Gert-Jan Segers (CU) over Thierry Baudet, Complottheorieën & “Kwaadaardige Reptielen.” Segers & zijn Minachting voor God & Zijn Schepping. De Gelijkenis van het Onkruid Tussen de Tarwe. “Snoeihard Bidden” voor CU-Fractievoorzitter Gert-Jan Segers & CU-Kamerleden.

Een van de politieke partijen die tot nu toe met alle winden van de coalitie mee heeft gewaaid, is de ChristenUnie (CU) onder leiding van fractievoorzitter Gert-Jan Segers. 

Gert-Jan Segers over Thierry Baudet (FVD), Complottheorieën & “Kwaadaardige Reptielen.” 

Nadat Thierry Baudet het (in overdrachtelijke zin) over “kwaadaardige reptielen” die de wereld zouden regeren had gehad, was voor Segers eindelijk de maat vol: “De Kamerfractie van de ChristenUnie” (zo wist nieuwspaal.nl op 18 oktober 2022 te melden) “gaat in de komende week ‘snoeihard bidden’ voor Thierry Baudet.”

Complottheorieën. 

Het waren de “complottheorieën” waarin Baudet volgens Segers zei te geloven, die hem en de CU-fractie ertoe hadden gebracht voor hem te bidden. Het artikel op nieuwspaal.nl gaat dan verder met deze woorden:

“Kamerleden maken zich grote zorgen over Thierry Baudet. De FvD-leider noemde zich in een interview met een Amerikaanse website een aanhanger van complottheorieën. Hij zegt onder meer dat de wereld wordt geregeerd door ‘kwaadaardige reptielen.’ Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt de ideeën van Baudet ‘te gek voor woorden.’

“Hier helpt – ben ik bang – de rede ook niet meer. Hier helpt misschien alleen nog gebed”, aldus Seger op Twitter.” 

Christelijke Partijleider Gert-Jan Seger over een “Soort Almachtige Vader” & het Bijbelse Verhaal over de Schepping in Zes Dagen. 

Het artikel vervolgt dan nog met deze woorden:

“Samen met andere ChristenUnie-politici gaat Segers proberen om Baudet tot rede te bidden: “We gaan kei- en keihard bidden tot Baudet zijn gezonde verstand terugkrijgt. Dat reptielenverhaal is natuurlijk te zot voor woorden. Ik vraag me af waar Baudet nog meer in gelooft. Straks gaar hij nog geloven dat er een soort almachtige vader is die ergens op een wolk leeft en de hele wereld in zes dagen geschapen heeft. En meer van dat soort absurde verhalen.” Bron: nieuwspaal.nl/gert-jan-segers-christenunie-gaat-proberen-thierry-baudet-tot-rede-te-bidden/ (nadruk toegevoegd)


De Bijbel over de Schepping door God in Zes Dagen. 

Over de schepping die door God geschapen was, lezen we er in de Bijbel onder meer het volgende:

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” (Genesis 1:1)

Waarna er over de schepping van zaaddragend gewas, de zon, maan en sterren, de zeedieren en de vogels en uiteindelijk de schepping van de mens gesproken wordt. Dan gaan we van hier naar de volgende verzen:

“En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk , dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.” (Genesis 1:31, 2:1-3)

En dan een van de Tien Geboden: 

“Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.” (Exodus 20:8-11)

De Minachting Voor & Kleinering van God & Zijn Schepping door Gert-Jan Segers

De Bijbel leert dus dat er inderdaad “een soort almachtige vader” is, Die heeft de hele wereld en al wat er op is, volgens het Bijbelse verslag in zes letterlijke dagen geschapen: de God van de Bijbel Zelf. Nu beweert Segers zelf ook een Christen te zijn; als zodanig zouden we van hem (die toch ook de Bijbel zal kennen) toch mogen verwachten dat ook hij God en het scheppingsverhaal serieus zou nemen. Wat Segers nu met zijn woorden aangaf, was dat hij zo zijn minachting voor God en Zijn schepping te kennen gaf!

Motie-Agema Onderzoek Effectiviteit Alle Ingezette Maatregelen Verworpen.

Nu hadden we al wat langer zo onze twijfels over Segers; zo hadden hij en zijn partij “de motie-Agema over onderzoek naar de effectiviteit van alle ingezette maatregelen” samen met D66, VVD en het CDA, verworpen. 

Segers & ChristenUnie: Afschaffing Referendum Over de Wet Op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV, Sleepwet). 

Al eerder, in 2017, hadden Segers en de CU aangegeven dat ze het referendum op de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV, sleepwet) samen met de coalitie zou negeren. ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2017/10/ook-christenunie-negeert-referendum-553974/

Minister Armoedebeleid, Participatie & Pensioenen Carola Schouten: Lid van het World Economic Forum. (WEF)

Daarnaast zit het binnen de CU zelf ook niet goed; zo is het Tweede Kamerlid Carola Schouten (minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) van de CU (samen met onder meer Sigrid Kaag (minister van Financiën (D66) lid van het World Economic Forum van directeur Klaus Schwab. En velen weten nu waar het WEF nu precies op uit is: totale controle over de mensheid! De vraag is nu hoe minister Schouten hier als Christen tegen aankijkt. De sinistere doelstellingen van Schwab en het WEF zijn echter niet te verenigen met het Bijbelse christelijke geloof!

Is Gert-Jan Segers Wel de Man die Hij zegt te Zijn? 

De hamvraag is nu echter: waarom toonde Segers zich met zijn respectloze woorden zo kleinerend tegenover God en Diens schepping? Is hij wel de man die hij in het openbaar zegt te zijn, ook zou zijn: namelijk een Christen? Of is Segers naar buiten toe het één en achter de schermen juist een ánder? Antwoord: we wéten het gewoon niet! Maar mocht hij er achter de schermen een soort van andere persoonlijkheid op nahouden, dan zou de volgende gelijkenis van  Jezus wel eens ook op hem van toepassing kunnen zijn; hier volgt de gelijkenis:

De Gelijkenis van Het onkruid Tussen de Tarwe.

“Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad gezaaid in uw akker? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeienm en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tware bijeen in mijn schuur.” (Mattheüs 13:24-30)

De Uitleg van de Gelijkenis door Jezus. 

Wat later vroegen de discipelen van Jezus hen de uitleg van Zijn gelijkenis te geven:

“Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft, laat hij horen.” (Mattheüs 13:36-43)

Behoort Ook Segers Tot het “Onkruid”? 

Zou het nu misschien dan toch kunnen dat ook Segers tot het “onkruid” zou behoren? Dat weten we nu niet, en we hopen natuurlijk ook niet dat dit het geval zou kunnen zijn. Maar echte zekerheid hebben we hier over nu ook weer niet. De laatdunkende wijze waarop Segers zich over God en Zijn schepping uitliet, is in dit opzicht namelijk veelzeggend.

“Snoeihard Bidden” voor Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de CU en de CU-Kamerleden. 

“De Kamerfractie van de ChristenUnie gaat in de komende week ‘snoeihard bidden’ voor Thierry Baudet.” En: “We gaan kei- en keihard bidden tot Baudet zijn gezonde verstand terugkrijgt” (aldus Gert-Jan Segers) Nu we echter weten hoe Segers over God en Zijn schepping denkt, zou het echter eerder dringend noodzakelijk zijn om eens “kei- en keihard” te bidden tot zowel Segers als de overige CU-fractieleden (want daar zit het ook niet altijd goed mee) hun gezonde verstand (in zoverre ze dit al hebben gehad) terug zullen krijgen! 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star