Wat deed de koning bij de Bilderbergconferentie? – Gideon van Meijeren eist opheldering – YouTube

Beschrijving bij de video: “Rutte reisde samen met Hoekstra en de koning af naar de Bilderbergconferentie in Washington. Wat is daar besproken en welke afspraken zijn er gemaakt? De Tweede Kamer hoort dat te kunnen controleren. Gideon van Meijeren eist daarom een plenair debat. Maar het kartel weigert.” 

Nu weten ook wij – uiteraard – niet, wat er bij die betreffende conferentie besproken is. Het zal al wel duidelijk zijn dat dit niet de eerste Bilderbergconferentie zal zijn geweest! Er was echter één van die conferenties geweest waarover wijlen Texe Marrs ooit eens het volgende over schreef:

“Big Brother houdt onze voedselvoorziening nauwlettend in de gaten. Om een groots oud kerstliedje te parafraseren: “Hij maakt een lijst, controleert hem twee keer. Ik ga uitzoeken wie ondeugend of aardig is…” In de Omega Times, een christelijke krant die in Nieuw-Zeeland gepubliceerd wordt, waarschuwde mijn goede vriend, Barry Smith, voor de plannen van Big Brother om de geprofeteerde eindtijd-dictatuur op basis van controle over voedsel te creëren. Hij merkte op dat kleine boeren van de markt worden verdreven en dat het “platte landbouwgrond wat voorheen met tevreden koeien die op groen gras kauwden gevuld was, er niet meer is.” Bron: “Days of Hunger, Days of Chaos: The Coming Great Food Shortages In America” by Texe Marrs (RiverCrest Publishing) 1999, bladzijde 61 (nadruk toegevoegd)

De Nederlandse Boerengemeenschap & de Stikstofplannen van de Nederlandse Overheid. 

Uit het bovenstaande is duidelijk af te leiden dat het voor “Big Brother” (een elitegroep) om een stevige grip op de (wereld)bevolking te krijgen, die dan hier eerst de globale voedselvoorraad onder controle dient te krijgen. Om zover te komen, moesten er de kleine boeren van de markt worden verdreven…” Zeer recent heeft de Nederlandse overheid de nieuwe stikstofplannen gepresenteerd waar de Nederlandse Melkveehouders Vakbond niet blij mee is:

“De vandaag gepresenteerde plannen met stikstof-verlagings-doelen, hebben volgens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) niets van doen met de uitspraak van de rechter in 2019. De rechter ging het om ‘overheid, maak werk van natuurherstel’, terwijl in de plannen van vandaag stikstof gebruikt wordt als stok om mee te slaan en” (let nu op!) “om een kaalslag in de landbouw en het platteland teweeg te brengen.”

Het heeft er in de ogen van de MNV alle schijn van dat het gaat om afrekenen met boeren en het plattelandsleven. Een Haagse machtsgreep in onze provincie, waarbij ook provinciebestuurders het mes op de keel wordt gezet. Het gaat niet alleen om boeren, het is een aanval op onze landscultuur, op onze manier van leven in bijvoorbeeld de Achterhoek of op de Sallandse Heuvelrug. Het is ‘weg met Normaal, trekker-trek-feesten en de Zwarte Cross’ en op naar overheersing van de stadse cultuur van stadse fratsen op de Amsterdamse grachtengordel. 

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is helder: 70 tot 100 procent van deze verschrikkelijke plannen is onnodig, onhaalbaar en onaanvaardbaar.” Bron: nieuweoogst.nl/nieuws/2022/06/11/nmv-stikstofplannen-onnodig-onzinnig-onhaalbaar-en-onaanvaardbaar (nadruk toegevoegd)

Wat we hier zien, wordt wat dit bericht betreft, op lokale schaal uitgevoerd. Maar dat de boeren ook op andere plaatsen in ons land steeds meer in het nauw worden gebracht door onder meer het zinloze stikstofbeleid van de regering, zal wel duidelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld uit het bericht van de Telegraaf blijkt: telegraaf.nl/nieuws/198317440/stikstofplannen-kabinet-bekend-mes-hard-in-veestapel En om “een kaalslag in de landbouw en het platteland teweeg te brengen”, daar was de Amerikaanse overheid er destijds in 1999 al mee bezig.

