9:02:24am – 9:05:20am / S / Raw Video by Michael Hezarkhani – Sel. Take 1 – YouTube

9/11: de gruwelijke terreuraanslagen op 11 september staan bij velen ook nu nog in het geheugen gegrift. Hier een van de opnamen van een van de toestellen die zich op die noodlottige dag in een van de Twin-Towers boorde. De opname zelf was afkomstig van Michael Herzakani.

Toestel Verdwijnt met de Neus, Romp, Vleugels & Staart Geheel in de Tower. 

Maar wat zien we hier nu eigenlijk? We zien hier dat het toestel met zowel de neus, romp, vleugels ten tenslotte de staart in zijn geheel in de Twin-Tower verdwijnt. Vraag: kan een toestel zoals dit in zijn geheel in een gebouw als deze Twin-Tower wat van binnen bewapend was met een zowat onverwoestbaar stalen frame, geheel verdwijnen? Het antwoord: nee; in plaats daarvan zou het zich slechts met de neus in die tower geboord moeten hebben terwijl de rest van het toestel (romp, vleugels & staart) afgebroken zouden moeten zijn en op de grond moeten zijn neergevallen. Maar dat zien we niet. Wát we eigenlijk zien is dat terwijl dit vliegtuig zich in die tower boort, dit hele toestel door dit gebouw als een mes door zeer zachte boter snijdt! En dit is op zijn zachts gezegd zeer vreemd te noemen. Daarom dan ook de vraag:

Werden er wel Vliegtuigen bij de Terreuraanslagen Gebruikt? 

En dit is dan ook de reden dat sommigen zich later af hadden gevraagd of er wel vliegtuigen bij deze terreuraanslagen werden gebruikt. Deze video is ook te zien in een uitgebreid artikel waar dit besproken wordt: 911planeshoax.com/2020/09/11/proof-that-no-real-planes-were-used-on-911/

De Mainstream Media over “Complottheorieën.”

Uit deze video-opname en de aangegeven website waar de rest over de twee toestellen die op 9/11 zouden zijn gebruikt besproken wordt, zal duidelijk zijn dat niet alles is wat het leek op die dag waarop de aanslagen plaats hadden; een dag die nu alweer meer dan 19 jaar achter ons ligt. Met dergelijke gegevens hoeven we (en dat toch inmiddels ook wel duidelijk zijn) er bij de mainstream media beslist niet mee aan te komen; die heeft het in de regel dan vaak (zo niet altijd) over “complottheorieën.” Ook nu nog houden die de officiële versie van 19 slordig geklede extreem-islamitische kapers zoals die ons door de (Amerikaanse) overheid verkondigd is, in hoge ere. Degenen die echter een ander verhaal over deze tragedie te vertellen hadden, werden weggezet als “complotdenkers” zonder dat hier enige verdere uitleg bij gegeven werd. En het is hier voornamelijk de mainstream media die hier een kwaadaardige rol in hebben gespeeld

Jaap Spaans over 9/11: een “Omslagpunt.”

De onderzoeker en auteur Jaap Spaans heeft ooit eens een uitgebreid artikel over 9/11 geschreven. Dit werd toen in maart 2002 in het maandelijks tijdschrift “De Oogst” (uitgave van de Vereniging tot Heils des Volks) gepubliceerd. Een van de dingen die hij er in dat artikel over te zeggen had, was dat 9/11 een “omslagpunt” was. Wat hij ermee bedoelde te zeggen, was dat er vanwege die aanslagen de burgerlijke vrijheden werden ingeperkt. Hier zullen we binnenkort een artikel over publiceren.

De Huidige Coronacrisis: het “Tweede Omslagpunt.”

Nu zijn er na de publicatie van het artikel van dhr. Spaans al meer dan 18 jaren verstreken. Wie zou er in die tijd ook maar enig vermoeden hebben gehad dat zowat de hele wereld 18 á 19 jaar later geleidelijk aan in een soort van “prison planet” (gevangenisplaneet) zou veranderen; zou iemand dit toen met een vooruitziende blik hebben gezegd, dan zou hij hard weggelachen zijn: “De overheden? Ja, die zijn over het algemeen niet altijd te vertrouwen. Maar om ons massaal op te sluiten? Nee; dergelijke verhalen komen misschien wel in sciencefictionfilms voor, maar dit? Dit zal nooit gaan gebeuren!” Toch gebeurde het! En net als dit later met 9/11 zou gebeuren, werd later ook bij de huidige coronacrisis duidelijk dat niet alles leek te zijn wat het scheen te zijn. Die “dodelijke killer” bleek achteraf niet meer dan een zware griep te zijn. De huidige coronacrisis zouden we dan het “tweede omslagpunt” kunnen noemen; hiermee werden er onze vrijheden nog verder mee ingeperkt zoals nu inmiddels wel gebleken is.

