik ben mijn ID kwijt.” 

De moeilijkheid met betrekking tot deze verwante geïmplanteerde identiteitsbewijzen ws het verkrijgen van materiaal dat in of onder de huid zou blijven, zonder dat dit afstoting, waardoor het lichaam dit zou afstoten, zou veroorzaken, en dat dit materiaal zou zijn waarop informatie zou kunnen worden vastgelegd en terwijl dit niet door het lichaam zou worden afgestoten, door een soort scanner zou worden opgehaald. Silicium werd hierbij genoemd. Silicium werd in die tijd goed verdragen. Het werd gebruikt om er borsten mee te vergroten. Vrouwen die vonden dat hun borsten te klein waren, zouden siliconenimplantaten krijgen en ik denk dat dit ook nu nog zo is. In ieder geval werd silicium in die tijd als het veelbelovende materiaal gezien om zowel door het lichaam te worden vastgehouden als om er langs elektronische weg opvraagbare informatie mee vast te kunnen houden.” (bladzijden 63-64, nadruk toegevoegd)

Dat Dr. Day hier aanmatigend over sprak, wijst erop dat zowel hij als de overige ingewijden in die NWO wel zouden bepalen, wie er wél en wie er níet zouden mogen reizen; en meer nog: toen al werd er gesproken over een implanteerbare ID waar er via “elektronische weg opvraagbare informatie” vastgehouden mee zou kunnen worden. Het begin hiervan, de weg er naartoe, is natuurlijk die coronapas (als bewijs van vaccinatie).

Globale Reisbeperkingen vanwege COVID-19. 

Dan gaan we hiermee naar het heden; vanwege COVID-19 werden er zowel hier in Nederland als in het buitenland overal reisbeperkingen ingesteld; reis niet naar landen met een code-rood waar de besmettingen het hoogst zijn, tenzij het echt niet anders kan! In de tijd dat Dr. Day zijn speech over gaf, was er – uiteraard – nog lang geen sprake van internet, laat staan een QR-code of coronapas. Die zal men hierbij natuurlijk ook niet in gedachten hebben gehad. Niettemin werd er toen al het “primitieve fundament” al voor gelegd. Met die “coronapandemie” is hier echter een flinke push aan gegeven; nu zullen over korte tijd alleen zij die over een QR-code & coronapas beschikken, naar het buitenland kunnen reizen; inderdaad, dit is “een voorrecht!”, zoals Dr. Day dit op die nu lang vervlogen dag al zei!

Jaap Spaans over Biometrische Toepassingen in de Samenleving: Oud-Topman van Philips, Roel Pieper en het “Digitale Paspoort.” 

Dan wijken we hier even af en gaan we naar een artikel uit het tijdschrift “De Oogst” van maart 2002. In dit blad had naast andere auteurs, ook Jaap Spaans een artikel geschreven: “Biometrische Identificatie: Digitaal Brandmerk?” Hij had er bijvoorbeeld over de biometrische toepassing, gezichtsherkenning. Spaans had er ook iets te zeggen over de oud-topman van Philips, Roel Pieper. Hij schreef er het volgende over:

“Biometrische toepassingen zullen diep ingrijpen in onze levens, en het is niet uitgesloten dat zij in bepaalde gevallen zullen worden opgelegd. Roel Pieper, oud-topman van Philips, verklaarde enige tijd terug in een dagbladinterview: 

“Reken erop dat die ontwikkeling toch wel op je afkomt. We staan aan de vooravond van een revolutie in het personenvervoer. Let op: straks gaan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen aparte identiteitsbewijzen uitgeven voor in het vliegtuig, geldig voor één vlucht. Om dat tijdelijke paspoort te verkrijgen, moet je een vingerafdruk laten afnemen. Doe je dat niet, dan mag je niet mee!”