Henry Kissinger: de Bilderberger & de Controle over Energie & Voedsel. 

Dan vervolgen we weer met het genoemde boek van Texe Marrs:

“Smith herinnerde de lezers in zijn artikel aan de onheilspellende verklaring die ooit aan Henry Kissinger tijdens een geheime Bilderbergers-bijeenkomst in Europa werd toegeschreven. Kissinger, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS en nu een actieve buitenlandse agent van Rockefeller, verklaarde: “Door controle over energie kunnen we naties controleren, en door controle over voedsel kunnen we individuen controleren.” Kissinger en medewerkers slagen daarin, zei Smith, terwijl hij waarschuwde dat “het resultaat duidelijk is: wereldwijd minder voedsel en de vervulling van het Bijbelse scenario van een wereldwijde hongersnood.” 

En:

“Ook in hetzelfde nummer van Omega Times verklaarde Barry Smith: “Niet alleen worden Nieuw-Zeelandse boeren aangevallen, maar deze aanval reikt ook door naar Europa. De London Daily Telegraph bevestigde de situatie in Europa zeker toen de hoog aangeschreven krant berichtte: 

“Boeren Gedwongen Om Gewassen Te Zien Rotten. Boeren worden gedwongen honderden hectares vroegrijpe groenten te laten rotten Omdat ze volgens de regels van de Europese Unie niet mogen worden geplukt. Volgens Europese regels, om ervoor te zorgen dat boeren geen aanspraak kunnen maken op subsidies op het braakleggen van land en dan op datzelfde land gewassen verbouwen, mogen ze pas na 15 januari groenten oogsten.” 

“Dezelfde Londense krant merkte op dat soortgelijke controles op boeren in de Verenigde Staten van kracht zijn: 

“Tijdens een reis naar de Verenigde Staten twee jaar geleden, vroegen we een boer waarom hij geen voedsel aan het planten was in een bepaald veld. En het antwoord was dat, “Hij mocht het niet”, aangezien de federale landbouwautoriteiten het heel duidelijk hadden gemaakt dat er een limiet was gesteld aan de hoeveelheid voedsel die ze op een bepaald moment van het jaar mochten zaaien.” (bladzijden 61-62)

Energieprijzen Flink Verhoogd & Boeren Wereldwijd Komen Steeds Meer in de Knel. 

Uit het bovenstaande blijkt wel dat de boeren niet alleen hier door allerlei nutteloze plannen van de overheden verder in de knel worden gedreven. En…intussen (en dat is nu welbekend) zijn er zowel in de VS als hier de energieprijzen flink vehoogd! En zo begint het plan van Kissinger zich nu na jaren geleidelijk aan te kristalliseren: Totale controle over de energievoorraad én over de wereldwijde voedselvooraad! En uit het boek “Days of Hunger, Days of Chaos” (wat zoals gezegd destijds in 1999 gepubliceerd werd!), blijkt dat dit al voor jaren al aan de gang is. Om er nu de totale controle over beide voorzieningen te kunnen krijgen, schrikken de Bilderbergers er zelfs niet voor terug een globale hongersnood van Bijbelse proporties te creëeren (waarbij de leden van deze club er zichzelf al voor zullen hebben ingedekt!)

Catherine Bertini van de Wereldvoedselorganisatie (Verenigde Naties) Over Gedragsverandering Door Voedsel. 

Catherine Bertini (van de Wereldvoedselorganisatie (van de Verenigde Naties) had met betrekking tot voedsel ooit eens het volgende gezegd:

“Voedsel is macht! We gebruiken het om het gedrag te veranderen. Sommigen noemen dat omkoping. We verontschuldigen ons niet.” 