Cyber Polygon.

Dit zijn dan de “twee omslagpunten.” De vraag is nu: zou er in de zeer nabije toekomst misschien sprake kunnen zijn van een “derde omslagpunt”? Dit hoeft geen vreemde veronderstelling te zijn; zo doet namelijk het verhaal de ronde dat men er in het Economisch Wereldforum ((WEF) een simulatieoefening Cyber Polygon genaamd, in gedachten heeft. Die houdt een gesimuleerde cyberaanval op de wereldeconomie in. Zie https://tinthor.org/2021/-5/11/wef-cyber-polygon-wereld-economisch-forum-youtube/

Vrees voor een Fysieke Cyberaanval. 

Nu bestaat er de vrees dat net zoals dit gebeurd is namelijk dat nadat de simulatie van Event 201 de “échte pandemie” kwam, dit ook met de simulatie van Cyber Polygon zou kunnen gebeuren: na een gesimuleerde cyberaanval een fysieke cyberaanval aanval op de wereldeconomie. Die zou dan ergens in juli van dit jaar plaats moeten gaan vinden. Met het doel die helemaal plat te leggen. Aangezien er nu veel mensen voor wakker geworden zijn voor waar The Great Reset nu werkelijk voor staat, schijnen de globalisten er nu wat meer moeite mee te hebben om die ook naar wens door te voeren.

Amerika & het Tweede Amendement van de Bill of Rights. Grootste Weerstand tegen The Great Reset van de Amerikaanse Bevolking Verwacht.

Dit zou voornamelijk in Amerika het geval zijn; daar heeft men er echter het Tweede Amendement van de Amerikaanse Bill of Rights. Dit amendement geeft de bevolking er het recht om vuurwapens zowel te bezitten als bij zich te dragen. Dit om zich ermee tegen (gewapende) agressie te kunnen verdedigen. En een gewapend volk is (in de ogen van de globalisten althans), een gevaarlijk volk. Kortom: de grootste weerstand tegen de reset zou naar verwachting vanuit die richting kunnen komen! Daarnaast zijn delen van de Amerikaanse bevolking die nu ook al lange tijd weten dat als zouden de aanslagen op  9/11 het werk zijn geweest van 19 slordige extreem-islamitische kapers eigenlijk niet meer dan een hoax geweest is, de inperking van hun rechten en vrijheden vlak na die aanslagen nog niet vergeten zijn. Ook de globalisten weten dit nu natuurlijk. Daar een groot deel van de Amerikanen er nu ook nog op de hoogte van is dat net zoals dit eerder met 9/11 het geval was, ook COVID-19 niet meer dan een rookgordijn is om er hun vrijheden nog verder mee in te perken en om hen te knechten, zullen die voor de globalisten er de grootste hindernis voor hun plan zijn hen aan zich te onderwerpen. Om die reden zouden die nu met Cyber Polygon gekomen zijn om er de wens voor een Great Reset alsnog spoedig mee te kunnen realiseren.

Nu weten we ook weer niet zeker dát een dergelijke cyberaanval er ook zal komen. Maar mocht dit toch het geval zijn, dan zullen de gevolgen hiervan niet te overzien zijn. Wát dit voor gevolgen zullen zijn, zullen we waarschijnlijk niet uit hoeven te leggen; dit kan iedereen met een beetje gezond verstand wel voor zichzelf nagaan…

Joe Biden. 

Nadat Donald Trump er enige tijd de presidentsverkiezingen in Amerika verloren had, werd Joe Biden er vervolgens als president gekozen. Hierbij zou sprake zijn  geweest van kiezersfraude. Zo zoude talloze stembiljetten die oorspronkelijk voor Trump bestemd waren, zijn veranderd opdat die voor Biden ten goede zouden komen. Op een of meer plaatsen zouden bovendien grote balen met stembiljetten voor Trump op afvalplaatsen zijn gevonden. Hoewel nu onomstotelijk vast zou staan dat er van kiezersfraude geen sprake zou zijn geweest, lijkt de storm hier niet mee zijn gaan liggen; ook nu nog klinken er uit Republikeinse hoek dat er wel fraude gepleegd moet zijn. Hoe dan ook, nu is zoals gezegd Joe Biden er de huidige president.

