“Geen excuses voor slavernij, stop het schuldcomplex!” – Dekker (FVD) – YouTube

Bijschrift. “25 januari 2023. Excuses voor ons verleden zijn nergens voor nodig. Het Westen heeft n. b. slavernij als eerste afgeschaft! Het schuldgevoel dat blanke Nederlanders wordt aangepraat is kenmerkend voor onze cultuurcrisis en kan alleen maar berusten op kwade bedoelingen.”


“Skippy Weeko.”

Een van de reacties in de commentaarsectie onder de video is van iemand die zich de gebruikersnaam “skippy weeko” aangemeten heeft; en zijn reactie op het (korte) betoog van Ralph Dekker is kort maar krachtig: 

“Waarom zou ik mij schuldig voelen voor iets waar ik niks mee te maken heb?”

“U Zegt Misschien: Wat Heb Ik Ermee Te Maken.” 

Nu is het weer een tijd geleden dat ook iemand anders deze vraag stelde. En hoewel die varieert met die van “skippy weeko” zoals hierboven aangegeven, komt die op hetzelfde neer. Dat wat hierboven staat, was maar één deel van die vraag; de hele vraag die de ander destijds stelde was: 

“U zegt misschien: Wat heb ik ermee te maken. Ik heb geen Joodse mensen af laten voeren naar de vernietigingskampen.” 

De auteur van deze woorden (en tevens het artikel waar deze woorden in voorkomen) is de christelijke zionist Dirk van Genderen. 

Schuldgevoel Op de Huidige Christenen Gelegd Om Wat De Voorvaderen De Joden Aangedaan Hebben. 

Wat we hier in de video met betrekking tot excuses van de Nederlandse staat met betrekking tot het slavernijverleden boven zien, lezen we dit weer terug in het artikel van Van Genderen. In tegen stelling met wat Dekker hier zegt, gaat het bij Van Genderen niet over Suriname maar (zoals uit de vraag van Van Genderen al bleek) om wat onze voorvaderen de Joden aangedaan hebben. dirkvangenderen.nl/2020/10/23/eindelijk-schuld-belijden-aan-het-joodse-volk/ 

Leegloop van Kerken (& Andere Zaken) Tijdens De Huidige Christelijke Generatie  Om Wat De Voorvaderen de Joden Hebben Aangedaan. 

Wat Van Genderen hier doet, is dat hij verschillende problemen waarmee de huidige (Nederlandse) christelijke generatie nu te kampen heeft zoals onder meer de leegloop van kerken, hij die in verband brengt met misdaden die ons vorige geslacht de Joden in Nederland hebben aangedaan: 

“Ik wees eerst terug naar een verootmoedigings- en gebedsavond in de Betuwe, enige tijd geleden. Daar hebben we ons als aanwezigen voor de Heere verootmoedigd en onder meer schuld beleden voor onze houding naar het Joodse volk, nu en in het verleden, met name in de Tweede Wereldoorlog. We smeekten de Heere een verootmoediging in onze kerek en gemeenten te zenden. En zeker, er zijn in de Tweede Wereldoorlog duizenden landgenoten geweest die zich voor hen hebben ingezet, vaak met gevaar voor eigen leven…Maar wij (?) hebben het wel laten gebeuren dat ruim 100.000 Joodse medemensen uit ons land zijn afgevoerd naar de vernietigingskampen, van wie er maar een paar duizend zijn teruggekeerd, die ook nog eens niet met open armen werden ontvangen. 

Kan het zijn dat hierdoor en ook op de massamoord op onze kinderen een schuld over ons land ligt? Die zichtbaar wordt in de geestelijke ontwikkelingen… We maken ons druk om de klimaatverandering… Maar veel ernstiger is de geestelijke klimaatverandering die gaande is…

Kerken die leeglopen, mensen die het geloof vaarwel zeggen… Harde grond om het Evangelie te brengen.. Afkeer bij velen tegen alles wat met het christelijke geloof te maken heeft… 

Wij kennen de eerste zin uit Genesis 12:3 uit ons hoofd: “Ik zal zegenen wie u (nakomelingen van Abraham, het Joodse volk) zegenen…’ Maar erop volgt: ‘…en wie u vervloekt, zal Ik vervoeken.’ 

