Bron van het Israëlisch-Palestijns Conflict. Betekenis van de Lockdown. Je Suis Charlie. Column Chuck Baldwin: “We Zijn Allemaal Palestijnen Nu.” De Globalisering van de Zionistische Bezetting.

Te midden van alle heisa rond corona hebben ook de Israëlische overheid en het Israëlische leger het weer eens op hun heupen gekregen; nu zijn er namelijk alweer enige tijd aanvallen op Gaza en de Palestijnen aan de gang. Zo zijn er op Twitter weer filmfragmenten over die Israëlische aanvallen verschenen. Kijk er maar eens naar: #GazaUnderAttack

Terug naar de Oorzaak/Bron.

Nu is ook wel het officiële verhaal over het Israëlisch-Palestijnse conflict bekend. En in enkele zinnen kan dit worden weergegeven:

Het zijn de Palestijnen (Hamas) die de terroristen zijn; Israël echter, verdedigt zich tegen de terroristen en is daarom dan ook altijd het slachtoffer. Dit is de visie van christenzionisten zoals onder meer Dirk van Genderen en Jan van Barneveld. Wanneer je hun columns leest, straalt er de huichelarij van af. Want hoewel ook zij nu wel moeten weten dat Israël er het meest gemoderniseerde leger van het Midden-Oosten heeft en het juist de Palestijnen zijn die zich slechts tegen deze Juggernaut met stenen en slingers kunnen verdedigen, is Israël naar hun mening ook nu nog altijd het onschuldige slachtoffer. Wat we hierbij echter vooral moeten doen, is dat we naar de oorzaak, de bron van dit conflict terug moeten gaan. Namelijk, hoe dit eigenlijk begonnen is. En ook hier kunnen we er kort over zijn:

in 1948 werden er ongeveer 700.000 á 1 miljoen onschuldige Palestijnen door een oorlogszuchtige, Khazariaans-Joodse legermacht onder leiding van de Khazariaanse Jood, David Ben-Gurion uit hun woongebieden verdreven. Die kwamen vervolgens in armzalige VN-vluchtelingenkampen terecht. Daarna ging Israël erop uit alle Palestijnse dorpen van de aardbodem weg te vegen om zo het bewijs van een door Palestijnen bewoond Palestina voorgoed uit te wissen. Het was daarna dat het gevleugelde gezegde “Een land zonder volk voor een volk zonder land” gemeengoed werd. Waarmee te kennen werd gegeven dat toen er de zionistische Joden er kwamen, die er een “leeg land” (onbevolkt dus) aangetroffen zouden hebben. Vervolgens werden er op de ruïnes van die dorpen Israëlische steden en dorpen gebouwd.

Israël weigerde de Palestijnse vluchtelingen vervolgens terug te laten keren naar die woongebieden die eens van hen waren; ook de vluchtelingen tweede en de derde generatie werd dit geweigerd. Geleidelijk aan wist Israël haar grenzen steeds verder uit te breiden. Zo raakten die Palestijnen die het “geluk”hadden er te blijven steeds verder geïsoleerd; die verblijven nu op de Bezette Palestijnse Westoever en Gaza; dit laatste gebied, niet meer dan een strook, wordt dan ook door critici terecht een “open air-prison” (openluchtgevangenis) genoemd. En al voor jaren worden er nu regelmatig Israëlische aanvallen op die strook uitgevoerd. Vandaag is dit nu weer aan de gang. Dit dus even in grote lijnen.

De Betekenis van “Lockdown.”

In maart 2020 was het de eerste maal dat het overgrote deel van de wereldbevolking met een lockdown te maken kreeg. Dit was een van de maatregelen om er corona meet tegen te gaan. Ook hadden wij hier i Nederland een tijd lang te maken met een avondklok (“curfew” in het Engels). Die is er na enige tijd hier weer opgeheven. Nu hebben we er de betekenis van “lockdown” even opgezocht; dit is wat Wikipedia er over te zeggen heeft:

“Een lockdown is een beperkingsbeleid voor mensen of de gemeenschap om te blijven waar ze zijn, meestal vanwege specifieke risico’s voor zichzelf of voor anderen als ze vrij kunnen bewegen en communiceren. De term “thuisblijven” of “onderdak op de plaats” wordt vaak gebruikt voor lockdowns die een gebied betreffen in plaats van specifieke locaties. De term wordt gebruikt voor een gevangenisprotocol dat meestal voorkomt dat mensen, informatie of objecten een gebied verlaten. Het protocol kan meestal alleen worden geïnitieerd door iemand in een gezagspositie.” Bron: en.wikipedia.org/wiki/Lockdown

