Robin de Ruiter: “DE KOMST VAN DE TRANSITIE: Het Einde van Ons Individueel Zelfbeschikkingsrecht” & “CORONACRISIS: Het Einde van Ons Individueel Zelfbeschikkingsrecht.” De Transitie ís de “Great Reset.”

Het behoeft waarschijnlijk geen betoog meer: veel mensen (waaronder ook degenen die zich al tweemaal hadden laten vaccineren), weten nu wat er rond corona werkelijk gaande is; we hebben het gezien bij onder andere de massademonstraties in bijvoorbeeld Amsterdam, Londen, Berlijn en andere Europese steden. Ook de alternatieve media (zowel die hier in Nederland als in andere landen), heeft zich hierbij niet onbetuigd gelaten. En de weerstand tegen de overheden, reguliere media en reguliere instellingen met hun officiële (leugenachtige) visie op corona, neemt onder de volken alleen maar toe. Waardoor er hier en daar al de triomferende kreet klinkt: “Wij gaan dit winnen!”

Nederland: Pijlen Hoofdzakelijk Gericht op Premier Rutte, Gezondheidsminister Hugo de Jonge, Veiligheidsminister Ferdinand Grapperhaus. 

Tussen dit alles klinkt ook de oproep tot de oprichting van tribunalen om er de binnen- en buitenlandse politieke misdadigers die er voor alle corona-ellende verantwoordelijk zijn, voor te berechten. Wat nu Nederland betreft, zijn hier de pijlen van kritiek hoofzakelijk op premier Rutte, gezondheidsminister Hugo de Jonge en Veiligheidsminister Ferdinand Grapperhaus gericht; zij zijn wat ons land betreft, de hoofdverantwoordelijken voor onder meer die ellende die ze er met die ronduit verwoestende coronamaatregelen over ons hebben uitgestort. En dit is natuurlijk ook van toepassing op de overheden van andere landen (zoals bijvoorbeeld Engeland, Duitsland, België, Frankrijk) van de rest van de wereld. In elk van die landen zijn alle pijlen van elk van die volken op de eigen overheid gericht.

Overheden Staan Niet op Zichzelf. 

En dat dit nu eindelijk gebeurt, is natuurlijk alleen maar goed te noemen. We dienen hier echter ook bij te bedenken dat, hoe verenigd de overheden in hun streven om ons te onderwerpen aan een dictatoriaal dictatorschap (want daar waren die coronamaatregelen vanaf het begin voor bedoeld), ook zijn, ze hierbij niet op zichzelf staan. Met andere woorden: ook zij zijn weer ondergeschikt aan de 13 invloedrijkste families waarbij het de Rothschilds zijn, die hierboven uitsteken. De overheden voeren (samen met de onze), met gedienstige steun van de WHO, de Bill & Melinda Gates Foundation niet hun eigen coronabeleid uit, maar het beleid wat hen door die families via hun vele ondernemingen en medische instellingen opgedragen wordt. Voor Nederland zijn dan ook premier Rutte en de overige genoemde politici de misdadigers, voor Engeland is dit weer Boris Johnson, voor Frankrijk weer Emmanuel Macron, etc. maar zij zijn slechts de uitvoerders van het beleid wat hen is voorgeschoteld. 

Eerdere Poning voor Plan voor Invoering van een Dictatorschap via een Globale Pandemie: Mislukt! 

Het tweede wat we hierbij in gedachten moeten houden, is dat er eerder een poging werd gedaan om er middels een globale pandemie er een dictatoriaal dictatorschap in te voeren. En dit brengt ons dat terug naar het jaar 2009, het jaar waarin de Mexicaanse griep (H1N1) in Mexico uitbrak. Voor die er uit zou breken, werden er bij de WHO in juni 2007 de “Internationale Gezondheidsregelgevingen van kracht. Mocht er zich daarna een internationale noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid voordoen, dan kan de directeur-generaal van de WHO overgaan tot “quarantaine, reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie.” Allle landen die een verdrag met de WHO hebben, zijn verplicht ook die maatregelen uit te voeren. En de gelegenheid om die er ook uit te voeren, liet niet lang op zich wachten: want zoals al gezegd, brak er in Mexico die Mexocaanse griep uit die zich al spoedig tot een levensbedreigende pandemie zou ontwikkelen. Deze gegevens hier hebben we echter niet van onszelf. Daar kwam de visionair met een uitzonderlijk vooruitzicht, Robin de Ruiter mee. En wel in zijn boek “DE KOMST VAN DE TRANSITIE Het einde van ons zelfbeschikkingsrecht?” (Mayra Publications) 2009. (bladzijden 67-77)

17 Juni 1996: Influenzapandemie Voorspeld in U.S Airforce 2025-Onderzoeksrapport. 

Robin de Ruiter heeft er echter nog meer over te zeggen: al op 17 juni 1996 werd er een “influenzapandemie in overeenstemming met de Mexicaanse griep” voorspeld in het U.S Airforce 2015-onderzoeksrapport. Hierbij zouden er volgens dit rapport “in 2009 dertig miljoen mensen sterven aan een griepepidemie.” (bladzijde 77)

1 November 2005: President George W. Bush Kondigt in Geval van een Pandemie Nationale Noodtoestand Af. 

Robin de Ruiter wist toen te melden dat toenmalig president George W. Bush, mocht er eens sprake zijn van een pandemie, dan een nationale noodtoestand afkondigt; dit was destijds op de website van het Witte Huis te lezen. (bladzijde 77)

Farmaceut Baxter International: Zeven Maanden voor Uitbraak Mexicaanse Griep Al een Patent voor het H1N1-Vaccin. 