Dat zijn zeer ernstige woorden. Zeker als we ons realiseren hoe ons volk heeft gehandeld in de Tweede Wereldoorlog. En hoe ons land zich opstelt in de VN en heel vaak tegen Israël stemt. 

We voelen ons gedrongen om tijdens deze verootmoedigingsbijeenkomst, evenals David, evenals Daniël, onze zonden en de zonden van ons volk te belijden. Om weer rein voor de Heere te kunnen staan. We kunnen niet langer zonder Hem, zonder Zijn genade, Zijn zegen.” 

“Wij”? 

We zullen hier allereerst het “wij” waar Van Genderen over sprak behandelen. Dat onze Joodse medemensen tijdens WW II weggevoerd werden, is natuurlijk wel zo, maar daar waren “wij” (de huidige generatie) echter niet bij betrokken. Dat ons voorgeslacht de wegvoering van Nederlandse Joden toegelaten heeft, is dan wel zo, maar “wij” staan hier geheel los van. In dit geval denken we weer aan de woorden van “skippy weeko”: “Waarom zou ik mij schuldig voelen waar ik niks mee te maken heb?”

“…De massamoord Op Onze Kinderen…”

Het tweede wat we hier in het kort zullen behandelen is “…de massamoord op onze kinderen…” waar Van Genderen het over heeft. Dan zou het waar zijn dat er een schuld is, maar dan wel bij degenen die hier én fervente voorstanders van abortus zijn (want dat het hier om abortus gaat zal natuurlijk duidelijk zijn) én zij die deze gruwelijke moordpartijen op (omgeboren) kinderen ook daadwerkerlijk uitvoeren. Dus ligt er geen schuld op Nederland als geheel. 

Genesis 12:3: Weer Dezelfde (Christenzionistische) Riedel.

Waarna Van Genderen weer eens met dezelfde christenzionistische riedel waar we al zo lang bekend mee zijn, om de hoek komt: Genesis 12:3. Wie de huidige nakomelingen van Abraham – waarbij we er nog maar bij weg zullen laten dat er vandaag de dag geen enkele “zuivere Jood” in de hele wereld meer te bekennen is! – zegent, zal door God worden gezegend; en ja, wie hen “vervloekt” (lees: wie er kritiek op heeft) zal door God worden vervloekt. En hier wordt er door Van Genderen dan ook de nadruk opgelegd. 

De Zoon Zal Niet Sterven Omwille Van De Zonden Van Zijn Vader.

Dan gaan we hiermee naar het oudtestamentische Bijbelboek Ezechiël. We zullen beginnen bij Ezechiël 18:1:

“Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël: 

De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kindere worden stomp?

Zowaar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken! Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven.” (verzen 1-4) 

Uit de context (de verzen die er daarop volgen) wordt duidelijk dat als een rechtvaardige die goed doet en dus niet zondigt, hij dan ook niet hoeft te sterven. Heeft hij echter een zoon die echter wel (onophoudelijk) zondigt, dan moet die zoon ervoor boeten, maar de vader die niet zondigt, blijft echter vrij van schuld en natuurliijk ook de straf. Heeft de vader die zelf echter wél zondigt, een zoon die de zonden van zijn vader niet doet, dan is het de vader die er de prijs voor zal moeten betalen, maar de zoon die dergelijke dingen niet doet, staat hier helemaal los van. Want: 

“Zijn vader – omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt heeft, roofgoed van zijn broeder buitgemaakt heeft en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed was – zie, hij zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid. Maar u zegt: Waarom draagt de zoon de ongerechtigheid van zijn vader niet? Wel, de zoon heeft recht en gerechtigheid gedaan: al Mijn verordeningen heeft hij in acht genomen en hij heeft ze gehouden. Hij zal zeker in leven blijven. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.” (verzen 18-20) 