Wat ze hier destijds duidelijk mee maakte, was dat voedsel als “wapen” tegen de volkeren kon worden gebruikt om er hun gedrag mee te  veranderen en zich aan te passen aan de eisen van de elite; zouden er volken zijn die dit niet zouden doen, dan zou onthouding van voeding voldoende zijn om die er alsnog over de schreef mee te krijgen. En of dit door sommigen nu als “omkoping” zou worden, daar boden Bertini en de Wereldvoedselorganisatie er beslist niet hun verontschuldigingen voor aan!

De Russich-Oekraïense Oorlog: Kans Op een Globale Hongersnood? 

Een bijkomende factor is de huidige Russisch-Oekraïense oorlog die er in Oekraïne al een tijd aan de gang is. Gevreesd wordt nu dat er vanwege dit conflict wel eens een globale hongersnood door zou kunnen ontstaan; hier is een deel van de beschrijving bij een video van de Arabische Engelstalige zender Al Jazeera die later nog zal worden uitgezonden:

“De verpletterende oorlog in Oekraïne is in zijn vierde maand. Duizenden mensen zijn sinds de Russissche invasie op 24 februari begon, gedood en miljoenen zijn uit hun huizen verdreven.” 

“De oorlog heeft ook een enorme impact op mensen, duizenden kilometers verderop, die nu met stijgende voedselkosten te maken hebben – en op sommige plaatsen met een volledige voedselvoorzieningscrisis. Oekraïne is ’s werelds grootste exporteurs van graan en voedselolie, en de blokkade door Rusland van de Zwarte Zeehavens blokkeert de wereldwijde voedselvorzieningsketens.

Moskou wijt dit aan het door het Westen opgelegde sanctiesdie de eigen graanexport beperken. Turkije heeft bemiddeld bij gesprekken met zowel Rusland als Oekraïne, aan gezien er naar schatting 22 miljoen ton Oekraïens graan vastzit in het land.

We zullen het laaste nieuw uit Oekraïne bespreken en vragen hoe de wereldwijde honger die door de oorlog verergerd is, kan worden verlicht.” Bron: youtube.com/watch?v=JNrP5onN8gl (“Why is the war in Ukraine causing a global food crisis? | The Stream”)

Nu is het niet duidelijk hoe het met die oorlog verder zal gaan. Mocht die er verder verergeren, dan is het zeer wel mogelijk dat voedseltekorten die er hier en daar al zijn, geleidelijk uit zouden kunnen monden in de door sommigen zo gevreesde globale hongersnood. En hiermee wordt natuurlijk direct in de kaart van de elite gespeeld die zo’n hongersnood nu juist willen! Het zal dan ook duidelijk moeten zijn dat het Russisch-Oekraïense conflict een door de elite aangestuurd conflict is.

Corona & de Eerste (Totale) Lockdown: Vrees Voor een Globale Hongersnood. 

Nadat er hier (net als in veel andere landen) de coronamaatregelen en de eerste (totale) lockdown ingevoerd waren, wist niemand nog hoe lang, met name die lockdown, zouden duren. Gevreesd werd dan ook voor een verstoring van de wereldwijde voedselketen met een drastische hongersnood als gevolg; David Beasley (uitvoerend directeur van het World Food Programme, werd destijds als volgt beschreven:

“Mr. Beasley schilderde een grimmig beeld van 153 miljoen mensen die met verschillende crisisniveau’s van honger of erger te maken zullen krijgen, gepaard gaande met nog eens 130 miljoen aan de rand van de hongerdood. “Als we deze mensen met de levensreddende assitentie die zij nodig hebben niet kunnen bereiken, dan toont onze analyse aan dat er gedurende een driemaandelijkse periode elke dag 300.000 mensen zouden kunnen sterven. Hier is de toename van verhongering door COVID-19 niet bij ingesloten.” 