De rest van de coronamaatregelen kennen we, dus zullen we het hierbij laten. Wat we nu gaan doen, is dat we nu een verband gaan leggen tussen de lockdowns die we hier in het Westen en de rest van de wereld hebben en de toestand waaronder de Palestijnen onder de zionistische bezetting al voor lange tijd leven. (Hier in Nederland hebben we nu op dit moment geen “totale lockdown.”) Dit doen we nu met een van de bekende columns van Chuck Baldwin..

Chuck Baldwin: “We Zijn Allemaal Palestijnen Nu.”

Voordat we hier de column van Baldwin zullen citeren, zullen we eerst terug gaan naar het jaar 2015; we zullen ons nog wel kunnen herinneren wat er toen op 7 januari 2015 gebeurde. Het was toen dat de redactie van het satirische wekelijkse tijdschrift Charlie Hebdo overvallen werd; de overval werd gepleegd door twee Frans-Algerijnse broers:

“Om ongeveer 11:30 op 7 januari 2015 wordt de aanslag in Parijs gepleegd. De twee mannen, uitgerust met maskers, kogelwerende vesten en kalasjnikovs, vallen de wekelijkse redactievergadering binnen en schieten op alle aanwezigen. Na de beschieting weten de daders te vluchten per auto, en beginnen een paar dagen later een gijzeling. Bij een politiebestorming worden ze neergeschoten.

Op 7 januari om 11:52 wordt de hashtag #JeSuisCharlie voor het eerst gedeeld. De Franse muziekjournalist Joachim Roncin heeft niet door dat hij met zijn tweet misschien wel de meest gebruikte steunbetuiging op social media ooit creëert. #JeSuisCharlie wordt die dag 1’5 miljoen keer gebruikt en de daaropvolgende weel 6 miljoen keer. “Het werd een teken van solidariteit”, legt correspondent Frank Renout uit. “Een symbool van persvrijheid. Dat was toen het meest voorkomende sentiment.” Bron: nos.nl/artikel/2210828-drie-jaar-geleden-waren-we-allemaal-charlie-maar-nu-niet-meer

Dit artikel is weer van drie jaar geleden (2017). Het gaat hier dan over een herdenking van wat er toen had plaatsgevonden. En wat verderop lezen we dat ook de Franse president Emmanuel Macron hierbij aanwezig was. De woorden “Je Suis Charlie” betekenen “We Zijn Allemaal Charlie, die in die tijd en ook enige tijd daarna door velen werden gebruikt om er zo hun solidariteit met Charlie Hebdo en er ook de vrijheid van meningsuiting mee te benadrukken. Door de redactie werd er in haar tijdschrift regelmatig de Islam op de korrel genomen, iets wat bij die twee broers niet in goede aarde viel; om die reden hadden die dan ook die aanslag gepleegd. Die aanslag werd door veel Fransen en mensen uit andere volken als een poging tot inperking van de vrijheid van meningsuiting beschouwd. Daarom waren er in die tijd velen die de vrijheid van meningsuiting voorstonden, “Charlie.” Chuck Baldwin had op donderdag 11 maart 2021 zijn column gepubliceerd, dus nu meer dan 6 jaar later na “Je Suis Charlie.” En die heeft zoals al aangegeven de titel “We zijn nu allemaal Palestijnen” waarmee hij er zijn solidariteit met de Palestijnen mee uitdrukt; voor de duidelijkheid zullen we zijn column bewerken; hier volgt dan zijn column:

“Het afgelopen jaar zijn er door het valse Covid-verhaal over de hele miljarden mensen mee opgesloten en zijn er miljoenen banen mee verloren gegaan. Bill Gates en zijn boosaardige kleine pad Anthony “Heil Hitler” Fauci, hebben samen met de CDC en de WHO honderdduizenden bedrijven gesloten, voorgangers en kerken in stomme schapen veranderd en er miljoenen mee verarmd. En zoals ik in de column van vorige week opmerkte, leidt dit valse Covid-verhaal nu ook tot de dood van meer dan 10.000 Afrikaanse kinderen per maand.