Bijna een jaar daarvóór, tijdens een toespraak voor studenten in oktober 2000, had Pieper al een pleidooi gehouden voor de invoering van een digitaal paspoort. Daarbij had hij zijn publiek het volgende voorgehouden: “Niet de consument moet tegemoet komen aan de vraag van de aanbieder, maar andersom: Wie het digitale paspoort niet accepteert, staat buitenspel.” Bron: “Biometrische Identificatie: Digitaal Brandmerk?”, Jaap Spaans in De Oogst, van de Vereniging tot Heil des Volks, maart 2002, bladzijden 6-9. (vetdruk toegevoegd)

Hoewel Roel Pieper (en Jaap Spaans) hier uiteraard nog lang niet aan de nu zo bekende – en gevreesde – QR-code en coronapas kan hebben gedacht, zien we dat er toen al op de een of andere manier naartoe gewerkt werd! En vandaag de dag is het ook zover: wie de QR-code en coronapas niet accepteert, staat buitenspel!” Ga nu maar naar een restaurant of café zonder QR-code en pas, je komt er gegarandeerd niet in. Dus nogmaals: je “staat buitenspel.” Natuurlijk zal dit niet beperkt blijven tot de restaurants, cafés of andere eetgelegenheden; later zullen ook onder meer supermarkten met een dergelijke QR-code komen.

ANVR-Topman Frank Oostdam: geen Onbetaalbare Reizen. Reizen meer een Privelege dan een Recht. 

Op woensdag 12 januari 2022 kwam De Telegraaf met een uitlating van Frank Oostdam; hij is de topman van de ANVR (Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Over het reizen had Oostdam er het volgende over te zeggen:

“Reizen mag niet onbetaalbaar worden, maar zal meer een privelege worden dan een recht.”

Oostdam heeft het hier over de “milieueffecten” die er in de prijs van vakanties zouden moeten worden doorberekend. Die vakantiereizen moesten echter wel betaalbaar blijven, maar die zouden dan zoals gezegd, “meer een privelege worden dan een recht.” Hier gaat het er dus over dat er met de stijging van de prijzen van de vakantiereizen er de gevolgen die deze op het milieu hebben, gecompenseerd mee zullen worden. Maar dat reizen hiermee eerder een voorrecht dan een recht zullen worden, was iets waarmee topman Roel Pieper destijds al mee aan kwam.

De QR-Code in Nederland. 

Op 15 juni 2021 kwam Ed Sander van Customer Talk met een artikel over de QR-code in Nederland:

“In de strijd tegen de COVID-19-pandemie is in China meer dan een jaar geleden gestart met het gebruik van quick response codes, beter bekend als de afkorting QR-codes. Chinezen kunnen daarmee aantonen dat zij niet besmet zijn met het coronavirus en krijgen zo letterlijk groen licht om vrij te reizen door het land. In Nederland is destijds met opgeheven vinger gewezen op de inperking van de privacy aldaar. Nu wordt in dit land echter ook met deze codes gewerkt, om Nederlanders meer bewegingsvrijheid te geven. 

Sinds kort kunnen Nederlanders gebruik maken van de CoronaCheck-app. Met deze applicatie is het mogelijk aan te tonen dat je recent negatief getest bent op het coronavirus. Binnenkort kun je er tevens mee bewijzen dat je volledig gevaccineerd bent of eerder besmet bent geweest. Gegevens over vaccinaties kun je dan na inloggen met je DiGid laden vanuit de databases van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Is een van deze situaties van toepassing, dan wordt er een QR-code gegenereerd bestaande uit een akkoordverklaring en een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens – zoals bijvoorbeeld je initialen, geboortedag en geboortemaand. Met deze code wordt het vervolgens mogelijk om toegang tot publieke ruimtes als evenementen, horecalocaties en musea. Je zou er vanaf juli 2021 binnen de Europese Unie ook eenvoudiger de grens mee over moeten kunnen, alhoewel landen nog wel additionele maatregelen als testen en quarantaines kunnen instellen. 

