Zorgt aanhoudende droogte voor problemen in onze watervoorziening? – YouTube

“Dit gemaal was ooit bedacht om (pak ‘m beet) een keer in de tien/twintig jaar aangezet te worden; maar 2003, 2011, 2018 en nu alweer, moeten we ‘m aanzetten; dus dar betekent dat we gewoon ook rekening moeten houden dat in de toekomst we nóg meer rekening moeten houden met het extremere weer als gevolg van klimaatverandering.” 

Aldus Jeroen Haan, dijkgraaf HDSR.

Extreem Droog.

Inderdaad, de afgelopen tijd is het wel extreem droog geweest. Of die droogte (en hitte) ook iets met klimaatverandering zoals hier Jeroen Haan – in al zijn onschuld en oprechtheid – beweert te maken heeft, is punt twee. Hier gaan namelijk andere belangen achter schuil. Zie bijvoorbeeld interessantetijden.nl/2019/05/23/klimaatwet-scheert-burger-en-bos-met-co2-als-nieuwe-valuta/

23 Maart 2017: Analyse van Maude Barlow: “Water: Gemeenschappelijk of Handelswaar?”

Op 23 maart 2017 publiceerde The Council of Canadians een artikel van Maude Barlow onder de titel: “Water: Gemeenschappelijk of Handelswaar?” In dit bericht ging het namelijk over een “watercrisis” vanwege toenemend watertekort; het was om die reden dat water tot handelswaar dreigde te worden gemaakt; eigenlijk ging het hierom: zou water gemeenschappelijk moeten blijven zodat dit ook voor iedereen beschikbaar zou blijven of zou het geprivatiseerd moeten worden om dit dan te verkopen? Barlow:

“Vandaag ben ik vereerd om op de wereldwijde Water Justice-conferentie die door het Trinity-Instituut in New York City georganiseerd wordt en over de hele wereld wordt uitgezonden. 

Econoom Richard Sandor, de ‘vader’ van de koolstofhandel, voorspelt op korte termijn de lancering van een wereldwijde waterfuturesmarkt. Hij zegt dat water olie als de belangrijkste grondstof van de 21e eeuw zal vervangen en dat het op de open markt zal worden gekocht, verkocht en verhandeld. 

Sandor is niet de enige. Op business schools over de hele wereld leren studenten dat de oplossing voor de wereldwijde watercrisis is om water tot handelswaar te maken en de markt te laten bepalen, wie water krijgt en hoeveel” (dit zal zijn.)

Nestle-voorzitter en Wereldbankadviseur Peter Brabeck zegt dat hij 1,5% van het water in de wereld aan de armen zou geven, maar de markt het lot van de rest van de watervoorraden van de planeet zou laten bepalen. 

Is water gemeengoed of handelswaar? Een mensenrecht en een publieke trust of een privévermogen zoals hardloopschoenen of auto’s? Hoe gaan we de watercrisis in de wereld aanpakken? Dit is een centrale vraag van onze tijd.

Al mijn ervaring met werken met gemeenschappen in crises over de hele wereld en het strijden voor het mensenrecht op water leert me dat we water als gemeenschappelijk fel moeten beschermen. Er zijn een aantal gebieden van ons leven en van Moeder Aarde die niet door de markt moeten worden bepaald en water is er een van.

Dat wil niet zeggen dat de particuliere sector geen cruciale rol te spelen heeft bij het helpen van de aanpak van de watercrisis zoals het leggen van leidingen, het bouwen van infrastructuur en het helpen vinden van nieuwe, meer geschikte en lokale technologieën voor schoon water. 

Maar de centrale vraag rond gemeenschappelijk of goederen is, wie zelf eigenaar van water is; wie bepaalt wie er toegang toe heeft en wie niet. Dit is de kern van het debat. 

Dit is de reden waarom we de vercommercialisering van water af moeten wijzen.” Bron: canadians.org/analysis/water-commons-or-commodity/

 Klimaatverandering: Watertekorten Tegen 2025.

In dit artikel van de Council of Canadians gaat het niet om de klimaatverandering an sich waardoor er een watertekort zou dreigen, maar dat de waterbronnen waartoe dit zou kunnen leiden, eens op zouden kunnen raken. Elders wordt er weer wel een verband met klimaatverandering mee gelegd:

“Wat zijn de toekomstige problemen met water? Door de klimaatverandering worden weer- en waterpatronen over de hele wereld gewijzigd, wat in sommige gebieden tekorten en droogten en overstromingen in andere” (gebieden) “veroorzaakt. Met het huidige verbruik zal de situatie slechts worden verergerd. Tegen 2025 kan twee-derde van de wereldbevolking met watertekorten te maken krijgen.” Bron: https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity

Droogte in Brazilië: Wateroorlogen. 

