Gravitas: Artificial wombs are coming! – YouTube

Ze komen eraan: kunstmatige baarmoeders. Wat eerder onmogelijk scheen, wordt nu dus werkelijkheid. We zullen hier eerst naar de site van Daily Jstor gaan waar er een artikel over geschreven is onder de titel:

“Over de geschiedenis van de kunstmatige baarmoeder.”

“Zal een zwangerschap buiten de baarmoeder die voor dierlijke embryo’s steeds meer levensvatbaar wordt, leiden tot een feministische utopie Of naar iets als Aldous Huxley’s Brave New World? 

In 2017 hield een team van onderzoekers van het Children’s Hospital in Philadelphia een pre-levensvatbare foetus van een lam vier weken in leven in een vruchtzak, een vruchtzak die ontworpen was om de baarmoeder waar het zich ontwikkelende embryo voortijdig uitgehaald was, na te bootsen. Het pompende hart van de foetus vergemakkelijkte de uitwisseling van voedingsstoffen en andere groeifactoren in zijn omgeving. Onderzoekers keken toe hoe de foetus zich in deze kunstmatige omgeving van een roze, buitenaards uitziend ding tot een ademend, slikkend dier ontwikkelde. 

Toen het nieuws over de kunstmatige baarmoeder zich verspreidde, suggereerden sommigen dat het medische apparaat – ontworpen om uiteindelijk ernstige premature menselijke baby’s te helpen – een stap was in de richting van een toekomst die Aldous Huxley in zijn roman Brave New World uit 1931 hat voorgesteld. Huxley beeld een wereld af waarin embryo’s in reageerbuizen worden bevrucht, chemisch gerangschikt in hiërarchische sociaal-biologische groepen, van Alpha’s (die later in de samenleving de belangrijkste rollen gaan vervullen) tot Epsilons (een slavenkaste die in grote crematoria werkt, die fosfor van verbrande menselijke resten verwerkt en wat vervolgens weer tot uitdrukking wordt gebracht in een “broederij.” *

De visie van Huxley was zo controversieel en invloedrijk dat zelfs vandaag, bijna 90 jaar later, elke technologie die het leven van een foetus buiten de baarmoeder ondersteunt, bijna onvermijdelijk met zijn dystopie verbonden is.” Bron: daily.jstor.org/on-the-history-of-the-artificial-womb/

1923: de Engelse Bioloog JBS Haldane over Bevruchting Buiten de Baarmoeder. 

Wat verderop vervolgt het artikel met:

“De eerste uitgebreide bespreking van kunstmatige baarmoeders werd gegeven tijdens een lezing in 123 door JBS Haldane, een Engelse bioloog die als een van de eersten voorstelde dat een eicel buiten de baarmoeder zou kunnen worden bevrucht. De lezing vond plaats in de Heretics Society* van de Universiteit van Cambridge, een regelmatig terugkerend evenement dat in 1909 door de Engelse filosoof Charles Kay Odgen bedacht was. De society was als een veilige haven, bedoeld voor dissidente intellectuelen, een plaats om er traditionele autoriteiten en religieuze dogma’s ter discussie te stellen.*  Ogden die zichzelf als een “intellectuele emancipator” beschouwde, nodigde er de meest opwindende personen van die tijd uit – George Bernard Shaw, Virginia Woolf, Ludwich Wittgenstein – en gaf hen toestemming te praten over wat ze maar wilden. Het doel was om non-conformistisch, schokkend en provocerend te zijn.”* 

nadruk toegevoegd)

George Bernard Shaw: Lid van de Ur-Loges. 

Wat nu George Bernard Shaw betreft, net zoals bijvoorbeeld bekende Nederlanders zoals bijvoorbeeld premier Mark Rutte, Jan Peter Balkenende,  Klaas Knot, Henk Kamp vandaag de dag van één of meer Ur-Loges zijn (zie tinthor.org/2022/09/15/ongelooflijk-oud-vvd-minister-kamp-zorgde-ervoor-dat-burgers-niet-tegen-de-staat-konden-procederen-youtube/) zo was Shaw er zelf in zijn tijd lid van. Bron: Robin de Ruiter in zijn “De 13 Satanische Bloedlijnen: Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges” (Mayra Publications) 2017, bladzijde 39. Een ander die er in zijn tijd lid van was, was Charles Darwin. (idem)

Ketters die voor God Wilden Spelen. 