En dit is zowel van toepassing op het slavernijverleden waar wij zelf nooit  iets van doen hebben gehad als op wat Van Genderen allemaal aan onzin over onze Joodse medemensen in WW II en (wederom) waar wij zelf nooit iets van doen hebben gehad. Dan zullen we de zin van Van Genderen nog eens citeren (met dat wat er dan nog achter komt): 

“U zegt misschien: Wat heb ik ermee te maken. Ik heb geen Joodse mensen af laten voeren naar de vernietigingskampen.” En: “Het is ook niet zo dat er hierdoor een schuld op u persoonlijk rust. Dat lees ik niet in de Bijbel. Maar ik ben er wel van overtuigd dat God erop let hoe de volken Zijn volk, het Joodse volk, Zijn oogappel, behandelen (Zacharia 2:8). 

• Om die reden alleen al zouden noch wij (noch Van Genderen zelf)  verplicht zijn, de zonden van onze (voor)vaderen aan het Joodse volk te belijden. 

• Wij zijn er echter van het tegendeel overtuigd; namelijk dat God erop let hoe Israël er nu al voor meer dan zeventig lange jaren onderdrukt en tiranniseert!

• Zou Israël (samen met het CIDI wat deze Joodse staat voortdurend tot nu toe voortdurend de hand boven het hoofd gehouden heeft wat haar onderdrukkingsstreken tegen de Palestijnen betreft) niet eens háár excuses voor háar misdaden aan moeten bieden? 

• En dat Nederland in de VN om die reden heel vaak tegen Israël stemt, vinden wij echter volkomen normaal. Dit heeft dan ook niets met “vervloeken” te maken. 

• Wat het vers in Zacharia 2:8 betreft, dit heeft betrekking op het Joodse volk aan het einde van de Babylonische Ballingschap nu eeuwen geleden; dit kan dan ook niet op het huidige, moderne Israël worden toegepast.

“Afkeer Bij Velen Tegen Alles Wat Met Het Christelijke Geloof Te Maken Heeft” (Of Misschien Ook Afkeer Tegen Het Racistische Christen-Zionisme?)

Tenslotte zullen we nog even deze woorden van van Genderen behandelen: “Harde grond om het Evangelie te brengen. Afkeer bij velen tegen alles wat met het christelijke geloof te maken heeft.” Mensen de een afkeer tegen het christelijke geloof hebben, zijn er eigenlijk altijd al geweest.

Zoals bijvoorbeeld bij die Joden in de tijd van de apostelen die de toen nog prille christelijke Kerk zo zwaar vervolgd hadden (maar waar Van Genderen het er maar liever niet over schijnt te willen hebben).

En zou het daarnaast misschien ook kunnen dat zowel die “harde grond om het Evangelie te brengen” samen met de afkeer die velen nu tegen het christelijke geloof hebben, niet ook toe te schrijven zou kunnen zijn aan het racistische christenzionisme wat door zowel Van Genderen en vele andere predikers met verve gepredikt wordt? Ook die mensen zijn natuurlijk niet gek gebleven aangezien die nu ook wel door hebben hoe het door Van Genderen zo geliefde Israël er de Palestijnen al voor jaren her zo onderdrukt!

Mochten die daarna een van die wezensvreemde artikelen van Van Genderen (of om het even welke andere christenzionist dan ook) gelezen hebben, dan zal het natuurlijk wel te begrijpen zijn dat ze om die reden intussen een afkeer van het christelijke geloof gekregen zouden kunnen hebben.

Het wordt eens tijd dat ze zowel in de Tweede Kamer wat dat lsavernijverleden aangaat en de christenzionisten in de kerken met betrekking tot Israël en het Joodse volk, goed wakker zullen worden. Want in beide gevallen zit er (hoewel die eningszins los van elkaar staan) dezelfde valse beschuldigende geest achter! 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star