Elders lezen we het een en ander over Brazilië, waar het waterniveau tot het laagste ooit was gedaald; het gaat hier dan om het Jaguari-Reservoir in dit land. (Wat hier beschreven is, is afkomstig van de hand van Deborah Tavarnes van http://www.StopTheCrime.net:

“Het Braziliaanse Jaguari-reservoir is met kale meetpalen die als een lijn van dominostenen uit de blootgestelde aarde steken, tot het laagste niveau ooit gedaald. De twee grootste steden van het land vechten voor het weinige water wat er nog over is. 

De staatsleiders van Sao Paulo willen de Jaguari waarmee de belangrijkste bron van Rio de Janeiro wordt gevoed, aanboren. Staatsfunctionarissen van Rio de Janeiro zeggen dat ze niet mogen lijden voor het wanbeheer van anderen. De rechters van het Hooggerechtshof hebben de partijen deze week naar Brasilia voor een bemiddelingssessie gedagvaard. 

De impasse in een land met meer watervoorraden dan enig ander land ter wereld, voorspelt naarmate de planeet steeds stedelijker wordt, verdere conflicten. Volgens The Nature Conservancy, een in de VS gevestigde non-profitorganisatie, staat een op de drie van de 100 grootste steden onder waterstress. 

Toch heeft Sao Paulo zich verzet tegen beperkingen die staten als Californië opgelegd hebben waaronder behalve wanneer daarom gevraagd wordt, het verbieden van restaurants om water te serveren en het huiseigenaren toestaan om gazons alleen op bepaalde dagen water te geven. Elektriciteitsbedrijf Cia Energetica de Sao Paulo zorgde voor meer furore nadat het in augustus de waterstroom van de dam die de stroom van het Jaguari-reservoir naar Paraiba do Sul regelt, de rivier waarmee Rio bediend wordt verminderde. Het bedrijf dat als Cesp bekend staat, werd later gedwongen de waterstroom te herstellen en kreeg een boete van 5,4 miljoen Real opgelegd. Op antwoord op vragen zei Cesp in een e-mail dat het de boete betwist.” Bron: primarywater.org/?page_id=26 (zie onder “Water War Amid Brazil Drought Leads to Fight Over Puddles”)

water copy

Mediapropaganda Over Waterschaarste.

Op de pagina van dezelfde site lezen we er nog iets:

“Wees niet bang voor de megamedia-psyops-campagne om zo het gevoel van waterschaarste te creëren….

Onthoud dat de aarde een waterplaneet is en continu water aanmaakt. We hebben een overvloed aan water en worden misleid tot een vals geloofssysteem en gebrek aan begrip hoe de waterkringloop echt werkt en waar het vandaan komt om geld aan onze onwetendheid te verdienen… De internationale bankiers en andere bedrijfsbureaus maken door onze bereidheid om valse wetenschap te geloven, ENORME winsten.”

Genesis 6:10-12.

De aarde zelf maakt volgens dit bericht dus voortdurend water aan. Om die reden is het goed eens naar de Bijbel en wel naar Genesis 6:10-12 te gaan, waar we lezen over nadat Noach en zijn familie in de ark gegaan waren, het begin van de zondvloed:

“Na zeven dagen kwamen de wateren van den vloed over de aarde. In Noachs zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dien dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend. En de slagregen was veertig dagen en veertig nachten over de aarde.” (NBG-vertaling)

Naast de regen die er in die tijd met stromen neerviel op aarde, waren er dus ook reusachtige watermassas die diep vanonder het aardoppervlak naar boven openbarstten. De grote hoeveelheden water die hiermee vrijkwamen, moeten immens zijn geweest!

Nog Geen Regen op de Aarde.