Dat zowel Haldane, Ogden (en de rest die in het artikel worden genoemd) deel uitmaakten van een ketters genootschap waar ze zowel het traditioneel gezag als religieuze dogma’s ter discussie stelden en Haldane zelf met het idee van een kunstmatige baarmoeder kwam, lijkt erop te wijzen dat de heren waarschijnlijk voor God wilden spelen. Hierbij zullen ze sterk zijn beïnvloed door de genoemde Charles Darwin, de man die de evolutietheorie zo populair had gemaakt . Evolutietheorie betekent eenvoudig: er bestaat geen God; als er geen God is, zijn er dan ook geen eeuwige, vast staande fatsoensnormen en waarden waar men zich aan moet houden; alle leven wat er is, is zomaar uit toeval ontstaan en omdat er verder geen “hogere macht” of “opperwezen” is, kan het alleen maar de mens zijn die oppermachtig is. En wel voornamelijk de mens met macht over andere mensen! En dit brengt weer met zich mee dat het deze laatste is, die de normen en waarden voor alle anderen bepaalt. En als het eenmaal zover is dat er iemand met absolute macht zal zijn opgestaan. dan is het onvermijdelijk dat hij dan vroeg of laat ook een onderdrukkende politiestaat zal vestigen. Hij is dan “God” en de rest van de mensheid (zoals Huxley dit al in zijn roman voorzien had) zal dan uit Epsilons zijn samengesteld.

De Universiteit van Eindhoven (Nederland) Heeft de Leiding over het Huidige Onderzoek Over de Ontwikkeling van Kunstmatige Baarmoeders. 

Dan gaan we hiermee naar Nederland. Wat heeft Nederland te doen met kunstmatige baarmoeders? Het is de Universiteit van Eindhoven hier, die er de leiding over het onderzoek over de ontwikkeling van kunstmatige baarmoeders heeft:

Onder leiding van de Universiteit van Eindhoven (Nederland) wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de zogenaamde KUNSTMATIGE baarmoeders. De projectcoördinator prof. dr. Guid Oei (TU Eindhoven) zegt: ‘Het is ons doel om extreem premature baby’s met onze kunstmatige baarmoeder te helpen de kritieke periode van 24 tot 28 weken te overleven. Elke dag dat een foetus zich gedurende 24 weken in een kunstmatige baarmoeder ontwikkelt, nemen de overlevingskansen toe. Als we de foetale ontwikkeling van deze baby’s in de kunstmatige baarmoeder tot 28 weken kunnen verlengen, kunnen we het grootste risico op vroegtijdig overlijden tot 15% terugbrengen.’ 

Samen met de Technische Universiteit Eindhoven hebben ook de Lifetec Group BV (Nederland), Nemo Healthcare BV (Nederland), het Universitair Ziekenhuis Aken en het Italiaanse Politecnico di Milano er een flink bedrag van de Europese Unie voor gekregen. Bron: openpetition.eu/petition/online/no-further-eu-funds-for-the-fevelopment-of-the-so-called-artificial-uterus

Een Petitie Tegen de Kunstmatige Baarmoeder.

Aan de url is al af te lezen dat het hier om een petitie tegen financiering van de kunstmatige baarmoeder gaat. Met als reden:

“Met de zogenaamde kunstmatige baarmoeder ontstaan nieuwe problemen waarvan de complexiteit niet beheersbaar of oplosbaar is. Ze zal geen problemen oplossen.”

Waarna het artikel verder gaat met:

“De kunstmatige baarmoeder houdt in dat een normaal niet-levensvatbare foetus of zelfs een embryo groeit in een naar de baarmoeder gemodelleerd apparaat, terwijl hij in leven wordt gehouden met voedingsstoffen en antibiotica via plastic buisjes en daaruit wordt verwijderd nadat de procedure is voltooid. Menselijke veiligheid, overgedragen aan het kind in de baarmoeder via talloze, nog onbekende stoffen en geluiden, en de natuurlijke ervaring van het leven van de moeder vindt niet plaats. De mortaliteit van zo’n foetus wordt beschouwd als (citaat) ‘grootste risico’ en zou slechts 15% zijn. Dit aantal zou pure profetie zijn als er niet al met mensen was geëxperimenteerd.”

En verderop:

“Met EU-geld aan een designerbaby.”