En:

David Beasley had het wat die hongersnood betreft, over die landen waar zich nu een conflict afspeelt inclusief de arme landen in Azië en Afrika. Maar ook hier in het nu nog welvarende Westen zou iets dergelijks kunnen gebeuren als al die maatregelen betreffende vele lockdowns en massale bedrijfssluitingen ook na enige tijd niet zullen worden opgeheven. Dit zal dan eerst leiden tot massale werkeloosheid (en reeds nu hebben al veel mensen hun baan verloren), gevolgd door armoede en als resultaat daar weer van een mogelijke hongersnood.” Zie voor dit en meer: https://tinthor.org/2020/05/13/david-beasley-hongersnood-van-bijbelse-proporties-dr-lawrence-dr-richard-day-lezing-van-20-maart-1969-over-de-toekomstige-nieuwe-orde-der-barbaren-voorzegging-van-het-i/

Zover is het toen gelukkig niet gekomen: vanaf mei 2020 werden de maatregelen weer wat versoepeld en in juni weer wat verder afgeschaald. Maar uit wat Carola Schouten (CU) tijdens haar termijn als minister van Landbouw deed met de onteigening van de boeren en waar de huidige minister van der Wal nu mee bezig is, blijkt dat hier toch geleidelijk aan naar toegewerkt wordt! Onze mening is dat zowel Schouten niet wist waar ze mee bezig was en Van der Wal kennelijk niet weet, waar ze nu zelf mee bezig is; kennelijk zien die er niet het grotere beeld van, of willen ze mochten beide bewindslieden hier dan wél van op de hoogte zijn, dit beeld niet zien. Hoe dan ook: uiteindelijk zal dit voor ons allen als deze trend zich voort zal zetten (waar het ook naar uitziet, trouwens), uiteindelijk vreselijke consequenties hebben!

Terug Naar Gideon van Meijeren. 

En zo komen we tenslotte weer terug bij Gideon van Meijeren boven in de video, die vond dat wat Rutte, de koning en Hoekstra bij de jongste Bilderbergersvergadering deden, door de Tweede Kamer zou moeten worden gecontroleerd. Nu weten wij zoals gezegd, helemaal niet, wat er tijdens die conferentie besproken zou kunnen zijn. Maar… zouden de gesprekken die er in het geheim zijn gevoerd, misschien iets te maken kunnen hebben met wat we in het boek van wijlen Texe Marrs hebben gelezen? Waarschijnlijk zou er ook het Russisch-Oekraïense conflict besproken kunnen zijn. En… zouden de leden van de Tweede Kamer nu wérkelijk zoveel macht hebben om de hele zaak met Rutte, de koning en Hoekstra (en met wie weet met nog meer?) te kunnen controleren? Uit wat we erover gelezen hebben, moet het voor iedereen duidelijk zijn dat het hier om een globaal en sinister plan voor de onderwerping van alle volken aan een elitegroep gaat! En zowel onze politici als die in het buitenland zijn aan die groep ondergeschikt. Of onze politici dan ook iets te controleren hebben? Hoe het nu allemaal dus verder zal gaan, is nu nog onbekend. Maar gezien het bovenstaande ziet het er op dit moment beslist niet goed uit.

Dan Nog Dit. 

Tenslotte dit nog: in tegenstelling met de Amerikanen en de rest van de wereld die in de jaren ’30 van de vorige eeuw de “Grote Depressie” hadden meegemaakt, weten wij (de huidige generatie) niet wat honger, armoede en ellende is; daarnaast zijn we met z’n allen totaal verwend. Ofschoon er ook hier mensen onder de armoedegrens leven, weten we niet wat totale armoede is. Dit is niet bedoeld om te zeggen dat het voor die mensen die ook hier onder de armoedegrens leven, wel mee zou vallen. Integendeel!  Maar armoede en honger waarbij mensen in afvalhopen ronddwalen en afvalemmers leegschrapen om er nog iets eetbaars in te vinden, dit hebben we hier – buiten degenen die hier de vreselijke honger in 1944-45 tijdens WW II nog hadden ervaren – nog nooit meegemaakt. En toch zouden we ons hier misschien op voor moeten bereiden.

2 replies to “Wat deed de koning bij de Bilderbergconferentie? – Gideon van Meijeren eist opheldering – YouTube

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star