KIJKEN! De bijzondere maidenspeech van Kamerlid SIMONE KERSEBOOM – YouTube

Deze video dateert weer van een jaar geleden. Hier hield Simone Kersenboom haar “Maidenspeech.” In haar speech neemt Kersenboom (FVD) het op voor Nederland wat bewees dat ze (net als de overige leden van FVD) een ware nationalist is. En we zijn het dan ook  helemaal mee eens met wát ze er in de video allemaal over te zeggen heeft. Totdat… ze over Israël begon:

“Maar voorzitter, er vinden in de wereld meer zorgwekkende ontwikkelingen plaats. Israël ligt onder vuur. Met steun van Iran vuurt terreurorganisatie Hamas duizenden raketten op de Israëlische burgerbevolking af. Het is alleen dankzij Iron Dome dat er niet vel Israëlische burgerdoden zijn gevallen. Ik heb dus met verbazing geluisterd naar de negatieve manier waarop sommige ambtgenoten zich de afgelopen periode hebben uitgelaten over Israël, vastgeroest in hun eigen slachtoffer-dader narratief. Alsof Israël niet het recht heeft om zichzelf te verdedigen. En alsof Nederlandse inmenging, laat staan Nederlandse sancties, het conflict in Israël wel even gaan oplossen. Tijd voor realiteitsbesef: het is niet in het Nederlands belang om schoolmeester tegen Israël en Sinterklaas tegen de Palestijnen te spelen. Het is in het Nederlands belang om handel te drijven waar dat ons versterkt. En het is in het Nederlands belang om gelijkgestemde landen niet de les te lezen, maar ze te steunen als ze onder vuur liggen. De premier mag dan ook niet akkoord gaan met eenzijdige EU-statements die Israëls recht op zelfverdediging onrecht aandoet. Wij juichen toe dat Hongarije zich gisteren niet achter een dergelijk statement heeft geschaard. Laat premier Rutte dat voorbeeld volgen. Dit toont ook nogmaals het enorme belang van het behoud van ons veto in de EU op het gebied van buitenlands beleid.” 

Waarna Kersenboom over het “klimaatfiasco” begon….


Het Nederlands Belang om als Verdediger voor Israël Op te Treden & als Medewerker & Handhaver aan de Wrede Zionistische Bezetting Tegenover de Palestijnen Mee te Werken. 

Wat we hierboven in de speech van Kersenboom zien, is hier intussen een goed gewortelde gewoonte, ja, waarlijk een dogma, geworden: Israël werd door Kersenboom weer eens als “slachtoffer” gepresenteerd. Israël lag onder vuur vanwege die “duizenden raketten” die er (naar verluidt) door “terreurorganisatie” Hamas in die tijd op de burgerbevolking van Israël afgeschoten werden. Ja, “naar verluidt”, want we weten namelijk niet of dit ook echter waar zou zijn geweest. En wat de retoriek van Kersenboom om Nederland als schoolmeester tegen Israël en Sinterklaas tegen de Palestijnen” betreft, ze lijkt eerder voor Het Nederlands belang om als verdediger voor Israël op te treden en als medewerker en handhaver aan de wrede zionistische bezetting tegenover de Palestijnen mee te werken te zijn.

“Slachtoffer-Dader Narratief.” 

Even daarvoor vond Kersenboom dat die ambtgenoten die zich negatief over Israël hadden uitgelaten “vastgeroest in hun eigen slachtoffer-dader narratief” zouden zitten. Met andere woorden: die zullen juist Israël  als “dader” en de Palestijnen als “slachtoffer” hebben afgeschilderd. Wie dat nu waren is niet duidelijk. Maar dan hebben die “ambtgenoten” dan toch eindelijk eens een keer ook iets goeds gedaan!

De Joodse Historicus Ilan Pappe & “De Etnische Zuivering van Palestina.” 

Zouden die” ambtgenoten” misschien (net zoals wij) ook het boek “De Etnische Zuivering van Palestina” van de Joodse historicus Ilan Pappe gelezen hebben?, vroegen we ons af. Want deze Joodse geleerde gaf er in zijn boek toch een heel ander beeld over Israël van af. Alleen de korte recensie op de achterkant van het boek (tweede Nederlandse editie, januari 2009 – Uitgeverij Omniboek – Kampen) maakt al veel duidelijk:

“De Israëlische Onafhankelijksheidsoorlog van 1948 leidde tot een van de grootste gedwongen migraties uit de moderne geschiedenis. Ongeveer een miljoen mensen werden verdreven uit hun huizen, burgers werden het slachtoffer van massamoorden en honderden Palestijnse dorpen werden verwoest. Bijna zestig jaar werden de feiten ontkend, maar als het vandaag zou gebeuren, had het niet anders dan als ‘etnische zuiveringen’ betiteld kunnen worden.”