“Het is te voorzien dat er pogingen zullen worden ondernomen om steeds jongere foetussen of zelfs embryo’s kunstmatig groot te brengen. De kloof die voorheen bestond tussen kunstmatige inseminatie en de ‘kunstbaarmoeder’ kan ooit worden gedicht. De moeder wordt dan gereduceerd tot het ei. De willekeurige afwijking van de vrouwelijke keuze maakt mannen onafhankelijk van vrouwen en het kind wordt een designobject. De menselijke fokkerij zou dan geperfectioneerd zijn. Deze inmenging in de evolutie en haar sociale gevolgen kan niet over het hoofd worden gezien en is daarom een onmenselijke verantwoordelijkheid. Deze risico’s bagatelliseren of ontkennen is grootheidswaanzin.” 

G. Rattray Taylor: “De Biologische Tijdbom.” 

In 1968 werd hier de Nederlandse vertaling van het boek “The Biological Time / Bomb” van Dr. Rattray Taylor gepubliceerd bij N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier; onder dezelfde titel “De biologische tijdbom.” Wat de medische wetenschap in zijn tijd betreft, had hij er veel over te zeggen. Een van de onderwerpen waar hij het toen over had, had te maken met “babyfabrieken.” Hij schreef er toen onder meer dit over:

“We kunnen de mogelijkheid van de conceptie van een baby in een reageerbuis niet bespreken zonder stil te staan bij de vraag of het wellicht ooit mogelijk zal zijn om de gehele ontwikkeling van de vrucht onder kunstmatige omstandigheden te laten verlopen. We komen zo tot een soort van ‘babyfabriek’ die 35 jaar geleden al voorspeld werd door Aldous Huxley. De beginstadia lijken niet zo erg moeilijk. Dr. D.A.T. New van het Strangeways Laboratorium is erin geslaagd om muizen-embryo’s in het laboratorium in leven te houden tot het moment waarop het hart zou moeten beginnen met kloppen. Op dat moment is de vorming van de belangrijkste organen reeds begonnen. Hersenen, ruggenmerg, oren, ogen, darmen, nieren, ledematen, kop, staart – alles was reeds in beginsel aanwezig.” (bladzijde 38)

En op bladzijde 40 schreef Taylor het volgende:

“Volgens de ‘New Scientist’ echter, is ‘De uitvinding van de ‘perfecte’ kunstmatige placenta slechts een kwestie van enig geduld.’ Wanneer het eenmaal zover is, dan zal blijken dat het probleem met de therapeutische abortus – uitgevoerd ter wille van de gezondheid van de moeder – een zeer delicate aangelegenheid geworden is, want de moeder kan beschermd worden door de 6 weken oude foetus naar een machine over te brengen. Hoe, zo vraagt de schrijver u, moet dan onze houding zijn ten opzichte van een ongewenst kind dat we verder kunnen laten groeien met behulp van een machine? In Huxley’s visie was de houding van de maatschappij onverdeeld gunstig. Het woord moeder was onbeleefd geworden, zelfs grotesk. Het werd niet meer gebruikt, daar het een herinnering aan barbaarse tijden toen mensenkinderen nog zonder nadenken werden verwekt en geboren met pijn en bloed, na gedurende 9 maanden als een zware last door de vrouw te zijn meegedragen. In plaats daarvan brengt nu een lopende band het embryo van de conceptie naar de geboorte, in een volledig geautomatiseerde babyfabriek met een productie van duizenden stuks per dag. Maar, zoals het reeds geciteerde artikel zegt: ‘We zijn nu het stadium van de fantasie voorbij.’ We zijn reeds op weg naar de ‘Brave New World’. Het is te laat om de gevolgen af te wijzen.” 

Of er ook iets van die “babyfabrieken” iets zal komen weten we niet. Met de “kunstmatige baarmoeder” echter lijkt men er wel naar op weg te (willen) zijn…

Dr. Taylor over het “Cyborg-Concept.” 