Even terzijde, je zou deze korte video eens moeten bekijken waarin Anthony “Heil Hiter” Fauci geprobeerd had dezelfde soort van vreeswekkende lockdowns en shutdowns tien jaar geleden in te voeren: Hetzelfde Script, Dezelfde tactiek, Dezelfde spelers.” (link naar video wordt gegeven).

Als Gates en Fauci hun zin zullen krijgen, zullen de VS en de rest van de wereld nog minstens een jaar of twee in die angstwekkende lockdown-modus blijven. Als zij het zouden kunnen laten gebeuren, zouden zij hun angstwekkende lockdowns voor onbepaalde tijd laten duren.

En hoe gruwelijk de lockdowns van Covid voor iedereen ook zijn geweest, moeten we toch even stilstaan bij een 14-jarige lockdown die de Palestijnen onder de handen van het zionistische Israël nu al hebben doorstaan – een lockdown die de menselijke verbeelding tart en de grenzen van de mensheid verlegt. Ik heb het over het Palestijnse volk dat in ’s werelds grootste openluchtgevangenis in de Gazastrook leeft, een smal stuk land dat ongeveer 40 kilometer lang en 140 vierkante kilometer groot is.

Hier is het verhaal:

Terwijl de rest van de wereld terecht kan klagen over de wijze waarop de ellendige door Covid veroorzaakte lockdowns, denk dan eens aan de 2 miljoen Palestijnen die in de wrede en illegale blokkade van Israël gevangen zitten. Terwijl mensen over de hele wereld zich in de Covid-19-lockdown bevinden en zo werkloos worden gemaakt, zeggen sommigen “We zijn nu allemaal Palestijnen.” Hoewel de verwijzing terecht is, bevinden de Palestijnen in Gaza er zich al 14 jaar in de zwaarste opsluiting ter wereld.

Naarmate 2021 vordert, wordt het steeds duidelijker dat er door de lockdowns mensen over de hele wereld op pijnlijke en dodelijke manieren getroffen zijn, die veel verder gaan dan de toch al vreselijke gevolgen van inkomensverlies en isolement. Stel je dus eens een leven voor waar de lockdown niet voor een paar weken of maanden duurt, maar het hele jaar door, elk jaar, zonder einde in zicht waardoor het leven onleefbaar wordt.

En daar er absoluut geen goede gronden voor de opsluiting van twee miljoen mensen zijn, blijft dit jaar na jaar op basis van het internationaal recht in strijd met de wettelijke verplichtingen van Israël. Zoals de UNWR, de hulpverleningsinstantie van de Verenigde Naties opmerkt:

“De stroomstoringen, het tekort aan brandstof en kookgas, dramatische voedselonzekerheid, groeiachterstand van het aantal kinderen, 50 procent werkloosheid en 96 procent aan ondrinkbaar water, zijn er de realiteit in Gaza. Stel je een functioneel ziekenhuis met dialysemachines, werkende ICU’s, enz. eens voor. Stel je het gedurende 14 jaar en na drie oorlogen nu voor met beperkte of geen elektriciteit. Dat is Gaza. En als gevolg van de Israëlische invoerbeperkingen heeft Gaza minder dan een maand aan voorraad aan essentiële medicijnen (48 procent in 2019; 42 procent in januari 2021). In december 2019 bijvoorbeeld was er een voorraad aan medicijnen voor de chemotherapie, 41 procent aan medicijnen voor de nierdialyse was er op dat moment niet op voorraad.

Door de afsluiting van Gaza zijn er enorme aantallen mensen werkloos geworden, konden zij niet reizen en konden universitair afgestudeerden er hun studie in het buitenland niet afronden. “Gevaarlijke dingen” zoals luiers, schoenen, A4-papier, vee, zaden, koelkasten, wasmachines, stoffen, gloeilampen, muziekinstrumenten, kleurpotloden, kleding en nog veel meer, werden er uitdrukkelijk verboden.

Door op boeren en vissers te schieten en die te ontvoeren, er putten en reservoirs te vernielen, vissersboten te vernietigen of te stelen en door chemicaliën op landbouwgrond te verbranden of te sproeien, zet Israël Palestijnen zo “op dieet.” Tijdens mijn verblijf in Gaza documenteerde ik terwijl ik zelf stelselmatig, ook voor langere tijd, onder vuur kwam te liggen, het Israëlische geweervuur met machinegeweren en van sluipschutters.