Naast de CoronaCheck-app is er ook een CoronaCheck Scanner. Deze app stelt een gebruiker in staat om een QR-code uit de CoronaCheck-app te scannen. De scan resulteert vervolgens in een groen of een rood scherm. Groen betekent dat de betrokkene voldoet aan de gestelde eisen. De persoonsgegevens worden dan getoond, waarna een controller met een scanner deze gegevens kan verifiëren aan de hand van het identiteitsbewijs van de betrokkene, om zo te verifiëren of de QR-code en het ID-bewijs bij dezelfde persoon horen. Wordt niet aan de vereisten voldaan, dan kleurt het scherm rood en is een groot kruis zichtbaar.” Voor veel Nederlanders wordt dit de eerste keer dat ze te maken krijgen met COVID-19-gerelateerde QR-codes, maar in China wordt een soortgelijk principe al toegepast sinds februari 2020.” Bron: customertalk.nl/artikelen/reportage/de-inzet-van-qr-codes-voor-covid-19-nederland-versus-china/ (nadruk toegevoegd)

Daar hebben ze er de Health Code-apps. Geven die de kleur groen aan, dan mogen mensen gaan en staan waar ze willen, bij de kleur geel moeten die zeven dagen en bij rood 14 dagen in zelf-quarantaine. Hier in Nederland kregen we uiteindelijk de CoronaMelder-app die echter vrijwillig zou zijn. Maar:

“In China was een Health Code-app theoretisch ook niet verplicht, maar kon je eigenlijk nergens komen als je zo’n applicatie niet gebruikte. Veel Chinezen wonen in een zogenaamde xiao qu – een woongemeenschap met een muur eromheen en met een of meerdere poorten met een bewaker erbij. Zonder groen QR-code kwam je überhaupt niet langs zo’n bewaker.”

Wat dit laatste betreft zal het zeer waarschijnlijk zijn dat dit hier in Nederland ook zover zal komen! En uit wat we er bij Customer Talk allemaal over lezen, blijkt dat er reeds lang geleden aan moet zijn gewerkt. Het enige wat er toen nog aan ontbrak, waren de aanleiding ertoe (het “coronavirus”) en de QR-codes. En wat er hierbij nu nog aan ontbreekt, is het implantaat onder de huid.

Wereldwijde Onderlinge Afhankelijkheid: Sloop eerst de Oude Structuur voor er een Nieuwe in de Plaats van Kan Worden Gezet. “Build Back Better.” 

Nu weer terug naar de herinneringen van Dr. Dunegan. Hij had het ook over iets wat hij zich wist te herinneren als “Wereldwijde Onderlinge Afhankelijkheid” waar Dr. Day het over had. Hier zei hij er het volgende over:

“De Amerikaanse industrie kwam onder discussie – dit was de eerste maal dat ik de term “wereldwijde onderlinge afhankelijkheid” (of een dergelijk idee) hoorde.” Dit was een van die keren dat hij zei dat om een nieuwe structuur te cerëren, je de oude eerst moest slopen. En de Amerikaanse industrie was hier een voorbeeld van.” (bladzijde 51) (nadruk toegevoegd)

Met andere woorden: om die nieuwe (economische) structuur te kunnen creëren om zo tot die wereldwijde onderlinge afhankelijkheid komen, dient die oude (economische) structuur eerst te worden gesloopt. En geloof het of niet: het is nu net dit wat we nu al enige tijd kennen als “Build Back Better.” En zowel die verwoestende wereldwijde lockdown in maart 2020 en die krankzinnige coronamaatregelen waren slechts een begin om eens zover te kunnen komen. Om er daarna te midden van alle chaos, ellende en armoede die er het gevolg van zullen zijn, dit Nieuwe Wereldsysteem op te richten! Wat nu bekend is als het “Nieuwe Normaal”, de “Great Reset”, een Nieuwe Wereldorde naar Chinees-communistisch model! 