Elders in zijn boek had Dr. Taylor het over het “cyborg-concept.” Dit begrip heeft te maken met mensen als cyborgs (half robot half mens). Hij schreef er destijds het volgende over:

“Er is nog een derde ontwikkeling die bijgedragen heeft aan het cyborg-concept – de ontwikkeling van de computer. Mens en machine hebben hier wat we een intellectuele houding noemen ontwikkeld, momenteel het best geïllustreerd door de onderwijsmachine. Computers worden gebruikt om medische studenten het stellen van diagnoses te leren, ze krijgen de symptomen voorgelegd, horen commentaar op hun antwoorden en krijgen verdere vragen precies zoals een leraar zou doen. Op het ogenblik vinden deze dialogen plaats via een toetsenbord, de observaties van de student worden erin getikt, en de machine geeft zijn antwoorden eveneens in schrijfmachineschrift. Binnen 25 jaar zal het evenwel zover zijn dat de computer het gesproken woord zal verstaan en dat hij sprekend zal antwoorden.” (bladzijde 94)

En enkele regels daarna:

“Aan het eind van deze reeks extrapolaties kunnen we nog toevoegen het omgekeerde van het plaatsen van mechanische delen in een levend lichaam, en wel het plaatsen van levende delen in een mechanisch lichaam. Het denkbeeld dat hersenen geplaats kunnen worden in CAM’s is één punt; het is echter ook niet ondenkbaar dat een mensenarm, of de arm van een aap, aan een computer gekoppeld wordt. (Een oor of een oog zou moeilijker zijn). Kortom, een complex huwelijk lijkt te worden gesloten tussen de mens en de computer. De sciencefiction-auteur Isaac Asimov heeft de uitvinding van een nieuw ras van mens-machinehybriden voorspeld; op zekere dag zal het niet meer mogelijk zijn om vast te stellen of men spreekt tot een gemechaniseerd mens of tot een vermenselijkte machine. En ook niet meer om te weten wat men zelf is.” (nadruk toegevoegd)

De Singulariteit: Samensmelting van Mens & Machine. 

Wat Taylor er met de uitleg in zijn eigen woorden me bedoelde te zeggen, is dat hij (evenals (de nu reeds lang overleden Isaac Asimov) vooraf zag dat er eens een versmelting van mens en machine plaats zou gaan vinden: de singulariteit genaamd.

Klaus Schwab: 4-IR-Technologieën & de Samensmelting van Mens & Machine. 

En hiermee komen we bij Klaus Schwab (en zijn World Economic Forum (WEF) die beiden – zoals bekend – een (communistische) Nieuwe Wereldorde voor ons op het oog hebben. In een gedetaillleerd artikel lezen we er in dit verband iets over 4-IR-technologieën. En ook wat dit met Schwab te maken heeft; hier volgt er een klein deel uit:

“Kortom, 4-IR-technologieën onderwerpen de mens aan een technologisch beheer waardoor surveillance door de NSA kinderspel lijkt. En Schwab prijst de ontwikkelingen die de hersenen rechtstreeks verbinden met de cloud en de ‘datamining’ van denken en geheugen mogelijk maken, een technologische beheersing van besluitvorming die de autonomie bedreigt en elke schijn van vrije wil ondermijnt. De 4-IR versnelt het samensmelten van mens en machine, wat resulteert in een wereld waarin alle informatie, inclusief genetische informatie, wordt gedeeld en elke actie, gedachte en onbewuste motivatie bekend, voorspeld en mogelijk zelfs uitgesloten is. Natuurlijk denk je aan Brave New World van Aldous Huxley. Toch noemt Schwab brain-cloud-interfaces als verbeteringen, als enorme verbeteringen ten opzichte van standaard menselijke intelligentie.” Bron: independent.org/publications/article.asp?id=14039 (nadruk toegevoegd)

Hier zien we dat wat Taylor (samen met Isamov) lang geleden al voorzag: de samensmelting van mens en machine: de singulariteit. In die tijd hadden noch Taylor, Asimov (of wie dan ook anders) er de gegevens over de huidige nieuwe technologieën over, die ons tegenwoordig wel bekend zijn. Ook was er – uiteraard – nog lang geen Klaus Schwab en zijn WEF (laat staan een NWO). Dit forum zou pas enkele jaren later, in 1971, in Davos worden opgericht. Maar wat de New Brave World van Aldous Huxley betreft, we zijn er nu goed en wel naar op weg…

Klaus Schwab als “God.” 

En net als de bovengenoemde Haldane, Ogden en de rest van de leden van de Heretic Society destijdse voor God wilden spelen, schijnt ook Klaus Schwab dit nu ook te willen doen; samen met onder meer Bill Gates. (en voordat we het vergeten: Gates is lid van de Ur-Loge COMPAS STAR-ROSE. (De Ruiter, bladzijde 39).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star