Hadden Israëlische soldaten hier “terroristen” mee op het oog? Nee, dit waren landarbeiders en gezinnen; geen van die vormde een bedreiging voor Israël.

Israëlische soldaten richten zich ook op arbeiders en kinderen die uit gesloopte of gebombardeerde huizen er het puin en metaal van verzamelen en dit, meestal op ezelskarren, naar plaatsen vervoeren waar het dan voor hergebruik in de bouw kan worden verkocht.

Wanneer ik vanuit centraal of zuidelijk Gaza over de kustweg reisde, reed de gedeelde taxi waarin ik zat, door Wadi Gaza, een kleine vallei, die soms overweldigd werd door de stank van wel 90 miljoen liter aan ongezuiverd en gedeeltelijk gezuiverd rioolwater wat dagelijks werd afgevoerd in de zee. Omdat Gaza haar rioolwater niet kan zuiveren en geen materialen die nodig zijn om er de watertanks mee te onderhouden of te verbeteren mag importeren, is het de enige oplossing dit in zee te dumpen. Anders lopen er in de woonwijken de afvalwaterbassins er door over.

Tijdens de protesten van de “Grote Mars van Terugkeer” tegen de sluiting van Gaza van maart 2018 tot eind 2019, werden er volgens de VN door Israël 214 Palestijnen, waaronder kinderen, gedood, en vielen er 36 100 gewonden waaronder bijna 8.800 kinderen.

Stel je voor dat dit de krantenkoppen over Rusland en Syrië zouden zijn!

Degenen die nu onder de lockdowns van Covid-19 zitten, hebben er nu nog maar een fractie van meegemaakt van wat de Palestijnen er in Gaza al zo lang te verduren hebben gehad. Ik zou hopen dat als gevolg daarvan er meer mensen ertoe bewogen zouden worden, te eisen dat Israël de 14-jarige afsluiting van Gaza eens zou beëindigen.

Mensen die het monumentale boek The Ethnic Cleansing of Palestine van de beroemde Israëlische historicus Ilan Pappe hebben gelezen, weten dat de barbaarse behandeling van de inwoners van Gaza door de Israëlische overheid slechts een voortzetting van de nu gedurende 70 jaar van non-stop barbarij tegen het Palestijnse volk.

Maar deze barbarij, genocide, en ik durf zelfs te zeggen holocaust (Israël heeft sinds december 1947 meer dan 5 miljoen onschuldige Palestijnen vermoord wat ik in mijn boek als een holocaust kwalificeer) die er door het zionistische Israël tegen het Palestijnse volk wordt gepleegd, betekent absoluut niets voor de massa, de meerderheid van de evangelische Christenen in Amerika. De evangelischen worden door een duivelse misleidende geest betoverd die bekend staat als Christelijk Zionisme, ook wel Scofield-dispensationalisme genoemd. De diepte van deze kwade betovering waar evangelischen onder gevallen zijn, is zo hypnotiserend dat het hen niet eens kan schelen dat veel van de Palestijnen die gedood, verminkt, gemarteld, geslagen, uitgehongerd en gevangengezet zijn, hun broeders en zusters in Christus zijn – hun medechristenen.

Ik hoor zeggen evangelische predikanten zeggen dat de reden dat zij zich aan de mondkapjesplicht onderwerpen, is vanwege hun medeleven met de medemens.

ALSTUBLIEFT.

Waar is hun medeleven met hun eigen christelijke broeders en zusters in Palestina die elke dag van hun leven in bittere vervolging foor toedoen van de heidense zionistische regering leven? Waar is hun medeleven met de Palestijnse christelijke kinderen en tieners die IDF-soldaten stelselmatig voor schietoefeningen worden gebruikt? Waar is hun medeleven voor de Palestijnse christelijke vrouwen en meisjes die verkracht en geslagen zijn – en hun ongeboren baby’s die door IDF-soldaten zijn vermoord? War is hun medeleven met de Palestijnse christelijke jonge mannen die gemarteld zijn, gevangengezet, in dwangarbeiderskampen zijn gestopt en door IDF-soldaten vermoord zijn? War is hun medeleven met de Palestijnse christelijke families waarvan hun huizen zijn verbrand en platgewalst, hun land (land waar zij honderden jaren op hebben gewoond) gestolen en hun bestaansmiddelen door IDF-soldaten verwoest zijn?