Niemand erkent de misdaden van 1948. Terwijl dat simpelweg een etnische zuivering was, volgens iedere definitie daarvan. Als de ene etnische groep de andere verdrijft, is dat etnische zuivering…. Iedereen wist het. Maar Europa bleef stil om wat het de Joden zelf had aangedaan.”

“In dit geruchtmakende boek verwijst de vooraanstaande historicus Ilan Pappe de mythen over de stichting van de staat Israël naar de prullenmand. Onverbloemd toont hij aan hoe de Joden zich in 1948 schuldig hebben gemaakt aan etnische zuiveringen. Hij beschrijft hoe een jaar lang elf adviseurs van Ben Gurion samenkwamen om te bespreken hoe de Arabieren verderven konden worden. Zeer terughoudend beschrijft hij de gruwelijkheden. Hierbij laat hij oorspronkelijke documenten en oral history voor zich spreken. Tot slot toont Pappe aan dat de internationale gemeenschap wist van de misdaden, maar bewust niet ingreep.* De etnische zuivering van Palestina is een gedetailleerd verslag en scherpe analyse van de wording van de staat Israël. Het werpt nieuw licht op de oorsprong en ontwikkeling van het Joods-Palestijns conflict en is onmisbaar voor wie iets wil begrijpen van de huidige situatie in de Gazastrook en westelijke Jordaanoever.” (* nadruk toegevoegd)


Rick Wiles van TruNews over de Brute Moord op de Palestijns-christelijke Correspondent Shireen Abu Akleh door Israël.

Dan gaan we hiermee naar Rick Wiles (directeur van de Amerikaans-christelijke nieuwszender Trunews. Zoals inmiddels bekend is, werd de Palestijns-christelijke correspondent Shireen Abu Akleh, een tijd geleden het slachtoffer van een Israëlische sluipschutter die haar dodelijk met een kogel in het hoofd trof; ze deed op dat moment verslag voor Al Jazeera. 

Amerikaanse Republikeinen Woedend over Onderzoek. 

Nadat bekend was geworden dat het incident over Abu Akleh en die Israëlische sluipschutter kritisch onderzocht zou worden, reageerden enkele republikeinse senatoren woedend:

“Acht republikeinse senatoren hebben woensdag scherp het besluit van de FBI en het ministerie van Justitie om een onderzoek in te stellen naar de moord op de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh. De senatoren eisen dat het onderzoek onmiddellijk wordt afgesloten voordat de bilaterale relatie tussen de VS en Israël wordt geschaad.”

En dat terwijl Shireen Abu Akleh naast een christelijke Palestijnse ook nog eens een Amerikaans staatsburger was… Bron: trunews.com/video-article/young-palestinians-being-killed-because-of-christian-zionism

Palestijnse Jongeren die het Slachtoffer Werden van Joodse Moordenaars. 

Na de dramatische beelden van de moord op Abu Akleh te hebben vertoond, vervolgt Rick Wiles met het volgende commentaar:

“Dit is een glimp van hoe het is een Palestijn in Palestina te zijn. Dat is al zo sinds 1948. Het is het ergste dat ooit in Palestina is gebeurd. De zionistische beweging die in 1948 de controle over Palestina mocht nemen waarbij talloze Palestijnen vermoord werden, waaronder velen van hen kinderen. En het gaat tot op de dag van vandaag door. Het moet zover komen dat toegegeven wordt dat het zionistische experiment een kolossale mislukking is geweest.”

Recente Moorden op Palestijnen (“Meestal Op Tieners”).

Na nog wat het een en ander te hebben gezegd gaat Rick over op de recente moorden op Palestijnen (“meestal op tieners”): 

• 11 december: tijdens een raid door het Israëlische leger in de stad Jenin (Westoever) werd volgens Palestijnen een Palestijns tienermeisje gedood:

“Palestijnse media zeiden dat er tijdens gewelddadige botsingen in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever een Palestijns tienermeisje werd gedood. Jana Majdi Assam Assaf Zakarne, 16, werd met zeven kogels in haar lichaam gevonden.” 