Net zoals ook nu het geval was, wisten farmaceutische bedrijven zoals Sanofi-Aventis, GlaxoKlineSmith, Novartis, Gilead Sciences, tijdens de Mexicaanse pandemie met de belofte voor een snel vaccin ertegen te komen. Opmerkelijk hierbij was dat de farmaceut Baxter International al op 28 augustus 2008 (zeven maanden voor de uitbraak van de Mexicaanse griep) voor het H1N1-vaccin een patent aangevraagd had, aldus De Ruiter. (bladzijden 77-78)

Farmaceuten Volledig Gevrijwaard van Aansprakelijkheid. 

Robin  de Ruiter wist destijds ook te melden dan de farmaceuten gevrijwaard zijn van (mochten er zich negatieve effecten als gevolg van vaccinatie tegen de Mexicaanse griep) “iedere vorm van aansprakelijkheid.” Waarna hij vervolgde met de woorden:

“Dit niet zonder reden. Zij weten hoe vaccins gemaakt worden en wat er in verwerkt zit.

Het vaccin tegen de Mexicaanse griep bevat niet alleen het supergiftige element ‘kwik, hondengriep-, paardengriep-, vogelgriep- en varkensgriepvirussen, maar ook weefsel uit de nieren van dode Afrikaanse groene apen. (Method of producing a virus vaccine from an African green monkey kidney cell line – U.S. patent No. 5911998).” (bladzijde 78)

Van Tevoren Gepland. 

Wat we nu hebben zien gebeuren, had eigenlijk al zijn beslag moeten krijgen in (of vlak na) 2009: de invoering van een Nieuwe Wereldorde op basis van een “pandemie.” Dat wat er destijds nog bij ontbraken, waren onder meer een (bijna) mondiale lockdown en een (eveneens bijna) mondiale mondkapjesplicht. Nu hadden we dit artikel weer een hele tijd geleden onder handen; destijds waren er nog die coronamaatregelen van kracht. Omdat de alternatieve media er na het paniek zaaien door de MSM en de daaropvolgende afkondiging van die lockdown en maatregelen bijna meteen bovenop zaten en met hun (alternatieve) versie over corona en alles wat ermee gerelateerd is, kwamen, schijnt ook deze hele zaak te mislukken. Uit het bovenstaande wat we er van het boek van Robin over de Mexicaanse griep besproken hebben en dit met de huidige situatie met de coronapandemie vergelijken, kan het niet anders dat dit alles ruim van tevoren moet zijn gepland. 

Coronamaatregelen Opgeheven. Maar het Plan voor een Nieuwe Wereldorde Gaat Door. 

Inmiddels zijn de coronamaatregelen al een tijd opgeheven. Het plan voor een Nieuwe Wereldorde gaat echter gewoon door. Nu beschouwen veel mensen de oprichting van een NWO op basis van een “pandemie” als een “complottheorie.” De aanhangers van deze visie worden door hen “complotdenkers” “complotgekkies”, en “viruswappies”genoemd.

Van de Grote Transitie naar de “Great Reset.” 

In 2009 bracht Robin de Ruiter zijn boek “DE KOMST VAN DE TRANSITIE: Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht?” uit; zoals te zien is eindigt de titel van dit boek met een vraagteken (?) In 2020 bracht hij er zijn opvolger “CORONACRISIS: Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij.” (zonder vraagteken (?). Op de achterkant van dit laatste boek lezen we er onder meer dit:

“De eerste druk van dit boek verscheen in 2009. Daarin wordt niet alleen een wereldwijde lockdown voorspeld, maar ook de beweegredenen daarvan worden uitgebreid beschreven. 

Naar aanleiding van de coronapandemie pakt de auteur met dit boek de draad weer op waar de eerste uitgave eindigt. 

Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen, dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die binnenkort diep in ons eigen leven zullen ingrijpen.

Dit boek stelt de lezers in staat te doorzien wat zich achter de schermen van de wereldpolitiek afspeelt en daarin de patronen te herkennen, zodat men kan gaan handelen; iets dat in deze tijd broodnodig is.” (nadruk toegevoegd)

En Nee: het is Geen “Complottheorie” (Meer).

Na het lezen van beide boeken van Robin de Ruiter (waarbij veel gegevens van het eerste boek weer – samen met nieuwe gegevens – in het tweede beschreven worden, zou niemand hier nog om heen kunnen: “En nee: dit is geen “complottheorie” (meer). Tenzij men liever stekeblind voor de realiteit wil blijven natuurlijk! En zo gaan we van Transitie van 2009 naar de “Great Reset” van de (nabije) toekomst; want de Transitie is de “Great Reset.”….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star