Deze Amerikaanse voorgangers die zich gewillig aan de antichristelijke mondkapjesplicht en lockdowns onderwerpen, tonen geen christelijk mededogen; zij tonen grote lafheid.

Hoewel er vele Christenen zijn die het slachtoffer van de valse doctrines van het christelijk zionisme zijn geworden oprecht zijn ( zelf was ik er ooit een slachtoffer van) lijdt het geen twijfel dat de man die door de machten van het kwaad werd gebruikt om er de evangelischen van Amerika met de duivelse doctrines van het christelijk zionisme mee te hersenspoelen Cyrus Scofield was; zelf was hij een boef, oplichter, dief, kindermisbruiker, liet zijn vrouw in de steek, was een veroordeelde crimineel en een grote fraudeur. (Doe uw eigen onderzoek).


Het is niet toevallig dat dezelfde evangelischen die voor Scofield vielen, ook voor Trump gevallen zijn. Beide mannen hadden en hebben hetzelfde verdorven karakter en beide mannen waren en zijn zionistische marionetten. Sommigen suggereren zelfs dat de ware president gedurende de afgelopen vier jaar uber-zionist Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, was. Deze mensen suggereren dat Trump slechts de kleine lakei van Kushner was. Gezien Trumps ultra-zionistische geschiedenis terwijl hij in het ambt was, is dit zeer wel mogelijk. En met die gedachte in herinnering zou het zelfs kunnen worden gespeculeerd dat de echte president tegenwoordig niet Joe Biden, maar de mega-zionist Kamala Harris, met haar zionistische man Douglas Emhoff nu ook in het Witte Huis, er de president is.

Voor die Christenen die eerlijk genoeg zijn de waarheid van Gods Heilige Woord betreffende Israël te weten te komen, heb ik in 3 sets van DVD’s een reeks van 29 berichten waarin de fundamentele waarheid aangaande Israël – in zowel het verleden als heden – wordt uitgelegd. Deze driedelige reeks is getiteld The Israel Package. Het begrijpen van de waarheden zoals in deze reeks berichten uiteen gezet, is absoluut noodzakelijk om er ook de ware Bijbelse profetie mee te kunnen begrijpen.

De meeste evangelischen zijn misleid door te geloven dat Israël verbonden is met de profetie en de profetie verbonden is met Israël. Dit is een flagrante fout. Dat is waarom ik zeg dat om de profetie te kunnen begrijpen, de waarheden in deze berichten het eerst moeten worden begrepen.” Bron: chuckbaldwinlive.com/Articles/tabit/109/ID/4112/We-Are-All-Palestinians-Now.aspx (vetdruk toegevoegd)

Chuck Balwin heeft er in zijn originele artikel overal de links naar artikelen van andere sites bij gegeven, ook die kunt u dus voor u zelf nagaan.

Flashback: 26 Januari 2020: de Globalisering van de Zionistische Bezetting.

In wat Chuck Baldwin in zijn uitgebreide artikel allemaal heeft beschreven, wordt er het volgende duidelijk: met zijn beschrijving van de gruwelijke misdaden door het zionistische regime in Israël tegen de Palestijnse bevolking gepleegd, legt hij hier ook een verband met de huidige lockdowns. En in verband hier weer mee gaan we nu terug naar een jaar en ongeveer drie en een halve maand: 26 januari 2020. Op die datum hadden we een uitgebreid artikel geschreven over onder meer de Hongaarse Opstand in Hongarije in 1956, over de massaprotesten door de Franse Gele Vesten en over Rick Wiles, de stichter van de zender TruNews. Ook dit artikel kunt u – indien gewenst – voor uzelf lezen: https://tinthor.org/2020/01/26/de-hongaarse-opstand-van-1956-de-huidige-protestdemonstraties-van-de-franse-gele-vesten-van-de-hongaarse-anti-joodse-opstand-naar-de-franse-anti-zionistisch-maconische-opstand-stephane-blet-d/

Enkele Punten.