Joe Biden & de Gun Free School Zones Act.

Over Biden hebben we er in februari 2020 het een en ander geschreven. Het was onder meer hij die er in het verleden pogingen ondernomen om het voor elkaar te krijgen de Amerikaanse bevolking van hun vuurwapens te ontdoen; in 1990 bijvoorbeeld toen Biden voormalig vice-president was, met een wetsvoorstel kwam: de Gun Free School Zones Act. Door er bij scholen wapenvrije zones in te stellen, zou dan het aantal schietpartijen die er regelmatig plaats hadden, mee moeten verminderen; dat was officieel althans, de bedoeling. De realiteit ws echter dat die schietpartijen er juist door toegenomen waren:

“Volgens het Crime Prevention Research Center zijn  “gun-free zones” (gebieden waar vuurwapens verboden zijn) het doelwit geweest van meer dan 98% van alle schietpartijen. Dit verbijsterende getal is de reden waarom er naar zulke aangewezen gebieden verwezen wordt als “soft targets” omdat die onbeschermd en kwetsbaar zijn.”

De Amerikaanse Staat Virginia: Wetsvoorstellen tot Poging Confiscatie Vuurwapens.

Nu zouden er later twee Joodse mensen Brother Nathanael Kapner en Henry Makow zijn, die op de hoogte zouden komen van een wetsvoorstel tot de poging voor de confiscatie van vuurwapens in de Amerikaanse staat Virginia. Om die reden was het er nogal onrustig onder de mensen van Virginia. Een van die wetsvoorstellen hield het volgende in:

“Geen persoon zal een vuurwapen verkopen, huren, verhandelen zonder de ontvanger eerst te onderwerpen aan een achtergrondonderzoek door de staatspolitie.”

Nathanael Kapner noemde er de namen van enkele personen bij die achter dit wetsvoorstel zaten: Michel Bloomberg en Dick Saslaw.Kapner zei er ook onder meer het volgende over dit voorstel:

“Men zou kunnen argumenteren dat wetten die het verbieden om wapens te dragen alleen degenen ontwapenen die niet geneigd zijn tot het plegen van misdaden.”

En met verwijzing naar de site van Kapner (die er een artikel op zijn site over gepubliceerd had) schreef de Joodse geleerde Henry Makow op zijn twitteraccount er dit:

Bro Nathanael: Het is moeilijk mensen te knechten die bewapend zijn.” 

En (schreven wij verder):

“En hiermee zal het wel duidelijk zijn: het wetsvoorstel om “ontvangers” (zij die een vuurwapen van een ander kopen) eerst aan een achtergrondonderzoek door de rijkspolitie te onderwerpen, heeft niets te maken met het voorkomen van toekomstige schietpartijen, maar om het knechten van eerst de burgers van Virginia en daarna die van alle Amerikaanse staten.” 

Dit (en meer) schreven we destijds in februari 2020. https://tinthor.org/2020/02/16/voormalig-vice-president-joe-biden-de-gun-free-school-zones-act-schietpartijen-in-wapenvrije-zones-toegenomen-confiscatie-vuurwapens-amerika-een-koosjere-onderneming-grote-joodse-invloed/

En bij het lezen van heel dit artikel zal ook wel de ware identiteit van degenen die achter Biden en zijn wetsvoorstel om de Amerikaande bevolking van hun wapens te ontdoen zaten, duidelijk worden. Waarom schrijven we dit nu? Omdat nu Biden er de president is, hij waarschijnlijk nu alles in het werk zal stellen om er met alle middelen alle Amerikaanse burgers hun vuurwapens te ontnemen om er zo de Great Reset van Klaus Schwab en het Economisch Wereldforum mee te bespoedigen. En dan nog een bekend gezegde wat er bij dit laatste prima bij aansluit:

“Slavernij begint eerst in de economische sfeer.” 

Mocht er dan toch iets van die massale cyberaanval Cyber Polygon op de wereldeconomie komen, dan zou die tenzij het dan massaal in opstand zal komen, het begin van die slavernij voor het Amerikaanse volk (en voor de rest van de wereld) kunnen zijn…

Ton Nuiten – Woensdag 12 Mei 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star