Over het RIVM: Schadelijke Ventilators & de Invoering van de Avondklok Dankzij het “Natte Vingerwerk” van het RIVM.

Uit de uitzending van Café Weltschmerz van 13 mei j.l: “Chaos, prutswerk of complot? Het wederhoor van Filemon Wesselink door Max von Kreyfelt. youtube.com/watch?v=7inbN5Styzl

Filemon Wesselink: “Ja, toen kwam corona, en toen stonden we wel voor een keuze van hoe pluriform kun je zijn als je ziet dat op alle fronten er de vrijheid van de burger eigenlijk wordt ontnomen. En we hebben dat heel zwaar opgenomen hè. Wetenschappers hebben we in huis gehaald: “Kijk nou eens naar die cijfers. Heb het daar over.”

Ik kan je één voorbeeld geven (dat is ook wel interessant omdat we die discussie in het voorgesprek nog even hebben gehad); Maurice de Hond, die (waar ik goed contact mee heb), die hebben we ook eigenlijk als eerste hen zijn verhaal laten vertellen, over aerosolen, en het verschil tussen aerosolen en drops. En eh, nou ja, het RIVM wilde niet meegaan in de aerosolen. Wat gebeurt er: Ik krijg, van Maurice krijg ik via de whatsapp een rapport, een onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat tachtig procent van de besmettingen via aerosolen gaan en twintig procent via drops. Toen was mijn reactie naar Maurice van, “Ja, maar waarom, waarom, hè, ga je niet naar het RIVM toe en laat dit zien?” “Nou”, zegt ie, “kijk eens goed.” En bleek het een rapport van het RIVM zelf te zijn, tien jaar oud! Dus, je moet je voorstellen, een instituut (en dan kan je daar kwaad over denken; je kan ook zeggen nou ja, het is gewoon ook een rommelinstituut), maar je ziet een rapport van het RIVM uit 2010 herinner ik mij, door RIVM-ers gemaakt (onder anderen RIVM-ers; dat niet alleen, er zat ook een Engelsman bij), waarin eigenlijk het verhaal van Maurice helemaal werd bevestigd. En dan zitten ze voor de camera bij Jinek en zeggen ze: “Ja, dat is onzin, daar doen we niet aan mee.”

Nou, wat ik wil zeggen” (Wesselink wordt dan heel even door Von Kreyfelt onderbroken). “Nou ja, wat het mij zegt, dat is, dat is een heel moeilijke vraag: is het zooi, is het troep, is het onzin, is het chaos, is het, hebben ze de eigen procedures, de processen niet meer in de hand of is dit gewoon een plan? Nou, die vraag die moeten we ons iedere keer weer opnieuw stellen. En als wij informatie krijgen uit Azië of Amerika, etc. (want wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar de maatregelen), en het kan ook bijna niet anders dat het georkestreerd is, want het was al direct; het was zó hermetisch allemaal en iedereen zei hetzelfde, et cetera.” (vanaf 7:16)

Over een Gemoderniseerd Ventilatiesysteem als Dader van de Verspreiding van COVID-19 in een Verpleeghuis & een Vertrouwelijk Rapport van het RIVM.

Uit het bovenstaande blijkt wel dat het RIVM om er coronabesmettingen in deze tijd mee vast te stellen, hier een rapport uit 2010 voor heeft gebruikt. Dat is dus ongeveer bijna tien jaar vóór de uitbraak van corona eind december 2019 in Wuhan! Zowel Wesselink als Von Kreyfelt weten niet met zekerheid te zeggen of het RIVM in dit verband een “rommelinstituut” is (omdat er maar wat aan zou worden gerommeld met gegevens) of dat het hier om een (bewust) plan (ofwel een complot) zou gaan. Vorig jaar echter, op 5 augustus 2020, kwam Jurre van den Berg van de Volkskrant met een bericht onder de titel: “Vertrouwelijk RIVM-rapport: ventilatiesysteem verspreidde virus in verpleeghuis.“:

“Bij een coronauitbraak in een verpleeghuis in Maassluis speelde het moderne ventilatiesysteem waarschijnlijk een rol. Dat blijkt uit een vertrouwelijke RIVM-rapportage die in het bezit is van de Volkskrant. Niet eerder is verspreiding van het virus via luchtcirculatie zo aannemelijk gemaakt. Het RIVM heeft de ventilatierichtlijn herzien.

“De vertrouwelijke rapportage voedt de voortdurende discussie of het covid-19-virus zich ook via kleine deeltjes (aerosolen) verspreidt. Als dat het geval is, kan ventilatie een belangrijke rol spelen. Een groep van 239 wetenschappers drong vorige maand in een open brief nog aan om dit serieuzer te nemen.”

Tussen 23 en 26 juni raakten in verpleeghuisafdeling De Tweemaster 17 van de 21 bewoners besmet met het covid-19-virus. Zes van hen overleden. Ook 18 medewerkers kregen het virus, terwijl het personeel chirurgische mondneusmaskers droeg, behalve tijdens de pauze.