We zullen er hier enkele punten van uithalen. Zo schreven we er iets over die massale protesten die er toen in Frankrijk al enige tijd werden gehouden. En over Stephane Blet, de (Franse) “Afvallige Vrijmetselaar.” Nadat die met de vrijmetselaarsorde had gebroken, begon Blet die openlijk aan de kaak te stellen. Hierbij kreeg hij geen noemenswaardige tegenstand te verduren. Nadat bekend geworden was dat hij een vriend van Alain Soral was, kreeg Blet pas met grote tegenstand van de Franse overheid te maken. Soral die er regelmatig de Franse overheid hekelde, had namelijk ook verkondigd dat er achter de Franse regering de (zoals hij noemde) de “Zionistische Bovenklasse” verborgen zat; het was die macht die er werkelijk de touwtjes in handen had. De vervolging door de Franse overheid waar hij van die tijd af mee te maken kreeg, werd echter zo heftig dat Blet uiteindelijk zijn toevlucht zocht in Turkije. Eenmaal daar had hij er het volgende over de Franse bevolking en de ware reden van hun massaprotesten te zeggen:

“Terwijl de Zionistische Maffia in Israël er de Palestijnen in hun eigen land geleidelijk aan het uitroeien is, is de Zionistische Maffia in Frankrijk bezig de Fransen in hun eigen geboorteland tot Palestijnen te reduceren.” (zie onder “Stephane Blet: de “Afvallige Vrijmetselaar.”)

Punt 2: het Onevenredige Politiegeweld tegen de Franse Demonstranten.

Verder schreven we er iets over het onevenredige politiegeweld wat er door de Franse politie tegen de demonstranten werd gebruikt. Hier lieten we ook Pauline Bock van Foreign Policy aan het woord; die had er het volgende over dit extreme geweld wat de politie tegen de demonstranten hadden ingezet:

“Het afgelopen jaar in Frankrijk biedt een mogelijk voorproefje voor de toekomst van het Westen: toenemende protesten tegen het liberalisme – en toenemend geweld tegen de protesten.” (zie onder “Gewelddadig Optreden Franse politie tegen de Demonstranten.”)

Wat Pauline Bock toen voorzag, was dat wat er toen in Frankrijk met het extreme politiegeweld tegen de protesters aan de gang was, dit ook eens in de overige landen van het Westen te zien zou zijn. (1)

Rick Wiles in Bethlehem: de Globalisering van de Zionistische Bezetting.

Uit het artikel van Chuck Baldwin vakt op te maken dat hij destijds zelf in Gaza was geweest waar hij de ellende van de Palestijnen met eigen ogen had aanschouwd. Het was echter niet alleen hij die er geweest was, ook Rick Wiles was daar eens geweest, maar dan in Bethlehem waar hij met enkele van zijn medewerkers een gesprek met Palestijnse functionarissen had. Later zou hij hier het volgende in zijn uitzending van 20 december 2019 tegen het (Amerikaanse) kijkerspubliek zeggen:

“Om u slechts een idee te geven van wat het is om onder Joodse heerschappij te leven – want je kunt er beter over nadenken hier in Amerika – want wat zij willen doen is, zij willen de zionistische bezetting globaliseren. Ik zei dit op een avond in Bethlehem; we hadden een diner met sommige Palestijnse functionarissen inclusief de voormalige ambassadeur voor de Verenigde Staten, degene die door president Trump verwijderd werd, (“En enkele Amerikaanse voorgangers” vult een van de medewerkers aan). “Het was een fantastische avond en ik zei (ik zat aan de tafel en ik zei), “De Zionisten willen de bezetting globaliseren.” En ik zag de blik op de gezichten van de Palestijnen en zij begrepen niet wat ik zei. “Nee, serieus, dit is wat ik mij realiseer. Jullie zijn de testcase, zij willen dit globaliseren; zij willen hier technologie, surveillancetechnologie en artificial intelligence om de bezetting te globaliseren bij gebruiken en de wereld domineren.” (zie onder “Niet Meer Geïnteresseerd?”) (2)

(1) Wat er toen aan extreem politiegeweld in Frankrijk aan de gang was, zou later ook in onder meer ons land, Duitsland en Engeland tijdens de anti-corona-demonstraties gaan gebeuren; ook hier en in de genoemde overige landen werden vreedzame demonstranten door politieagenten met de knuppel in elkaar geslagen. Dit politiegeweld was echter minder extreem dan dat in Frankrijk tegen de Gele Vesten)

(2) Rick Wiles zei dit dus in de uitzending van Trunews op 20 december 2019. De uitzending is hier in zijn geheel te bekijken: trunews.com/stream/palestinian-justice-icc-opens-war-crimes-investigation-of-israel (Het Internationale Strafhof stond toen op het punt een onderzoek van de misdaden van Israël tegen de Palestijnen te beginnen).

