Flood Geology | Episode 1 | Mount St. Helens | Dr. Steve Austin – YouTube

Een van de video’s van het YouTubekanaal van Christian Movies die we hier hebben, is gewijd aan de St. Helena, de berg/vulkaan in Washington State die in 1980 uitbarstte:

“Mount Saint Helens is een 2550 m hoge vulkaan in Skamania County in de staat Washington in de Verenigde Staten. De vulkaan is vooral bekend vanwege de verwoestende uitbarsting in 1980, waarbij tientallen mensen omkwamen en een groot deel van de berg instortte. Vóór de uitbarsting bereikte de top 2950 m.” Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mount_Saint_Helens

Met deze video over de St. Helena bewijst Dr. Steve Austin dat er, nu lang geleden, een wereldwijde vloed (ook wel de “Flood of Noah” (Vloed van Noach) genoemd) plaatsgevonden had. Als aanvulling hier nog een artikel van een andere site:

“Heeft De Zondvloed Het Himalaya-Gebergte Bedekt?”

“Weinig doctrines in de Schrift worden zo duidelijk onderwezen als de wereldwijde aard van de zondvloed in de dagen van Noach. Genesis leert duidelijk dat “de wateren….enorm toenamen…en de bergen werden bedekt.” (Genesis 7:18-20) 

Door de eeuwen heen hebben maar weinig Christenen deze leer in twijfel getrokken. De Bijbel zei het, en dat was genoeg – tot het einde van de 18e eeuw. Voor het eerst werd de wereld verkend: De extreem hoge Himalayabergen met als hoogtepunt de Mount Everest op 29.035 voet, werden onderzocht. Heeft het water die bedekt? Is er om dit te doen genoeg water op de planeet? De vragen leken zo vergezocht dat veel Europese geestelijken het idee dat de zondvloed wereldwijd was verwierpen en het lokale overstromingsconcept overnamen dat de christelijke hogescholen en seminaries nog steeds domineert. Net als dominostenen begonnen al snel andere doctrines te vallen – de jonge leeftijd voor de aarde, de speciale schepping van planten en dieren, en de onfeilbaarheid van de Schrift. 

We weten nu natuurlijk dat de aarde genoeg water heeft om een wereldwijde overstroming te veroorzaken. Er is berekend dat als het aardoppervlak volledig vlak zou zijn, zonder hoge bergen en zonder diepe oceaanbekkens, dat water de aarde tot een diepte van ongeveer 8000 voet zou bedekken. Maar is er om er een berg van 29.035 voet mee te bedekken, genoeg water? 

De sleutel om te onthouden is dat de zondvloed niet de huidige aarde bedekte, maar wel de aarde van vóór de zondvloed; en de Bijbel leert dat de zondvloed de aarde volledig geherstructureerd heeft. “De wereld die toen was werd overspoeld met water en ging verloren.” (2 Petrus 3:6) Die is voor altijd verdwenen. De aarde van vandaag is door die wereldwijde gebeurtenis radicaal veranderd. 

De zondvloed bracht overvloedig geologisch werk tot stand. Afzettingen hier erodeerden, daar werden ze opnieuw afgezet, continenten werden omhoog geduwd, plateaus werden opgehoogd, terreinen werden blootgelegd, enz. zodat de aarde vandaag heel anders is dan vroeger. Tegenwoordig steken zelfs bergketens hoog boven de zee uit. 

De Mount Everest en het Himalayagebergte zijn, samen met de Alpen, de Rockies, de Appalachen, de Andes en de meeste overige bergen ter wereld, samengesteld uit sedimenten op de oceaanbodem, vol met mariene fossielen die er door de zondvloed terechtgekomen zijn. De Mount Everest zelf heeft fossielen van tweekleppige schelpdieren op de top. Deze gesteentelagen beslaan een uitgestrekt gebied waaronder een groot deel van Azië. Ze geven elke indicatie dat ze het gevolg van rampzalige waterprocessen zijn. Dit zijn het soort afzettingen waarvan we zouden mogen verwachten dat ze het gevolg van de wereldwijde, wereldvernietigende Vloed van de dagen van Noach zijn. 

Aan het einde van de zondvloed, nadat dikke opeenhopingen van sedimenten zich opgehoopt hadden, kwam het Indiase subcontinent klaarblijkelijk in botsing met Azië, waarbij de sedimenten uiteenvielen in bergen. Tegenwoordig staan ze als reuzen – gevouwen en gebroken lagen van sedimenten op grote hoogte op de oceaanbodem. Nee, de zondvloed bedekte de Himalaya niet, hij vormde ze! 

We vinden dus dat het Bijbelse verslag niet alleen mogelijk is, maar dat het ook door het bewijsmateriaal ondersteund wordt. Een wereld met minder topografische extremen van vóór de zondvloed had door de zondvloed bedekt kunnen worden. Die zondvloed veroorzaakte de hoge bergen en diepe oceanen van vandaag waardoor een dergelijke overstroming onmogelijk te herhalen is. Dit is precies wat God terug in Genesis beloofde.” Bron: icr.org/article/did-noahs-flood-cover-himalayan-mountains/ (nadruk toegevoegd).

En nadat Noach en zijn familie nadat de wateren zich teruggetrokken hadden uit de ark gegaan waren en Noach God brandoffers bracht, deed God bij Zichzelf die belofte in Genesis 8:20-22. En… God heeft zijn belofte ook gehouden:

“En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet weer vervloeken vanwege de mens; de gedachtenspinsels van het hart van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.” 

Tenslotte toch nog iets over de,

Global Warming-Hoax.

Christenen die met de goedgelovige massa’s meegaan met de zogenaamde rampscenario’s betreffende “Global Warming”, die ons nu al een tijd in alle geuren en kleuren voor ogen worden geschetst en er alles op voorhand maar van geloven, zouden er eens goed aan doen de Bijbelverzen uit Genesis 8:20-22 (zoals hierboven weergegeven) te lezen:

God heeft zoals te zien is, niet alleen beloofd dat er geen wereldwijde zondvloed meer zou komen, maar dat er ook geen einde aan “koude en hitte, zomer en winter” zou komen. En zoals er op verschillende alternatieve media al enige tijd is te zien, is dat heel die “global warming” niets anders is dan een Global Warming-Hoax

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star