Opkomende Nieuwe Ziekten die er Eerder nog Nooit Gezien Waren.

Het volgende waar Dr. Day het over had, had betrekking op het onderwerp, gezondheid en ziekten. Dr. Dunegan wist zich er dit over te herinneren:

“Hij zei dat er nieuwe ziekten die er daarvoor nooit eerder waren gezien, op zouden komen. Die zouden – voor een lange tijd althans – moeilijk te diagnosticeren en te behandelen zijn. Er werd hier geen verdere uitleg over gegeven. Maar ik herinner me, niet lang na het horen van zijn presentatie, toen ik een raadselachtige diagnose moest stellen, ik me afvroeg: “Is dit het waar hij het over had? Is dit een geval betreffende wat hij ervan zei?” Enkele jaren later, toen AIDS zich ontwikkelde, denk ik dat AIDS in ieder geval een voorbeeld was van waarover hij het had. Nu denk ik dat AIDS waarschijnlijk een gefabriceerde ziekte was.” (bladzijden 30-31 (vetdruk toegevoegd).

En hoewel Dr. Day hier nog geen enkel idee van een COVID-19-virus bij in gedachten zal hebben gehad, zou ook dit virus (net als AIDS) een “gefabriceerde ziekte” kunnen zijn.

Nu Nog Wachten Op een Geschikte Kandidaat: het COVID-19-Virus.  

Uit wat we hier beschreven hebben, blijkt al het een en ander (zoals bijvoorbeeld die “Wereldwijde Onderlinge Afhankelijkheid”) om zo tot een Nieuwe Wereldorde te komen, toen al op zijn plaats gelegen moet hebben. Het wachten was nu nog op een gelegenheid om die tenslotte ook in te kunnen voeren. En dat wachten duurde lang, héél lang. Maar uiteindelijk wierp dit zijn – voor ons dan –  wrange vruchten af; want eindelijk diende er zich een geschikte kandidaat aan om er een begin te maken met de verwezenlijking van die Nieuwe Wereldorde: het (al of niet bestaande) coronavirus! 

Achterhouding van Geneesmiddel tegen Kanker als een Vorm van Bevolkingscontrole. 

Dan nog enkele andere zaken die weliswaar niet met het coronavirus, QR-code, coronaps, etc. gerelateerd zijn, maar die er wel voor dienen om de NWO mee in te kunnen voeren. Het achterhouden van een geneesmiddel tegen kanker om er het probleem van overbevolking mee tegen te gaan. Dunegan herinnerde zich wat over Dr. Day erover vertelde:

(Dan iets over) “Kanker.” Hij zei: “We kunnen nu bijna elke” (vorm van) “kanker genezen. Informatie hierover is opgeslagen in het Rockefeller Institute, mocht het ooit worden besloten dit vrij te geven. Maar overweeg eens – als mensen niet meer aan kanker zouden sterven, hoe snel we overbevolkt zouden worden. Je zou eveneens aan kanker als aan iets anders kunnen sterven.” Inspanningen bij de behandeling van kanker zouden meer gericht zijn op comfort dan op genezing. Er werd verklaard dat de kankergeneesmiddelen die er in het Rockefeller Instituut verborgen werden gehouden, aan het licht zouden komen omdat onafhankelijke onderzoekers ondanks deze pogingen om die achter te houden, die naar buiten zouden kunnen brengen. Maar voorlopig werd dit een goede zaak geacht om mensen aan kanker te laten sterven omdat hier het probleem van de overbevolking mee zou worden vertraagd..” (bladzijden 30-31)

Dus: hier werden geneesmiddelen tegen kanker (hoewel er niet bij werd gezegd, wát voor middelen dit waren), doelbewust achtergehouden om er de wereld mee te decimeren, te depopuleren. En dit zal dan ook wel de reden zijn, waarom er ondanks vele jaren aan miljarden dollars, euro’s die er tot nu toe in kankeronderzoek zijn gestoken, er ook nu (officieel) nog geen definitief geneesmiddel tegen kanker zou zijn! 