Het was tijdens de zondvloed dat God het voor het eerst liet regenen op de aarde; daarvoor was dit een onbekend fenomeen geweest:

“Ten tijde dat de HERE God aarde en hemel maakte,- er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de HERE God had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken; maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde den gehelen aardbodem – toen formeerde de HERE God den mens van stof uit den aardbodem en blies den levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.” (Genesis 2:4-7)

Nadat de mensheid door toedoen van haar eigen slechtheid door de watervloed was weggevaagd, maakte Hij dat er geleidelijk aan een einde aan zou komen:

“Toen gedacht God Noach en al het wild gedierte en al het vee, dat met hem in de ark was, en God deed een wind over de aarde strijken, zodat de wateren daalden. De kolken der waterdiepten en de sluizen des hemels werden toegesloten en de regen uit den hemel hield op, en de wateren vloeiden gestadig van de aarde weg. Aldus namen de wateren na verloop van honderd vijftig dagen af.” (Genesis 8:1-3)

En in Genesis 9:8-17 beloofde God dat er een zondvloed zoals deze was, voortaan nooit meer zou gebeuren. Als teken van dit verbond met de mensheid stelde God de regenboog aan de hemel. En tot nu toe hebben er door de geschiedenis heen hier en daar wel regionale overstromingen plaatsgehad, een wereldwijde overstroming is tot nu toe echter uitgebleven. 

Zijn Die Er Nu Nog? 

De vraag is nu: daar er volgens het Bijbelse verslag in de tijd van Noach niet alleen hevig regende maar er ook die kolken der waterdiepte openbraken, zou het kunnen dat die reusachtige waterbassins diep in de aarde er nu nog zijn? De waarheid is dat men nooit heeft geweten dat die er waren, maar dat die pas in 2014 werden ontdekt; het wetenschappelijk online tijdschift New Scientist kwam er in dat jaar met een artikel mee met als titel: “Enorme ‘oceaan’ ontdekt in de richting van de kern van de aarde.” 

“Diep onder het aardoppervlak is een reservoir met water ontdekt dat drie keer zo groot is als alle oceanen. De bevinding zou kunnen helpen verklaren waar de zeeën van de aarde vandaan kwamen. 

Het water is verborgen in een blauwe rots, ringwoodiet genaamd, die 700 kilometer onder de grond ligt, in de mantel de laag hete rots tussen het aardoppevlak en de kern. 

De enorme omvang van het reservoir werpt een nieuw licht op de oorsprong van het aardse water. Sommige geologen denken dat water in kometen arriveerde toen die de planeet troffen, maar de nieuwe ontdekking ondersteunt een alternatief idee dat de oceanen geleidelijk uit het binnenste van de vroege aarde sijpelden. 

‘Het is een goed bewijs dat het water van de aarde van binnenuit komt’, zegt Steven Jacobsen van de Northwestern University in Evanston, Illinois. Het verborgen wate kan ook dienen als buffer voor de oceanen aan de oppervlakte, wat verklaart waarom ze al miljoenen jaren dezelfde grootte hebben.” Bron: newscientist.com/article/dn25723-massive-ocean-discovered-towards-earths-core/

Dit reusachtige waterbassin wat volgens de New Scientist pas in 2014 werd ontdekt, had God al tijdens de schepping van de aarde in het binnenste van onze planeet gecreëerd… En het is juist daar dat de aarde uitzichzelf water aaanmaakt. Iemand die dit al enige tijd in de gaten had gekregen, was Muammar Gaddafi…

Muammar Gaddafi & Zijn “Great Manmade River-Project. 

Zoals bekend is Libië een van de zeven landen die door de VS moesten worden uitgeschakeld. Enkele redenen voor de VS om dit te doen was omdat Muammar Gaddafi (de leider van dit land) zijn Libische bevolking ondermeer gratis medische zorg en gratis onderwijs had gegeven; waarschijnlijk waren de VS er bevreesd voor geweest dat dit voorbeeld ook door andere landen gevolgd zou worden. De hoofdreden zou echter het “Great Manmade River-Project” van Gaddafi kunnen zijn geweest waarom ook dit land uitgeschakeld moest worden:

“Gaddafi voerde ’s werelds grootste irrigatieproject bekend als het Great Manmade River-project, uit om water in het hele woestijnland gemakkelijk beschikbaar te maken. Tijdens het boren naar olie ontdekten ze primair water, een hernieuwbaar en continu proces in de aarde. Primair water is een alternatief voor en is wereldwjd toegankelijk als waterbron. Er is ons niet verteld hoe water door waterstof en zuurstof wordt gemaakt en hoe overvloedig water is.” Bron: primarywater.org/?page_id=26 (zie onder “Sixteen Thing Libya Will Never See Again”)

1966: het “Report From Iron Mountain” & de Opwarming van de Aarde. 