En het artikel wat wij er zelf allemaal over hadden geschreven, hadden we op 26 januari 2020 gepubliceerd. In die maand was premier Mark Rutte al op de tv geweest met zijn “Is dit echt”-speech over corona. Maar van die coronamaatregelen zoals we die nu al enige tijd kennen, ondermeer de lockdowns, was op dat moment nog geen sprake! Die zouden pas korte tijd daarna, op 10 of 15 maart 2020 door alle overheden van de wereld (inclusief de onze) worden uitgevaardigd. En na dit alles besproken en overdacht te hebben, komen we tot deze vraag: Zou het kunnen dat er met die lockdowns vanaf maart 2020 een begin kunnen zijn gemaakt met de geleidelijke globalisering van de Zionistische Bezetting? Dan is ons antwoord: Het lijkt er sterk op dat hier nu al een begin mee gemaakt schijnt te zijn!

Nogmaals: de Globalisering van de Zionistische Bezetting.

Tot nu toe hebben we hier alleen artikelen over de coronapandemie, Klaus Schwab en het Economisch Wereldforum, Bill Gates, Dr. Anthony Fauci, en hier het RIVM, OMT en Jaap van Dissel, premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), etc. gepubliceerd. Ook hebben we, net als vele anderen betoogt dat het doel van die hele pandemie is om ons in een Communistische Wereldorde, het “Nieuwe Normaal” te krijgen. En dat is eigenlijk ook zo. Maar wat we toen nog niet wisten, was dat er de Zionistische Bezetting achter verborgen zat! En het is nu dit wat ook de kern van dit “Nieuwe Normaal” is: de Zionistische Bezetting! De Palestijnen hebben hier al meer dan 70 lange jaren ervaring mee.

Wegkijken Bestraft.

Al die tijd heeft de wereld van het armzalige, schrijnende lot van de Palestijnen onder een wrede en kwaadaardige Zionistische Bezetting weggekeken. Ja, Israël is de enige democratische staat in het Midden-Oosten; de Palestijnen echter, zijn slechts echter “terroristen.” En Israël heeft het recht zich tegen terroristen te verdedigen. En het zijn vooral de evangelischen, de christenzionisten die zo denken. Maar nu, nu zal die Zionistische Bezetting ook hun (en jammer genoeg ook onze) kant opkomen.

Nog niet Veel van te Merken.

Hier is voorlopig nog niet veel van te merken. Nee, hier worden geen vaders, moeders en kinderen in koelen bloede doodgeschoten zoals dit nu al voor jaren bij de Palestijnen dankzij het Israëlische leger gebeurt. Hier worden geen demonstranten in gevangenissen gemarteld zoals dit het wel voor vele jaren het geval is met de Palestijnen in Israël geval is. Als de contouren van de Zionistische Bezetting eenmaal duidelijk te onderscheiden zullen zijn, zou dit alles we eens kunnen veranderen. En dit is natuurlijk ook van toepassing op de overige volken van de wereld.

“…. Zijn Mond Roept Om Slagen.”

Het zijn tot nu toe vooral de christenzionisten geweest die zo een enorme voorliefde voor Israël hebben. Ja, “Wie Israël zegent zal door God worden gezegend”, is nu gevleugelde motto. En zij baden God maar of Hij Israël (wat naast de islamitische Palestijnen ook de christelijke Palestijnen onderdrukt, martelt en er geleidelijk uitmoordt!) wilde zegenen. En zij baden en baden maar. Tegen hen die kritiek op de houding van Israël tegenover de Palestijnen hadden, hadden zij een verhulde dreiging te verkondigen: “Wie Israël vervloekt, zal door God worden vervloekt!” Vervolgens baden zij verder: “Zegen Israël, Heere!” in de volle verwachting dat ook zij door Hem gezegend zullen worden. Maar wat zegt de Bijbel over een dergelijke houding? Dit:

“De lippen van de dwaas brengen twist voort, zijn mond roept om slagen.” (Spreuken 18: 6, NBG-vertaling)

Het schijnt dat het “gebed” van de christenzionisten verhoord zal gaan worden. Alleen zal dat niet op de wijze gebeuren als zij hadden verwacht…

Ton Nuiten – 13 Mei 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star