Toen er desondanks abrupt zo veel besmettingen onder het personeel plaatsvonden terwijl aanvankelijk maar één patiënt was besmet, werd het ventilatiesysteem in de gemeenschappelijke huiskamer onderzocht. Op het gaas van de airco-unit en in filters van vier ventilatiekasten werd vervolgens het virus in hoge waarden aangetroffen.

‘De combinatie van bevindingen (…) zijn suggestief voor een verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus door een ventilatiesysteem’, aldus het RIVM in de vertrouwelijke rapportage, die op 23 juli in het instituut is besproken. Voor de betrokken onderzoekers is de bevinding ‘reden om andere instellingen te attenderen op de mogelijke risico’s van ventilatiesystemen met recirculatie van binnenlucht’.”

(Maar, gaat het bericht verder):

De bevindingen uit het vertrouwelijke rapport lijken tegenstrijdig met wat het RIVM in openbare publicaties beweert. Zo stelt het instituut in antwoord op vragen van het ministerie van Volksgezondheid dat er ‘momenteel geen uitbraak in Nederland bekend is waarbij is gebleken dat (gebrek aan) ventilatie een hoofdrol heeft gespeeld bij de transmissie van SARS-CoV-2’.”

(En):

Opmerkelijk is dat het RIVM de Ventilatierichtlijn juist op dit punt stilzwijgend heeft herzien, drie dagen na de rapportage over het verpleeghuis in Maassluis. Daarin staat nu: ‘Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.’

Branchevereniging voor ouderenzorg ActiZ heeft de aangepaste Ventilatierichtlijn van het RIVM vorige week direct gedeeld met haar leden, laat een woordvoerder weten. Waarom de aanpassing in de richtlijn niet publiekelijk is gecommuniceerd, wil het RIVM niet zeggen. Ook niet of de casus in Maassluis de directe aanleiding is geweest voor de aanscherping.

(Want)

‘Het RIVM doet geen uitspraken over vertrouwelijke documenten’, luidt de formele reactie, hoewel er ook in openbare documenten gewag wordt gemaakt van nader onderzoek van de rol van recirculatie van lucht binnen de gemeenschappelijke huiskamer bij ‘een uitbraak in een verpleeghuis in de regio Rotterdam’. Hetzelfde geldt voor de rol van recirculatie van lucht bij ‘een uitbraak in een vleesverwerkingsbedrijf’.” Bron: volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vertrouwelijk-rivm-rapport-ventilatiesysteem-verspreidde-virus-in-verpleeghuis~bdc4943d/ (vetdruk toegevoegd)

Flashback: 17 April 2020: Philips & Christiano Ronaldo & Ventilators.

Uit het bovenstaande blijkt dat het RIVM nu niet bepaald een betrouwbare instelling is. Eerst maakt het gebruik van een rapport uit 2010 om dat voor de huidige besmettingscijfers te gebruiken en vorig jaar beweerde het instituut dat er “momenteel geen uitbraak in Nederland bekend is waarbij is gebleken dat (gebrek aan) ventilatie een hoofdrol heeft gespeeld bij de transmissie van SARS-CoV-2.” Het RIVM had er wel de Ventilatierichtlijn stilletjes van gewijzigd. Dit voert ons echter terug naar vrijdag 17 april 2020. Het was toen dat Philips de productie van ventilators er in maart van dat jaar fors had verhoogd; en autofabrikanten mosten in die tijd van de autoproductie overschakelen naar het produceren van ventilators. En Christiano Ronaldo ging toen zelfs zover dat hij zowel bedden als ventilators gratis aan ziekenhuizen beschikbaar stelde. We schreven er toen over dat al dit werk “zeer te prijzen” en allemaal “zeer goed bedoeld” was. Maar:

Nu echter blijkt (en dit is in de Verenigde Staten het geval), dat die ventilators voor de beademing daar eerder een schadelijke dan een goede uitwerking op de corona-patiënten hebben; het aantal sterfgevallen in de ziekenhuizen wordt er namelijk door verhoogd. Er zijn dan ook artsen en medici die hier hun zorgen over kenbaar hebben gemaakt:

“Ziekenhuizen hebben melding gemaakt van ongebruikelijk hoge sterfgevallen van coronapatiënten aan de beademing, en sommige artsen zijn bezorgd dat de machines voor zekere patiënten schadelijk zouden kunnen zijn.*”

(* Dit volgens een tweet van Michael Hoffman).