Het Israëlische leger zei hier wat later over dat het “hoogstwaarschijnlijk” was dat een Israëlische sluipschutter dit kind “per vergissing” getroffen had. Een door en door getrainde sluipschutter die een tienerkind maar liefst zeven keer “per vergissing” zou hebben geraakt…

• Enkele Weken Geleden: 15 Jaar Oud Palestijns Meisje door Geweervuur IDF Gedood Nabij Ramallah. “Een 15-jarige Palestijn is maandagochtend vroeg door Israëlisch militair vuur op en voertuig in de stad Beitunia op de Westelijke Jordaanoever, in de buurt van Ramallah gedood, meldde het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Een andere passagier in de auto raakte lichtgewond.” 

Bericht van Afgelopen Vrijdag: Palestijnse Tiener Tijdens Een Vermeende Aanval met Stenengooien door Israëlische Troepen Doodgeschoten. “Een Palestijnse tiener die naar verluidt stenen gooide naar passerende Israëlische automobilisten op de centrale Westelijke Jordaanoever, is donderdagmiddag door Israëlische troepen doodgeschoten, aldus de autoriteiten.”

• Dood van de 16-Jarige Diaa Muhammad Shafiq al-Rimawi. “Het ministerie van Gezondheid van de Palestijnse Autoriteit zei dat de 16-jarige Diaa Muhammad shafiq al-Rimawi werd vermoord. Het Israëlische leger nam zijn lichaam mee, deelde het mee.” 

De foto die er van deze jonge tiener wordt getoond, laat het beeld zien van een doodgewone jonge tiener… Niet echt een “terrorist” dus…


En Dit [en Nog Veel Meer Ellende Die Er Vanaf 1948 Tot Nu Toe Over de Palestijnen Uitgestort Is] Allemaal In Naam Van Het Christelijk Zionisme


De Coronamaatregelen & Lockdowns: een Zwakke Afschaduwing van de Terreur Waar de Palestijnen Nu al Zolang Onder te Lijden Hebben. 

Nu komt het ons enigszins voor dat die coronamaatregelen plus lockdowns die we hier recent nog hadden, ietwat zowel de eigenschappen als de kenmerken in zich hadden van dat waar de Palestijnen nu al zo lang onder te lijden hebben. En laten we hier maar geen doekjes om winden: dezelfde overheden (niet alleen hier in Nederland maar ook die in het buitenland dus) die ieder hun eigen volk met die terroristische coronamaatregelen opgescheept hadden, roepen als het om de terreur van Israël tegen de Palestijnen gaat, dat (net zoals ook Simone Kersenboom dit boven in de video al duidelijk maakte) “Israël het recht heeft zich te verdedigen.” Maar, een massamoordenaar, een mensenslachter, die er tot nu toe de onschuldigen, de zwakken, de weerlozen en voornamelijk hulpeloze Palestijnse tieners er in Palestina tot nu toe tot in de tienduizenden gruwelijk verminkt en vermoord heeft – en waarvan het einde ook nu nog lang niet in het zicht is – heeft geen ENKEL RECHT! Geen wonder dan ook dat (volgens het zionistische vakjargon & woordenboek) het “antisemitisme hier en daar allengs toeneemt.” Voor zowel het goddeloze Israëlische regime als het wrede Israëlische leger zijn hier echter de volgende woorden van Christus Jezus op van toepassing:

“Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een menschenmoorder van den beginne en is in de waarheid niet staande gebleven; want geene waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zoo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen.” 

(Johannes 8:44 – Oud-Hollandse Statenvertaling 1923)

Die coronamaatregelen plus die lockdowns waar de volken pas geleden nog onder te lijden hadden, waren echter een zwakke afschaduwing van de Israëlische terreur waar de Palestijnen nu al zolang te lijden hebben. 

Simone Kersenboom & Geert Wilders: Beiden Dubbelhartig. 

Dan nog dit: terwijl zowel Simone Kersenboom als (onder meer) Geert Wilders (PVV) voor onze rechten tegen vrijheidsbeperkende maatregelen opkomen, hebben zij zich ook tot nu toe helemaal niet druk gemaakt over de Israëlische vrijheidsbeperkende maatregelen waarmee intussen de vrijheden van de Palestijnen al korte tijd vanaf 1948 ontnomen zijn. Wijst dit niet op dubbelhartigheid? En wat zei de apostel Paulus ook alweer over dit soort mensen? Luister maar mee:

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren.” 

Waren het in de tijd van de apostel dat er de Joden destijds de mond gesnoerd moesten worden, nu zou naast de mond van die twee hierboven, nu ook de mond anderen in de Tweede Kamer die Israël zo liefhebben – met Israël-vereerder Gert-Jan Segers en de ChristenUnie (CU) voorop – eens goed gesnoerd moeten worden…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star