Wereldwijde Voedselvoorziening onder Strikte Controle: het Ontstaan van Voedseltekorten. 

Overeenkomstig de herinneringen van Dr. Dunegan had Dr. Day het ook over de centralisatie van de wereldwijde voedselvoorziening: 

“De voedselvoorziening zou onder strikte controle komen. Als de bevolkingsgroei niet zou vertragen, zouden er snel voedseltekorten kunnen ontstaan en zouden mensen de gevaren van overbevolking beseffen. Of de bevolkingsgroei nu vertraagt of niet, de voedselvoorziening moet onder gecentraliseerde controle worden gebracht zodat de mensen genoeg hebben om goed gevoed te worden, maar niet genoeg om er een voortvluchtige uit het nieuwe systeem mee te ondersteunen. Met andere woorden, als je een familielid of een vriend had die niet intekende [de tape stopt abrupt en gaat verder op kant twee] … En het verbouwen van je eigen voedsel zou verboden zijn. Dit zou onder een soort voorwendsel worden gedaan. Zoals ik in het begin zei, dat er voor alles twee doelen waren – een voor het ogenschijnlijke doel en een voor het echte doel – en het ogenschijnlijke doel hier zou zijn dat het verbouwen van je eigen groenten onveilig zou zijn. Het acceptabele idee was dus om er de klant mee te beschermen, maar het echte idee was om er de voedselvoorziening mee te beperken en je eigen voedsel te verbouwen zou dan illegaal zijn. En als je door zou gaan met illegale activiteiten zoals het verbouwen van je eigen voedsel, zou je een crimineel zijn.” (bladzijden 64-65)

De Mythe van de Overbevolkingsgroei: “The Greatest Myth of the World Ever Told?”. 

Uit het hier bovenstaande is het duidelijk dat om er de globale voedselvoorraad onder strikte controle te krijgen, dit het gevaar van de overbevolkingsgroei zou zijn. Maar of die overbevolkingsgroei volgens Dr. Day al of niet op waarheid berustte, zou de voedselvoorraad toch worden gecentraliseerd. Maar … ís er wel sprake van een “overbevolkingsgroei”? Elders hebben we hier informatie over gevonden. En die heeft dan betrekking op de coronapandemie en wat Bill Gates er over de overbevolking zei; daardoor zou die pandemie zijn ontstaan:

“Ze beweren dat de dichte bevolking van de wereld garant staat voor deze dreigende wereldwijde pandemie. Maar laten we eerlijk zijn: het grootste deel van de aarde is onbewoond. Vlieg gewoon boven Amerika, Afrika of Azië en kijk uit het raam. Je ziet meestal lege ruimte. met hier en daar een paar steden. Het grootste deel van de aarde is nog onbewoonde wildernis. Onze planeet is lang niet zo ‘overbevolkt’ als Bill Gates ons wil doen geloven. Deze wereldkaart laat het duidelijk zien…” 

En onder die kaart het vervolg:

“De Gates” (Bill & Melinda-TN), “beweerden ook dat vliegreizen zeker een wereldwijde pandemie zouden veroorzaken. Maar talloze mensen hebben de afgelopen eeuw in vliegtuigen gereisd. Heeft dat geleid tot voortdurende uitbraken van wereldwijde pandemieën? Natuurlijk niet! 

Hun argumenten waarom ze een wereldwijde pandemie in de komende jaren garandeerden, zijn klinkklare leugens. Wat is hun basis om zulke gegarandeerde voorspellingen te doen?” Bron: stopworldcontrol.com/nl/gepland/

Als dit zo is, zou die overbevolkingsgroei wel eens “The Greatest Myth of the World Ever Told” kunnen zijn!