(En, schreven we verder):

“Nu zal de schadelijke uitwerking die de ventilators op corona-patiënten hebben, er niet eerder bekend zijn geweest. Het is dan ook logisch om aan te nemen dat het aantal verhoogde sterfgevallen daar aanvankelijk uitsluitend aan het corona-virus toegeschreven werden. En dus niet aan de ventilators. Hoe de toestand er rond de ventilators en een mogelijk hoger aantal slachtoffers hier in de ziekenhuizen in Europa (dus ook in Nederland) bijstaat, is niet duidelijk. Maar ook hier valt het weer niet uit te sluiten dat een hoger sterftecijfer uitsluitend aan de ventilators toegeschreven zouden kunnen worden.

En zoals we al enkele malen hebben gezegd, het corona-virus waar velen nu zo beducht voor zijn, is eigenlijk een griepepidemie zoals die nu al voor jaren ergens in januari/februari de kop opsteekt. Door de alarmerende verslaggeving via de media, de politiek en voornamelijk de medische instellingen (hier is dat onder meer het RIVM), is die epidemie echter flink opgeblazen tot een levensbedreigende epidemie van onvoorstelbare proporties.

En zoals we al eerder in een vorige post al duidelijk hadden gemaakt, is het RIVM ondanks dat dit instituut volgens de vleiende woorden van Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg “een fantástische organisatie” zou zijn, gewoon niet te vertrouwen.” Bron: https://tinthor.org/2020/04/17/donatie-productie-ventilators-voor-ziekenhuizen-hogere-sterftecijfers-amerikaanse-corona-patienten-door-ventilators-mogelijk-ook-het-geval-met-corona-patienten-in-europa-nederland-het-r/ (vetdruk toegevoegd)

Na Opheffing van de Avondklok in Nederland: die “Heeft Geen Enkel Effect Gehad.”

Zoals iedereen hier nu weet, is de avondklok die we hier een tijd hadden, intussen weer opgeheven. Die was hier ingesteld om er een ziektegolf door de Britse variant te verhinderen. Ook dit was weer een van die onzinnige maatregelen om er zogenaamd het coronavirus mee in te dammen. Want na de opheffing van de avondklok kwam Ernst Kuiper, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg met het opmerkelijke nieuws dat die avondklok “geen enkel effect” had gehad. Maar:

“Hij was eerder “absoluut voorstander” van het invoeren van de avondklok. “We moesten iets doen.” Maar of hij bang is dat de versoepelingen de ziekenhuisopnamen nog veel verder stijgen? “Ik ben eerder bang voor zoiets als wat op Koningsdag gebeurt dan voor het effect van wel of geen avondklok.”

Hij blijft erbij: de avondklok heeft geen effect gehad. “Stel dat je als arts een bloeddrukverlager voorschrijft aan een patiënt met hoge bloeddruk, en drie weken later blijkt de bloeddruk onveranderd. Dan is de eerste conclusie toch dat het geen effect heeft gehad?

Kuipers werd door Marion Koopmans (lid van het Outbreak Management Team (OMT) genuanceerd. Maar hoe dan ook, Kuipers bleef bij zijn standpunt. Bron: nrc.nl/nieuws/2021/04/29/ernst-kuipers-blijft-erbij-dat-de-avondklok-geen-enkel-effect-heeft-gehad-is-dat-zo-a4041889

Invoering van de Avondklok: Dankzij het “Natte Vingerwerk” van het RIVM.

Nu had Kuipers al eerder gezegd dat die avondklok nutteloos was. Maar zoals aangegeven, blef hij ook daarna bij dit standpunt. De vraag is nu: wie was er nu de grootste pleitbezorger voor het invoeren van die avondklok waarvan Kupers achteraf zei dat die “geen enkel effect” had gehad? Wel dat was her RIVM. Op 17 maart j.l. kwam Thomas Bollen, een van de artikelenschrijvers van “Follow The Money” met een artikel over die avondklok en het RIVM. En dat begint zo:

De avondklok was volgens premier Rutte onvermijdelijk om de voorspelde ziektegolf door de Britse variant te voorkomen. De Kamer stemde in, zonder te weten waarop de modelvoorspellingen van het RIVM zijn gebaseerd. Statistici: ‘Deze voorspellingen moet je met een korrel zout nemen. Je weet vrijwel niets.’ Nu de ergste doemscenario’s niet zijn uitgekomen, claimt het kabinet het succes van de avondklok. Dus wordt de spertijd voor de derde keer verlengd, al ontbreekt nog steeds elk bewijs.

Zoals gezegd zijn we (gelukkig) weer van die avondklok verlost. Maar hieruit blijkt weer dat het RIVM (waarvan Jaap van Dissel er de directeur van is), gewoon niet te vertrouwen is. Want de invoering van die avondklok is zoals de titel van het artikel al aangeeft, gebaseerd op het “natte vingerwerk” van het RIVM! En toch, tóch zijn er nog mensen die tegen dit instituut opzien met respect als hun “Masters (medical) Voice.” En een van die mensen zal vermoedelijk ook nu nog Madeleine Toorenburg kunnen zijn.

Ton Nuiten – Zondag 16 Mei 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star