Op de pagina van primarywater.org lezen we ook iets over het Report from Iron Mountain:

“In 1966 vertelde het Iron Mountain Report ons dat de internationale bankiers  de ecologie zouden laten vervuilen en het zou om er de lucht, het water en het voedsel te vervuilen, 30 jaar duren om er de angst mee te creëren, wat dan in het onmiddelijke verlies aan mensenlevens zou resulteren – dit was bedoeld om oorlog te vervangen voor… OPWARMING VAN DE AARDE… Als u dit artikel hieronder leest, zult u begrijpen dat dit plan om alles te vervuilen, goed op weg is.” (zie onder “WATER WARS in the US: Injection Wells: The Poison Benath Us”)

Ook wordt er meteen een uitleg aan gegeven, hoe die bankiers dit voor elkaar hebben gekregen:

“In de afgelopen decennia hebben Amerikaanse industrieën meer dan 30 biljoen gallons giftige vleoistof diep en de aarde geïnjecteerd, waarbij ze de uitgestrekte geologie van het land als een onzichtbare stortplaats hebben gebruikt. 

In het hele land zijn er meer dan 680.000 ondergrondse afval- en injectieputten, waarvan er meer dan 150.000 industrieële vloeistoffen duizenden meters onder het oppervlak liggen. Wetenschappers en regelgevers erkennen dat ze niet weten, hoeveel er van de sites lekken. 

Tijdens inteviews erkenden verschillende vooraanstaaande experts dat het idee dat injectie veilig zou zijn, op wetenschap berust die geen gelijke tred met de realiteit gehouden heeft en op toezicht die niet altijd gewerkt heeft. 

“Over 10 tot 100 jaar zullen we ontdekken dat het grootste deel van ons grondwater zal zijn vervuild”, zegt Mario Salazar, een ingenieur die als technisch expert 25 jaar aan het ondergrondse injectieprogramma van de EPA in Washington werkte. “Veel mensen zullen ziek worden en veel mensen zullen ook kunnen sterven.” 

Aan het Report From Iron Mountain en de klimaatverandering-hoax hadden we er al in 2016 aandacht aan besteed: wat zou nu om er de volken mee in het gareel te kunnen houden als er eenmaal geen oorlog meer zou zijn, de beste plaatsvervangende methoden volgens de commissieleden van dit Report hiervoor zijn?

“En na genoeg te hebben nagedacht, werd men het er tenslotte over eens over het volgende: milieuvervuiling. Door die als een grootst mogelijke wereldwijde dreiging voor te stellen zou de bevolking onder de duim kunnen worden gehouden en nog verder worden geknecht. Op welke wijze dan wel? Nu, nadat het volk via onophoudelijke “milieupropaganda” voldoende was gehersenspoeld en uiteindelijk zélf in deze globale dreiging was gaan geloven. zou men komen met allerlei voor het volk belastende wetten; deze waren bedoeld zo werd het volk aangepraat, om deze dreiging het hoofd te kunnen bieden. Om die reden hebben we dan ook van die wetten zoals scheiding van afval, plastic, etc. Tevens kwam men met milieubelastingen zoals de afval stoffen heffing. En de milieuvervuiling houdt natuurlijk weer verband met de klimaatverandering (naar men zegt!) En het zijn de miluevervuiling en de klimaatverandering die voornamelijk als plaatsvervangende methoden in dit rapport naar voren komen.” Bron: tinthor.org/2016/12/04/klimaat-hoax-het-tijdperk-der-groene-zwendelaars-klimatologische-bedriegers/ (zie onder “1976: The Report from Iron Mountain”)

We hadden er toen de feiten over die talloze injectieputten met al dat giftige industrieële afval en andere gegevens destijds nog niet.

Privatisering Openbare Watervoorziening & het World Economic Forum. 

Verderop de pagina van primarywater.org lezen we iets en dan wordt het interessant:

“De op winst gerichte bankiers hebben de aarde met dodelijke injectieputten “gevaccineerd” en hebben plannen om de OPENBARE watervoorziening te privatiseren, Hun strategie zal de openbare watervoorraden in particuliere handen brengen, een partnerschap dat in januari 2012 stilletjes op het World Economic Forum werd gelanceerd. Ze zijn van plan om watergovernance tot stand te brengen waarbij de particuliere sector het voortouw bij waterbeheer- en controle neemt… en een wereldwijde watermarkt zullen creëeren waarin ze ons water aan ons terug verkopen. De internationale bankiers grijpen openbare watervoorraden onder de dekmante van veel overheidsinstanties zoals de EPA, Army Corps of Engineers, Dept. of Interior, The World Bank, VEOLIA (Rothschild), Nestle, Coca Cola, GE en meer, samen met onze lokale staats- en bedrijfsoverheden.” 