Het Grotere Beeld. 

ziet het: door hier door hier naast gegevens over corona ook die gegevens die er an sich niets mee te maken hebben maar hiermee wel samenkomen, krijgen we (hoewel we er weliswaar geen totaalbeeld van hebben), er toch weer een groter beeld van. En zo kunnen we zien dat er al die tijd er toch enigszins naartoe is gewerkt. Nu had men om er die Nieuwe Wereldorde mee in te veren, meer in gedachten dan het bovenstaande. Zie in dit verband: stolenhistory.net/resources/the-new-order-of-barbarians.149/

Kans op Klimaatlockdowns? 

Tijdens het schrijven van dit artikel (weer een tijd geleden)  was er zowel hier als elders de reisbeperking nog van kracht. Nu zijn die, samen met de overige coronamaatregelen zoals bekend, allemaal opgeheven; ook de QR-code-verplichting lijkt van tafel. Of we dan ook overal van af zijn, is echter punt twee; wat men nu in gedachten heeft, zijn de klimaatlockdowns. Hier volgt er een gedeeltelijke beschrijving van:

“De afgelopen twee jaar zijn een checklist geweest vor de ergste impulsen van de overheid en de publieke opinie. Door COVID konden sommige zogenaamd tijdelijke maatregelen uitgroeien tot twee jaar van “nood”-restricties. Maar wat als COVID slechts de openingsact was, en een andere afgekondigde crisis de hoofdact is? Het één voor één invoeren van aanzienlijke maar gedeeltelijke beperkingen in naam van het algemeen belang kan leiden tot een allesomvattende overheidscontrole die relatief weinig weerstand oproept. Angst voor de klimaatverandering zou kunnen leiden tot langdurige, zachte lockdowns, gezien het precedent van de immense groei van de overheidsmacht en de aanzienlijke steun voor ingrijpende overheidsmaatregelen. 

Een eind verderop:

“Hoe zouden klimaatafsluitingen eruit kunnen zien? Het meest waarschijnlijke is dat steden en staten beginnen met een geleidelijke en discrete opvoering van de beperkingen. Tijdens de eerste dagen van de pandemie werkten miljoenen Amerikanen thuis; dit zou de permanente norm kunnen worden als er speciale koolstofheffingen worden ingevoerd. Dergelijke belastingen kunnen worden opgelegd aan bedrijven, waarbij het aantal rij- of vliegkilometers wordt beperkt, en kuunen worden uitgebreid tot individuele werknemers. Rijd je met de auto naar je werk? Dan krijg je een belasting opgelegd. Ook kinderen kunnen de gevolgen ondervinden van klimaatveranderingen. Scholen, met name scholen die sterk beïnvloed worden door de lerarenbonden, zouden permanente online-only-dagen kunnen opleggen. Delhi, India, gebruikt al een versie van dit concept om de smogvervuiling aan te pakken.” Bron: climategate.nl/2022/02/binnenkort-klimaat-lockdowns/ (nadruk toegevoegd)

En elders lezen we: “Klimaatlockdowns: al in maart van dit jaar bespraken we dergelijke maatregelen omwille van het klimaat. Wat toen nog een complottheorie leek, lijkt nu dichterbij dan ooit. Met de hitte als aanleiding hint de Amerikaanse president Joe Biden op een “klimaat-noodtoestand.” Waar doelt hij specifiek op? Dat en meer in blckbx today.” (in de uitzending van woensdag 20 juli 2022). Bron: blckbx.tv/livestreams/blclbx-today-2022-07-20

De hitte is nu achter de rug. Het plan voor klimaatlockdowns zal echter moeten worden doorgedrukt. En dit, samen met andere zaken om uiteindelijk tot die Nieuwe Orde der Barbaren te komen, een orde waarin de volken de slaven zullen zijn van een kleine en machtige elite die als onbetwiste meesters over zullen heersen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star