Dit is interessant natuurlijk; zou ook Dirk-Jan Omtzigt (broer van Pieter Omtzigt die ook lid is van het Wef) hier iets van afweten? En hoe zit het met Sigrid Kaag (D66) die er ook een member van is? En andere leden van de Tweede Kamer? Lijkt het erop dat we met dergelijke lieden toch met een stelletje medogenloze en gevaarlijke mensen te maken hebben? Of… zou het ook kunnen dat die hier juist buitengehouden zouden kunnen zijn?

De Wereldbank, Bechtel & Bolivia. 

Bechtel is een van de namen van multinationals die we er op de afbeelding boven op afgebeeld zien. En hiermee gaan we dan terug naar het artikel van Maude Barlow op canadians.org Daar schreef hij er verder onder meer dit over:

“Twee decennia geleden vroeg ik Oscar Olivera, de leider van de eerste ‘wateroorlog’, wat het was met water dat hem inspireerde tot het soort moed dat hij en anderen hadden getoond om op te staan tegen het leger van zijn land. 

Op aanwijzingen van de Wereldbank, Cochabamba, stond Bolivia Bechtel toe om zijn waterdiensten te privatiseren en te exploiteren. Het bedrijf verdrievoudigde de prijs van water, waardoor het voor de meerderheid van deze grotendeels inheemse, arme bevolking te duur werd. Het begon zelfs mensen te beboeten voor het opvangen van regenwater. 

Tegen de verschrikkelijke verwachtingen kwamen de mensen in opstand; velen raakten gewond, sommige werden gedood. Maar ze deinsden niet terug en Bechtel werd gedwongen Bolivia te verlaten. 

Oscar was schoenmaker van beroep en had nog nooit zoiets gedaan. Maar zijn woede over de onrechtvaardigheid van deze situatie gaf hem moed waarvan hij niet wist dat hij die had. 

“Waarom water?” zei hij, wetende dat ik bedoelde dat er vele andere verschrikkelijke onrechtvaardigheden waren die zijn volk, de Aymara, in de loop der tid had moeten doorstaan. “Omdat water leven is. Lokaal water is persoonlijk. De mijne, de onze. Hoe durven ze het voor hun verre inversteerders te claime? En omdat ik liever doodga door een kogel dan van de dorst.” 

We hebben te maken met een grote wereldwijde ecologische en menselijke watercrisis.” 

Bechtel was (en is nu nog) een van de roofzuchtige multinationals die erop uit was om de watervoorraad van Bolivia te stelen. De water prijzen werden drievoudig verhoogd en delen van de  bevolking bezweken van de dorst die er het gevolg van was. Het volk kwam echter in opstand en wist de medogenloze waterrover uit het land te verdrijven.

Maude Barlow: Onwetend Over de Kunstmatig Gecreërde Watercrisis. 

Uit het artikel van Barlow blijkt echter ook dat hij er niet van op de hoogte schijnt te zijn dat heel die watercrisis kunstmatig gecreëerd is. Hij gaat er in zijn onwetendheid dan ook van uit dat het hier een reële crisis behelst. Dit is uit wat allemaal hierboven beschreven is, dan ook onjuist. 

Premier Mark Rutte: het World Economic Forum: Totale Surveillance & Totale Controle over de Wereldburgers & de Komende Waterschaarste. 

Het World Economic Forum (WEF) en haar directeur Klaus Schwab staan nu al enige tijd in de belangstelling: de coronapandemie-hoax, de stikstof-hoax (en alles wat ermee samenhangt. Premier Mark Rutte was aanwezig bij een videoconferentie “Transforming Food Systems and Land Use. De video die we er van Youtube op onze site hadden geplaatst, heeft YouTube zelf nu verwijderd onder de smoes “Deze video is niet beschikbaar.” Maar de tekst die we er zelf geschreven hebben, is er – uiteraard – nog te lezen. https://tinthor.org/2021/09/30/premier-mark-rutte-andere-sprekers-van-het-world-economic-forum-wef-wef-instelling-voor-surveillance-totale-controle-over-de-wereldburgers-en-de-komende-grote-waterschaarste/

Op de pagina van Tavarnes alleen al is een grote hoeveelheid aan informatie te lezen; het zou ondoenlijk zijn geweest om er alles van te behandelen. Maar het bovenstaande alleen al, maakt duidelijk dat we hier met een uitgebreid plan om de mensheid mee te knechten van doen hebben…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star